Iškart privalau deklaruoti savo interesus, nes jų prikaišiojimo neišvengsiu.

Šio įrašo, mano dideliam liūdesiui, o jūsų nusivylimui, deja, bet neapmokėjo MG Baltic koncernas, ir nemanau, kad sumokės man post factum – profesoriaus Liudo Mažylio honoraro pavyzdys parodo, kad su pažadėtais pinigais išsiskirti nėra taip lengva, kaip juos žadėti, net kai jų yra daugiau, nei tūlas lietuvis uždirbs per dešimtmetį (ar netgi visą savo darbingą gyvenimą).

Taip pat neturiu jokių verslo interesų nei su MG Baltic koncernu, nei su jo įmonėmis.

Taip, anksčiau prekiauti bandžiau per Mineralinių Vandenų tinklą gruziniškais natūralių sirupų vaisvandeniais Kazbegi, tačiau pardavimų apimtys buvo juokingai mažos – per bet kurią akiciją internete jūs nupirkdavote iškart daugiau, nei anie sugebėdavo užsakyti per mėnesį, tad didesni pardavimai buvo per Maxima, bet ponas Nerijus “Kontūzytas“ Numavičius dar lyg ir nėra kaltinamas papirkinėjęs (sic!) politikus, nors nesuprasi, nei kas tas Leo LT buvęs, nei kaip cukraus pramonė privatizuota, nei kaip kokia jų Bazė pastatyta valstybės žemėje, visus popierius tvarkant per premjero kanceliariją atgaline tvarka – nepamenu, kad panašiais dalykais būtų kaltintas MG Baltic koncernas, bet gal mano atmintis selektyvi?

Ir darbo pas poną Darių Mockų nesiprašiau, o ir negaučiau – į koncerno įmones samdo pačios įmonės bendra tvarka (pastarieji treji mėnesiai bergždžių darbo paieškų Lietuvoje, kad galėčiau grįžti gyventi ir dirbti tėvynėje, parodė, kad lietuviški darbdaviai nemato jokio poreikio man suteikti net menkiausio šanso), ir nesu girdėjęs, kad jis kištųsi. Kaip ir jo asmens apsauga (kam turiu kvalifikaciją ir žinias suteikti geriausiai Lietuvoje – taip jei nesikuklinant) pasirūpinti irgi negaliu, nes tokio pasiūlymo nesu nei gavęs, nei žinau kaip į jį kreiptis, kad duotų, nes ir šiaip jis turi nuosavą vairuotoją, ir jam atrodo, kad to visiškai pakanka (man atrodo kitaip, nes asmens apsauga yra daugiau logistika, protokolas ir gyvenimo patogumas, nei “nu kas čia į mane kėsinsis…“).

Taip pat nepriklausiau nei vienai MG Baltic koncerno remtai partijai, kaip ir nepažįstu pono R. Kurlianskio, minimo su MG Baltic siejamose politinėse bylose.

Atkreipiu dėmesį – politinėse, jų veiklą kriminalizuojant, nes jokie įtarimai dėl banalių kriminalinių nusikaltimų be politikos nėra pareikšti minėtiems ponams. Taip, papirkinėti politikus yra nusikaltimas, bet tai yra politinis nusikaltimas, kuo nebūtų policininko, muitininko ar gydytojo papirkimas atlikti savo tarnybines pareigas arba piktnaudžiauti tų pareigų atlikimu arba neatlikimu.

Tezės apie koncerną gimė išties diskutuojant privačiai, ir aš pagalvojau, kad jas pasidalinti išties vertėtų.

* * *

Tai gal galite man konkrečiai įvardinti, kame MG Baltic koncerno nuodėmė lietuviškoje politikoje?

Kad MG Baltic nuosekliai rėmė būtent dešinės pakraipos partijas – visų pirma Lietuvos Liberalų Sąjūdį, o jau po to ir trumparegiškai dabar dėl “mažojo brolio“ nesėkmės pasidžiūgavusią Tėvynės Sąjungą, kuri galėjo gauti gerokai daugiau paramos iš stambaus kapitalo (kurio atstovais, paikai besivadindami konservatoriais, taip siekia kelintą dešimtmetį tapti, apsižiūrėję, kad prichvatizuotą ūkį prapylė nomenklatūrai, save apsivadinusiai socdemais – juokingiau, nei džiunglių karalių 48-tą kartą per parą viliojanti seksui liūtė, tą meiliai vadina katinėliu), jei atsikratytų visokių marginalų, kaip matulai, degutienės, abramikienės ar dagiai?

