Publikuota G+, kur sulaukė aršių komentarų

*  * *

Aš jau ar ne antrą savaitę stebiu, kaip Policijos departamentas užsiima politikavimu, ir vis labiau savo neveiklumą, nekompetenciją ir švaistūniškumą ima būtent šituo politikavimu (nes nuo politikos tai skiriasi kaip demagogija nuo disputo) vis labiau dengti bei eskaluoja visuomenės nepasitenkinimą buvusia valdžia.

Taip, viešosios išlaidos buvo mažinamos policijai. Bet ne tik policijai. Ne jie vieni virkauja ir sriūbauja. Bet tai gal imkime ir pažiūrėkime į kai kuriuos faktus?

Pirma, Lietuvos policija pagal pareigūnų skaičių ir biudžetą anaiptol nėra labiausiai skriaudžiama institucija. Pagal kai kuriuos parametrus, tai lenkia ir turtingesnes šalis, skaičiuojant gyventojų skaičiui. Tarkime, pareigūnų skaičius yra ženkliai per didelis (girdėjote, kaip komisarai virkauja, kad nėra kam dirbti?…).

Ir susiformavo jis ne vakar ir ne pernai – dar velionis AMBas, sugrįžęs į valdžią 1992-1993 metais, ėmėsi plėsti šią jėgos struktūrą, baimindamasis kad visi “landsberginiai“ savanoriai išneš su durtuvais (nes kaimiečiai su šakėmis buvo užkamšyti šlapianka, pamenat?) iš valdžios. Kariuomenė nuo to laiko nustekenta. Tačiau NATO generolai ją giria – kaip čia taip, kad tokia maža, prastai finansuojama, o funkcijas vykdo? Girdėjot liumpenus – reikia mažinti. Aha. O tai ką policija tuomet?

Antra, dėl finansavimo: policijai skiriama bemaž tiek pat, kiek visam (!) valstybės administravimui. Nepamirškite, kad Lietuva antrą pusmetį bus ES sostine. Ne kultūros – administracine (ar koordinacine, jei norite). Jau dabar tie klerkai, kuriuos keikiat, nebespėja visų darbų nuveikti. Jiems ne tiek daugiau ir mokama, nei policijos pareigūnui. Apie pirmus sakoma: kavutę geria. Apie antrus?… Paklausius šiomis dienomis raudų choro (nepamiršote balsuoti SMSkėmis į TV3, o tai iš Pravėniškių per mažai susiunčia?), tai policininkai vaikšto basi ir skarmaluoti.

Tuo metu vaizdui ekrane slenkant pro naujus prie komisariato stovinčius visureigius, tik ką nesniai pripirktus minivenus, o kai atšils – vėl matysim arkliukus ir riedžius. Čia tos rytų kaimynės, kur autoritarinis režimas laikosi ant KGB ir milicijos “durtuvų“, piliečių pavydui.

Tad, trečia: pasirodo, kad policijoje pareigūnams skiriama visų lėšų net 87 proc. algoms išmokėti. Tai jei šitą techniką pardavus (nes žmonių nėra, tai ji stovi nenaudojama, ar ne?), tai gal algas išsimokės didesnes? Ir tuomet, nenustebsiu, kai otpyskos riomeriniu (ar tiksliau – Minsko aukštosios milicijos mokyklos Baltupių filijalo) stiliumi taps tiesiog brangesnės.

Nes mūsų policija administracine prasme primena tą pačią Semaškos sveikatos apsaugą, prie kurios nori grįžti Andriukaitis – brangi, neefektyvi, lėšas švaistanti, už tai, neva, sudaranti įspūdį, kad visiems prieinama.

O gal derėtų iš tiesų imti ir reformuoti?

Man, tarkime, nesuprantama VST (viešojo saugumo tarnyba) paskirtis – kažkokia riaušių alternatyvi kariuomenė, du pulkai! Estai tokios ir neturi. Susitvarko (per Bronzinio balvono nukėlimo riaušes savanoriai sustiprino policijos pajėgas, o po to grįžo į savo darbus – bet tai estai gi durniukai, ar ne?). VST gali naktimis provincijoje patruliuoti – ne tik slyvukai bijos nosį kišti. Komendanto valanda bus. Ordnung muss sein.

Čia kas per reliktas, ir kodėl priklauso VRM, o ne TM Kalėjimų departamentui? AMBas seniai į makintošą sugrojo – gal Sidas su kompanija bijo iki šiol kariuomenės maišto (aišku, kad dera bijoti – Olekas, kuris Lioleko ir Boleko trečias brolis, teatsiprašo už tai irgi ministravęs ten Linukas, gi pasipiktino Rasos įvesta kariška tvarka ir… skaidrumu bei atskaitomybe!)? Rasa Juknevičiene, dievagokitės, kad kariuomenė neis socdemų versti jums paliepus, o tai taip ir laikys pusbadžiu (?) pareigūnus šiam reikalui, jei staiga patriotai su šautuvais atkus.

Policija verkė ir tuomet, kai turėjo pilną finansavimą. Kuris, tarp kitko, prilygo kompensuojamų vaistų išmokoms. Tad jei nenorite mokėti didesnių mokesčių, kad remtumėt sau semaškinę (aš tai pasakyčiau januškinę, bet dicks raise their heads again, kai Kubilius opozicijoje, o čia kita kalba), tai gal atimkite iš pencinykų. O ką? Mažiau saugoti reiks bobutes vienkiemiuose nuo siautėjančių maniakų su kirviais, nes išmirs vien ant homeopatiškos savigydos. Gi, kaip sakoma, prie kiekvieno piliečio policininko nepastatysi. Nors norima, kaip matau. Šiaip jau, ginklo savigynai teisės irgi neatšaukė – kalbant apie alternatyvas.

Tik įtariu, šito sriūbavimo dėl lėšų trūkumo, visai iš kitur kojos dygsta. Skųstis gali visi viešojo sektoriaus darbuotojai (net kai jų vidutinis atlyginimas yra didesnis už šalies vidurkį, ar ne, ponai pedagogai, virkaujantys apie neklaužadas vaikus ir “nustekentą“ liberalų švietimo sistemą?). Bet šitos policininkų (bet koks sutapimas spalvomis su krokodilais yra atsitiktinis) ašaros jau per gerklę lenda. Netikiu – kaip sakė Stanislavskis.

crying_baby_cop_robert_ullman

(iliustracija iš Robert Ullman)

Mažinti jus perpus. Pradžiai. O dar geriau, kadangi kriminalinė policija, nepaisant BPK užkraunamos pareigos (kaip ir daktarams biuletenių rašymo proga – va jums semaškinė-komunistinė sistema!) rašinėti smulkmeniškai protokolus, užuot tyrimams laiką skiriant, dar tvarkosi neblogai, tai visą viešąją gal imti ir išformuoti iš viso?

Ir priimti naujų. Kaip gruzinai padarė. Kaip estai susitvarkė. Pakėlus naujiems algas. Už darbą, o ne virkavimus, otpyskas (Puteikio stiklinę apsaugojot?) ir pasiteisinimus, kaip čia blogai.

Eikite kur geriau. Nes visur gerai, kur mūsų nėra.