Pogrindinio naujienų senienų savaitraščio “The Olds“ korespondentas Nemiras Pumpuraitis kalbino prezervatyvus importuojančios bendrovės komercijos direktorių apie sargių kainos kilimo priežastis.

– Per pastaruosius metus mūsų redakcija gavo ne vieną tokį pasipiktinimo kupiną ir mūsų paguodos prašantį laišką, prasidedantį žodžiais “nu aš (cenzūruota)ėju, gerbiamoji redakcija, bet kad gand(pakeista) sargiai taip brangtų, tai eina na(cenzūruota)!“. Tad tikrai ne vienas skaitytojas pastebėjo, kad sargiai staiga pabrango vos ne dukart prieš bemaž dvejus metus. Kaip jūs pakomentuotumėte šitą faktą?

– Tikrai ne dukart, o tik vieną kartą brango! Bet kai kurie pabrango dvigubai, ir dėl to mums belieka tik apgailestauti. (nevalingai skėsteli rankomis).

– Kadangi brangimas įvyko vienu ypu, galima įtarti jus karteliniu susitarimu…

– Oi, tik nereikia ieškoti sąmokslo ten, kur jo nėra! Brango tik mūsų įmonės importuojami ir konkurentų populiariausieji, taip vadinami “brendiniai“, sargiai. Gi dauguma “husariškų“ kaina praktiškai nekito, o jei jie ir buvo priversti pakelti, tai ne mus mėgdžiodami, o dėl pasikeitusios prekybos tinklų kainodaros. Dėl kurių kaltės kainą kelti ir mes dalinai buvome priversti…

– Na, bet juk ne dvigubai!

– Taip, tačiau šiam kainos kilimui buvo ne viena objektyvi ir subjektyvi priežastis!

– Gal galite jas išvardinti?

– Pirmiausia, tai atėjo sunkmetis į Lietuvą…

– … tai gal tuomet kainą derėtų nuleisti?

– Anaiptol! O ir kur matėte, kad kas nors būtų atpigę šiuo metu?

Mūsų gi atveju žmonės, staiga gavę daugiau laisvo laiko ir neturėdami kur dėti energijos, atsigręžė kiekvienas į jam rūpimus dalykus. Sunku nuneigti, kad lytinis potraukis nėra esminis. Atvirkščiai – jis yra žmonijos varomoji jėga, todėl mūsų klientai suvirto į lovas, nes vis tiek nieko geresnio neturėjo ką veikti. Aišku, suvirto nemiegoti… (nurausta)

– O tai kaip tai siejasi su kainos pakėlimu?

– Tai va ir sakau – paklausa išaugo netikėtai! Mūsų įmonė, kaip ir mūsų konkurentai, yra ne labdaros organizacija – ji yra pelno siekianti. Teko didinti pasiūlą, bet mes turime rinkos ekonomiką, todėl rinkoje, išaugus paklausai, kaina kyla neišvengiamai. Šitą ir bet kuris komersantas jums vidury nakties prižadintas pasakys.

– Bet nemanau, kad tas “seksomanijos“ pliūpsnis truko ilgai.

– Teisingai! Po to paklausa sumažėjo, o kiek vėlavusi pasiūla rinkoje jau buvo gana didelė…

– Tai derėjo rinkoje kainas nuleisti?

– Priešingai! Kainos ir liko tokios pačios, nes sargius dabar pirko tie, kam jų reikia, o kam nereikia – tam kaina ir taip “negroja“.

– Dar pasakykite, kad patyrėte nuostolius…

– Apyvartos sumažėjo, bet pelnai daugmaž liko panašūs, kaip ir iki krizės. Mūsų akcininkai dėl šito neturi jokių priekaištų.

– O kokios kitos priežastys – sakėte, kad ne viena?

– Taip. Dar viena priežastis pakelti kainas buvo viltis, kad sargiai paklius į kompensuojamųjų vaistų sąrašą.

– Gražiausia… Negaliu susilaikyti nenusistebėjęs (stebiuosi).

– O jūsų nestebina tas faktas, kad kompensuojamiems vaistams Lietuvos biudžete numatyta tiek pat išlaidų, kiek ir visam valstybės administravimui?

– Negali būti (stebiuosi dar labiau)!

– Deja, ne tik gali, bet ir yra. Todėl mes vylėmės, kad Vyriausybė atsižvelgs į išaugusį poreikį kompensuoti šitą būtiniausių išlaidų dalį namų ūkio biudžetuose. Juolab, kad jai buvo naudinga…

Kuria prasme?