Be abejo, kad su liberalais viskas aišku – jie yra liberalai, kalba ta pačia verslo kalba ir yra lengvai ideologiškai prognozuojami, kai tuo tarpu kaskart “konservatoriai“ turi įrodinėti, jog formalūs krikdemai jų tarpe nėra kažkokie marozai radikalai (ir kad modernių socdemų partijos buvęs kūrėjas dabar išties yra didis katalikas bei liberalas, nu). Ir tai, truputį įdėję pastangų, galop irgi gaudavę paramą. Be abejo, pagal numatytas įstatymo normas – ar ne?

Ar čia nuodėmė dabar tame, kad MG Baltic rėmė būtent dešiniuosius, o koks velionis Bronislovas Lubys, priglaudęs per savo premjero kėdę vieną stambiausių įmonių Lietuvoje, pinigų duodavęs visoms valdančioms partijoms, taip atvirai pirkdamas “stogą“ savo asmeninio (!) verslo interesams?

Smagiai čia pasisakė niekada proletariško darbo nedirbęs politekonomistas Karl Marx apie savo visos veiklos finansuotoją kapitalistą Friedrich Engels (foto iš Pinterest)

Na, tai eliminuokime tuomet MG Baltic iš šito partijų finansavimo žaidimo – kas lieka?

Lietuviški stambaus kapitalo išsunkiančias institucijas prichvatizavę, pertvarkę savo (!) naudai ir įstatymiškai palaikantys socdemai?

Beje, jų žingsniai, nuolat perleidžiant Lietuvos ūkio strateginius objektus rusų įtakai ar kontrolei, anaiptol nerodo kvailumo ir naivumo, kaip atrodytų iš praimo Seitan Sido ar energoūkio ministerės Atvėsaitės – tiesiog parodo jų savanaudišką ir pragmatišką interesą nusipirkti išorėje galingo “draugo“ (no pun intended, daragoj tovarišč Butkevičius, pacituojant Rusijos komparijos sekretoriaus Ziuganovo sveikinimo telegramą) globą, patyliukais pylavojant atkatus nuo Maskvos ekonominių interesų.

Taigi taip Trakų pilis per sovietų okupaciją pastatyta, taip atsirado lankomiausias ne tik Lietuvoje, bet ir regione Klaipėdos jūrų muziejus-akvariumas, taip statytas ne vienas lietuvių “nacionalistams“ mielas ir brangus objektas (ir stadioną Vilniuje būtų pastatę – Landsbergis, rupūžė, ne tik kolhozus gi sugriovė, bet ir SSRS!). Kai juos nuolat opozicija kaltina puolančio rusų palaikymu ir kolaboravimu, tai vieną dieną nusispjauni ir tą darai, nes vis tiek jau esi penktoji kolona, o jei tie landsbergistai taip įsisiautės, tai dar, žiū, ir iki liustracijos prieis.

O gal rusiškomis dujomis finansuota Darbo partija?

Tai ten ne tik prorusiška – ten Lietuvos rusas gi jos lyderis buvo! Ir ūkio ministru būdamas, sako, taip beatodairiškai tvarkėsi savo ir draugų reikalus, kad kraupo net seni socdemų machinacijų užgrūdinti kadrai.

O tai gal už ryšius su Rusija net Konstitucinio teismo apkaltintas prezidentu buvęs ir totoškių partiją įkūręs lakūnas, kurio sėbrai ir po impyčmento nenurimo, siekdami palenkti Lietuvos Konstituciją savo lyderio naudai?

Ar mes kalbame apie Kazimyros “Utiugovos“ Prunskienės, dar žinomos kaip KGB agentė Šatrijos Ragana ir Rusijos visuomeninė (sic!) kniagynia, vadovautą iki insulto valstiečių partiją, kurią išsipirko dabartinis Lietuvos vidaus politikos de facto vadovas Ramūnas Karbauskis, finale atėjęs kaip valdantysis į dabartinį Seimą, ir kuris visą savo politinę veiklą finansuoja tame tarpe ir iš rusiškų trąšų prekybos, apeinančios ES reglamentus bei sankcijas?

* * *

Tai dabar man pasakykite, kaip jūs sudėliotumėte Lietuvos politinį spektrą iš šių keturių partijų?

