Tęsiu Sniegenos ir 7 balčyčių apžvalgą, o šiandien – ir jis pats, nes pagal abėcėlę:

Zigmas Balčytis, raudonųjų rožų bedarbis.

Toks iš esmės yra ne tik LSD pašlemėkų užsakytoje muilo operoje, kur ieško sau darbo.

Na, apsimetėlis, kaip toje šutvėje ir įprasta, nes nereikia jam jokio prezidentinio darbo – jis nori ramiai toliau Briuselyje Europos Parlamente kiurksoti, o ne Daukanto aikštės generalgubernatūroje dekretus pasirašinėti ir tautos vardu tris valdžias (Sniegena sakė, kad be jos yra tik dar dvi – ko gero, teismai yra tik Teisingumo ministerijos padalinys, kas galbūt ir yra tiesa, nes teisėjai kaip klerkai algą per tą kontorą gauna?) daboti.

Už save patys biuleteniai neprisimes – reikia ir žmonos Severinos pagalbos (foto iš 15min)

Bedarbis jis yra ir nuosavoje atvėsusių brudauskų partijoje: mano grupiokas Kirkė ten nuolat su Zigmu pypkėmis matuojasi, palaikomi savų “frakcijų“, o paskui va kompromisiškai nukrenta visokiems skudurėliams “lyderystė“ kaip aklai (na, ne visai gal – yra prietaisai, gerinantys toliaregystę ir perspektyvos matymą) vištai grūdas.

Apgailėtina, kada valdančiąja save vadinanti partija, turinti premjero postą ir kontroliuojanti vyriausybę, kandidatais į šalies vadovus paleidžia konkuruojančius su Zenonu Zebkinu. Ir tuopat metu juokinga, kada rinkimų štabui vadovauti imasi visiškas bemokslis (po kiek seniausio šalies universiteto diplomas, ką?) šio didžiausias konkurentas, garsėjantis ne tik savo sabotažiniais gebėjimais KAM ar Vyriausybėje, bet ir niekuomet pats nelaimėjęs rinkimų jokioje apygardoje, bet prisitrynęs per sąrašus.

Bet jūs mano požiūrį į LSD pašlemėkus žinote ir taip: ko gero, Maxima yra labdaros ir socialinės globos bei rūpybos organizacija, palyginus su šita partija ir jos nuolatine žala Lietuvai.

Tad atiduodami savo balsą šitam darbo paieškų apsimetėliui svarbiažmogiui, jūs balsuosite už nomenklatūrinę bičiulystę, paprastai vadinamą nepotizmu, protekcionizmu, korupcija, stagnacija ir prašvinkusiu konservatyvizmu, bei tolimesnį šalies valdymą pagal paniatkes, atkatais, demagogija, akiplėšišku melu ir nesibaigiančiais iždo grobstymais ir švaistymais, į viską žiūrint jei ne gobšiomis, tai bent jau žydromis kiaulių akutėmis “ką yr, daragoj tovarišč“, nuolat nuolaidžiaujant ir keliaklupsčiaujant prieš kaikarius, marčiulionius ir putinus.

F topku. ©