– Padidinusi socialines motinystės ir tėvystės išmokas, labai greitai finansų ministerija susidūrė su problema, kaip vykdyti savo duotus įsipareigojimus, kuomet staiga padidėjo gimstamumas Lietuvoje, pirmąkart per Nepriklausomybės laikotarpį pralenkdamas mirtingumą! O iždas sunkmečiu vis labiau seko… Manau, kad ligonių kasų lėšų nukreipimas sargių kainos kompensavimui būtų padėjęs apsisaugoti… o, gavosi kalambūras apie sargius! (džiaugiasi)

– O kuo čia dėtos ligonių kasos?

– Mūsų įmonė laikosi nuostatos, kad reikia “bėdas“ spręsti ne tuomet, kai jos atsiranda, o iš anksto užkirsti joms kelią. Juk abortai – ne išeitis, o už šiuos besirenkantys pacientai retokai visą kainą moka iš savo kišenės, arba nemoka visiškai.

Nors, aišku, mes palaikytume tą idėją, kad jiems tą daryti derėtų. Tuomet mūsų produkto pasirinkimas būtų pigesne alternatyva. Bet vyraujanti nuostata šalyje – deja, ne mūsų pusėje…

– Turite omeny valdančiąją krikščionių demokratų partiją?

– Oi, nebūtinai! Na, koks jau ten krikščionis partijos talismanas Emanuelis Zingeris? Arba pats partijos pirmininkas – jis gi tikrai ne pragaro tūrį skaičiavo fizikos laboratorijoje? O ir dabartinė Seimo pirmininkė – ne sielos gi ieškojo per anatomijos pamokas.

Drįsčiau abejoti, ar ta partija iš viso laikosi dešinei partijai būdingos ideologijos, nekalbant jau apie krikščioniškas vertybes, nepaisant įpareigojančio partijos vardo. Dekalogą tūlam tos partijos nariui būtų sunkiau išvardinti, nei užpildyti turto ir pajamų deklaraciją.

Tai ką tuomet turite omeny?

– Leisiu sau pajuokauti, kad jei “dėl visko kalta vyriausybė“, ar koks Kubilius, ar dar kokia Šimonytė, ir jums nuolat neduoda ramybės baimė dėl per visus galus prievartaujamų smegenų, tai mūsų sargiai nors dalinai kažkiek padeda apsisaugoti nuo nepageidaujamo nėštumo jums kenksmingomis idėjoms!

Turime braškinių bei vanilinių, su puikiu aromatu, užgožiančiu tai, kuo laikote brukamą propagandą per visas informavimo priemones. Taip pat  turime itin plonų, leidžiančių patirti didesnį malonumą ir betarpiškumą nuo vyriausybės imtųsi skatinimo priemonių. Ir turime, atvirkščiai – padedančių atitolinti išsiliejimą (kad tik nebūtų idėjų bado), o turime ir grublėtų, skirtų papildomai dirginti, nors purvasklaida šią funkciją atlieka gal netgi ne taip subtiliai, kaip mūsų produktai… (juokiasi)

Be abejo, jūsų alegorija yra ganėtinai perdėta, ir aš norėčiau grįžti prie klausimo esmės. Spėju, jūsų mintis anksčiau buvo, kad Bažnyčios spaudimas neleis Seimui bei Vyriausybei priimti daug liberalesnių įstatymų šioje intymioje srityje. Juk Romos katalikų Bažnyčia – yra nusistačiusi prieš kontraceptikus!

– Visų pirma, nereiktų visko suplakti į vieną vietą, kurioje nesueina ir saulė tamsumus prašalinti negali net ir labai norėdama! Bažnyčia yra pirmiausia prieš abortus – ir čia mūsų bei jų interesai sutampa.

Juolab, kad mes skatiname meilę ir artumą, apie ką kalba ir kulto tarnai, nors jie labiau rūpinasi dvasine žmogaus dalimi, o mes, tiekdami rinkai savo produktą, prisidedame prie ganėtinai apleistos kūniškosios…

– Bet nenuneigsite, kad ankstesnis popiežius buvo prieš!

– Jis buvo prieš kontraceptikus. Ir mes čia jį visiškai palaikome!

– Kaip tai?

– Matote, jis niekur nenurodė, kad yra prieš sargius. Jis kalbėjo apie kontraceptiką, kuri daro žalą organizmui, o tai, jo nuomone, yra nepagarba žmogui, kaip Dievo tvariniui. Sargiai gi jokios žalos nedaro, sutikite!

Maža to, mes čia ne vien dėl verslo interesų jį palaikome prieš mūsų konkurentus, bet kartu ir sakome klientui: “žiūrėk, jei hormoniniai preparatai ir sargiai apsaugo tiek pat, tai kam rinktis brangiau?“

Be to, tabletes privalu reguliariai gerti, jos daro poveikį moters organizmui ir pan. O moteris mes mylime! Tad sakome, kad mūsų klientai yra socialiai atsakingi – ir būtent jie prisiima atsakomybę, o ne permeta ją moterims. Manau, feministės irgi turėtų mus palaikyti…

– O aš pamenu, kad jis ir apie prezervatyvus kalbėjo…

– Taip, sakydamas, kad nėra ko jų veltui, pabrėžiu šitą žodį, dalinti afrikiečiams.

