Praeitą slunkių kadenciją rašiau, kad LSD pašlemėkams derėtų įsiklausyti į savo idėjinio vado Lenino patarimus imti paštą, telegrafą ir telefoną, pritaikius šiuolaikiškai ir sutelkus dėmesį į komunikaciją socialiniuose tinkluose. Aišku, vietoje to mes gavome tokias kvankas kaip Atvėsaitė, o Prietaiso komunikacija dėl nesusišnekėjimo net jam pačiam su savimi prikūrė daug lūlzų ir veiklos Trolibanui.

Tačiau latifundininkas Karabasas ne toks kvailas, o ir planų turi realiai paskaičiuotų ir apmąstytų – jau po rinkimų vien mano paskyrą paliko netikėtai per vieną naktį virš 100 sekėjų. Ir ne tik vien mano – taip nutiko ne vienam dešinės krypties apžvalgininkui, ir panašu, kad valstiečiai nebuvo tokie žali, kai komunikacijai pasirengė, ir po pasiekto rezultato tiesiog paskyros iš PR agentūros nebebuvo finansuojamos.

Aišku, mano Facebook nustatymai tokie, kad tik draugai komentuoja, o sekėjai ne, tai paveikti ką nors nupirkti PR balsai galėjo tik pasyviai (nesakau, kad niekaip, nes Facebook algoritmui, skirtingai nuo Twitter, kuris netaiko rūšiavimo pagal pomėgius ir tavo veiklą, o viską meta vienodu srautu, net tai irgi turėjo įtakos, kaip ir kokiame kontekste mane kiti skaitys arba ne – socdemų laikais buvo tik įvairių mano paskyros klonavimų, bet kai per IP atsirinkau fruktą ir pasiūliau tokiam Sigitui atvažiuoti į Trakų jachtklubą koją sulaužyti, tai iškart viskas ir užsibaigė).

Bet dabar ką matau, tai šita manipuliavimo dėmesiu pasiutpolkė iš karbauskinių pusės toliau šurmuliuoja kitu lygiu, ir labai sėkmingai, nes kone kasdien yra pametėjama žinių, nukreipiančių visuomenės dėmesį nuo svarbių ir esminių valstybei dalykų (krašto apsauga, emigracija, ekonominė sąranga per mokesčių sistemą), sukeliant tuščius ir beprasmiškus ginčus dėl ne prioritetinių problemų, po tuo šurmuliu ponui su 35000 ha ir Rusijos viarslo™ ryšiais patyliukais tvarkantis savo reikalus pagal jo planą – kažkoks fortepijonas Seime (nes Landsbergis senąjį nugrojęs), liaudiškos sermėgos ikimokyklinukams (nes mokyklinukus savivaldybės kontroliuoja jau, o ne visos valstiečių užvaldytos, dar), graibstymas už kiaušialąsčių (gėjai bejėgiškai skėsčioja rankutėmis prieš feministes dėl totalaus wtf???) ir t.p.

Ir kad jau palyginau su Lioleko laikų KAM, tai valstiečiai ir čia pranoko marazmatiškąjį senelių prieglaudos partnerį savo koalicijoje, patrolindami visus patriotus ir konservatnykus urmu – po karinių katedrų idėjos, tai dabar dar pasiūlė nedelsiant įvesti totalų visuotinį, nes dabar esantis verktinių atrankinis su begale išimčių ir 40% “netinkamų dėl ligos neįgaliųjų“ patąsymas užsidėti varnelę ataskaitose prieš NATO nėra visuotiniu, šaukimą.

Aną kartą pasiūlius, priminsiu, plojo katučių krikdemai, kaip prisirinko vien savanorių daugiau, nei formaliai ketinta pakviesti – net Trepsė užsienio vizito metu tuo pasigyrė. Gerai, kad pasigyrė, nes paaiškėjo greitai, kad Liolekas tiesiog išdūrė Vyriausiąją Ginkluotų Pajėgų Vadę su visa jos dešine palaikytojų kariauna, nes savanorių realiai pritrūko, paaiškėjus, kad ir tų tarpe atsirado ne persigalvojusių, bet staiga “neįgalių“, ir teko užsiimti prastai pasislėpusių verktinių prisigaudymu, ypač jei tie išsipirkti per visai gi “nekorumpuotą“ medicinos patikros sistemą neturėjo už ką.

