Užsikriokiau iš juoko, kaip vakar POTUS Doncė prasuko ant savo štolco visą šitą glušių karalystę™ su abiem vadovaujančiom merginom – jos didenybe Babce bei jos praimerybe Kvanka.

O taip, lietuviškai dar ir Jungtinė Karalystė bei Anglija irgi moteriškos giminės, jei aršios abiejų lyčių feministės dabar apsiputoję pradėsite straksėti, kaip tie glušiai proteste Londone (bet apie juos irgi žemiau).

Pirma, nu kai durnums šitos tautos, kuri nesupranta, kad po to, kai ES jau pusantrų metų nepabaigia patyčių prieš glušiukus brexitukus, POTUS (President of the United States – jei kam skamba kaip potnas vertakas) Doncė atvyko ištiesti pagalbos ranką.

Galėjo tą vizitą paplanuoti anksčiau, bet kaip dera verslininkui išlaukė palankesnio oro pažaisti su girtais škotais golfą avėpisų laukuose derybinio momento, kuomet Kvanka jau visa apsiverkusi nebesupranta, ar ryte Žemėjančios gatvės 10-tame name nebepabus kaip “mikliai išsikraustom, nuomininke, lauk lauk tik!“ – išties ir klounas užsienio reikalų sekretorius Labradurnius pagaliau viską metė, taip ir nesulaukęs savo Bendros Rinkos pyrago, apie kurį prisvaigo byvusio UKIP fiurerio Pimpio alučio (no pun intended) pričiulpęs, o su juo ir Brexit derybų su ES vadovas pasidvigubinta Vardupavarde nebepavilko nuolatinių ES derybininkų patičių™, nes čia jam ne į SAS namo išsivažinėjusį tikrų desantininkų padalinį savaitgaliais atvažiuoti pašaudyti ar su parašiutu iššokti, ir prieš tai jau net Namų Ofiso sekretūtka užleido vietą aršiam rasistui, kuris dar parlamentaudamas siuntinėjo raštus universitetams, reikalaudamas sąraČų visų dėstytojų, kurie dėsto apie ES ir Europą.

 

POTUS Donald Trump sėdi buvusiame Winston Churchill krėsle, parodydamas, kas čia padėties karalius (nuostabus užsitrolinusios glušių tautos šiandienos laikraštpalaikio viršelis!)

Tai Kvanka gavo ne patį ilgiausią tradiciškai Doncės rankos paspaudimą ir užtikrinimą, kad JAV santykiai su JK dabar yra “aukščiausio ypatingumo lygio, ir neaišku, ar jam leistina dar eiti aukščiau“. Kiek dabar anglai pametę savo praeityje buvusį legendinį humoro jausmą, kad nebesugeba įsikirsti niujorkietiškų bajerių???

Ir netgi nepripieši to, ko jis išties nesakė – iškart perspėjo, kad viskas yra įrašoma, kaip ir jo pernykštis trololo Kvankos atveju irgi įrašytas, tad buvo išties nušviestas melagingai – norite pažiūrėti, apsimelavusi šunauja™?

Kiek juokingiau, kad po to savo interviu spaudai pažymėjo, jog Kvankos planai dėl susiderėjimo su ES iš esmės yra kvaili ir gali tik sugriauti JAV ir galimus JK prekybos susitarimus, tuo pačiu būdu mostelėdamas tarsi šlapiu skuduru per Kvankos snukutį po daugkartinių ES smūgių, įskaitant šviežiausią dabar Italijos norą neratifikuoti ES ir Kanados sutarties dėl palankiausio prekybos režimo, ko kaulina sau ir JK derybininkai (negauna Kanada – tai kodėl JK turi kažką išvis gauti?).

Antra, labai juokingas momentas buvo Vindzorų pilyje su meškakepurių raudonšvarkių, kurių sutvatinimo kasmetines metines kaip tik prieš savaitę atšventė, parado apžiūra, kada Babcė turėjo tursenti aplink kone dvimetrinį JAV prezidentą, norėdama surasti savo vietą, o tas malonėjo susilaikyti nepažvelgdamas iš viršaus žemyn (sic!), koks čia skrybėliuotas korgis mėlynu kostiumėliu aplink kojas trinasi.

Nuo ko pats momentas buvo dar juokingesnis, nes jei negali savo alfa patino vietos parodyti rankos paspaudimu, tai šitai pademonstruoji kitaip, kai akivaizdu – prie kojos, greta, dabar va jau eisime tavo kareivukų pažiūrėti.

Turint omeny, kad JAV vėliava vienintelė pasaulyje nėra vėliavnešių nulenkiama žemyn, atiduodant kam nors pagarbą, šitas ir paties JAV prezidento nesilankstymas karališkiems protokolams ir feodalizmo reliktams yra išties ne storžieviškumas, bet labai subtiliai perteikia esminę Laisvės žinutę imperine bei luomine ir klasine praeitimi suspangusiai salai Senojo žemyno nuošaly.

Trečia, tai ir į pilį atvykta privertus stypsoti Dievo pateptąją šeimininkę ant laiptų drąsios ir laisvos tautos™ išrinktojo atstovo belaukiant.

