Sako, ko neparašai apie aktualijas – jau seniai laikas būtų.

Vasara, atsakau.

Ypač pas mus – temperatūra saloje aukštesnė už Saharos. Ir kai šį tekstą skaitysite jo pasirodymo dieną, aš, greičiausiai, tuomet būsiu Braitono Byče, tik ne JAV, o originaliame: Brighton Beach – man traukiniu vos dvigubai daugiau, nei iki darbo, ir Lietuvoje prie jūros taip nuo namų greitai nebūčiau nuvažiavęs, net jei lėktuvą turėčiau arba Brundzą vairuotoju.

Taigi, kas įdomesnio?

Pas mane premjere tapo Theresa, pavarde gEgužė: May – dėl ko anglai klausinėja, tai Will or Will Not? Jiems neaišku, kaip ir Prietaiso pareiškimai dėl belenko. Nors jau aišku, kad su užsienio reikalų sekretoriumi Borisu čia bus daug patyčių britų adresu pasaulyje, tik jie: a) turi britišką humoro suvokimą; b) stiff upper lip – keep calm and carry on. Kas išvertus iš NATO kalbos reiškia: tėvas rentgenas.

O va kancleris jau kišasi į vietinės mikroprocesorių firmos pardavimą japonams – sako, kad nori atkatų visko po čiestnomu, nors priežastis kita: Brexit pasekmės jau ima jaustis. Mano kontora, kurią saugau nuo nemalonumų, turi kitą panašų į šitos įmonės nemalonumą – išeina šalis iš ES, ir ES nebeduoda pinigų finansuoti palydovų projektus negrų vaikučiams Afrikoje internetą įvesti.

Maža to, ir privatūs investuotojai negavo atsakymo, o kodėl turi investuoti į šitą įmonę ir jos palydovus tokiu neaiškiu periodu? Tą spėjau dar prieš referendumą savo kolegai – po to jam tą patį atviru tekstu išdėstė kai kurie darbuotojai, kuriems, įtariu, jau premijos nesišviečia, o šviečiasi perspektyva eiti šunims šėko pjauti. Mums irgi – paguodžiau jį.

Arba gaudyti pokemonus. Anksčiau tik ofisinis planktonas feis-bukėjo, o dabar visos pristatymo tarnybos pradės vėluoti, nes pakeliui reiks sugaudyti šitas virtualias nesąmones. Iš viso šito peršasi viena išvada: puikus būdas patikrinti mulkių skaičių pasaulyje, kurie pasiduoda manipuliacijai – maža to, kad žinai skaičių (apps atsisiuntimų kiekis), bet juk apps paprašo dar ir prisijungimo prie privačios informacijos, todėl gali mulkius analizuoti įvairiais pjūviais.

Gal 1984, gal Matrix, o gal paranoja. Bet Seniui Ernestui, kurio veikėjas žuvį gaudė varpams skambant atsisveikinus su ginklais po siestos, tai irgi taip atrodė – netgi elektrošoku jį gydė. O po jo savižudybės FBI nenoriai pripažino: tuos garsus telefone girdėjo ir tuos įtartinus stebėtojus matė ne vaizduotėje, bet iš tiesų FBI rinko medžiagą apie jį kaip leftistą.

Dabar taip nėra: spec.tarnybos bedantės, o apie jus ne tik informaciją renka dabar jau leftistai, bet jie ir mulkina jus politkorektiškumu arba naujakalbe, pakeisdami sąvokas manipuliaciniais naujadarais, kurie įtakoja ir jūsų elgseną, nes pradžioje buvo Žodis, rašė Evangelijos – joks veiksmas neįvyksta be minties apie tai. Gali veiksmo nebūtų prie minties, bet veiksmas be minties galimas tik automatizavus prieš tai. Jus automatizuoja, kad manipuliuotų. Ne tik pokemonais, bet aš ne lordas Skindelskis, kad čia paskaitas skaityčiau.