Dar paaiškėjo, kad net ir prigaudžius, o batalionai ne ką daugiau užsipildė, nes trūko visko – pradedant įranga ir apranga, ir baigiant įvairių lygių vadais, kurie tuos savo naujus kareivius prižiūrėtų, mokytų ir į manevrus nuvestų.

Tapo akivaizdu, kad generolų ir pulkininkų perteklius, verkiant, kad ir leitenantų per daug (dabar jau vėl per mažai, girdėjau?) priruošiama (nepaisant didžiausios atrankos iš visų aukštųjų Lietuvos mokyklų, kur nepastudentausi netgi), visiškai nekoreliuoja su poreikiu jiems išties turėti karių ir eiti kažkur lakstyti laukais. Ir dabar apstu štabinių karininkų ir puskarininkių, kurie kamufliažą matė tik fotografuojantis arba į darbą velkasi dėl mados, kad nuo tikrų karių nesiskirtų, o ne skalbėsi po šliaužiojimo tris paras poligone (antraip suprastų, kas yra gera medžiaga, tinkamas pasiuvimas ir kario aprūpinimas lauko sąlygoms).

Klausydamasis atsiliepimų apie tarnybą per pastaruosius pusantrų metų iš jaunesniųjų eilinių (sic!) “dembelių“, kažkaip ir nesusidariau nuomonės, kaip iš tiesų yra su ta privaloma tarnyba dabar: vieni su kartėliu pasakojo apie pakazūchą ir tuščią laiko švaistymą su tarpe buvusiomis tikrai kariškomis “pramogomis“, kada kažką išties išmokai ir pasipraktikavai (“davė iš irklo pašaudyti ir dar žiūrėjome, kaip seržantas šaškę susprogdino“), kiti džiūgavo dėl savęs šaunuolio ir pasiekto “tikro vyro“ astralinės būsenos, sakydami, kad karui jau pasiruošę ir sudraskys ruskių žalius žmogelius iki dar NATO ateis, man liūdnai linguojant galvą, kad, matomai, neturėjo su kuo palyginti, kad tiek entuziazmo apsčiai palikę.

Bet čia juk apie komunikaciją, ir pastaroji žinutė iš valstiečių, kurių lyderis rinko parašus prieš stojimą į NATO, išvertė iš koto visus dešiniuosius politikus ir karybos ekspertus bei Kariuomenės Vadą – jiems pirmąkart šitos šalies istorijoje labiausiai antivakarietiška ir prorusiška partija su pseudopacifizmo žaluma, skirta pridengti kolaboravimo nusiteikimą su Rusija (ką parodė ir Seimo spykerio Rusijos ambasadoriaus paskatinimu suburta Lindimo Rusijai į Pasturgalį Tarpplanetinė Komisija, pirmininkaujama ten buvusio ir anglų kalbos nemokančio ambasadoriaus Pimpio Su Ausimis) siūlo puikiausią istorinį šansą ir politinį susitarimą pagaliau (!) turėti išties visuotinį karinį parengimą!

Ką girdime iš jų visų kaip atsaką?

“Oi ne, tai yra diversija prieš kariuomenę!“ – sąmokslą greitas įžvelgti vienas iš karybos ekspertų.

“Mes nepasirengę, mums reikia sukurti infrastruktūrą!“ (suprask, daugiau pinigų) – antrina jam Kariuomenės Vadas.

“Kad tai įgyvendintume, tam reikia bent 10 metų…“ – liūdnai strateguoja kitas gynybos blogeris.

“Gal 10 per daug, bet tikrai šešerių reikia – kur mes jų tiek triskart daugiau dėsim!“ – kelia visokias mintis ginklų kontrolės entuziastė.

Ne, rimtai taip – jūs visai kvanktelėjot?

Čia yra politinis sprendimas, priminsiu!

Griebkite, kol yra šansas, ir įforminkite politinį partijų susitarimą strateginei krašto apsaugos plėtrai! Gi, priminsiu, būtent karbauskiniai ir nepasirašė jūsų susitarimo praeitą kadenciją.

Kas, rupke, per nedarytojų tauta???

Vien atsikalbinėjimai ir išvedžiojimai, kad tik nieko nedarius, nes… statusas pasikeis, paaiškėjus, kad valstiečiai pasiūlė, o jūs viešoje komunikacijoje likote nuošalėje, nes a) iniciatyva ne jūsų, tai ir politiniai taškai vėl ne jums; b) nes susimovėte kaip opozicija, kuri vieną kalba apie “rusai puola“, o kitą daro, kai jau galimu puolimu įtikėjo net (!) valstiečiai, ir sako, kad reikia skubiai imti ir padaryti, ir tauta eina paskui lyderius.

