Jei praeita stagnacijos kadencija prasidėjo laimėjus socdemams ir jų pašlemėkų koalicijai su šūkiu “Mes ne Kubilius – atsuksim laiką atgal“, tai šitoji valstiečių ir padugnėn nuėjusių socdemų jau eina su šūkiu “Aš neturiu – ir tau nereikia“.

Ir visose srityse, kur tik jie nesiima dabar iniciatyvos kažką patvarkyti: ar alkoholio prekyba, atiduodant visą rinką į vieno ją kontroliuosiančio oligarcho (tai kapitalas, suaugęs su valdžia, priminsiu apibrėžimą sąvoką vartojantiems laisva forma) rankas (“aš negeriu – ir tau neleisiu“); ar nusavinant visus pensijų fondus ar sunaikinant gyvybės draudimo produktus kaip investicinius su garantuota tarsi valstybės obligacijos grąža (“aš neturiu – ir tau nereikia“); ar dievo bausme kovojant su nepageidaujamu nėštumu (“aš nesikrušu – ir tu eik nx poteriaut“) arba nevaisingumo sprendimais (“nedavė dievulis – tai ir nenorėk“), ir t.t.

Nuo diskusijų apie prostitucijos legalizavimą iki kontraceptikos draudimo ir tamsybiškų blėnių nevaisingumo gydyme bei sprendimuose įteisinimo dabar jau įstatymais – Lietuva išties padarė “pažangą“, aha.

Tik ne pirmyn, o atgal.

Tiek atgal, kad vienuoliai su paskenduolėmis yra modernizmas ir ne praeities, bet jų (ir jūsų dabar jau!) ateities apokaliptiniai ženklai, žvelgiant iš tos gūdžios perspektyvos šių visų įstatymų iniciatorių, kurie gyvena gerokai priešistoriniuose laikuose.

Žmonėms be humoro jausmo išties sunku, tai jie anekdotus priima tiesiogiai: pasirodo, kad handjob (pasmaukymas) yra genocidas, nes pusvaikiai™ nugaišinami, iššvaistant vertingą embrionui XY medžiagą, o blowjob (pačiulpimas – atsiprašau valstietiškai paprastos kalbos) gi yra kanibalizmas tuomet, nes irgi su XX neapsijungia per nurijimą.

Savaiminė embrionų žūtis laboratorijose yra holodomoras, ir šiukštu bandyti juos apsaugoti kokiu šaldymu, nors anaiptol ne visos ir natūraliai kiaušialąstės per ovuliaciją apvaisinamos (kaip ir savaime pasišalina po eilinio PMSo), o ir apvaisinimui nereikia viso to supurškiamo vulgariuoju būdu spermatozoidų kiekio, prisigaminančio, o tu dieve, gi dažniau ir gausiau, nei moterų vaisingumo ciklas pagal mėnulį trunka (kažko Aukščiausias čia tame savo kreatyviniame polėkyje nesužiūrėjo, kaip matau).

Be abejo, dera visą tai kažkaip įstatymais uždrausti, atitaisant Dievo (sic!) neapsižiūrėjimą ir kovojant su Motina Gamta, ypač, kai atsirandanti kažkokiame kapšelyje prie gyvatę (ar biblijinį Rojaus žaltį) primenančios ataugos, išpampstančios nuo nepadorių minčių ir ketinimų, baltyminė medžiaga naudojama laboratorijoje užmegzti naują homo (nieko bendro su gėjais, kurių baidotės!) sapiens gyvybę.

Tada ir embrionas tokiems talibams de jure tampa “vaiku“ (kas kad ne de facto – bet juk dura lex set lex!), nors aš maniau, kad vaikas atsiranda gimimo momentu, dėl ko civilinės metrikacijos biuras išrašo netgi gimimo liudijimą, kai ta pati Romos Katalikų Bažnyčia, kuria remiasi šie visi moralistiniai kryžiuočiai, į savo registrus tokį įtraukia tik po krikšto, kas įvyksta kitąkart jau ir pasą turint. Ir ką paprastai Bažnyčios tėvai-hierarchai vadina tarpe tarp embriono ir vaiko vaisiumi (čia taip tą biblijinį žaltį aukščiau prisimenant ir sukeltas pasekmes Adomo Ievai, nors talibai mano, kad gi visų ievų – adomams, dėl ko yra padefoltiniai mizoginistai), ir ramiai jį vystytis ar rūpintis palieka Dievo ir medikų globai.

