SKAT švenčių proga, sveikindamas ginklo brolius, paguosiu iš mano karalystės apie gynybą:

  1. JK kariniai pajėgumai nuo to laiko, kai Dave Cameron atėjo į valdžią (prieš 6 metus), sumažėjo 40 proc., o Iždas dar atima iki £1 milijardo per metus dėl taupymo.
  2. JK išlaidos gynybai pasiekia 2% nuo BVP tik įskaičiuodama dar papildomai kariškių pensijas ir komandiruotpinigius štabiniams, amortizaciją nekilnojamam turtui ir išlaidas žvalgybai. Realiai išleidžia tik 1.6%, kas labai artima Lietuvos numatomoms išlaidoms po kelių metų.
  3. Tad tikra karinė galia Europoje yra… Prancūzija, kuri išleidžia realiai iki 2% savo BVP ir turi didelį branduolinį arsenalą (kurį jau reikia atnaujinti).

Geležinė Ledi su SAS komanda, šturmavusia ambasadą Irane – kai dar buvo britams kuo didžiuotis (iš warstuff.com)

* * *

Infliacija dėl smunkančio svaro praeitą mėnesį pasiekė jau 1.6%, ir premjerės Kvankos kalbos apie patemptą lūpą vožiantis snukiu į betoną ūpo nekelia.

O grasinimai ES, kad tie netaikytų sankcijų, taip nubausdami JK, bei jos pažadai City, kad tie turės išskirtines sąlygas Brexit atveju, kaip tik paaiškina net ypatingai bukiems ES vadovams, per kur tas sankcijas prieš JK dera taikyti.

* * *

JK džiūgauja dėl išrinkto POTUS Trump, kuris pažadėjo JK pastatyti pirmą eilėje dėl išskirtinių prekybos sąlygų su JAV suderėjimo, kai Nobama sakė pastatysiąs į eilės galą.

Čia šiaip yra tame kažkokia pamoka ir Lietuvai, kuri kol kas dar išmoksta tik vieną pamoką, kad nieko nėra kvailiau čiulpti, kaip šykščiam ir be humoro abstinentui.

* * *

Už Temzės virš pievų pakibo rūkai,
O tu galvoji, ar gyvenime viską teisingai darai,
Jei lieki prie geldos, kuri lizinginė,
Ir už tave protingesnė net anekdotų blondinė?

Reklama