Iš šiandienos reminiscensijų (nežinau, ką tas žodis reiškia, bet gerai skamba – atrodau kažkiek da mažum i protingesnis):

  • 1. Valstybinė ligonių kasa pagal savo klientų aptarnavimą yra visiškas serviso kosTmosas, nes veikia superefektyviai.

Nežinau, kaip kitaip pagirti. Bet turiu visai šeimai dabar Europos sveikatos draudimo korteles.

Kiek užtruko?

Penkias minutes. Iš viso.

Ne, nu iš viso… iki ko Kubyyyyyylius Lėtuvėlę nuvarė!

  • 2. Kažin, po visų reprezentacinių renginių Vilniuje merui perdėliojant gerą grindinį naujesniu yra kokia finansinė ar materialinė nauda, ar čia tiesiog viskas dykai, tik dotuojama Sodra ir sukuriamos darbo vietos?

Na, medelius pjauti, tai suprantu – gūdus sovietinės okupacijos palikimas, bet grindinys, berods, ne visas pilsudskinis buvęs, jau ir Nepriklausomybę menąs?

  • 3. Naujas Vilniaus logotipas, primenantis Hugsvarną (tik vietoje H reikia Z – Zorrrrro), yra visiškas nevykęs ir nykiai apgailėtinas šlamštas, kuris dabar bus kažkiek paštampuotas iki kito karto, kai sugalvos vėl keisti (neišeina kažkaip pagal KET ideogramas šv. Kristoforo su kūdikėliu Jėzumi simbolizuoti?).

Primena brežnevizmo epochą visa savo stilistiką, įskaitant ir šriftą – roko grupė ANTIS pašaipiai anuomet pasiėmė komunistų oficiozo laikraščio TIESA šriftą. Kažkas atrado vėl, nes nu helvetica nusibodusi. Apie darbo kainą nekalbu (šimc štukių jievrų – eto po našiemu!), nes nėra ko juoktis iš kauniečių auksinių tualetų.

Tiesa, tualetas irgi tas jų nelabai veikė, bet praktinę naudą teoriškai turėjo, niekas ant prezidentūros, atskridęs RyanAir_u, šlapintis bent jau nėjo, kaip Vilniuje.

  • 4. Matyti ir FB sraute prezidentų preferencijų testai, kada save gali sugretinti su kažkuriuo jų, yra apgailėtinas feikas.

Nežinau, kiek jums padeda pasirinkti iš nulio nulį (nebent Sniegeną laikyti vienintele, bet tiek to ir pasirinkimo – vis tiek nulis).

Nebegaiškite savo laiko iš viso, nes negi abejojate savo pažiūromis? Su kandidatais testas neturi nieko bendro – galima buvo surašyti ne pavardes, o kokius gyvūnus: ančiasnapis, sniegena, zylutė, burundukas, surikatas ir pan.

  • 5. Gal parašyti kokią knygą, tipo, tęstinių esė, pavadinus “Naujoji okupacija“?

Ant viršelio būtinai būtų koks kolorado vabalas arba bent jau juostelė. Dar geriau – su tokia juostele įpakavus pardavinėti. Nes tarybinių sosyskų ir Žaliojo tilto balvonų irgi neįdėsi.

Bėda, kad neturiu leidėjo, bet tai ne bėda, nes būtinai mane po to kažkas išmestų per langą, o aš aukščio bijau.

Einu geriau metines pajamų mokesčio deklaracijas pildyti. Kaip ir pernai, TS-LKD gaus tą politinį mokesčių procentą, a hūliš?!