Kam praėjo pagaliau rinkimai savivaldose (iš tiesų, tai savivaldos yra tik keturios, visa kita – potiomkino kaimai), kas pasiilgo Huilo prapuolenio, niūniuodamas naujas dainuškas vietoje Lalala, kas žvelgia giliau ir su nerimu seka hibridinį karą Ukrainoje, kur iš esmės kaunamasi ir už mūsų laisvę, ir retas kuris atkreipia dėmesį į tai, kad mūsų, kaip europiečių, likimas iš tiesų dabar sprendžiasi Graikijoje.

Ir čia vėl jų finansų ministras Yanis Varoufakis, tikras vizionierius, bando kantriai europiečiams paaiškinti, ką derėtų daryti toliau.

Nes eurozonos problemos yra ne “tinginiai graikai“, ir netgi ne buki vokiečiai, kaip aš sakau, kurių burgeris nemato toliau 30 mylių nuo savo knaipės. Vokiečiai visada turėję strategijos suvokimo problemų, būdami gabūs tik taktikoje – todėl anglosaksai juos nuolat ir mušę, ir todėl britai į vieną monetarinę sąjungą su tokiais goželiais neina.

Šiaip pasiskaitykite tą jo pranešimą be išankstinių nuostatų.

Juolab, kad lietuviai dažniausiai palaiko vokiečius dėl suprantamų priežasčių – esame chaliavščikai, nes trečdalį Lietuvos Respubliko biudžeto įplaukų sudaro ES dotacijos, o pinigai ateina iš vokiečio kišenės (arba per vokiečio kišenę iš to paties graiko, jei iš ko išlupti pavyksta). Tad nėra ko kaltinti veidrodžio, kad snukis kreivas – patys “vagiam“ ir dar kitus kaltinam?

Kita vertus, šita lietuviška hipokrizė žydi ir aukščiausių pareigūnų pavyzdžiuose, ar Red Dalia™, “geroji dešiniesiems“ (wtf?) partškolos dėstytoja ir kolaborantė, ar daragoj tovarišč © Prietaisas™ be kokios nors suformuluotos nuomonės ir situacijos suvokimo, ar Lie-va™ spykerė, buhalteriškai pagal partinį įprotį sudėdama tris skiemenis ir deklaruodama du, nes vieną nusuko.

Todėl nesitikiu didesnės diskusijos dėl šitų pasiūlymų viešumoje – to nepamatysite per TV, neišgirsite per radiją ir neperskaitysite laikraščiuose ar naujienų tinklapiuose. Netgi nepamatysite istorinio disputo pagal nūdienos aktualijas, nes vargu ar daug kas žino apie sukilėlį Kostą Kalinauską, pasisakiusį iš esmės už Europos Jungtines Valstijas (į šio vardo gatvę remiasi akligatvis, kurio gale stūkso ir JAV ambasada).

Džiugu, kad vis tik įdomios diskusijos būta prie mano nuorodos socialiniuose tinkluose, todėl bendram labui aš juos kiek paredagavęs ir pateikiu žemiau į vieną iš dviejų. Mano, kaip moderatoriaus, tekstas toliau yra pasvirai.

yannis-varoufakis-1024x640

Už švelnią ES federalizaciją pasisakantis graikų ekonomikos profesorius ir finansų ministras (iš cityam.com)

Vis tik siūlau pirmiau perskaityti Yanis Varoufakis argumentaciją, nes tai yra super pasiūlymas Europos Sąjungai tapti Jungtinėmis Europos Valstijomis be politinio spaudimo federalizacijai (kuris dabar dėl nesutarimų neįmanomas), įskaičiavus į jį ir eurozonos finansinių problemų sprendimą bei sukuriant pagrindą ekonomikos augimui, taip nuėmus ir viešojo sektoriaus skolas, ypač socialinėje sferoje, kaip nereikalingą spaudimą ir ekonomikai, kuris neleidžia jai atsigauti, ir netgi populistų, nacistų ir socialistų nušalinimą iš politinės arenos.