Bet nieko tokio – naujas įstatymas dabar ir spermai reikalaus pažymos iš seniūnijos apie šeimos sudėtį: kas tėvas spermatozoidui ir kas motina kiaušialąstei, ir kuriuo adresu jų chromosomos registruotos, ir ta informacija privalės būti kaupiama nebe anonimiškai, įskaitant ir surogatinės motinos įsčių įregistravimą, nes privalu nurodyti visus tris: kas gimdė, kieno XY ir kieno XX tame embrione.

Tada bus gerai, sako. Regitra taip turės darbo – tiesa, pastaroji jau tik kėbulo numerius registruoja, nes variklį, pasirodo, pasikeisti galima. Bet nauja valdžia, manau, grąžins ir šią sovietinę būtinybę registruoti variklį – kas šiuo atveju reikš, kad ne tik svarbu serijinis gimdyvės numeris, bet ir kiaušialastės bei spermatozoidų donorų paso duomenys bei asmens kodai.

Čia ne anekdotas, priminsiu, o įstatymo projektas, kuris brukamas Seimui tvirtinti ir Prezidentei pasirašyti, taip parodant, kas dabar šalyje yra bosas (ir kuo latifundininkas nunulins Grybcės galias vetuoti įstatymus ir kištis į Seimo bei marionetinės Vyriausybės veiklą).

Čia vis tik aukščiau minėtų anekdotų nesuprato durniai su iniciatyva™, kurie savo menamai aukštesnę moralę dabar primes visai likusiai visuomenei. Nes vardan aukštesnio tikslo, kad ir kaip jie save su juo susietų ir tą savo tikslą, suprask, padarytų aukštesniu prieš jūsų įsitikinimus, požiūrį ir net sveiką nuovoką.

Pirmiesiems lietuvių gamybos vaikams (dvynukėms!) iš mėgintuvėlių, man sako, yra jau 22 metai – kodėl gi nenubaudus baudžiamąja atsakomybe dabar tų, kurie leido tokiems humunkulams atsirasti?

Gi rusiškos kilmės ir konspiracinių teorijų portalai rašo, kad iš dirbtinai sukurtų vaikų rasis nelegali prekyba chromosomomis ir bus sukuriami monstrai – tiesa, visi čikatylos ir serijiniai žudikai atsirado natūralaus sekso būdu ir nėra bent jau kol kas nei vieno dirbtinio apvaisinimo būdu sukurto smurtinio nusikaltėlio, bet ne faktais gi diskutuojama moraliniais klausimais, ar ne?

Ypač, kada moraliniai savos siauros pasaulio pasaulėžiūros klausimai yra sprendžiami įstatymais visiems likusiems.

O tempora, o more, gimme more – kaip sakė dominikonai, apavę batu Nukryžiuotojo skulptūrą, kad parapijiečiai Vatikane nenubučiuotų, stebėdami jėzuitų bandymus kovoti prieš plintančią Reformaciją savo dar likusių jiems tikinčiųjų švietimu, o ne “stabilizuojančiu“ valstietišku tamsumu ir konservatyvumu. Kas dabar pamena, kad seismologija vadinta jėzuitų mokslu, o jėzuitai įkūrė ir Vilniaus Universitetą, kuriame buvo laisvai dėstoma ir M. Koperniko heliocentristinė teorija, sponsoriuota jo draugo katalikų vyskupo, antraip taip ir galėjusi pasilikti stalčiuose kažkur Europos užkampyje Rytprūsiuosių pakrašty?

Šiuolaikiniams apsišaukėliams Popiežiaus (tikrai ne šito, kuris net į gėjus žiūri neteisiamai) šunimis (lot. domine canus, o angl. black friars – both puns intended) krikščioniška artimo meilė yra kažkur paskutinėje vietoje, užleidusi pirmumą pykčiui jo atžvilgiu ir neapykantai bet kuriam kitaip mąstančiam. Nebent ta “meilė“ yra prievartautojo – smegenų iškrušimo ar kūno žaginimo, kas, net nežinau, yra išties blogiau šiuo atveju.

