Ką aš galvoju apie visą šitą susimovusios pyarščikės Rūtos Vanagaitės sukeltą šurmulį, kuomet nusprendė savo vištos galvos paskvilių rinkinį pareklamuoti skandalu, šmeiždama didvyrį jį nukankinusio budelio melu, po kurio leidykla natūraliai išmetė iš prekybos netekusią paklausos prekę, tai geriausiai iliustruoja šis paveiksliukas:

Taip, šitos Zurofų jaunamartės apšmeižtasis šioje nuotraukoje kairėje Adolfas “Vanagas“ Ramanauskas, l.e.p. okupuotos nepasidavusius Lietuvos Respublikos valstybės vadovas vietoje insultą patyrusio tuomet faktinio valstybės vadovo Jono “Vytauto“ Žemaičio, yra apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu – kaip ir nuotraukoje dešinėje toks apsimelavęs bei Vilniaus Universiteto magistro diplomą susikombinavęs ir atkurtos Lietuvos kariuomenės griovėjas, buvęs okupacinės sovietų valdžios kolaborantas ir jų komunistinės partijos ideologinis instruktorius (tad nebuvo tai paklydimas ar prisitaikėliškumas), prieš kurią būtent pirmasis kovojo su ginklu rankose.

Vyčio Kryžiaus ordinas yra antras pagal reikšmę aukščiausias Lietuvos karinis valstybės apdovanojimas, kuriuo apdovanojami asmenys, pasižymėję didvyriška narsa ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę.

Adolfas Ramanauskas I laipsnio ordiną Didįjį Kryžių gavo po mirties. Gediminas Kirkilas II laipsnio ordiną Didįjį Komandoro Kryžių gavo 2004 metais, reikia suprasti, tik todėl, kad kovoje liko gyvas? Mano sūnaus krikštatėviui kiek paprasčiau – jis tegavęs vos Vyčio Kryžiaus ordino medalį, bet ant to nors aiškiai parašyta už ką: Už drąsą.

Tai va aš daugiau klausimų neturiu – man viskas aišku.

Blogiausia, kad aš neturiu jaunąjai kartai atsakymo į klausimą, kodėl taip yra su Lietuvos Respublika. Mano ir vyresnei kartai juk ir taip viskas savaime aišku. Jiems nebent neaišku, kodėl aš sugretinau du didvyrius, su ginklu mūšiuose didvyriškai kovojusius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Mano diplomuotas bendraklasis, kurio aš akyse nemačiau per studijas, ir nei jis kokį kursinį gynėsi, nei egzaminus laikė, nei magistro tezes parašė ir apsigynė (bet gavo 9 iš 10, gyrėsi spaudoje, tai čia kaip ir cum laude, sakyčiau), nei turėjo netgi bakalauro lygio išsilavinimą, kad išvis magistro studijoms būtų priimtas, tikrai neturėtų dėl savo tokio aukšto įvertinimo atsiprašinėti – jis gi dar ir turi Vytauto Didžiojo ordiną už ypatingus nuopelnus (čia už ką skiriamas, cituoju), skirtingai nuo neverto jo Adolfo Ramanausko. Nes pastarasis su Vytautu Landsbergiu tik abu yra verti vieno Gedimino Kirkilo, jei taip šių ordinus ciniškai dabar sudėjus.

Garbingas žmogus, rupūžė.

Tiesa, 1991 metais aš jo su ginklu greta savo draugų parlamente irgi nemačiau, bet taip jau ir vėl, matomai, sutapo, kad jis paralelinėje Visatoje ginklu gynė atkurtos Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Nors pagal popierius, kuriuos dukart SKAT sugebėjo pamesti, ir vėl manęs “nebuvo“, o ne jo.

Kažkas papuvę šitoje respublikoje, perfrazuojant William (be s gale).

O nuotrauka galite dalintis.