Liūdna, bet vokiečiai bus per buki suvokti esmę. Apie mus tai net ir kalbos nėra. Ir dr Aušra Maldeikienė buvo teisi – graikai iš tiesų davė vizionierių Europai, kuris teorinėms idėjoms turi ir praktinį planą.

Aušra Maldeikienė: Taip. Ten tas intelektas, kuris būtinas tam, kad ir po 50 metų sakytume (aš savo anūkų lūpomis) – esu europietis. Jei ne… bijau ne ten žvelgiame ieškodami savo ateities. Ne į Rusiją ir Ukrainą reikia kreipti žvilgsnius, o į Graikiją. Ten dabar mūsų likimas sprendžiamas.

Tomas Čeponkus: Aišku, mūsų naujienų darytojams yra svarbiau, kur dingo Putinas. Šiaip galėtų bent 5 proc. savo smegenų pajėgumų skirt ir išversti bent jau tekstą.

Mūsų boulingo kamuolys, prietaisas ir lieva tai čia nykuma, bet jų niekas ir neklaus. Man baisiau, kad planas net britams tinkamas, tik jo nesupras ir torpeduos vokiečiai, o tada ir prancūzams bus jau dzin. Ir finale viskas subyrės, nebent JAV grubiai įsikištų ir durnelius susodintų prie stalo, kaip padarė su japonais ir vokiečiais po karo. Bet kad ne tos aplinkybės.

Aušra: jie ne per buki. Tiesiog vidutinis biurgeris netenka savo pinigų (dalies). Jam geriau netekti visų, nei dalies. Jis gi biurgeris.

Pažiūrėkit apie save aplink Lietuvoje – sutiks prarasti viską, kad tik šiandien neprarastų kažkokios mistinės darbo vietos, kurią esą susikūrė ir kur ketina iki gyvenimo galo rautis ant pinigų.

Deja, panašiai mąstė net tikrai mano mylimas ir gerbiamas Tautvydas Marciulaitis. Kita vertus, kai koks Rinkevičius švęsdamas tautos laivę nusipeza iki tiek, kad paskelbia, jog didžiausias laisvės pasiekimas yra tai, jog nebereikia mokytis politinės ekonomijos, tai nieko gero iš tos tautos nebus. Ji pati žudosi Katedros aikštėje.

Juokingiausia, kad Varoufakis siūlo burgerį išlaisvinti nuo skolos, kurią jam permetė obligacijomis spekuliavę bankai (šitą gerai paaiškina pats Yanis Varoufakis, duodamas pavyzdį, kad investuoti į graiką dėl bendro euro atrodė tiek pat saugu, kaip ir į bavarą).

Šarūnas Skyrius: Gosplano EIB veidu besišaukiantis šarlatanas, o ne vizionierius.

Tautvydas Marciulaitis: Mano argumentas buvo kaip visad paprastesnis. Jei matau nesąmonę, sakau, kad nesąmonė. Visi konkretūs pavyzdžiai labiau argumentuot ir pirštu į tam tikrus niuansus parodyt, kad visi suprastų, buvo skirti.

O graikų dėstomos mintys logiškos ir gražios. Nors daug kas jau senokai apie tai kalba. Bet problema čia ne ta, kad vokiečiai per durni. Problema ta, kad ECB yra vos ne vienintelė institucija, kuri skolina jiems pinigus. O jie prisiskolinę tiek, kad tikrai negali grąžint. Todėl dabar va gražūs teisingi pakalbėjimai nieko nedaro gero.

Kaip nedaro nieko gero ir pastovūs paverkimai, kokie jie skriaudžiami ir kaip jiems per jėgą pinigai sukišti buvo, nors jie jų nenorėjo. Kaip addicted gambleriai kalba ir kaltina visus aplink, bet ne save.

Vokiečių pozicija šiuo klausimu yra nuosekli ir labai teisinga: pirma sudėliojam kaip grąžinsit pinigus, o tada šnekėsim apie vizijas ir gražią vieningą ateitį.

Matai, jei taip buką užsispyrimą laikyti nuoseklia nuomone, tuomet kinų, kaip pasaulinės dirbtuvės, juanis turėtų būti pasauline rezervine valiuta, o ne doleris.