Ko gero, protokolinis alfonsas Pilypas net nebūtų padėjęs žmonai vokietei su savo įgimtu graikų dano sarkazmu, nes į porą gautų tik slovakų slovėnų manekenę, kuriai, panašu, kaip ir jos vyrui nusišvilpti į tuos karališkus maskaradus ir protokolus: ir vėlavimu, ir tuo, kad Pirmoji Ponia be skrybėlės buvo, ir tuo, kad Doncė išvis švarko nesusisega, nekalbant apie tokiu atveju derą vilkėti pilką kostiumą su skverniniu pašikniuku prie cilindro ir pirštinių, o ne paprastą tamsų kostiumą.

Turint omeny, kad pastarojo močiutė iš Škotijos, tai Anglija dabar prikandusi lūpytę ryja nuoskaudą trečioje kartoje – net jei Doncė ir negavo progos paklausti Edinburgo kunigaikščio, kur to languotas sijonas.

Ketvirta, labai juokingi buvo Londone protestai – susirinko krūva angliškai kalbančių teisuolių maumukų, pašūkalioti, kad Trump yra bukas, nes tuo visos jų rap atsargos ir išseko.

Čia toks dabar angliškas humoras po to, kai jį savo politkorektiškumu išsioperavo ir jokių bajerių nebeįkerta, nes ieško tik padefaultu juose įžeidimų, diskriminacijos ir užtrigerintos Pavlovo šunėko reakcijos lėkti tučtuojau apskųsti kokiam a-la feisbukiniam moderatoriui?

O ir kuo dėtas JAV prezidentas, kad anglai prabalsavo per glušumo sertifikavimo referendumą už imigrantų išniogimą, kurie sudaro nemenką dalį NHS (nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos) – jis čia Obamacare turi perleisti, ar kaip? Ar ne jūsų, brangūs glušėkai, Kabinetas su aukščiau minėtu rasistu išveja dabar visą tą Windrush kartą atgal į Karibus – juk ne Doncė čia savo Sieną pastatė ir tų atgal po atostogų į šalį neįleidžia, o kitus tuo pačiu dar ir deportuoja? Čia POTUS jums tokį Home Secretary rasistą paskyrė, nesupratau?

Aišku, turėjo išlįsti dar blėnių reivo bei Pirmininko Mao idėjų šauklys darbiečių predsedatielius Nupušėlis, kuris pavapsėjo, kad jie turi teisę burtis į taikias demonstracijas ir turi teisę į žodžio laisvę (nutylint, kad tas yra draudžiama jo partijoje, išskyrus jo pakalikams čekistams iš Momentum frakcijos). Bet tai Pirmoji JAV Konstitucijos Pataisa dar tokias laisves ir teises suteikia JAV piliečiams, tai nesupratau – Make Britain Great Again prisijungiant prie buvusios kolonijos ir tampant JAV 51-ąja (nors šiaip ši vieta užimta, anglų rasistų liūdesiui – tokia laikoma Puerto Rico) valstija?

Tai žodžio laisvę jums išsaugos, tik kad kaip NATO valstybei teks ne ant popieriaus pagal sovietines pripyskas, įskaitant visokius karininkų klubus bei veteranų ligonines, o išties skirti dvigubai daugiau lėšų nuo BVP, nei dabar – tai tiek čia apie rėkalojimus, kad svarbiausia, jog nebūtų karo.

Nebus objektyviai – gi visas britų Trident branduolinis šalies skydas yra tik tie pas škotus besibazuojantys 4 povandenlaiviai su JAV raketomis, kurias valdo JAV karininkai. Tai kaip jūs kariausite? Šitų meškos kepurių prie raudonų švarkų net rusai nebijo, o ir savo ušankas turi.

Na, ir penkta, jei taip skaičiuoti ant pirštų, tai apgailėtina vyriausybinio reprezentacinio Blenheim dvaro, kuriame buvo vakarinis priėmimas, būklė kažin, ar sukelia man didelę piktdžiugą, kiek visišką panieką šitiems pasipūtėliams snobams – apsilupusių dažų sienomis, aptrupėjusiomis plytelėmis ir apipelijusiais pamatais bei tvorelėmis.

O juk šiemet vasara kaip niekad sausa – žolė netgi išdžiūvo, ko nebūna šioje Amžino Rudens šalyje. Tai iš kur pelėsis, ir kodėl nesusigriebta geru oru sienų, besiprašančių remonto, nudažyti? Pritrūko nuvertėjusių svariukų ar jau namo išvykusių lenkų dažytojų?

Va visa tokia ši karalystė ir yra per pastaruosius pusantrų metų, laikrodžiui nepaliaujamai tiksint iki kazės-autobazės kitų metų pasaulinės Durniaus dienos proga. Ir va tokią šalį atvykęs Doncę prasuko ant savo linksmakočio, prieš išskrisdamas smagiai leisti savaitgalį savo golfo laukuose šiauriau nuo viso šito apanglėjusio nesusipratimo.

Na, bent jau džiaugsmo man, turėjusiam Kaubojaus ir Jankio pravardes, įnešė savo vizitu. Dvigubo tokio – nes smagiai atkamasutrino visą tą apipelėjusį anglišką snobiškumą.