O toliau kaip įprastai:

a) primityviomis priemonėmis angažuoti psichopatai, prisidengdami agresyvia ir smurtine ideologija, masiškai žudo savo taikinius – juodųjų panterų pasekėjai iš BLM baltuosius policininkus JAV ir islamizacijos revanšu besiremiantys civilius Europoje; leftistai kalba apie toleranciją, supratimą ir mažutėlius, stigmatizuodami kitaip mąstančius (tai vat juos bent JAV truputį patrumpins);

b) osmanistai, susivieniję su islamistais, Turkijoje užgniaužė vakarietiškas vertybes išpažįstančių, bet rytietiškų bakšišų nesibodžiančių, neo-janyčiarų atatiurkinių kariškių pučą – aš tą osmanizaciją stebiu nuo 2010 metų, ir ten islamizacija gal aktualesnė tik rytuose, bet vakarinė turistų mėgiama Turkija su Istambulu yra labiau imperinė osmanistinė, bet tai reiškia, kad vietoje laikinos kariškių diktatūros gausis šalį į stagnaciją nuvesianti nacionalizmu grįsta radikalizacija ir demokratijos panaikinimas;

c) toks perversmas gali sapnuotis tik pilnaties gerai iškankintoms socdemų smegenims Lietuvoje, nes pas jus paprasčiausiai nėra kariuomenės ir kariškių klasės, kad tą padarytų kaip 1926 metais, juolab, kad ne tik valdančioji koalicija ramiai išturėjo sugriautą dar jo paties ir jo pirmtako Kirkės-melagėlio krašto apsaugą, ją toliau sabotuodami, bet ir opozicija, įskaitant prezidentę kaip vyriausiąją čia visko vadę, tą leido; ir formaliai aršiausios Tėvynės Sąjungos vadukas čia nusikliedėjo apie “ginklų kontrolę“, po to sėkmingai blokuodamas tuos, kurie į šitus blėnis pirštais rodė (such leader, LOL), kaip ir šešėlinė krašto apsaugos ministrė leptelėjo, kad ginklai savigynoje nepadeda – o vargas tau, Jeruzale, cituojant Evangeliją, kaip vargas ne tik šitam Vilniaus miesto rajonui, bet ir likusiems urbi et orbi Lietuvoje;

d) italų bankai artėja prie bankroto ribos, kas irgi nieko naujo, o italų vyriausybė pasakė ES, kad jiems tėvas rentgenas, ką galima ir negalima čia gelbėti ir kaip, kas nieko naujo PIIGS zonoje, įskaitant ir airius, pribūrusius, kaip jų BVP augo, tačiau atėmus viso sulėkusio off shore IT mokesčius, kuriuos jie nuslėpė nuo savų vyriausybių, tas realus BVP, pasirodo, augo nulį – arba neaugo, o išties ir pasmuko, jei jau taip ne ekonomikos mokslų daktaro Jono, vardu Algirdas, sąvokomis kalbėti:

recover3

Airijos BVP “augimas“ su užsienio IT mokesčiais mėlynai (IPP yra Intellectual Property Products) ir be jų raudonai pagal Eurostat (iš nakedcapitalism.com)

Tai jei savo laiku bemokslis diplomo vagiukas Kirkilėlis būtų atėjusiam Google ranką ištiesęs, o ne, smaksodamas bukai į iš Albino Januškos parūpintą jam pirmą smartfoną susitikime burbtelėjęs, kad čia Kauno apskrities reikalas sklypo detalizaciją 5 (!) metus rengti, tarsi ne jų atstovas yra ir Vyriausybės atstovas, tai dabar nereikėtų Landsbergiukui su šyvos kumelės (pagal tėvą) sapalionėmis, užvadintomis GOST-Planu, po Lietuvą prieš rinkimus važinėti, taip ir neatsakant į klausimą, o ką darys šalis, kai 2020 metais ES daugiau išmaldos neduos?

Šiaip gali ir anksčiau užraukti, nes Brexit, PIIGS ir vokiečių bėdos su prancūzų ekonomikos stagnacija, tačiau man aną dieną dar vienas “optimistas“ kliedėjo, kad tai gal pratęs. Kaip visada. Rusiškai tas mentalitetas vadinasi avosj.

Tai aš ir be krikštolo rutulio žinau, kad po to Lietuva skolinsis, o dar po to, kai nebeskolins ir brangiai, bus pizė Graikija ver. 2.0.