Tomas: tikrai nebuki burgeriai. Jie kaip tik įsigali vis tik savo didelėmis galimybėmis. Aišku, elitas turi savo energijos šaltinius, savo diplomatijos ašį, ir todėl galvoja, kad jie gali diktuoti dabar taisykles.

Graikija supranta, kad jai labai blogai, bet kadangi visiems irgi ne per geriausiai, tai bando pasiūlyti keisti/reformuoti sistemą. Ir blogiausia mums manyčiau, kad kaip čia Tautvydas sako, kad vokiečiai tai suvokia tik kaip sukčiavimą. Kuo ilgiau delsime pertvarkyti sistemą, tuo didesnė tikimybė, kad barbarai šoks ant Europos kapo.

Šarūnas: Man visuose Europos gelbėjimo planuose trūksta sub-plano kaip nukarpyti socializmą ir vėl imti masiškai gerbti bourgeois virtues. Tūkstantis ir viena QE programa SSRS ekonomikos nebūtų išgelbėjusi.

Tautvydas: tu (man skirta pastaba) kažkokių teigiamų sentimentų graikams turi. Apie kokį užsispyrimą galim kalbėt ?

Hipotetinis pavyzdys visiškai skirtas vizualizuot situaciją:

Jei tu man būtum skolingas 2 savo metinius atlyginimus ir aš būčiau vienintelis žmogus ant šitos žemės, kuris aukotų savo laiką ir bandytų tave kalbint nustot gert lošt ir susitvarkyt gyvenimą, o tu man pasakotum prie akių bajorų litrą taškydamas gražias savo ateities vizijas ir ant paxmelo siuntinėtum man laiškus, kad turėčiau tau grąžint skolas už prieš 50 metų, tai ar pozicija neduot tau į snukį, o toliau kalbėt būtų nuosekli, ar bukai užsispyrusi?

Va tau ne hipotetinis pavyzdys: mano buvęs darbavys gavo ES grantą, įdėjo savo, ir už tą užstatęs bankui gavo paskolą statyti perdirbimo gamyklą, užuot vežus žaliavą į Vokietiją. Prie 70% baigtumo bankas pareikalavo grąžinti anksčiau laiko, subankrotino ir – kas iš to laimėjo?

Varoufakis rodo, kas nutiko, ir kad finale bus kaip ir dr Aušra Maldeikienė sako, kad prarasta bus visa ES.

Tautvydas: Tokiu atveju laimi civilinis ieškinys teisme, nes sutarty su banku nurodyta, kada ir kaip gali reikėti grąžinti. Net jei sutarty buvo būtent tokios sąlygos, tačiau jos aiškiai biased į banko pusę – teisme būtų buvę laimėta. Reiškias kažkas buvo ne taip. Bet nesupratau, prie ko čia graikai.

Tai į teismą ir nuėjo. Ir ką? Projektas subankrotintas, ir kas iš to, kad teisus?

Tautvydas: kad tu teisus, nieko tau ne geriau. Klausei, kas iš to laimėjo. Bet man keistai skamba istorija. Nu bet whatevz, tada kiti laikai buvo. Dar kart, prie ko čia ir kodėl graikai ?

Aušra: nelaimi civilinis ieškinys, nes galia banko ir valdžios rankose. Dėl to galiausia laimi kraujas ir revoliucijos. Politinės ekonomijos pamokos pasauliui jau 350 metų, tik tas nesimoko.

Bendrai kol kas už bankų žaidimus moka eilinis graikas, kuris oficialiai pagal bet kokias statistikas dirba ilgiausias valandas Europoje ir antri pasaulyje po Čilės. OECD duomenys, jei ką. Deja, tu, Tautvydai, negirdi apie ką mes tau sakom.

Na, dabar einu balsuoti, lankyti mamos ir su anūku į operą, kol dar negyvename Sibire (o su dabartiniu jaunimu jie ten mus išsiųs). Grįšiu gal vakare, gal ryt.

Tautvydas: Aš suprantu apie ką Jūs kalbat. Ir taip, bottom line, pralaimi paprastas graikas, nes valdžią tokią rinko.

Šventė gyvenimą eilę metų, gyveno vien iš kreidtų geirau už visus ir kaip universali taisyklė atėjo tam pabaiga. Dabar reikia susimokėt už tai.