* * *

Truputį tad nuo moralinio klausimo persijunkime prie merkatilinių iniciatyvų – tarkime, naikintinos investicinio gyvybės draudimo lengvatos. Kuriai tezei jūs pritarsite (C nėra – nereikia demagogijų dabar):

A) per investicinio gyvybės draudimo lengvatą iš biudžeto pavagiama 15 procentų pajamų, kuriomis galima pakelti algas mokytojams bei pensijas (bonus: taip turčiai grobsto biudžetą!);

ar –

B) neapmokestinus papildomai 15 procentų pajamų mokesčių gyventojų asmenines išlaidas gyvybės investiciniam draudimui, tikimasi paskatinti siekį taupyti senatvei, sumažinus valstybės biudžeto išlaidas ateityje (bonus: sąmoningos vidurinės klasės kaip smulkių bourgeoisie kūrimas lyg atsvara kaimiečiams ar ūkininkams)?

Pastebėjote, kas negerai šitoje šalyje, pasirinkdami A arba B variantą?

B jau buvo, kuomet pasiūlyta įstatymu šita lengvata (ne dotacija iš biudžeto, o būtent mokesčio lengvata – neapmokestinimas net ne kartą jau apmokestintų 55% tarifais pajamų, o patiriamų jau įmokai išlaidų!). Dabar yra A – ir bus įtvirtinta įstatymu. Oi ne, gi nieko neuždraudžia – tiesiog nebeleidžia. Jaučiate skirtumą? Kaip ir išlaidas apmokestinti pajamų mokesčiu irgi logiška, nu neugi ne?

O negerai šitoje šalyje yra faktas, kad durniams su iniciatyva™ visada atsiras naudingų idiotų™, kurie įvilks į neva intelektualų ir pseudomokslinį paaiškinimą, kodėl ta iniciatyva yra teisinga moraliniu (čia paprastai yra aukščiausias hipokrizės lygis, jei tą prakišti galima) ar visokiu kitokiu požiūriu.

Rašau neva ir pseudo, nes intelektuali diskusija paprastai yra alternatyvų ir argumentų bei faktų dialogas, kurio čia nesimato, nes yra tik teisingas (moralistinis) požiūris ir einamuoju epochos momentu laimėjusi revanšistinė ideologija.

Nors realiai, jei taip entuziasto dr Raimondo Kuodžio ta mylima “kaštų ir naudos analize“ pasiremti, tai pinigų biudžete nuo to nepadaugėja, jokių priedų prie algų viešąjam sektoriui ar pensijų neprisideda, pati paskata kaupti lėšas ir pasinaudoti nors menka galimybe susimažinti (vidutinė tokio produkto įmoka šalyje yra vos €67/mėn. – kartą nueiti į parduotuvę maisto šeimai apsipirkti net nepilnai savaitei) ir taip per didelius pajamų mokesčius (kuriuos gi tie patys naudingieji ragina sumažinti, apmokestinus kapitalą – sic!) sunaikinama, pasitikėjimas valstybe ir socialiniu kontraktu nyksta.

Kas laimi čia, patikslinkite, prašau?

Nieko nekeičiant naudos daugiau – ypač po reklaminės akcijos apie tai, kaip “pasigrobstyti iš biudžeto“, ką mūsų godus tautietis myli ir kas iškart įžiebia entuziastingas ugneles jo akutėse. Bet…

Aš neturiu – ir tau nereikia. ©

Nes didelias pajamas gaunantiems yra ta lengvata ir taip apribota įstatymu (turi lubas, paprasčiau tariant), mažas pajamas gaunantys išvis nieko nekaupia, tik pyktį, kuris išsilieja balsais už valstiečius ir talibus (taip, dar viena paskata nebebalsuoti už TS-LKD, kuriems visai comme il faut, kai jų nariai palaiko va tokias visokias “moralistines“ iniciatyvas), o vidutines pajamas gaunantys jau kraunasi lagaminus ir ieško kelių apsigyventi “supuvusiuose Vakaruose“, ypač, kai palygina tas savo pajamas su ta pačia socialine klase Europoje, ir kada truputį jau smegenyse ima gliučyti nuo visų reguliacinių bugų.

Lietuviai išvis yra puikių prisitaikėlių tauta – ar varyti paskui garsiausiai rėkiančius bačkos politikierius su bukam protui darančiais įspūdį kredencialais arba tamsumo vėliavomis, nes vox populi vox deus, ar prisitaikyti prie sovietinio marazmo bei dabartinės melo ekonomikos ir politikos.

