Graikijoje vis tik laimėjo kairieji, ir mūsų dešinieji troliai atkuto pašaipomis šių adresu.

Cituosiu Dovydą Pancerovą iš facebook:

Iškart atsiprašau savo draugų ir followerių leftistų, kurie tiki, kad visi žmonės gimsta lygūs, bet! Kažkoks Lietuvoje gyvenantis graikas Edmundas Jakilaitis laidoje aiškina, kad jie yra Europos civilizacijos lopšys ir nori gyventi kaip žmonės, o ne gyvuliai, tai norisi paprašyti: ponas graike, priminkite tai savo tautiečiams, kurie iki 35 metų gyvena su motinomis, nedirba, kolekcionuoja pašalpas, griauna normalių žmonių gyvenimus Vakarų Europoje ir renka prorusišką mulkių partiją. Eikit jūs greičiau iš mūsų Europos Sąjungos ir stokite į Muitų Sąjungą. Arba susiraskite darbo.

Kaip graikas (nors aš gal daugiau prūsas) užstosiu graiką Edmundą Jakilaitį – nagi, lietuviai, o kokia dabar valdančioji koalicija pas mus? Ne “daragoj tovarišč Butkevičius“™? O ne jų siųstas eurokomisaras Vytenis Iljičius ES prekybos poziciją sugriovė Muitų Sąjungos labui? O kaip dėl krašto apsaugos koloradinio babočkino LiOLeko?

Kas dėl pinigų, kad apie juos ir Dovydas Pancerovas kalba, tai priminsiu, kad mūsų biudžetas yra deficitinis, o ir to trečdalį sudaro ES dotacijos. Kadangi apie 80 proc. biudžeto yra skirta socialinėms reikmėms (man visada patinka palyginimas, kad vien kompensuojamiems vaistams skiriama suma panaši į valstybės administravimo išlaidas), tai klausimas, ar ne pašalpiniai esame patys ES akyse? Juolab, kad per krizę lietuvis iš ES gavo penkiskart daugiau už graiką.

Vienintelis skirtumas pasipūtimui, kad darbo mes ieškomės toje pačioje Europoje. Graikai gi jau kai išvyksta, tai paprastai į JAV pas gimines (šalia mūsų turistų nuvalkiotos Rodo salos yra sala Alimnia, nebegyvenama – ten stūkso visas miestelis su rakandais paliktais kaip stovi, nes gyventojai išvyko į Kaliforniją dirbti ir gyventi).

Kada vokietis burba, kad graikas dieną siestos laikosi, tai vokietis nedirbo tame klimate. Bet vokietis namo eina darbui pasibaigus, o graikas turistą aptarnauja tol, kol klientas namo neišeina, kai penktadienio (!) vakarą vokietis Frankfurte paprašė už valandos mus išeiti iš jo aludės, nes jis, matai, tada jau užsidarys. Kas plaukė su manimi po Dodekanesą 2011 metais, irgi prisimins anuos du locmanus Kos Marinoje – taip dirbančių nei lietuvių, nei vokiečių nematę.

O norite žinoti, kelintas pasaulyje pagal dydį yra graikų laivynas? Ne karo, komercinis, kuris moka mokesčius ir duoda darbą? Pasidomėkite, kada pūsitės – mes juos tik optinio interneto greičiu lenkiam. Dar gerai, kad mūsų LSD partija yra stambaus kapitalo atstovai, o ne jokie socialdemokratai, bet konservatoriai, tai nemokate kokio nors interneto apyvartos ir pridėtinės vertės mokesčio. Dar.

Tai, ko nori graikai, gali būti pradžia ES pilietiniam karui – panašios sąlygos buvo ir JAV anuomet. Tik anuomet tie be kraujo neapsiėjo. Aš labai norėčiau, kad šis karas būtų sprendžiamas diplomatinėmis priemonėmis (karas kaip ginkluotas konfliktas yra užsienio politikos tąsa, kuomet diplomatija feilina). Kada feilins ES vidaus diplomatija, norėčiau, kad santykis būtų asimetrinis, o ne panašus, kada viena pusė galvoja esanti teisesnė ir eina linksmakočiais matuotis – linksma nebūna.