Dabar Jūs sakot, kad reikia reformų ir viską daryt kitaip, nes paprasti graikai kenčia, o jie tiesiogiai dėl to nekalti. Tai kodėl tada turi kentėt už graikus vokiečiai ? Jie daugiau kalti ? Ar dėl to, kad pinigų daug turi ?

Jei jau jie tokie nekalti ir geri, tai tegul kelia prieš Goldmanus bylą, nes anie su Graikijos valdžios sutarimu falsifikavu visus duomenis Graikijai į Eurą stojant. Tai tegul bando savo 100 jardų prisiteist, kokios bėdos ?

Kol sugebėdavo gaut pinigų, tol ir vargšai nebuvo. Patūsino sėkmingai, o dabar labai tikis, kad už jų šventę visi aplinkiniai susimes sumokėt. Trečią kartą per 5 metus.

Nu kad nešventė tie graikai, Tautvydai, gi tau dr Aušra Maldeikienė bakstelėjo kodėl. Vokietis dirbo mažiau, bet gi kalba ne apie darbo trukmę.

Aušra: nesupranti tu, Tautvydai, nieko. Sumokėsim mes už tą ginčą savo laisve. Ir dideliu krauju. Eik mąstyti ir skaityk istorines knygas. Nes jau už tave gėda. Argumentai pirmo lygio. Tarsi negirdėtum, o dar yra ir antras, trečias, kertvirtas lygiai. Prastas išsilavinimas bendras viską žlugdo. Gėda skaityti, Tautvydai.

Tautvydas: gėda ne gėda, bet žinodamas kaip graikai pateko į ES, kaip jie valdo savo pinigus ir kokius pasirinkimus daro, pozicijos aš nekeisiu.

Kaip 2008 vieninteliai bankai buvo kalti, kad visi kartonkių beverčių už pinigus, kurių neturi prisipirko, taip dabar vieninteliai vokiečiai kalti, kad graikai su pinigais 20 metų nesąmones darė.

Ir nors dėl struktūrinių pokyčių aš daugiau ar mažiau pritariu (pats kažkada tą rašydavau), dėl visų išsidirbinėjimų ir paverkimų, kad aplinka kalta, kad ir kiek Jus čia gėdinčiau, niekad nepritarsiu.

Tomas: O šiaip tai mes sistemoje esame įmesti į nelygią kovą. Be šansų palenktyniauti, pvz., su biurgerija, kad ir per parą dirbtum 16 valandų. Bet kai kas tai vadina tingėjimu ir socializmu.

Ir nesvarbu, kad trečdalis biudžeto dabar. Tai dabar trečdalis, o ateis 2020, tikriausiai, pamažės apmokestinamų pajamų išimčių ir nebus to tavo trečdalio.

Aha, pasvajok. Tai jau dabar padarytų ir turėtų perviršį. Kažin, kodėl nedaro?

Mindaugas V: Manau, kad visos šitos idėjos – tai paieška nemokamų pietų. Vokietija turi ekonomiką su aukšta pridėtine verte, dideliu eksportu ir jos gyventojai kaupia pinigus. Kol euras naudingas eksporto rinkoms, tol negalintys susimokėti savo skolų toleruojami, kad nedingtų eksporto rinka daugiausia investicinio pobūdžio prekėms (nes dauguma vartojimo atsivežama Kinijos). Vokiečiai negyvens, kad apmokėtų kitų šalių sąskaitų. O politinė bla bla skirta bandymui nurašyti dalį skolų.

Gediminas Dūdonis: tegul graikai išeina iš Euro zonos. Ir jiems geriau bus ir Euro zonai nuo to geriau. Sutinku, jog euras tapo kiek kitokiu įrankiu nei paprasta valiuta, bet prie to reikia prisitaikyti.

O šiaip kam graikams ECB, norint pasiskolinti? Juk gali, kad ir pas rusus ar kinus skolintis. Lyg kalbėjo apie tai. Ir tuomet nelieka kažkokių tai problemų – skolina tie, kas pasitiki valstybės politika.

