Sako, kad kelias į pragarą gerais norais grįstas. Arba dar tie pragaro kelininkai po to mėgsta teisintis: norėjom kaip geriau, o gavosi kaip visad.

Aš iškart deklaruoju, kad ne tik per praeitus rinkimus balsavau už TS-LKD, bet ir reitinguose aukščiau iškėliau Kęstutį Masiulį bei, dabar bandau prisiminti, kad gal ir Jurgį Razmą (ar vis tik Dainių Kreivį?). Ir juokitės juokitės… bet per ateinančius, panašu, balsuosiu įprastai – už tą pačią TS-LKD, nors ačiada LS atžvilgiu mano simpatijų nei pridėjo, nei labai taip jau ir atėmė.

Bet ne apie tuos didvyrius kalba, o apie du mano rinktus politikus, genamus patriotinio (kaip konservatoriams, nors ir persivadinusiems krikdemais, priguli) polėkio: va imti ir įpareigoti PIFus dalį savo lėšų privaloma tvarka investuoti į Lietuvos įmonių (reikia suprasti, tų įmonių, kurios listinguotos yra OMX-NASDAQ Vilniaus biržoje) akcijas.

Lyg tų įmonių čia tarptų prūdai. Lyg tos įmonės būtų išleidę kokius nors kitokius vertybinius popierius (pvz., įmonių obligacijas) apart akcijų. Ir lyg ne Lietuvoje didžiausios įmonės savo rinkos srityse absoliučiai yra UAB, neskaitant nežymių išimčių – t.y. jų vertybiniais popieriais netgi neprekiaujama. Ir lyg Lietuvoje, prisiklausę visokių laursinių postringavimų, visi strimgalviais nešdintųsi į biržą IPO būdu savo kapitalą pasifinansuoti, aha.

Cinikas manyje rungiasi su tinginiu. Bet jei netingite, tai labai nesunkiai susirasite skaičius ir paskaičiuosite (kaip Petras Kudaras ir padarė, pasirodo – papildau savo tekstą nuoroda), kokio dydžio yra Lietuvos šita biržinė kapitalizacija, kokio dydžio yra bendrai valdomas visas PIFų kapitalas, ir tada pamodeliuosite, kokį poveikį akcijų kursui turės vienokios ar kitokios procentinės PIFų kapitalo dalies įliejimas į šią biržą. Čia net George Soroš būti nereikia, kad ant pirštų suskaičiuojamas listinguojamas įmones peržiūrėtum ir primestum, kurioje vietoje burbulas išsipūs – duokite kelią, atidunda zombiais tapę pašėlę buliai! Stampede, holla!..

stampede

Kapitalas suskubo į Lietuvos akcijų rinką vardan pencinykų

Na, kad tie PIFai turės kapitalo atlaisvinimui privaloma tvarka dalį savo investicijų nebūtinai pelningai parduoti, tai čia, ponai patriotai, domėn gali neimti – taip tiems kapitalistams, suprask, ir reikia, o pensininkų interesai bus užtikrinti ir Lietuvoje, nėra čia ko, jei jau pinigai iš Sodros zaščiurinskiškai-gyliškai nuvagiami, suprask.

Dar man, beširdžiui liberalui, jūs paaiškinkite, kaip PIFų dalininkų (t.y. būsimų investicinių pensininkų) interesai bus labiau užtikrinti, kuomet vertybinio popieriaus pasirinkimo kriterijus yra ne koks nors ROI ar P/E santykis, o būtent vertybinis – pagal ideologiją, nacionalinį požymį ar pažadą investuoti į rinkiminę kampaniją per ateinančius rinkimus. Kaip sakė tos partijos profesorius, ir kas galėtų paneigti, kad šita iniciatyva nesiekiama būtent gero – t.y. akcijų turėtojams padėti pelningiau atsikratyti nelikvidžių, bet privaloma tvarka užbrangintų iš mokesčių mokėtojų pinigų perskirstomais pinigais, akcijų?

LSD partiečiai turėtų praleisti damas į priekį: Birutė su Aušrine ir dar Marija bei Jonas, kuris dabar Algirdas (jei tik nepersigalvotų į dienos galą), taip būtinai privaloma tvarka turėtų įtraukti dar vieną investavimo kriterijų – moterų kvotos dydį įmonės valdyboje. Jei ten sėdi vien vyrai, ar moterys akivaizdžiai mažumoje, tai akivaizdu – kiaulės antifeministiniai šovinistai, ir tikrai nedera PIFams tokių įmonių remti! Ypač užsienyje (nes kaip mes prieš Europą atrodysim?).

Ir jei jau taip visai politkorektiškumas nugalėtų sveiką nuovoką, tai reikia, kad įmonės valdyboje būtų kažkiek ir Lietuvos tautinių mažumų atstovų, kad užganėdintumėt Rusų Aljansą ar Lenkų Rinkimų Akciją. Ir kad žydai su čigonais ne tik Užgavėnių personažai būtų, bet privalomai PIFų remiamų įmonių valdybose (o kas negerai, jei koks čigonų baronas paklius į LitGrid valdybą – už elektrą Kirtimų taborui juk ir taip miestiečiai, girdėjau, sumoka?).

Jei manote, kad šis pasiūlymas yra visiški blėnys, tai klystate: prie NObamos, jau JAV prastumtas bankų priežiūros įstatymas, kur šie aukščiau išvardinti kriterijai dėl tautinių, rasinių ir lytinių (o, pamiršom gi paradus!) mažumų įtraukti. Na, o koks tikras Lietuvos patriotas, jei nemėgdžioja motulės Rusijos papročių (paniatkių), tai nesidairo pavydžiai į JAV?

O čia juk taip tautiška. Tautinis tautiečių kapitalas tautiškai investuojamas į tautines įmones tautinėje rinkoje, aha.

Tiesa, žodis “investuojamas“ yra kiek netikslus šiuo atveju pagal sąvoką, nes grąža čia veikiau yra tik pašalinis efektas, jei taip tautiečiams pasisektų. Nes jei vėl kokie du bankų analitikai krizę sukeltų tautinėje ekonomikoje, tai va šita sutautinta kapitalo dalis ramiai išlėktų per vamzdį, nors gal galėjo būti investuota kur nors pagal kapitalo grąžos ar investicijų patrauklumo kriterijus be krizės, o ne pagal tai, ar įmonės duomenys tvarkomi VĮ Registrų Centras, kur Lvovo g. Vilniuje.

Nors aš suprantu: moraliau, neva, lietuviškus pinigus kišti į lietuviškas įmones. Tik aš bevalyčiau, kad gal maniškius geriau jau tvarkytų koks nepatriotas, bet gebantis investicijų grąžą užtikrinti. Kita vertus, išpūtus vietinių įmonių akcijų kainas, tai priplūs ir netautinio kapitalo – vien spekuliaciniais sumetimais.

Tada reiks įstatymo, apsaugančio Lietuvos tautinę akcijų rinką nuo tokio imigracinio kapitalo invazijos.

Aš net galiu lažintis, kad tokią iniciatyvą palaikys daugmaž visos partijos, o kokie nevispročiai žygaičiuos su plakatais, perrašę “neleisim išparceliuoti lietuviškos žemelės“ į “lietuviškus pinigėlius“ arba kokias nors “ackijėles“. Jei tik jie nepamirš ne tik rašybą pasitikrinti, bet ir ką tas žodis reiškia – iki suvokimo apie akcijų rinką dar reiktų priaugti, tačiau jei čia kožnas tapęs dabar atominės energetikos ir iškastinių energoišteklių specialistu, tai ką jau čia tos akcijos, žinia!…