JAV iš Pilietinio karo išėjo sustiprėjusi kaip federalinė valstybė (iki karo buvo tik politiniai svarstymai – žr. jų tėvų-kūrėjo Federalisto užrašus ir pan.). ES neišvengiamai turės tokia tapti arba žlugti.

dali

Pilietinio karo nuojauta (Salvadoras Dali, 1936m.) – ES maitinanti krūtis ir dezintegruota šiaurė su pietumis?

Graikai nuo skolų nepabėgs, net jei ir oficialiai defoltuos (ir dabar ten yra, gi ES greitaisiais kreditais palaiko lizingo paskolų palūkanų mokėjimą). Jie tiesiog sako, kad neturi savo pensininką nustumti į šalį vardan vokiečio pensininko, kai vokietis klykia: Nein! Verboten! So kann nicht! Wo mein Geld???

Bet faktas, kad ECB yra Frankfurte, dar nepadarė vokiečių išmaniais bankininkais, kaip ir Briuselis, kaip sostinė, nepadarė belgų išmaniais politikais, kuomet, priminsiu, šių vyriausybė nebuvo išrinkta visus metus (ir nieko, mūsų Prietaisais dar ilgiau nieko nedirba, gyvenam kažkaip).

Ar priminti, kas Europoje bankininkai?

Taip, anglai – pinigų keitykla, šveicarai – kojinė, ir dar yra dvi pinigų plovyklos – Kipras ir Latvija. Vokietija moka tik inžinerija užsiimti, o vat su pinigais ir komercija, kaip įsitikinau, jiems sunkiai (beveik kaip lenkams, tik pastarieji daro prastai ir pigiai, o vokiečiai pedantiški krapštukai, kurių most ass-retentive gyvena Šveicarijoje).

Graikai iš tiesų ne tik už save kovoja, kiek prieš sistemą, kurią įvardino oligarchine. Ir turėjo omeny ne savo šalį, o visos ES finansinių santykių raizgalynę – gi vokiečių fondai pirko graikų obligacijas, kad mokėtų saviems pensininkams. Kas kaltas?

Žinote, kada skolininkas įspaudžiamas į kampą, jam kyla visada pagunda nudobti kreditorių. Graikai prieš Turkiją šokinėjo, argentiniečiai – prieš britus Folklenduose. Asimetrinį karą prieš ES spaudimą (suprask, vokiečius) galima nors rytoj pradėti, kuomet kreditorius tartis nebenori.

Politinis dialogas – tai suderinimas, kokiomis proporcijomis graikai susidėlioja prioritetus mokėdami vokiečiui ir graikui. Arba-arba reiškia tuomet tik karą, o reikia ieškoti tų ir balanso.

Tad kairiųjų laimėjimas rinkimuose nėra toks jau ir absurdiškas. Kreditoriams vokiečiams belieka tik grasinti atviromis durimis ne dialogui, o išėjimui iš ES. Kol kas jiems dar patiems gerai, kad taip galėtų arogantiškai elgtis – euras drastiškai smuko (drastiškai – neperdedu, nes to nebuvo per tokį trumpą laiką dar iki šiol), o tai atpigino jų eksportą prie stagnuojančios ekonomikos. Bėda ta, kad tai pabrangins neišvengiamai žaliavas (kurios doleriais). Tad vokiečius spaudžia laikas (vok. ceitnotas).

O graikų jau niekas nebespaudžia, nes kai esi prasilošęs ruletėje, tai delspinigiai už komunalinius atrodo juokingi.

Pilietinis ES karas prasidėjo vakar. Čia kalba ne apie graikus su vokiečiais, o ar būti ES kaip federalinei valstybei, o ne konfederacijai su 4 laisvėmis, ar nebūti ES išvis. Čekai su slovakais išsiskirstė taikiai, tad net ir bloguoju scenarijumi galima be kraujo visiems susikrauti daiktus ir išsivaikščioti.

Klausimas mums: kas apmokės mūsų trečdalį biudžeto tuomet?