Ir šiaip finansų genijus galėtų pirma ištraukti savo šalį iš krizės prieš ištraukiant visą Europą iš jos? Ar per sudėtingas uždavinys genijuj tai padaryti atskirai?

Aš manau jog išėjimo iš Euro zonos mechanizmo sukūrimas tik prisidėtų prie stabilumo. Dabar per daug emocinio bendravimo, per mažai pragmatiško gaunasi.

O po graikų ką mesim? Italus, kurie yra G7?

Tautvydas: pala, tai pradedam nuo pradžių. Jūs čia kalbėjot, kad vokiečiai buki ir užsispyrę ir blogai elgias. Aš sakiau, kad ne buki jie. O patys graikai prisidirbę ir mėgsta visus aplinkui kaltint.

Niekur šitoj diskusijoj aš nesakiau, kad Varoufakis sako, kad vokiečiai kalti, ypač tam tekste.

Anyway, jei kalbėt apie struktūrą ir struktūrines problemas tai jų milijonas ir viena. Kai LTU yieldai per 3 mėnesius krenta 4 kartus arba Vokietijos jau tuoj 10 bus po vandeniu. Ir dar ateina 1.1 jardo, kurio tikrai neišpildys, nes nebus ką pirkt. Neskatinamos normaliai ekonomikos ir pigūs pinigai vienintelį ką daro, tai degina valstybių skolas.

Bet tai nėra temos apie graikus ir kaip vokiečiai negerai elgias. Čia temos apie struktūrines EZ problemas. Kurias reikia eilę metų tvarkyt ir kurių niekas niekad netvarko. Lygiai kaip graikai savo problemų netvarko ir todėl kas 2 savaites skelbia bankrotus.

Tai Varoufakis ir siūlo spręsti, o aš sakau, kad fricai buki ir nemąsto strategiškai. Ir finale grius ne vien EZ, bet ES, jei toliau bus užsispyrę ir kaltins graikus.

Tautvydas: Varoufakis prieš maždaug mėnesį su visais fin ministrais ir rimtais dėdėm konkrečiai sutarė dėl Graikijos sprendimo. Pasirašė viską. Jam tik reikėjo sudėliot punktus, kaip tai bus įgyvendinta. Dėl ko po to susitarimo vėl visos bėdos kilo? Nes punktai nebuvo sudėlioti.

Varoufakis labai gerai mano strategines ir struktūrines problemas. Bet šiuo metu jam reikia nusileist į žemiškesnį lygmenį ir sudėliot sąrašą, kas nėra taip sunku. O tada jau gali Europos gelbėjimu užsiimt. Nes tada viena current problema bus išspręsta ir sudėliota, todėl visi tikrai labiau klausys apie strategines problemas.

Tai kad jis sakė, kad pakištas originalas nuo drafto skyrėsi.

Buvo kalba apie tai, kad prieš jam vykstant į derybas buvo pakištas visiškai kitas draftas, nei kad atvykęs rado derybose. Tada jis perklausė wtf? O į spaudą iškart jo oponentai įkėlė, kad graikai nesidera, o atmeta, nors prieš tai pažadėjo.

Jis kantriai preskonferencijoje paaiškino, kaip buvo bandymas jį išdurti, o po to pasakė, kad sės derėtis po savaitės. Grįžę sutarė kompromisą pratęsimui dar 4 mėnesiams, bet iš esmės niekas niekam nieko neįsipareigojo, kai nežinau iš kur tu ištraukei, kad graikai pasirašė, o dabar išsižada.

Ten kompromisas yra sąlyga sėstis rimtai derėtis po to, kai pratęsimas baigiasi, ir iki to laiko jis, kaip finminas, dabar dirba savo darbą aiškindamas, kame problema su Troikos pasiūlymais, ir ką derėtų keisti, nes po 4 mėnesių vėl sės derėtis dėl problemos, kurios esmės ir masto iš tiesų nesuvokiama (čia taip jis politkorektiškai, o aš tiesmukai – buki fricai).

Tautvydas: gal kažką girdėjau dabar kai rašai, bet tiksliai nepamenu.

