Paprastai kvailybės platinti nedera. Šiuo atveju, deja, esu priverstas atkreipti dėmesį dėl aktyviai platinamos internetinės nuorodos referendumui dėl VAE, nes gaunu ne pirmą kartą kvietimą, ir ne pirmas mano gerbiamas žmogus iš savo nuoširdumo idėją palaiko. Idėja būtų nebloga, tačiau…

Trumpai: sovietiniai nuopisos, supratę, kad referendumo dėl VAE projekto SUŽLUGDYMO surengti nepavyks (nors tam tereikia pateikti rinkimų komisijai mažiau nei 10 proc. LR piliečių balsų – ačiū Konstitucijos kūrėjams už gerą saugiklį!), pradėjo platinti akciją internetu, sudėję tekstą, kuriuo didžiuotųsi ir dr. Goebbels.

Aš NETIKIU debilų, inkščiančių dėl šildymo kainų ir renovacijos kaip genocido variacijos, gebėjimu spręsti mano Respublikos likimą. Vadinkite mane šunsnukiu elitaristu, bet pakanka, kad jie turi teisę rinkti šalies vadovą ir įstatymus leidžiančią valdžią (kuriuos po to keikia išsijuosę), o man tenka pagal tokią valdžią dar ir gyventi. Ir šitie žmonės, kurie savo sąskaitas be greitųjų kreditų ar, kaip anksčiau, kaimyno “duok tris litus iki algos/pašalpos“, suvesti nesugeba, spręs Lietuvos energetinės nepriklausomybės klausimą?

Aš sutinku pasirašyti už šį referendumą mainais už teisę šaudyti durnius. Ir valdžios malonės tam reikalui ginklo įsigijimui neprašysiu.

Pasirašydami už šį referendumą – duodate durnystei ir niekšybei kelią. Ar verta?