Žinote, o gi Lietuva gali vienu žingsniu išspręsti Rusijos grėsmės ir ES imigracijos problemą.

Kas dar tanke, tai pasakysiu, kad britai trejiems metams prancūzams skyrė virš £12 mln., kad tie susitvarkytų savo Šengeno sienas, bet Calais meras nebūtų kalė, jei nepasakytų, kad babkes pasiimam, bet imigrantai yra britų problema, nes pas britus veržiasi.

Ir kad vakar anie įsisiautėję sudegino visą prancūzų muitinės kompleksą ir bėgius sugadino, tai kaip ir nėra ko pykti, o 90 britų pareigūnų yra tik tarp kitko – bet faktas, kad prancūzai visiškai nebekontroliuoja situacijos.

calays

Nelegalai nori tik pasikalbėti – speak English, motherfucker! © (iš theguardian.com)

Tai ką gali Lietuva?

Kvaila ginčytis dėl kelių šimtų pabėgėlių priėmimo. Jau į ES suplūdo apie 60 mln., ir tai išties gresia Antruoju Romos žlugimu nuo barbarų antplūdžio – čia nebe italų ar graikų su prancūzais problema, ir netgi ne britų, kurie yra patraukliausias kelionės tikslas, nepaisant to, kad tai jie ir nudėjo Gadafį, po ko Libija tapo chaoso zona, iš kurios visi bėga.

Lietuva gali paprašyti siųsti mums net ne šimtais ar tūkstančiais, o milijonais. Ir imti už kiekvieną galvą ES pinigus, o tie juk mielai mokės.

Tada lietuviai dalį pinigų išmoka grynais priimtiems pabėgėliams, įdeda konservų (ką, manote, Darbo partija nepritars?…) kelionei ir parodo anapus Tilžės tilto į tą krantą: nacht tuda, bitte danke, tschuss!

Aš jus užtikrinu: kada šita visa govėda pakeliui link britų per Kaliningrado sritį plūstels, tai tokios masės “žalių žmogeliukų“ nesulaikys jokie kariuomenės pertekliai tame rusų eksklave.

Lietuva laimi nekonvencinį karą. Na, o jei kažkiek tų vis tik prasimuš per jau nusiaubtą ir visiškai sulygintą tarsi Rytprūsiai po sovietų invazijos sritį į Lenkiją, tai lenkams paguodai mes davėm jau W į pasus, ne?

Žodžiu, win totaliai.

O pinigus soušeliai iš ES papylavoti moka. Galės, neva, pabėgėlių namų statybai nurašyti, tai turėsime daug krepšinio sporto salių ir baseinų Meilutytės garbei – kaip nors apiforminsim, kaip humanitarinius objektus.

O ką rusai?

Sankcijos čia tokios nuo mūsų asmeniškai, aha. Kad žinotų, su kuo turi reikalą. Ar manote, kad LDK nuo jūros iki jūros dainomis ir raudomis plėtėsi?

Po to Rytprūsiai nukris mums kaip prisirpęs obuolys – galėsime toje teritorijoje tautiečių re-emigracijos rezervatus steigti, o Andrius Užkalnis bus Reemigracijos politikos koordinavimo departamento ministeris be portfelio, arba, kitaip tariant, Rytprūsių gubernatorius.

Svarbu, kad Prietaisas nieko nedarytų, bet atvykęs į ES Vadovų tarybą pasakytų, kad Lietuva yra “šaudė tu šaudė“ su Europa šiuo klausimu ir jis yra “seitan“, kad galime priimti kelis milijonus vargolių™, idant LSD visada žmOgus svarbiausia, o tekstą jis jau išmokęs.