Kažkaip manau, kad ryt galima visiems mautis kelnes ir jau juostis sijonus, nes jei būčiau škotas, tai pasakyčiau:

Great Britain is not so great anymore!

Groundskeeper Willie iš The Simpsons

Niekaip jie neprapuls – Airija antai suvereni valstybė, o, skirtingai nuo Škotijos, neturi trečdalio Europos visų žuvies išteklių ar 80 proc. naftos. Viskį, aišku, škotai turi kaip ir airiai, ir čia dar klausimas, kas kam skaniau: Jameson ar Ballantines (nors man skaniausi dūminiai iš Islay, bet tie juk škotai).

Tikėtinas tolimesnis yra Kanados ir Australijos variantas (kas pasakė avys ir Naujoji Zelandija?!) – škotai priklausys Sandraugai, bet nebebus Jungtinėje Karalystėje (jei ir bus, tai pereinamu laikotarpiu). Na, tik su JAV čia anglams nenuskilo, o ir PAR nuėjo čigonų taboro keliais, bet juk ne pasaulio pabaiga.

Anglai gi ir šiaip kažkaip irgi ramiai į tai žiūrės, kaip visada rezervuotai žiūri į savo kaimynus, nebūtinai tokius, kur barzdoti vyrai su beretėmis dėvi sijonus ir traukia nešvankias užstalės dainuškas. Galop, ir karybos prasme dar klausimas, kas ta tikroji Braveland, kai anglai dėvėjo raudonus švarkus, kad pašovus kraujas nesimatytų, o škotai sijonus, kad iš baimės ne į kelnes privarytų (bet tai, užtikrinu, yra tik mitas, nes kiltai atsirado tik pramoninės revoliucijos metu, kad prie lydymo krosnių nestovėtum pliku pasturgaliu, prisidengęs tik odine prijuoste pasididžiavimą, nes eiti į durtuvų mūšį mirti, mūvint ne kelnėmis, tai, atsiprašant, vis tiek kiaušų reikia, ar ne?).

Kas dėl ES, tai jie ir taip juk ne Šengenas. Ir Maastrichto nelabai paiso, nes euro nereikia jiems. Prie kurios valiutos laikinai savo škotišką svarą rišis, tai čia patys ir nuspręs.

Kataklizmo tikrai nebus – nei ekonominio, nei finansinio, nei politinio. Futbole irgi žaidžia kiekvienas už save, o futbolo BVP yra didesnis už tokių šalių, kaip mūsiškė.

Žodžiu, be calm and aye to Scotland!