Bet čia ir vėl žurnalistai išmetė mintis iš konteksto. Jis kalbėjo apie tai, kad neatsakinga skatinti seksą afrikiečių tarpe, dalinant sargius, užuot kovojus su ŽIV ir AIDS problema Afrikoje, kuri plinta dėl neatsakingo sekso. Bet aš dar kartą noriu pabrėžti: sargis nemažai prisideda ir prie lytiškai plintančių ligų prevencijos!

Šioje vietoje mes ir Bažnyčia – vienoje barikadų pusėje, o ne priešingose!

– O, Viešpatie…

– Nedera minėti šiojo vardo be reikalo.

– Grįžkime prie padidintos kainos.

– Taip, grįžkime. Ir užbaigiant tik ką aptartą mintį pridursiu, kad, keldami kainą, mes čia taip pat pasitarnaujame kilniam reikalui…

– Norite pasakyti, klientai persimes į celibatą, kai kaina drastiškai pakils?

– Neduoktudiev! (žegnojasi, spjauna triskart per kairį petį ir beldžia į medį)

Kaip tik noriu pasakyti, kad žmogus susimąstys apie aukštesnius dalykus, pradėjęs nuo materialinio klausimo “o kodėl tiek turiu mokėti už kažkokią gumytę?“.

Pirkdamas gerą sargį už gerą kainą jis mąstys apie tai, kad “bilenkaip kišti“ darosi brangoka, ir kad patį santykį su mylimąja derėtų pakylėti… Kainą kelti ir dėl to vertėjo, nors pasaulyje, tarp kitko, brango ir žaliavos, iš kurių gaminami mūsų parduodami produktai.

Bet jam tuomet liks mažiau pinigų gėlėms ir šampanui!

– Alkoholis tikrai mums ne brolis, tai dėl to tik džiaugiamės, kad dalį lėšų iš šių velnio lašų gamintojų atėmėm, pakeldami sargių kainą! (trina iš pasitenkinimo rankas)

– Ar tai irgi kainodaros dalis?

– Tam tikra prasme – taip. Noriu pasakyti, kad mūsų produkcija yra skirta aukštesnei ir vidutinei klasei. Šie nori patikimumo ir kokybės, ir todėl pasirengę mokėti daugiau, nei už kokį “husarišką pigiaką“.

Mes netgi buvome pradėję prekiauti ypatingais sargiais, nutaikytais į aukštesnę visuomenės klasę, bet, jei pamenate, idėja žlugo, nors bloga ji ir nebuvo. Nesusimąstėme iš pradžių, kad ne visi turčiai stovi eilėse prekybos tinkluose, kur yra mūsų produkcijos tradicinės prekybos vietos, tad šiems klientams pasiekti tiesiog reikalingi kiti marketinginiai platinimo kanalai.

Bet svarbiausia, ir čia būsiu atviras: barakudos neužkrauna rūpesčio kontraceptika savo kabinimo objektui – jos rūpinasi pačios! Ir deja, renkasi kitą kontraceptiką, kuriai prieštarauja Bažnyčia, ir į kurios nuomonę joms nusispjauti – štai dėl to derėtų susirūpinti ir Bažnyčiai, ir socialiai atsakingai žiniasklaidai, ir mes juos šitame rūpestyje visokeriopai palaikysime, nors mus ir apkaltins kas nors egoistišku lobizmu ar konkurentų žlugdymu.

O ir ne visi mūsų “oligarchai“, tiesą sakant, jau yra pajėgūs be “skatinamųjų“ pasinaudoti mūsų prokukcija… Na, žodžiu, šitas marketingo planas atidėtas iki geresnių laikų.

– Tikite, kad geresni ateina?

– Taip, ir to labai linkime jūsų skaitytojams ir mūsų klientams! Juk su mūsų produkcija – ir tų laikų sulaukti yra daug smagiau!

– Prie tų linkėjimų prisidedame ir mes…

– O aš, savo ruožtu, pagal savo pareigas negaliu dar vieno dalyko palinkėti: naudokite mūsų produkciją, kad ir pabrangusią, nes ji nepigs – nesulauksite!

O ji verta tų pinigų. Nenaudokite mūsų konkurentų produktų! “Husariškieji“ gal ir tinka “išeiginiam“ (hm…) seksui, bet jūs esate verti daugiau!

Saugokite save ir kitus! Mylėkite vieni kitus! Aš jus irgi myliu!…

– Ačiū už pokalbį.