Ko gero, bet šįkart ateinančiuose Seimo rinkimuose aš nebalsuosiu. Jūs pasakysite, ot, pamanyyyyyykite, tai nuostolis! Arba nesakysite, nes koks gi skirtumas?

Tačiau aš dabar jau 90% įsitikinęs, kad balsuoti man nėra jokios prasmės. 10% pasilikau savo optimistinei asmenybės daliai. Tik nedaug čia to optimizmo belieka, kad eičiau iki Lietuvos Respublikos ambasados.

Ne todėl, kad jūs negalite išsirinkti, nes STT krečia jūsų numylėtinių partiją. Išvis, sukti galvą dera tik renkantis tarp TS-LKD arba LRLS – nelygu jūsų įsitikinimai ir požiūris į tai, ką įstatymu dera įtvirtinti, ir kuri partija tuomet tą poziciją atstovauja. Visa kita yra tik blaškantis triukšmas.

Nes jums socdemus ir taip išrinks, o jūs galėsite priverkti man internetuose, kokie galvijai už padugnes balsuoja, nes vat prietaisai, atvėsaitės, liolekai… O koks gi skirtumas, darkart perklausiu?

Nėra už ką balsuoti? Juk yra. Antai kiek partijų ir kandidatų – eilė didesnė nei į LiDLą atidarymo dieną!

Bet jei jūs žaidžiate politiniame casino, tarsi bandydami pasirinkti laimėtojus ar mažesnius blogius (ar dar kokią nors “raudoną-juodą“ arba “nelyginio žirgo numerio gimtadienio šaknies koeficientas pagal abėcėlę“ sistemą), tai jūs nesate rinkėjas, kuris žino, ko nori. Nes partijos atstovauja tam tikrų visuomenės grupių interesus, nepriklausomai nuo to, ar jų elitas yra purtomas teisėsaugos, ar ne. O tai, kad jūs dabar turite tokią demokratijos finansavimo sistemą, tai esate ir patys atsakingi – sutaupėte partijų finansavimui, nesiskųskite.

Aš ne apie tai. Aš apie tai, kad nematau reikalo balsuoti.

Kaip emigrantas, turėčiau rūpintis daugiau būsima nauja Tėvyne, o ne savo gimtine, kurią palikau – meilė nebuvo abipusė, Tėvynė manęs ir dar gero milijono jos buvusių piliečių nesiilgės (aš Trakų pasiilgau, prisipažinsiu), nes “silkių uodegų“ ir “viščiukų galvų“ tiek Lietuvoje nevykėliams nėra. Jūs irgi nesiilgėsite. Jūs jau turite savo politikus – o nebe mano.

Aš net nekalbu apie tai, kad rinkimų apygardos visiškai neadekvačios pagal rinkėjų skaičius, ir miestiečių balsas yra menkiau vertas kaimiečių. Aš kalbu apie tai, kad kažkodėl Naujamiesčio apygardoje vienas milijonas emigrantų renka bendrai su vietiniais sau (ar jiems, jei taip rinkėjų proporcijas palyginus) Seimo narį. Taip, po to dar sumėto už partijas likusiems 70 (tai galite sakyti, kad primėto kokiems dar 17-18 mandatų), bet juk esmės nekeičia: nepilni trys milijonai renka 70 Seimo narių, o vienas milijonas sau išsirenka pusę atstovo, kuris dar ir vieną apygardą Lietuvoje atstovauja.

Tai kodėl tam išvykusių milijonui turi rūpėti? Paprastai pasilikusiems Lietuvoje emigrantų nuomonė ne tik nerūpi, bet ir erzina.

Kaip nerūpi ir jums ši disproporcija. Man irgi nerūpėjo, kol buvau ten pas jus. Dabar turėtų dar mažiau rūpėti, kai esu jau čia ir ketinu pasą pasikeisti į JK per ateinančius šešerius metus (kreiptis galėsiu po 4 dėl vienerių metų permanent resident statuso, o tada per nepilnus metus po to ir išduoda piliečio pasą, jei nenusibreksins britai galutinai dar šį mėnesį). Dviguba pilietybė? Nejuokinkite. Nes dar tie, kuriems pernai (!) rūpėjo, tie šiemet jau džiūvėsiais rūpinasi ir mokinasi fenios, nes gal ir pravers zonoje blogiausiu atveju (realiausiu – nebus įkalinimų).

Neketinu dar ir balsuoti todėl, kad manęs netenkina visiškai Lietuvos politinė ir demokratijos sistema. Kam ji atstovauja išties?