Oi ne, neguoskite savęs naivia mintimi, kad TS-LKD būtų parlamentinė partija, nors ir amžinai opozicinė, kur jie jaukiausiai jaučiasi. Kažkur juk ir Artūras Zuokas vis pašmėžuoja, bet kai neteko MG Baltic rėmimo, tai va tik ir tešmėžuoja, o irgi savo senelio idealams (beje, jo senelis mano prosenelį nuo Sibiro išgelbėjo) ištikimas Algirdas Paleckis nors ir susikibę rankutėmis gali su nutėkštu plytos pilosopu™ Arvydu Juozaičiu keliauti tėviškės laukais ir kloniais (viena tokia iš Klonio dabar Čikagoje belangėje trūnija – buvo juk ir tokia “partija“ dar, sukėlusi nemenką rezonansą Lietuvoje), aplink pastraksint puteikiams su panašaus plauko kadyroviškai krivickų šušara.

O patriarchas profesorius Vytautas “Tata“ Landsbergis jei ne iš Briuselio, tai iš savo asmeninio kabineto Žvėryne rašytų tik straipsnius su fluxus stiliaus eilėraštukais į Delfi tarsi atgaivinta dr Jono Basanavičiaus dabartinė versija.

Aš net neabejoju, kad tūlas Lietuvos rinkėjas racionalizuotų savo pasirinkimą tarp tos pagrindinės ketveriukės, tame tarpe ir politologams rimtais veidais (sic!) diskutuojant, kad, antai, TT yra liberalai (kaip tą pasakė ponas Valentinas Mazuronis – čia citata, aš neišsigalvoju!). Ar kad socdemai taip ir liktų jiems “kairiąja“ partija, ideologiškai besirungianti su darbiečiais tuo, kad vieni, suprask, atstovautų proletariatą (kaip sako dabar), o kiti – smulkiuosius verslininkus (nes argi ponas Viktoras Uspaskich nėra viarslinyks™?).

Ir valstiečiai tuomet natūraliai užimtų konservatorių bei tautininkų-patriotų poziciją, kas yra dabar Tėvynės Sąjungos elektoratas, gal netgi ne pagonybe pažaidę, o deklaruodami jau esą kridemais (galop, ponia Agnė Širinskienė yra katalikų teologė, priminsiu, ir partija smagiai randa bendrą kalbą su lenkiškais jedinstvininkais, savo versijos Jėzaus Kristaus valdymą diegdami į pasaulietinius įstatymus).

Šiaip cinikas manyje sako, kad jei Ramūnas Karbauskis turėtų bent sportinį interesą, tai gerą pusę Tėvynės Sąjungos iš Anūkėlio ant šitų archetipinių fyškių persiviliotų nei nemirktelėjęs, kol pastarasis nuo nusiraminimo kėdutės livestream iš hipsteriškos kavinės transliuotų nuaustus liberalizmo dekadentiškus blėnis, kviesdamas konsoliduotis vardan tos, idant sodai kaip vaikystėje vėl sužydėtų.

Netgi, priminsiu, šis dinastinis lyderis po prapiltų (konservuoti propagandistai dievagojosi, kad laimėtų – pavardes priminti?) pats gi lakstė pas Agrokoncerno savininką vardan “pragmatiškos koalicijos“ visą savaitę Lietuvai jau atvirai žvengiant, kaip norėjo tapti ne “be penkių minučių“, o formaliu premjeru.

* * *

Jei taip racionaliai primetus, tai nors ir būta kitų rėmėjų, tačiau išties nėra Lietuvoje kito oligarcho, kuris tiek būtų padaręs dešinės ideologijos palaikymui ir visam šitam prorusiškam, kolaboraciniam, konservatyviam, antivakarietiškam, antieuropiniam ir antiamerikietiškam košmarui neutralizuoti. Visas idėjas reikia finansuoti, ir pasakykite, kur dabar būtų Lietuva, jei šio finansavimo nebūtų buvę?

Taip, man irgi labai nepatinka, kad finansuojama buvo būtent tokiu būdu, nors MG Baltic nebuvo vieninteliai tokie (VSD įvardina dar bent aštuonetą, kurie kelia, jų nuomone, grėsmę nacionaliniam saugumui – tiesa, pastaroji frazė yra apie nieką, nes neaišku, ar čia rengiamą pučą MG Baltic finansavo, ar kokius vietinius teroristus, ar hibridines pajėgas, ar pardavinėjo strategines įmones ne sąjungininkams, ar sabotavo įsipareigojimus ES ir NATO sąjungininkams, ar pan.). Ir aš taip pat neturiu jokių asmeninių simpatijų MG Baltic koncerno atžvilgiu kaip verslo įmonei ar prekiniam ženklui (gal tik Stumbrui, nes su LiMA esu dalyvavęs ekskursijoje ir degustacijose, kurias vedė pats įmonės marketingo direktorius).

