Kad jau sekmadienis, tai pareikit ant mišių – aš jums pamokslą paskaitysiu.

“2008 metų spalio 26 dieną, Seimo rinkimų antrojo turo sekmadienį, A. Kubilius, tada dar tik numanomas Lietuvos Vyriausybės vadovas Trinitorių bažnyčioje Vilniuje susirinkusiems skaitė Šventojo Rašto skaitinį […]:

“Štai ką sako Viešpats: “Ateivio neskriausk ir neišnaudok, nes ir jums Egipte teko būti ateiviais. Neskriauskite našlės ar našlaičio. O jei tu juos skriausi ir jie manęs šauksis, tuomet aš jų šauksmą išgirsiu. Užkils man rūstybė, ir jus kalaviju pražudysiu; tada jūsų žmonos liks našlės, ir sūnūs – našlaičiai. Kai skolini pinigų mano tautos žmogui – kaimynystėje gyvenančiam vargšui, nebūk jam lupikas. Visai nereikalaukite iš tokio palūkanų. Jei iš tautiečio paimtum užstatu apsiaustą, grąžink jį iki leidžiantis saulei. Juk tai jo vienintelė antklodė, jo kūno apklotas. Kaipgi be jo jis miegotų?! Kai jis manęs šauksis, – išgirsiu, nes aš gailestingas.“ (Iš 22, 20-26)““

Šia ištrauka ir joje esančia išnaša į Šventąjį Raštą yra iš esmės baigiamas dr. Aušros Maldeikienės bestseleris “Melo ekonomika“.

Ne, ji nemoralizuoja čia, ir “nevaro ant Kubyliaus“ – jei taip pagalvot, tai kažkaip tarakonai jūsų galvoje jau seniai šlepete per makaules negavę.

Kodėl aš cituoju?

Nes taip, šiandien sekma diena, o sekmą dieną švęsk. Ir jei nėjote į mišias, tai mišios jums parėjo čia (skamba kaip kalambūras, aha).

Ir neturi reikšmės, ar jūs esate religingas žmogus, uoliai vaikščiojantis į savo parapijos maldos namus, kad palinkėtumėt vienas kitam ramybės; ar esate statistinis katalikas, atsižymintis apklausose ir suklumpantis kartą ar du metuose per atlaidus kartu su vienas prieš kitą apsimetinėjančių pamaldumu giminių pulkeliu; ar esate toks laisvamanis kaip aš, kuris į Dievą žiūri kaip į alegoriją, o tikėjimo tiesas priima kaip jau virš dviejų tūkstančių metų testuotą ir pertestuotą moralinių vertybių sistemą, išverčiant archaiškus teiginius į struktūrizuotus filosofinius išsireiškimus.

Darkart perskaitykite ištrauką aukščiau. Aš palauksiu.

Jau?

Tai ar netoptelėjo, kad vadink tu kaip nori šią miegančių kapuose didvyrių žemę Marijos ar pavesk ne vieną rajoną Jėzaus globai, bet išnaše yra paaiškinta, kodėl turime būtent tokią Lietuvą?

Tiesą sakant, dar turime geriau, nei matematiškai išeitų, bet čia gal požiūrio taško klausimas, kiek čia vieni ar kiti nustekeno ar gelbėjo, ir kiek čia ES bei NATO davė ar atėmė arba dar gviešiasi šv.griešnos žemelės atimti.

Esmė gi ne tame. Skaitykite darkart (nesakykit – gera knyga, jei dar per du tūkstančius metų gali ištisai cituoti ir skaityti, bet neatsibosta, ane?).

Ir gal labai nesupyksite, jei ateinančią savaitę nieko čia nerašysiu. Jei labai manęs prireiks, galite parašyti į el.p. arba privačia žinute. Gal iki Mirusiųjų dienos gyvi išbūsim.

Ramybės jums ne tik šiandien.