Jus labai džiugina teta su frenčiumi Daukanto a., kuri per dvejas kadencijas leido įsigalėti brežnevizmui Lietuvos politikoje, nes paskutinėje kalboje pažėrė truputį pabartukų ant premjieriuko? Gal ji pamiršo, bet turėjo būti Konstitucijos garantu – ką padarė, kad šitai neįsigalėtų jos valdymo metu, kuomet ji turėjo tokį absoliutų rinkėjų palaikymą? Tvirtino ištisai ištižėlį premjerą ir jo gėdingus ministerius, teisindamasi tuo, kad kiti buvo, suprask, dar blogesni? O tai kodėl leido nešti jau kandidatūras tokių dar blogesnių?

Ką nuveikė užsienio politikoje kaip šios politikos formuotoja? Ką nuveikė krašto gynybos srityje kaip vyriausioji ginkluotų pajėgų vadė? Viena kuopa jankių ir šarvuočiai pravažiavo tranzitu – ir toliau realių gynybos pajėgumų nebuvimas išliko, finansavimas neadekvačiai mizeriškas? Kaip ji prižiūrėjo ir kontroliavo vykdomąją valdžią ir teismus bei teisėsaugą, kur irgi numatyta Konstitucijoje jos prievolės, pareigos ir valdžios galios?

Gaila, kad nėra net teorinės galimybės pranešėjai Seime užduoti klausimus, kai ji perskaito kitų jai surašytą tekstą.

Tai jums nervinis tikas buvo bežiūrint į premjerą, o ne jam nuo to, kad jį kvietėsi ant kilimėlio ir ištisai dildino. Nes nedildino. Vadinasi, jai buvo gerai. Jums irgi buvo gerai. O Lietuva per tą laiką mažėjo ir toliau sėkmingai. Paskaičiuokite, kiek mažeikių per jos ir šio Seimo kadencijas išvyko kitur ieškoti gyvenimo.

Ir manote, kad jiems palikę teisę rinkti pusę Seimo nario, kažkaip suteikiate didesnes demokratijos galias? Pamenate, ką rašiau apie švedų emigraciją, ir kur taip pat buvo punktas – demokratijos stoka? Nepamenate. O kitiems ir nerūpi. Rusijoje bei Baltarusijoje juk irgi demokratija, ne?

1920x1080

Šituos pimpačkiukus irgi uždraudė

Kuo jūs skiriatės?

Net A. Lukašenka iš prezidentės per vizitą į Vilnių vogtais Vokietijoje mersais Prezidentūroje šaipėsi, kad po to, matai, čia jį dar diktatoriumi laiko, kai palygino su poniutės pagyromis. Tai kažkur galai man nesusieina: arba ji turi galias ir jomis užtikrino esamą politinę sistemą, arba ji yra tuštutė, o tada kam jos išvis reikėjo dvejas kadencijas, ir jei taip reikėjo, tai tuomet kieno ji yra skudurinė onutė?

Neberūpi ir man, kad jūs rudeniop vėl išsirinksite “socdemus“ su visokiais prašalaičiais ir pašlemėkais jų kompanijoje. Nesgi išsirinksit. Netgi garsiai spygaujantys “nepriklausomi“ kandidatai sumes skudurus su šitais. O išrinks – visa išsunkiančių institucijų sistema jau sustyguota taip, kad joks sveiko proto rinkėjas likusioje nuo Vilniaus Lietuvos dalyje nebalsuos prieš savo arba giminių ar draugų darbo vietas.

Aš savo balso net nesivarginsiu duoti įprastai krikdemams (nes už Landsbergį kaip 1991 metų Parlamento savanoris) ar liberalams pagal įsitikinimus. Šios dvi partijos prapylė demokratiją dar per praeitus rinkimus, kada surinko kartu balsų daugiau už pašlemėkus, pirmus susikvietusius padugnių koaliciją ir nubėgusius pas tą pačią ponią tvirtintis savo vykdomosios valdžios, ir kurią jie gavo visai (!) kadencijai, nes laimėtojams patiko būti opozicijoje. Neturėjo kiaušų prisiimti atsakomybę ir formuoti mažumos vyriausybę ir realiai duoti Lietuvai viltį pasikeisti.

Neturėjo jokio noro, tiesą sakant, ką nors politikoje keisti. Taigi, netgi skudurinė onutė Daukanto a. yra ne jų, kad ir kaip jie ten ją endorsino. Nes partškola uber alles.

Tai dabar nesiskųskite.

Balsuokite rudenį ir priverkite Nemunėlį, kai zenonukai su justinukais VRK jums nematys nei pažeidimų perkant balsus ar apskaitant, nei nelygybės atstovaujant demokratijoje rinkėjus. Kaip iš to posakio: manėme, kad čia buvo blogai, bet paaiškėjo, kad čia buvo gerai. Nes jau buvo.

Galop, o koks mano reikalas?