Politikos iš idėjos be pinigų, jei tokia išvis dar ir buvo, metas baigėsi dar aname amžiuje, ir kažkas turėjo perimti atsakomybę bei investuoti į liberalesnės bei vakarietiškesnės Lietuvos ateitį. Jūs to daryti per mokesčius ar aukomis juk nenorėjote. Filantropą ir Atviros Lietuvos finansuotoją George Soroš irgi išsivijote. Ir netgi MG Baltic koncerno pinigų vėliau nepakako, nes konservatyvumas, tamsybė, slogi praeitis ir visuotinis sąstingis Lietuvoje tiesiog yra restauruojami kasdien, ir vis sėkmingiau.

Ir ką jie gavo mainais?

Progresyvios tautos padėką? Ar kažkiek privatizuotų, o ne prichvatizuotų ar ciniškai užvaldytų, svarbesnių strateginių įmonių (Lietuvos Geležinkeliai, Mažeikių Nafta, Lietuvos Paštas, Azotas, ir t.t. – tai monopolinės įmonės, kai Stumbras, tarkime, turėjo ir turi rinkoje ženklią konkurenciją bei aršią neapykantą iš politinės opozicijos, nuolat priimančią priešiškus įstatymus prieš nacionalinę jų pramonės šaką, kurią tarpukariu, tarkime, valstybė rėmė ir skatino).

Gavo dabar dar ir didžiulę sukurstytą seniai jau nupirktos ir korumpuotos žiniasklaidos neapykantą ir suformuluotą neigiamą visuomenės nuomonę – nebent žurnalistai tiek išties glušiai, kad daro viską kaip čia aš dykai ir vardan tos (nors jie iš to gyvena, o aš duonos iš Punkonomics gi nevalgau)?

Aš net neabejoju, kad ne tik jų (sic!) vadinama liberalų partija, bet ir pats MG Baltic jau yra eliminuoti iš ateinančių metų ir netgi ateinančių Seimo rinkimų kovų. O dabar ne gautų pinigų, bet kasos čekių už juos besikratanti Tėvynės Sąjunga, dar turi apkaboje šovinių sau papleškinti glaudžiu atstumu į nuosavas kojas, kaip matau kad ir iš dr Manto Adomėno pašalinimo – kažin, kaip tai padės rinkimų pergalės planavimui.

Ar man darkart priminti, kokie dabar tik partijų pasirinkimai jums lieka, kuriuos išvardinau aukščiau?

Tai va šiam momentui, netgi Ramūno Karbauskio Agrokoncernui, ar, jei taip tiksliau, jo filijalui LŽVS, didesnės konkurencijos nėra: Darbo partija yra neparlamentinė, ir jos ateitis miglota; susiriejusią TT gali išsaugoti jau tik paties dievuko Rolando Pakso sugrįžimas, o jis tame mato nedaug sau politinio intereso, nes Marijono Trys Milijonai su “pabandom iš naujo…“ jo nebemotyvuoja (ir išvis, gal jam patinka dainos ne apie čempionus ir krepšinį, o apie tai, kaip reikėjo berniukams beribio dangaus ir aerodromo pilkųjų kelių); o suskilę į nuteistus už sukčiavimą ir mikčiojančius raidėmis pavadinime socdemus, tai dar bent metus pjausis dėl savo karmūškių – visų tų pseudovalstybinių strateginių įmonių kontrolės (ir čia turiu omeny finansus, o ne valdymą).

Ir visa tai yra todėl, kad lietuvių rinkėjas renkasi itin pigią demokratijos formą, nenorėdamas savo mokesčiais finansuoti ideologinės partijų kovos, ieškodamas tik supaprastintų ir populistinių politinių sprendimų, ypač kuomet jais užgožiamos problemos, kurios tik kaupiasi, tyčia arba iš kvailumo vengiant įvardinti ir spręsti, ieškant kaltų, perkeliant atsakomybę išorės priešams (vieni tam atranda Rusiją, kiti – NATO, JAV ir ES), o dabar suradus (pagaliau – juk tiek apie tuos oligarchus ir korupciją kalbėta!) jau ir vidaus priešą, kurį taip saldu demonizuoti, nes pastangos galvoti yra seniai neapsimokanti veiklos rūšis Lietuvoje (galop, universitetų, atliekančių tik diplomų emisijos funkcijas – pristeigta po tuziną milijonui gyventojų, o filosofijos fakultetai juose jau uždaromi).

Pigi demokratijos forma paprastai veda prie mirusios respublikos™ ir kainuoja daugiau. O dabar be išvytų MG Baltic pinigų šioje partijų finansavimo rinkoje, tai kas visą šitą lietuvišką politinį balaganą toliau finansuos?