Ir aš dar priminsiu, kad, nepaisant visuotinio (formaliai, tai tokiu ir nėra) šaukimo dėl akių, tai Lietuva taip iki šiol ir neturi pilnavertės kovinės brigados suformavusi, o apie dar dvi net kalbų nėra. Ir viena kuopa jankių bei batalionas fricų yra kiekis paradui, kai kariauja trečdalis, kas reiškia vieną būrį (apie 30 žmonių) ir vieną kuopą (iki 100). Jei muštis bare reiktų eiti prisilakus, tai mūsų SOP sumuštų juos santykiu 1:2.

O mes dar porą snaiperių turime, kurių vienas bent jau knygas rašo, o jų buvęs vadas gerai dainuoja bardų koncertuose. Čia ne patyčia – čia talento įvertinimas. Nes žmonės galėtų ir be kariuomenės pragyventi normaliai sudėliotoje valstybėje, tarnaudami rezerve (nors gal ir gerai, kad taip nėra, o tai koks apžvalgininkas su arabų skara savo artilerijos baterija kokį totoškių kaimą “netyčia“ sulygintų už nederamą balsavimą – remiantis aukščiau minėtu TS-LKD mąstymu). Tačiau pas mus visas meno dūdelių korpusas peza apie tai, su kuo jie kariaus ir kas juos puls.

Tad būkite ramūs – perversmo Lietuvoje nebus.

Audronė Urbonaitė antai parašė apie vaikus ir skurdą vasaros metu, paminėdama kas trečias patiria nepriteklių ir socialinę atskirtį (čia kai vaikui ne knygą perki, o batoną su šlapianke, pasvajodamas apie grikius, kad ir kaip maisto apžvalgininkams ir man tai vimdančiai atrodo), o kas penktas gyvena žemiau skurdo ribos. Šitie, kur kas trečias-penktas, dar yra optimistai. Dar. Nes kai optimizmas baigsis, šie skaičiai išties virs emigracija – toks va potencialas: kas penktas per artimiausią jūsų naujos valdžios kadenciją. Kas trečias po “pareis kaip graikams“.

Todėl kad, nuoširdžiai ranką prie širdies pridėję, jūs nekenčiate emigrantų, tiesa?

Tai baikite kliedėti apie dvigubas pilietybes ir kaip prisišauksite atgal, tuo pačiu visus išvykusius nurašydami buduliais. Kai iš jūsų aplinkos išvažiuos giminaitis su visa šeima arba draugas – tada nepamirškite to jausmo. Kai asmeniškai liečia, tai sunkiau būna pagiežą lieti. Nebent nuo pokemonų manijos atbuksite visai, bet tada irgi bus tėvas rentgenas.

Galvoju, kad vis tik tekstą dera užbaigti kaip nors optimistiškai.

Nusipirkau naują gitarą.

Apie tai dar parašysiu, ir gal pavyks įrašyti palyginimui vieną ir kitą. Senutę savo, matomai, parduosiu – kaip valkata, aš neturiu prabangos ir laisvės apsikrauti daiktais, net jei finansinės galimybės tą leidžia. Galop, anoks čia turtas? Turtas yra santykiai ir žmonės. Va, aš džiaugiuosi pažintimi su Pauliumi ir Violeta iš Londono – gaila, skirtinguose miesto galuose (o tai yra 8.6 milijono gyventojų miestas, iš kurių virš 2 milijonų yra vaikai, kurie, kaip ateitis, yra daugiau už jaunosios kartos kiekį Lietuvoje kiek kartų?).

O kolega rumunas džiaugiasi manimi, prisipažino silpnumo akimirką – ypač mano attitude į daiktus ir reiškinius (jau pats aną dieną telefonu pardavimo agentei pasakė: because of Brexit, no).

Ir, ko gero, tai yra geriausios aktualijos vasaros apimtame mano urbi et orbi. Skaičiuoti žuvėdras paplūdimyje yra ne mažiau prasminga veikla, nei skaityti mano blėnis. Žinojote, kas žuvėdros iš tiesų yra bent trijų rūšių, ornitologai? Aha, ir ne vien tai žuvėdros ir kirai, bet žuvėdros, kurios yra…

O tai yra kita tema. Ahoy!