Tik tai ko norėti iš partijos, kuri ne tik Seimo rinkimus “laimėjo“, bet ir kurios lyderis Skudurėlis gryn kaip Butkevičius-Prietaisėlis – atsistatydinu-neatsistatydinu-netaipmanesuprato?

Triskart per daug karių bus? Tai darykite bazinius apmokymus 3, o ne 9 mėnesius – ir nei vadų reiks klonuoti (embrionų tiek neprišaldyta su širinskienių žinia), nei infrastruktūrą plėsti (o aprangą galima dotuoti iš GPM kaip kompiuterius). Danai durniukai – pas juos su baziniu parengimu ir privaloma tarnyba 4 mėnesių reikia. JAV irgi goželiai – ten tik 10 savaičių bazinis kursas.

img647781

Kažkoks nestatutinis danų vikingas su sunkiuoju kulkosvaidžiu (iš Diena.lt)

Taip, po to eina individualus karinis parengimas pagal specialybes. Taip, tą galima padaryti savaitgaliais ir po savaitę-dvi metų eigoje KASP turimoje struktūroje, užskaitant kaip privalomą karinę tarnybą. Ir ne, visus 9 mėnesius kariai ir dabar ne visą laiką tik karyba užsiima.

Ir taip, šauliai tokiu būdu sugeba parengti pėstininkus, galinčius veikti būrio sudėtyje, ką, jei tik paramos, dabar kariuomenėje nueinančios ne vien investicijoms į būtinus, bet gerokai vėluojančius brangius pirkinius būtų, jie nors kiek gautų, tai ir kuopos sudėtyje būrių mokymai vyktų ne prasčiau. O batalionai – jau kariuomenės rūpestis integruoti šiuos be pastangų savanorišku pagrindu gautus motyvuotus tėvynės gynėjus, kurie asmeninį laiką aukojo nuo darbų ir šeimų karybai. Be jokių 9 mėnesių muštro ir kareivinių režimo.

Bet gi jums taip netinka.

Jums reikia, kad pagal jus būtų, jūsų terminus, sąlygas ir nusavintus nuopelnus. Ir todėl joks politinis susitarimas neįmanomas ne dėl valstiečių, o kaip tik jūsų pačių, ponai save konservatoriais ir patriotais vadinantys.

Tai taip ir liks – patrolino jus Karbauskis, o jūs ir suskydote. Užuot jį pričiupę už liežuvio ir pasakę: OK, bičiuli, darom – mes žinome kaip daryti su tuo, kas yra dabar, ir ką padaryti ateičiai, kad būtų dar geriau, ir net Izraeilis su Suomija pavydės, o šveicarai atvyks patirties pasisemti!

Tik nei jūs žinot, nei jūs darot, nei jūs ką darysit.

Pasifotografuosit gal vėl prie kokios nors boxer partijos, kurios nepakaks visai brigadai, pasidžiaugsite tolumoje griaudinčiomis keliomis haubicomis šieno kupetose, parašysite susirūpinimo persmelktą laišką JAV prezidentui, kad tas neteisingai suvokia Rusijos grėsmę, nepamiršę pridurti, kad esate ne Rytų, o Šiaurės Europos šalys, kaip JT prieš 14 metų nustatė, bet niekas to nepamatė, kai tuo tarpu iš jūsų politkorektiškai teisingai imantys interviu apžvalgininkai ir toliau rašinės spaudoje ir savo paskyrose, koks tas trumpas protu Trumpas, ir labai pozityviai tolerantiškos feministės paantrins, kad jo per trumpas penių paradui™.

O aš taip ir nesulauksiu mane pradžiuginančių triedžiančių plytomis ruskių antraščių “labusai skelbia masinę mobilizaciją ir ginkluojasi!“ ar Donald Trump tvirsčiojimo: “šaunuoliai Lietuva – į šalies gynybą žiūri visi vieningai rimtai, tokios didžios tautos žmonių nukariauti neįmanoma, JAV didžiuojasi būdami jūsų sąjungininkai ir jums su NATO padės!“

Man tai kuo dabar didžiuotis, pasakykite – Karbauskiu ar Skverneliu?

Sieg Heil, Baukute, Sieg Heil…