Vytautas Vakrina: Varoufakis siūlo patį švelniausią, progresyviausią perskirstymo ir eurozonos problemų sprendimo būdą – nesimetrinį stimulą investuojant į infrastruktūrą centre emituojamais pinigais.

Bet ne. Perskirstymas yra perskirstymas, jo Europoje būti neturi, skolas reikia grąžinti, nesvarbu – įmanoma ar neįmanoma.

Todėl kitas Syriza ekonomistas Costas Lapavitsas ir siūlo graikų valdančiajai koalicijai skubiai ruoštis išstojimui. Kuris, pritariu, sugriautų jei ne ES, tai eurozoną.

Gediminas: Manau, kad nė vienai pusei mesti iš euro zonos nėra naudinga, ir tai neturėtų būti metimo funkcija, o greičiau išėjimo. Ir tikiuosi jog jos neprireiks, bet vien tokios galimybės buvimas panaikins dalį spekuliacijų apie tai, kas dar nėra apibrėžta.

Aš sutinku su Tautvydu, kad Graikijos subalansavimas/susibalansavimas yra atskiras klausimas nuo Euro zonos monetarinės reformos.

Ir berods graikams ne taip baisiai sekėsi paskutinius metus. Man nepasirodė jų finansų ministro reformos patrauklios ir tai nieko asmeniško, jog buvo kažkoks švaistymas ir pan., tiesiog nematau kažkokio tai graikų pavyzdžio, paskui kurį turėtų keliauti ir visa Europa.

Juokingiausia, kad užsispyręs noras atgauti bet kokia kaina truputį finale reikš prarasti viską. Aš suprantu kitą Syrizos pasiūlymą – arba tai yra derybinis svertas prieš bukus vokiečius, arba tai iš tiesų yra griovimas ir doomsday scenarijus, kurio prašosi kreditoriai, suteikę iš esmės paskolas bankų išsaugojimui (90 proc.), o ne viešajai skolai padengti (kuo kaltina graikus) – ir vien tam, kad eurozona negriūtų. Na, tai Kostas ir sugriaus tą kortų namelį. Kas laimi?

Ir tai, kad graikų planas nesuprantamas, nereiškia, kad planas yra blogas. Juolab, kad savo nesupratimą dengia emociniu pagrindu “tinginiai graikai“, suprask, ir toliau nesigilinam. Vokiečiai niekada strateginiu mąstymu nepasižymėjo.

Gediminas: Kad lyg derasi dėl to plano vis dar. Nėra kraštutinių nusistatymų nė iš vienos pusės. O Vokietijos politinių įsikišimų ir aš nemėgstu, jau su savo branduolinėmis jėgainėmis prisipolitikavo. Galima daryti pokyčius ir leidžiant specialistams tuo užsiimti.

Tautvydas: Anyway, ten buvo susitarimas, kad pratęs finansavimą 4 mėnesiam, jei atsiųstus preliminarius pasiūlymus graikai sugebės sudėliot ne tik teoriniam lygmeny (pirmas derybų etapas buvo graikų pasiūlymai, kaip jie nori viską keist). Antras etapas – aiškius bent kažkokio konkretumo turinčius planus paruoš kaip viską pradėt. Tada gaus pinigus. Buvo tam duota laiko kažkiek.

Kai graikai atsiuntė, ką pažadėjo, pasirodė, kad iki praktinio pritaikymo dar labai toli, nes surašyta daug keistų dalykų, kurie yra nei panašūs, nei arti praktinio įgyvendinimo. Tada ir prasidėjo vėl viskas iš naujo.

Kitaip sakant, Europa su Graikija sutarė. Graikams liko tik parodyt, kaip jie praktiškai viską įgyvendins. To vis dar nėra. Čia vėl vokiečių bukumas ?

Dėl Varoufakio šito plano nuorodoj, tai jis yra iš esmės geras ir teisingas. Bet kaip berods Austrijos ministras sakė, tai visiems nusibodo tragiškai, kad graikai į kiekvieną susitikimą atėję pradeda nuo būtent šito plano ir visiems jį pristato. Nors jau prieš N metų visi tą patį kalbėjo.

