Nebenueinanti šiandienos aktualija, kelianti aistras ir pasitelkianti netgi emocinį šantažą paskendusių vaikų nuotraukomis – tai Europą užplūdę pabėgėliai.

Galop, jau ir ES vadovai renkasi pasitarimui, o ką dera toliau daryti. Lietuvoje gi aistras kelia netgi kelių šimtų šių priimtinų žmonių priskirta kvota, kai tuo tarpu kokia nors Islandija, net ir ne ES narė ir būdama tiek homogeninė visuomenė, kuri savo laiku pageidavo, kad iš visos NATO tik JAV telaikytų ten aviacijos bazes ir kad jose nebūtų negrų, pasirengusi priimti ženkliai daugiau, nei kas ketina jai duoti. Ir ironiška, kad apie vengrų nacionalistai dabar neplanuotai gavo tokį migrantų srautą, kad visi jų jobikai pasimiršo.

Vienas iš radikalesnių pasiūlymų – šaudyti šiuos pabėgėlius velniop. Nes jie nelegalūs emigrantai, o ne pabėgėliai. Ir kame išties yra tiesos – šie stengiasi neužkliūti pasienio valstybėse, kurios pačios patiria ekonominius sunkumus, bet varo tranzitu į išsivysčiusias Europos šalis: Vokietiją ir Didžiąją Britaniją – ir netgi Prancūzija šiems jau yra tik laikina stotelė.

Ir šios šalys išties minimos ne vien dėl to, kad yra ekonomiškai patrauklios kurtis imigrantams. Tai ir šalys, kurios realiai turi imigrantus adaptuojančias institucijas, pradedant pradinėmis socialinėmis pašalpomis, ir baigiant aukščiausio lygio politika, kuri deklaruoja, kad ir Vokietijos kanclerės pareiškimuose, kad bus nulis tolerancijos bet kokioms rasizmo apraiškoms šių atžvilgiu, o ir britai šelpia prancūzus, kad tie normalizuotų imigrantų srauto kontrolę, tačiau visiškai nedaro nieko, kas padarytų šalį nepatrauklia pas juos (ar pas mane) brautis.

Aš suprantu paprasto žmogaus™ susirūpinimą, kad jo nusistovėjęs pasaulis gali žlugti, ir tą bejėgiškumo jausmą, kad “bedantė“ teisėsauga, suprask, nesirūpina jo, kaip piliečio, teisėmis, ir tai atrodo labai neteisinga. Ir istorijoje išties buvęs toks ryškus etapas Romos atveju, kada imigrantų barbarų tiesiog pasidarė paprasčiausiai per daug.

Bet nelabai kas gilinasi, o kokia situacija buvusi iki tol, kad taip nutiko, o ir kas nutiko po to?

Taip, buvo Tamsieji Amžiai, mūsų istorijos pamokose vadinti visiškai neutraliai ankstyvaisiais viduramžiais. Ir nenoriu plėstis, bet imperijos absoliutizmas tiesiog transformavosi į… vietinę savivaldą vietoje peraugusios ir išsigimusios imperatoriaus centralizuotos valdžios: tiek pagal vietinius oligarchus, tapusius feodalais ir jų visą sistemą vasalinių santykių, tiek ir į liaudies demokratiją kad ir vikingų ar germanų tautose ir šių genčių vidaus bei tarpusavio susirinkimuose, peraugusioje į parlamentarizmą kaip institutą, sukuriantį Vakarų pranašumą prieš likusį pasaulį.

Kitaip tariant, atsikūrė demokratija ir konkurencija politikoje – galima ir taip pasakyti. Kaip ir vergovinė ūkio sistema žlugo, pakeisdama nebekonkurencingus ekonominius santykius ir padėdama pagrindą dabartinei ekonomikai: tiek mokesčių principuose, tiek ir tarpusavio mainų bei konkurencijos, iš kurios dažniausiai laimi vartotojai.