Jokio kritinio mąstymo. Absoliučiai. Nulis. Vieno vingio smegenyse čeburaškos. Galva – kaip dykuma be oazių, o mintys pasirodo kaip kupranugariai joje, ir tai nesi tikras, ar ne miražas.

Tik kai dėl aplinkybių atsiduria emigracijoje, tada apsigraibo, pažiūri į paliktą Tėvynę ir pagalvoja: dieve dieve, koks tu kūdas… ir kaip aš galėjau savęs taip nemylėti, kad ten dar tiek ilgai gyvenau???

* * *

Aš turiu du draugus, kurių šeimos yra jau ne pirmas dešimtmetis ir yra vis dar bevaikės. Ir jie stengėsi to vaisingumo problemas išspręsti – ten nebuvo beviltiški atvejai (viskas stovi ir pyškina, jei domitės) kaip minėtų čeburaškų galvose vakuumas, ir sumokėjo nemažus pinigus vaisingumo klinikoms (kurios, beje, tik uždirbs daugiau, ėmus riboti embrionų skaičių – banalus rentos sukūrimas ir pasiūlos sumažinimas gi kelia kainą, tai talibai, matyt, patys rėkia apie klinikų pelnus, bet patys veiksmais yra jų lobistai?).

Gali būti, kad jų problemos, mokslui vystantis, jau bus išsprendžiamos artimoje ateityje. Bet nebe Lietuvoje, kur laikinas mokslo neįgalumas yra pelnyta (sic!) dievo bausmė, ir kur įstatymu, matyt, jie bus baudžiami už bandymą eiti prieš dievo valią – fiskalinius čekius patikrinus ir pritaikius naujus BK straipsnius.

Ir nesijuokite – genocidui gi senatis netaikoma, o talibai anekdotų nesupranta, tad meluokite išsijuosę kaip ir jie jums, kad net minties savipatenkinimui neturite, skaistumu Jėzų dykumoje pralenkdami, o jums būtinai koks nors urologijos profesorius paantrins, kad kuo dažniau – tuo greičiau visos atsargos išsipyškina, ir tada tampi impotentu.

Nors pagal atsikišusius pilvus sprendžiant, tai lietuviai gerokai išsipyškino bent dešimt metų iki savo amžiaus pagal pasą, nes testosterono trūkumas atvirkščiai proporcingas riebalų kiekiui juosmens srityje, o čia tik pas mane karalystėje valstybinė medicina (o ji čia visuotinė ir nemokama – kas galėjo pagalvoti?) kūno masės indeksams atiduoda prioritetus prieš cholesterolio kiekį ar kraujo spaudimą.

Bet gal ir gerai dėl to testosterono, nes jei ne tik smegenis užsimanys dar pakrušti?

Valstiečiai juk, atkreipkite dėmesį, visai tokie potencialūs, sakyčiau:

farmer

Ne buržua (iš Huffington Post)

Ar kaip sakė jų vadas Ramsius perfrazuojant – tokie truputį irgi apsėklintojai, principas tai tas pats.

Tai kam tas vargas su embrionais, išties? Ir kam ten rūpi, ko nori mergaitė moterys?

Abortus joms uždraus kitu žingsniu – laisvės ir teisės paprastai juk ir prarandamos žingsnis po žingsnio, retai taip iškart vienu ypu. Irgi uždraus moraliniu pagrindu, nors tai turėtų būti mediko etikos (ir jo moralinės dilemos pagal Hipokrato priesaką “Nepakenk!“) klausimas bei moteris sprendimas, o ne nebevaisingų dėdžių iš Seimo ar ne visai artimųjų jai talibų su akmenimis rankose, pasirengusių švystelėti į smilkinį šventeiviškumo labui. Kaip ir chirurgus derėtų represuoti – jei taip dievas bausme apendicitą ar kokį auglį siuntė, tai šiukštu išpjauti!

Ir geriau jau šie keršto sveikam protui ir švento pykčio “angelai-sargai“ su savo angelu-sargu saulute premjero kėdėje pasirūpintų savo ramaus (?) supervalstiečio 35000 ha apsauga nuo rundapo ir pesticidų.

Išties alkoholio abstinencijos Naisių festivaliuose iškamuota Talibano šmėkla kaip gyvenimo šventės pagiriose atsibudusios buržuazijos duobkasys jau šlitinėja po dar nepatvarkytą Lietuvą, ketindama savo šaltas kojas pakišti ir tau po kaldra.