Kol Lietuvoje buvo šauktinių kariuomenė, kaip koks doras Izraelio pilietis, aš paprastai paveždavau kareivius, stabdančius pakeleivingas mašinas. Kada pasidarė samdoma tarnyba, stabdančių jau ir nebeliko.

O vat vakar stabdo vaikinas, keliaujantis į Varėną – kodėl ir nesustoti, nors kiek pavežčiau?

Bet mano tradicija tęsiasi, nes įsikalbam apie atšvaitus – pasirodo, paskutinis pilnas Lietuvos kariuomenės šaukimas, kadangi jį paleido 2005 metų gruodžio 1d., o jau tų metų rugsėjį buvo priimtas sprendimas nebešaukti LR piliečių vyrų į karo tarnybą.

Skeptiškai žiūri į galimą NATO bazių atsiradimą – sako, vis tiek reikia patiems gintis, kitaip nebus. Tiesa, pripažįsta, kad prastai su ta gynyba bus, nes Lietuvos teritorija paimama per kelias valandas po tikslinio raketinio apšaudymo (suprask, kirdyk “mano“ bazėms).

Na, tos kuopos jankių, jei jie čia ir bus, tai nelies, kad su JAV rusui nereiktų kariauti – leis jiems evakuotis (ir, sutikite, ko jiems už mus kariauti, kai savanoriai net ginklų namuose neturi, tai kuo kariautų? – čia buvo apie šveicarus ir maltiečius Antrojo Pasaulinio karo metu, tarp kitko).

Jis pats yra rusas, bet gins savo Tėvynę. Taip, Lietuva – jo tėvynė.

Gins, jei bus kuo ginti, bet gi nėra, o mobilizacijai nebus laiko, nes ir užnugario gi nebus.

Tarpukario kariuomenė – šauni paraduose (foto iš Delfi)

Kažkaip prisiminiau pučo pirmą dieną, kai atvykau į savo kuopą ir radau užrakintas duris – kuopos vadas užkasinėjo dokumentus miške, bet kai po pučo išsiblaivė, tai neberado kur, todėl Parlamente prisiekiau Lietuvai antrąkart (nesijuokite, tuos popierius SKAT irgi sugebėjo vėl pamesti, nebėra jų ir rinktinėje).

Apie įvykius Ukrainoje informaciją gauna iš trijų šaltinių, kur sutarėm, kad lietuviški ir rusiški varo priešišką vieni kitiems propagandą, o angliški išvis nenutuokia, apie ką kalba, nes jei mūsų nuo rusų neskiria, tai kaip jie atskirs ukrainietį nuo ruso? Jam pačiam iš tiesų visai nesvarbu, kuo baigsis tas Ukrainos pilietinis karas – būtent tik tokiu ir laiko. Krymas rusų, aišku. Atsiėmė, suprask.

Kokia išvada atsisveikinus?

Išvadas pasidarykite patys.