Galima tarti, kad dalis kultūros ir materialinio gerbūvio nukentėjo. Bet technologijų plėtrai buvo duota žalia šviesa. Ir tai, ką netgi karo lauke sprendė imperijos paskutiniais šimtmečiais ištisi legionai, formuoti iš barbarų (taip, tų pačių Romos Imperijos “pabėgėlių“ iš barbarų žemių!), tą vėliau sprendė profesionalūs ir daug geriau žudymo meną įvaldę bei geriau ginkluoti ir šarvuoti riteriai, nušlavę ištisas civilizacijas Rytuose ar Amerikose. Kaip ir ekonomikoje mažesnėmis sąnaudomis ir žmogiškaisiais ištekliais buvo jau sukuriama daugiau, kas savo ruožtu paskatino ir kapitalizmo gimimą.

Apie vėlesnę emigraciją į Naująjį Pasaulį išvis galima atskirai pakalbėti, bet faktas lieka aiškus – istorijoje tokia situacija, su kuria dabar susidūrė Europa ir dalinai JAV, nėra jokia naujiena. Netgi būta didesnių tautų kraustymųsi, ir didesnių sukrėtimų, kada atėjūnai ne tik pakeisdavę vietinę nusistovėjusią (ir užsistovėjusią) tvarką, bet ir patys daugiau ar mažiau perimdavę vietinių kultūrą plačiąja prasme: ar romėnai graikų žemėse, ar barbarai romėnų, ar kryžiuočiai saracėnų, ar mongolai kinų, ar europiečiai Amerikose.

Sack_of_Rome_by_the_Visigoths_on_24_August_410_by_JN_Sylvestre_1890

Barbarai plėšia Romą 410-aisiais (iš vikės pagal Joseph-Noël Sylvestre)

Žodžiu, nieko naujo po šia saule, ir klausimas todėl yra kitas: o kam to reikia?

Per artimiausius penketą metų Europoje dėl neigiamo demografijos saldo tarp vietinių gyventojų ir ekonomikos poreikio naujai darbo jėgai bei naujiems vartotojams reikia maždaug 50 milijonų gyventojų.

Patinka jums tai, ar ne, bet klausimas yra paprastas: iš kur paimti?

Nes Europos Sąjungos plėtra, panašu, išsikvėpė, ir savo naudingumo lygį iš esmės išnaudojo – Turkija ar Ukraina šiuo atveju naudingesnės kaip asocijuotos, o ne pilnateisės narės, nes sąnaudos ES bus mažesnės, o nauda ta pati.

Gi pabėgėlių skaičius, kuris įvažiavo ir dar laukia savo eilės, yra maždaug 20 milijonų.

Taip, vis dar gerokai daugiau nei pusės trūksta!

O taip, žinau, ką pasakysite: nei velnio čia jie dirbti nenorės, čia jie tik pašalpų atvyksta, aha.

Ir netgi nebūtina keinsistus pasitelkti, kurie pagrįs, kad netgi pašalpos tampa verslo pajamomis (nes ne pinigus valgote ir ne pinigais apsirengę vaikščiojote, ar ne?), kurios generuoja ir mokesčius bei… tas pačias išmokas vėl, kol rinka susiurbia “pašalpinius“ vartotojus kaip pigią (!) darbo jėgą prie pasikeitusio ekonominio naudingumo (kada apsimoka labiau dirbti) balanso.

Kitaip tariant, kiek iš tų 20 milijonų ekonominių (gi pripažįstate, kad tai – ekonominės paskatos, ne karo pabėgėliai, kurie neužsibūna taikiose ir saugiose kaimynų valstybėse) pabėgėlių norės tapti taip reikalingais pigiais ekonomikos dalyviais, o kurie bus sistemos atmatos ir išlaikytiniai?

Kol kas imigraciją sėkmingai įkinkiusiose buvusiose kolonijinėse valstybėse mechanizmas veikia ne rypaujančių grynakraujystės ir uždarytų durų šalininkų naudai. Netgi mano rajone pasidairius, kur daug musulmonų, čia matau ramius ir taikius žmones. Maža to, kada prie mečetės matai vokiškame kabriolete sėdinčią vairuotoją moterį (!) su skara, tai apie islamistų teroristus ir šachides kažkaip netyčia mintis sukelia kognityvinį disonansą.

