Andrius Mazuronis, tas pats, kurio tėvas Valentinas iš ministrų persikraustė į europarlamentarus, šią savaitę pasitraukė iš gimtosios totoškių frakcijos Seime.

Atrodytų, artėja rinkimai, tai politikai pradeda įprastinį sezoninį partijų išsipardavimą ir savo kailių pardavinėjimą perspektyvesnėms šutvėms. Bet juk ne Mazuronio atveju, kuomet tėvas yra antras žmogus partijoje, o gal netgi ir pirmas, nors lakūnas galvoja kitaip.

Ir būtent dėl lakūno kitokio galvojimo ar netgi desperatiško noro būti alfa savo partijoje, jaunėlis beta-Mazuronis deklaruoja išeinąs, neapsikentęs visokių kvailysčių ir pozicijos dėl nacionalinių interesų, ir euras, kaip nacionalinė valiuta, jam buvęs paskutine takoskyra, paskatinusia jo apsisprendimą pasakyti bučkis ir bandelė.

Aš gi pasakyčiau: va prie ko privedė dalyvavimas Tikrų Vyrų TV šou apie Lietuvos kariuomenę. Ir jei taip visuotinis šaukimas būtų be išimčių (jokių ten atidėjimų vardan studijų ar lyties apribojimų), tai visi rinkėjai vien kariuomenės dėka ateitų į protą ir rinktųsi tarp TS-LKD, arba KASP tarnybos, ir LS, arba šaulių, partijų. Nes taip kariuomenė tampa visuomenės pilietiškumo ir patriotizmo ugdymo mokykla (ir gal lengviau atsipučia mokytojai, kuriems šią misiją nori ar nenori vis visuomenė primeta).

Ir tai, kad mes dabar turime LSD pašlemėkų prastumtą tik samdomą kariuomenę su pustuščiais batalionais ir formaliai popierinėmis savanorių kuopomis, kur net vienas iš geriausiųjų KASP padalinių apdovanojimo kriterijų yra lankomumas, tai apie kokius savanorius ir išvis apie kokius kovinius pajėgumus galima kalbėti?

Ar pakalbėti apie babočkino LOLeko šutvės visuomenei pristatytą plagiatą iš rusų kalbos, ką daryti karo atveju? Ten yra tokių klaikių patarimų, kurie jau gerokai prieš metus buvo išnarstyti po kauliuką ruskakalbių forumuose ir koncentruotai esmė perteikta dar lietuviams ir karybos temomis rašančio žurnalisto Audriaus Bačiulio, parodant, kur kontekstas svarbiau už buką patarimą (papasakokite Sarajeve snaiperių alėją prisimenantiems, kaip dera civiliokui save balta paklode paženklinti karo veiksmų zonoje, aha).

Tad jei mano grupiokas nusipirktu VU magistro diplomu Kirkė-melagėlis jau anuomet KAM ministraudamas atitiko lapės vaidmenį vištidėje, po ko jau babočkinas paskutinius kiaušinius ištąsė (o ką, pravers ūkyje, kaip kad pasakytų jų idėjinis partijos vadas a.a. ūkiškasis AMB), tai dabar net ne juokinga, o graudu žiūrėti į tuos desperatiškus traukulius, bandant surinkti karių į karinius padalinius, kuriuose likę tik dar algas kol kas gaunantys karininkai, bet kad jau ir puskarininkiai dairosi tarnybos kitur ir po truputį bėga iš jos. Jau savanoriška tarnyba net atšaukė atitikimo reikalavimus – ateikite, priglausime, apmokysime, algelę duosime, aha.

O štai nuotrauka iš facebook:

daniel lupshitz

nuo Daniel Lupshitz

Taip atrodo IDF kario, o tokiu jis ir yra, namuose laikoma ginkluotė ir amunicija. Jiems nereikia kaip mums išlaikyti arsenalų, kurie karo atveju būtų naikinami arba užgrobiami pirmiausia, nespėjus kariavimui ginklų išsidalinti, neturi jie ir kareivinių, nes namo prieš šabą grįžta, jei budėti nereikia.

Ir šita LSD triznių šutvė iki šiol puola aparpuolin nuo tokio pasiūlymo, kad jei ne šauliams, kuriuos dabartinis ministeris tokius kaip karinį galimą rezervą užsimojo sunaikinti, tai bent KASP savanoriams tokia galimybė irgi atsirastų. Bet jei norite pamatyti čia pat apsitriedusį soušel-moušelį, tai pašnibždėkit jam į ausį: PakaunĖėėėėėė…

O tetos Rasos, buvusio KAM didžiojo etmono, pasiūlymas vėl sugrąžinti privalomą visuotinį šaukimą, net neabejoju, jei nebus atmestas jos pačios bendrapartiečių su opozicija pastangomis, tai bus taip sudirbtas, kad apsidirbęs lietuviškasis socdemas atrodys kvapnia eglute, kabinama špokinyčioje arba audė šimc dyzelis avant turbo leu-leu.

Tad tie medžioklių užrašymai, neva, iškart ura-patriotais įstatymu kaip tampančiais “ginkluotu pasipriešinimu“, yra ne mažiau apgailėtini. Kaip jų asocijacijos pirmininkas ir pasakė, kad dauguma nėra brudauskai, o yra adekvatūs Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie supranta, kad Tėvynės gynimas yra jų konstitucinė pareiga, tad jiems nereikia jokio ginkluoto pasipriešinimo rezidento statuso avansu ir jokio papildomo įstatymo, kad Tėvynę gintų.