Ir kitas dalykas dėl ko užknisa, nes Graikija neturi pinigų ir jai reikia pinigų dabar. Varoufakio planas yra long term strateginiai pokyčiai. Bet dabar jis Graikijai nei kiek nepadeda. Tai pirma gal reiktų užgesint gaisrą namie, o tada eit gelbėt pasaulį ? Ką graikams visi ir sako.

Matai, jei vokiečių (ECB) pinigai nuėjo gelbėti graikų bankus (90 proc. ten ir paskirta), kad negriūtų iš pradžių graikų finansinė sistema, o po to ir eurozona, tai gal metas bukiems vokiečiams atsipaipalioti ir pažiūrėti toliau, nei 30 mylių apie savo knaipę (čia burgerio vokiečio apibrėžimas – 30 mylių žmogus)?

Nes kitas graikų ekonomistas Costas siūlo dar paprasčiau – ai, velniop tuomet eurozoną, kilinam savo bankus, ir einam sau atskirai, žiūrėdami, kaip visas eurozonas kortų namukas subyra.

Vokiečiai niekada nepasižymėjo strateginiu mąstymu. Ką dabar reiktų padaryti, tai vyti juos kuo toliau nuo derybų stalo su lazda ir nebeleisti kalbėti Europos vardu dėl savo užgautų ambicijų. Tegul britai sėda ir derasi, net jei jie ne eurozonoje. Tie supras, apie ką kalba. 

Graikai tęsia ir laikosi savo įsipareigojimų – na, praeis 4 mėnesiai, ir kas tada? Vėl pratęsinės? Planas, kurį primetė graikams iki Yanis atėjo, neveikė 7 metus, tai dabar suveiks per 4 mėnesius?

Tautvydas: nu matai, jei vokiečiai žiūrėtų taip pat strategiškai kaip graikai, tai jau prieš 3 savaites Graikija būtų tapus nemoki. Be to, ne Vokietija, o ECB yra didžiausi graikų kreiditoriai. O tą patį Draghį, kuris be kita ko visai ne vokietis, Varoufakis siuntinėja ir pasakoja Europos gelbėjimo planus vietoj to, kaip padaryt taip, kad jo valstybė nebankrutuotų.

Neturi nei vienas ten geresnio trumpalaikio realaus plano. Varoufakis turi grand planą Europai gelbėt, kuris atrodo gerai. O short term realaus plano Graikijai pinigų gaut geresnio nei vienas nepasiūlė.

Taigi Yanis ir siūlo pertvarką strategiškai, kuri išspręstų ne tik graikų problemas. Ten problemą galima spręsti ir Costas būdu – kilinti bankus kaip Kipre. Tai argi čia sprendimas?

Tautvydas: jis siūlo spręst problemas visos Europos visam laikui. Bet niekas nesako iš kur šį mėnesį graikams gaut 5 jardus, kad galėtų plaukt. Federalizacija ir gera politinė integracija aptarta jau milijoną kartų ir visi sako, kad tai gerai ir link to reik judėt. Bet per dieną nepadarysi.

Net aš tą patį 12-13 rašydavau, dar manau nete galima rast Pinigų Kartoje ir Alfa.lt. Tai taip, sisteminių problemų sprendimas būtinas. Tai turėtų būt pagrindinis ilgalaikis tikslas. O iš kur ir kaip graikams duot pinigų šiandien ?

Taigi davė 4 mėnesiams.

Tautvydas: Nedavė, nes graikai plano neatsiunčia.

Tai kad davė – neužsilenkė Graikija. Po keturių mėnesių žada netęsti, jei nebus plano.

Tautvydas: nedidelį credit line, kad plauktų virš vandens. Aš kalbu apie šią problemą:

The government reached a temporarily deal with its lenders last month and Athens has until the end of April to specify the reforms it will make in exchange for further aid. Euro zone finance ministers are meeting on Monday in Brussels to discuss a letter of pledged reforms sent by Athens last week.

Euro zone officials played down plans submitted by cash-strapped Greece to its international creditors in a bid to secure fresh funds, a day after Athens’ outspoken finance minister irked EU partners by raising the prospect of a referendum.

