Prisiminiau, kad neseniai dokumentinį filmą žiūrėjau ir toptelėjo mintis, kad didžiausia kvailystė yra Rusiją užkariauti.

Ne todėl, kad tie yra labai “krūti“, kaip apie save mano, bet atvirkščiai – kokiu kvailiu reikia būti, kad prisiimtum visus okupacijos pasekmėje kolonizavimo įsipareigojimus: civilizacijos misiją, infrastruktūros kūrimą, administravimą, vietinių auklėjimą ir mokymą, ekonomiką ir t.t.

Daug efektyviau tą šalį yra paprasčiausiai plėšti, ir net to nereikia daryti pačiam, nes vietiniai vadukai-kunigaikštukai tą padarys patys. Galop, romėnai slavais pavadino gal ne nuo “slavnyjie“, o nuo “slave“?…

Istorijoje taip ir būta, plėšė visi, kas netingėjo: ar vikingai, ar totoriai, ar lietuviai (su totorių frančyze, vadinta jarlyk), ar lenkai su lietuviais Abiejų Tautų Respublikos laikais, ar įvairūs Vakarų statytiniai, pradedant nuo Riuriko, ir anaiptol dar nebaigiant vokiečių prastumtu Leninu.

Vos tik ši ruskių šalis kiek prakunta ir turto ar kapitalo sukaupia – taip ją ir ištąso tie patys, kurie iškyla (ar ten Vania Rūstusis, ar ten koks Koba Tėtušis). Dar geriau, kai čiabuvių vadukai tąso patys pusvelčiui ir parceliuoja, nes taip įpratę. Nes tik taip ir įpratę. Trockaja varė atvirai ikonų kontrabandą į Vakarus, plėšdama altorius, pavyzdžiui. O maršalo Žukovo gurguolė, priplėšta “nacių“ meno vertybių, judėjo priešinga “armijai-išvaduotojai“ kryptimi.

Kvailiai, kurie elgėsi kitaip: lenkai su lietuviais (lietuviai be lenkų tvarkėsi geriau) ir savo europizavimo misija; Napoleonas su savo kodeksu; vokiečiai su savo arijų civilizacija…

rus2

Tipiški lietuvių europiniai vyčiai ir ruskių vytiazis (2) vikingų “normaniškais“ šarvais – iš survivalistboards.com

Kvailiai, ir tiek: arba plėši, kaip aukščiau minėti (Gediminas buvo mūsų didžiausias imperialistas, ne jo anūkas Vytautas, nors šiojo dukra Sofija ir sėdėjo Maskvos soste), arba apiplėšinėji per komerciją, kaip anglai arba amerikiečiai (SSRS industrializacija ir penkmečio planai ekonomikoje – JAV ekonomistų darbas, o JAV pramonę Stalino užsakymai ir tempė per Didžiąją Depresiją).

Dabar yra ne ką geriau.

Na ir kas iš tų gazobaksų? Arabams irgi fantikų duoda – tie Londone arba Manhetene juos ir išleidžia. Dar arklius kolekcionuoja (čia toks žiurkėno at large variantas – daugiabučių gyventojams ant pirštų aiškinu), žmonų PMSą auksu ir versačėmis su lutonais ramina bei apsihašišinusiems sūneliams landkruizerius po barchanus palaksyti duoda. Mainais už naftą.

Rusijoje, pažiūrėkite, yra kitaip?…

O kinai kaip statė JAV geležinkelius, taip ir dabar stato, tik neįsileidžiant į Friską ar prerijas. Gauna už tai jankių atspausdintus fantikus.

Pirkite baksus. ©

Reklama