Ir jei važiuodamas per radiją išgirsti, kad ukrainiečiai skelbia dalinę mobilizaciją, bet pats vyriausiasis ginkluotojų pajėgų vadas dievagojasi, kad nei vienas mobilizuotasis nebus siunčiamas į karo veiksmų zoną Donecke ar Luhanske, tai pagalvokite, kokia isterija kils, jei staiga visus hipsterius iš coffeinnų pagrasins susemti ir čebatais apauti, kaip dabar šešėlinė karo ministerė Rasa Juknevičienė pasiūlo.

Tai, nesuprantu, ar jums reikia veikiančios ir realios kariuomenės, ar isterijos hipsterių ir supermamyčių per visus galus bei dar vienos sukiršinimo bangos visuomenėje, sužlugdant pačią Tėvynės gynėjo reputaciją?

Paprasčiau, sutinku, tik ir užtektų padaryti bent jau iš tiesų privalomą tarnybą, suteikiant alternatyvios tarnybos visuomenės labui galimybę, nedarant jokių išimčių ir atidėjimų studentams (kone visi įstoja į aukštąsias mokyklas) ar diskriminuojant pagal lytį, tačiau tik atlikęs tarnybą Lietuvos kariuomenėje turėtų teisę dalyvauti rinkimuose kaip renkamas asmuo ir rinkėjas. Demokratijoje į hoplitus ėjo tie, kurie turėjo teisę rinkti ir būti renkamiems, o jaunimas šią teisę užsitarnaudavęs tokia tarnyba. Šveicarai iš esmės šiuo modeliu ir funkcionuoja, o žydams tai net rabinai gali surasti daug citatų šventraštyje, kur savo valstybę jie ginti privalo ir iš religinių, ne tik pilietinių (!), sumetimų.

Pas mus nebus nei anos demokratijos nei iš Antikos graikų, nei nuo vikingų, nei dabartinės šveicarų su žydais, nors gal ir galima būtų kažką pritaikyti modifikavus? Juk dainuojama, kad nepabuvęs kareivėliu – nebus geras artojėlis. O vien tik mokesčių mokėjimas neatperka nuo prievolės rūpintis savo Tėvynės gynimu. Jei esi pilietis, ir jei supranti pilietines teises bei pareigas.

Bet tam visų pirma politikų atžalos turi būti tarnavę, o mes kol kas matėme tik Mazuronį, bet ir tai – TV projekte.

Nors aš tikiuosi, kad jam užsiskaitys kaip pradinis karinis rengimas, nes galiūnas Žydrūnas Savickas su sunkiaatlečiu Ramūnu Vyšniausku, valdantys prieštankinius granatsvaidžius tarsi žaisliukus, ar broliai Vizbarai kulkosvaidininkų poroje, arba Marijus Žiedas, pasižymėjęs kaip snaiperis, mane nuteikia jau ramiau. O Monika Šalčiūtė parašutininko uniforma karinės tarnybos reitingus pakeltų išvis į neregėtas aukštumas.

Gal kada nors subręsime pilietiškai kariuomenei, o kol kas, matyt, derėtų kelti algas samdytai, jei patiems yra prestižiška tos tarnybos tik išvengti.

O ir kodėl nevengti, jei aplink vyrauja tokia ideologija, kad didžiausi “pacifistai“ pas mus yra darbeicai su totoškėmis, kai tamošiukai važinėja į ruskių sukarintas stovyklas, socdemukai griauna ir toliau kariuomenę, maskuodami, kad paraleliai kuria paramilitarinius medžioklių ir teisėsaugininkų junginius, nieko bendro neturinčius su paramilitarine tarnyba, o gynyba per savanorius tesirūpina TS-LKD, idėjiškai paremta, kas galėjo pagalvoti, liberalų, masiškai papildžiusių šaulius iki tiek, kad metas jau šaulių kuopas padaryti laisvesniu KASP variantu (kokiu anksčiau buvęs SKAT) ir integruoti britų pavyzdžiu į veikiančius batalionus, kuriuose pirma kuopa yra reguliari kariuomenė, antroji – būtų mūsiškė KASP iš aktyvios tarnybos karių, o trečioji, ten vadinama teritorine – aktyvios tarnybos šauliai, kas yra dabar iš esmės KASP rezervistai.

Tada sąveika bataliono viduje būtų veiksni, ir mobilizacijos atveju nereikėtų spėriai galvoti, kur dėti visus tuos žmones, net jei pusė jų ateitų šaukiami ar nekviesti, ir iš kur jiems gauti ginklus bei amuniciją ir uniformas, kada jie jau ateitų vilkėdami ir su ginklais, pirktais savo sąskaita ir grąžinant GPM dalį, kaip būta kompiuterio, studijų ir būsto paskolos palūkanų atvejais.

Bet šiam nacionaliniam politiniam sutarimui visų pirma reikia daugiau mazuronių, ateinančių į protą (ar sąžinę, jei tiksliau), ir mažiau rasų su olekais baksnojimo vieni į kitus, kas labiau karybą iš šių medikų išmano ir pagal kieno kurpalių kariuomenė turėtų būti organizuota, nes tiek vienas variantas nepasiteisino anuomet, tiek ir kitas dabar, tad “ar aš nesakiau“ bei “pats tu durnas“ nėra argumentais.

* * *

Kitos susiję temos:

Lietuvos SOP: nuogas karalius?

Lietuvos kariuomenė, kurios nebus

Užsimetus dozės – saugu ir gera

Lietuvos KOP: kodėl vienas yra pusė

Lietuvos KJP – kurių irgi nebus

Šią dieną 1991-aisiais

Virkaujanti policija

Trojos pegasas