Todėl prieš savaitę ir vėl prasidėjo kapitalo ėjimas iš Graikijos ir realus pinigų trūkumas. O vakar va kas buvo ten kalbama:

Athens will be hoping that discussions can advance next week because the government is running short of money. It is hoping for either an early disbursement of some of the 7.2 billion euros in remaining bailout loans or an increase in the 15-billion-euro limit on T-bills that the state can issue.

Nu tep, laikinąjį tik kompromisą pasiekė. Bet vokiečiai spaudžia toliau, o graikai nenusileidžia ir sako, kad gana juos skandinti, duokite išplaukti, ir ne, sako dar, kad 7 metus neveikęs planas, jį dabar peržiūrėjus, stebuklingai veikti nepradės. So stop digging when in a hole.

Tautvydas: Paskutinius 7 metus joks planas neveikė Europoj. Tik atskirų valstybių atskiros pradinės pozicijos davė skirtingą rezultatą. O bendrai žiūrint, tai visiškai nulis.

Bet mes vis tiek turim problemą, kad Graikija neturi pinigų kasdieniam pragyvenimui, jiems skolina tik Troika (visam pasauly daugiau niekas), o plano, ką toliau daryt, nėra.

Iš dalies sutiksiu – nėra sprendimo, iš kur imti pinigų dabar.

Costas sako – velniop viską, bankrotinam, o toliau, kaip dievas duos. Yanis sako – ė, nu davaj be šito kamikadziškų pontų, turiu idėją pertvarkai, paliekam graikus nuošalyje, nes jie menka problema. Vokiečiai gi trepsi kojom: Nein!!! Verboten!!! Kur rastis mein geld, donerveter graikisch scheisse?!

Britai tyliai sau rūko savo ūkanotose salose ir kikena iš šito europinio bardako, o prancūzai kaip įprastai galvoja ne subine kaip vokiečiai, o kita galva, tad laiką leidžia ją sugrūdęs pas savo meilužes.

Ir kol neateis neapsikentęs no-bullshit-Yankee iš už balos, tai ir Yanis nieko nepadarys.

Tautvydas: Vokiečiai negali sakyt, kad nurašom. Nors Graikijos skola nominalu yra daugiau, nei juokinga, bet Ispaniją ar Italiją palikt kaip yra, o Graikijai nurašyt – negalima. Tai arba darom precedentą visiems nurašinėt pagal poreikius, arba ieškom normalaus sprendimo.

Jei dabar būtų 5 šalys, kur visiems būtų tokia situacija, tai sakyčiau, kad ok Vokiečiai idiotai. Dabar jau N metų iš eilės, neskaičiuojant prieš tai visko kas buvo, girdžiu Graikijos vardą pastoviai ir būtent jiems niekas nesigauna ir būtent jiems blogai ir būtent jie neatiduos ir būtent jie dėl nieko nėra kalti.

Požiūris labai daug reiškia visam šitam. Kaip ir kontekstas. Gali izoliuot ir sakyt, kad vokiečiai nepadeda graikams arba pažiūrėt į visą Europą ir sakyt, kad graikai vieninteliai nenori padėt kitiems padėt jiems.

Tai va ir manau, kad požiūris yra labai fragmentuotas, kad bėda tik graikai. Yanis ir sako, kad bėda yra struktūrinė visoje eurozonoje, o ne vien tik graikai ir graikai.

Jis, beje, net nesako “nurašom“. Jis siūlo perdėlioti struktūriškai įsipareigojimus ir pasisako už didesnį federalizmą, kad nebūtų bankų ir finansų problemos perkeliamos ant socialiai silpnesnių grupių (žmonių ar šalių).

Deja, vokiečiai nesutinka ne vien iš principo, bet todėl, kad nenori matyti toliau – eurozoną dera keisti, antraip viskas subyrės natūraliai ir be graikų pastangų, nurašysi jiems, perkelsi kažkaip kitaip, ar priversi toliau bukai sekti austerity planu, kuris per 7 metus neveikė ir neveiks toliau.

Vytautas: ES žlugimas gali ir netapti didele katastrofa (nuoroda čia).

Skaitom, nors socialdemokratija ir nuteikia mane skeptiškai.

Bet ačiū visiems už dalyvavimą diskusijose!