O taip, neginu: bus, o ir dabar jau yra, begalė šitų imigrantų, kurie plėšikaus, prievartaus, nedirbs ir stengsis melžti valstybę, ir kurie sudarys didžiausią procentą padidėjusio nusikalstamumo.

Tačiau didesnė dalis išties pasitarnaus tų 50 milijonų trūkstamų darbuotojų ir mokesčių mokėtojų vietų užpildymui, dirbdami prastus ir menkai apmokamus darbus arba stengdamiesi išgyventi iš menkos komercijos bei smulkių verslų ir paslaugų (palyginimui: jau dabar užplūdę rumunai numušė darbo įkainius statybose ir apsaugoje Londone perpus).

Ir per imigrantų riaušes pirmiausia šių dirbančiųjų imigrantų namai ir mašinos bei vitrinos bus niokojami. Ir jie pirmiausia gaus į snukį, ir būtent į jų saugumą vietiniai policininkai žiūrės pro pirštus, stengdamiesi labiau reaguoti į neonacistinius išpuolius, kurie nukreipti ne prieš aršiuosius riaušininkus, bet į pogromus va šitų bėdžių, besistengiančių įsikurti ir suteikti savo vaikams galimybę natūralizuotis.

Bet visumoje ekonominė nauda ženkliai nusveria visus šitų pabėgėlių sukeltus nepatogumus ir išlaidas bei sąnaudas.

Nes ta nauda yra ne jūsų ir ne jų.

Ta nauda yra tų, kuriems krizės nėra baisios, ir kurių kapitalai seniai leidžia nebegalvoti apie pragyvenimą, ir netgi net ne vidutinį ar kažkokį aukščiau nei vidutinį pragyvenimo lygį.

Tiesiog jūs pergyvenate, kad iš vidurinės klasės per šitų pabėgėlių antplūdį galite atsidurti žemutinėje, bet tie, kurie yra aukščiausioje socialinėje klasėje, joje ir liks. Maža to, jie uždirbs.

Nes jiems, tiesą sakant, senokai atsibodo visos profsąjungos ir populizmai su darbo kodeksais bei verslo reglamentavimais bei kapitalo priežiūros griežtinimais.

Jūs, kaip ir visi kiti į čia atbėgantys, tesate vienas iš trijų gamybinių veiksnių. Ir jei žemę, kaip veiksnį, jie ir taip valdo dar nuo riterių laikų, o kapitalo judėjimui turi puikias institucijas, įskaitant ir globalistinę ES, kurioje tai yra viena iš keturių pagrindinių laisvių ir principų, tai darbo veiksnį jiems norėjosi senokai liberalizuoti.

Tiesiog dabar tam yra proga – patinka tai jums ar ne. Ir kad ir kiek tai ciniškai nuskambėtų. Ir kad ir kiek ironiškai tai dabar skambėtų iš tokio paties, nors ir legalaus, ekonominio pabėgėlio iš vieno ES pakraščio, Vakarų Forposto, į kitą – tik investicinių bankų pasaulio (!) sostinę.

Jūsų tikslas dabar būtų balsuoti ne už konservatyvius radikalus, bet pagalvoti, kaip pasilypėti virš šitų naujųjų imigrantų, jei jau esate baltas europietis, išugdytas civilizacijos, mokslo ir technologijų pasiekimais – suprask, pasaulio valdovas, ir pranašesnis prieš visus šituos negrus, babajus ar kaip dar kitaip bevadintumėt.

Na, tai pirmyn, valdovai – ateina jūsų naujieji valdiniai!

Taip kiekvienam po tuntą ant galvos – negi mažai?! Prabangiai, sakyčiau. Tai ne tik naujoji ekonominė ir politinė realybė, bet ir galimybės.

Arba jus tiesiog ta minia pasiglemš.

O kad man taip nenutiktų, tai pasistengsiu dar šitoje makalynėje pasitaupyti kapitalo, investuoti į laivę ir išplaukti į kitą gaublio pusę pas stačiapapes egzotiškas gražuoles, nors tuomet mano mažesnei galvai ir neberūpės pasitempti jas matant.

Ir tepasiunta Europa su jos rentininkais ir pašalpiniais!