Kadangi ketvirtadienį pagaliau atėjo (paštininkė atnešė – šįkart Alytaus apskrities VPK kriminalinės policijos kovotojai su mafija paštininkais nedirbo) atsakymas iš Policijos Departamento į mano raštą jiems dėl gauto Oficialaus Įspėjimo Be Numerio mokytojų streiko metu, tai šiandien kaip tik ta diena, kad perskaitytumėte savo smagumui, ką rašiau lygiai prieš mėnesį policijos instagraminiam generaliniam komisarui.

Jau rytoj – tai, ką man atsakė (jei, užbėgant, tai išvis galima laikyti atsakymu, aišku – spręsti jums).

Bet dabar skaitom pradžiai mano 12 klausimų ir papeipalinam už šį smagumą čia.

* * * 

Egidijus Nasevičius

[adresas]

2018-12-28

Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas

Policijos Departamentas prie LR VRM

Saltoniškių g. 19

Vilnius LT-08105

Dėl Alytaus AVPK Oficialaus Įspėjimo 2018-12-09 (be numerio), Varėna

Pone Policijos Generalinis Komisare,

Šių metų gruodžio mėnesio 9-tąją, sekmadienį, Vilniuje vykstant mitingui “Paskutinis Skambutis“, palaikančiam jau virš mėnesio trunkančius mokytojų streiką ir mokytojų protesto akciją LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje, mane aplankė Alytaus apskrities Vyriausiojo Policijos Komisariato Kriminalinės Policijos Organizuotų Nusikaltimų Tyrimo Skyriaus vyriausias tyrėjas Tomas Pilvelis, lydimas poskyrio viršininko Vito Šakario, ir įteikė man 2018-12-09 datos ir Varėnos, kaip nurodomos vietos, Oficialų Įspėjimą be numerio, kuriame pažymėta, kad esu “asmuo, nepriklausantis rizikos grupės asmenims, tačiau [mano] elgesyje įžvelgiama rizika dėl neteisėtų veiksmų atlikimo“. Ir apibūdinta nustatyta rizika dėl neteisėtų veiksmų, nurodant LR Susirinkimų įstatymo 4 str. 2 dalį – “neleidžiama organizuoti susirinkimų ar vykdyti pavienio asmens akcijas valstybės valdžios ir valdymo įstaigose…“ ir t.t. pagal įstatymo tekstą (Valstybės Žinios, 2008 Nr. 75-2920).

Nors įteikto įspėjimo formoje nurodoma pažymėti, pagal kurį kodeksą – LR BK ar LR ANK, vykdomas šis teisinis persekiojimas, tačiau taip neatlikta. Įspėjime tik pažymėta, kad “vadovaujamasi LR Policijos įstatymo 23 str. 1 punktu“, kuriame juk išties kalbama apie rizikos grupės asmenis, tačiau šiame gautame Oficialiame Įspėjime aš įvardintas kaip vis tik nepriklausantis šiems asmenims.

Į šiuos ir kitus mano primygtinius prašymus minėtų pareigūnų įvardinti, tai kokio kodekso teisiniais ir procesiniais principais čia remiamasi, kokia mano veika ar koks kėsinimasis atlikti kokią nusikalstamą veiką ar nusižengimą paskatino juos formaliai taip įvertinti mane kaip rizikos grupės asmenį, nepaisant įrašo Oficialiame Įspėjime be numerio, kad tokiu nesu (ar esu?) ir kodėl Alytaus (!) apskrities kriminalinės (!) policijos ONTS (!) skyriaus tokias aukštas pareigas einantys pareigūnai laisvadienį asmeniškai man įteikia pasirašytinai šį Oficialų Įspėjimą be numerio dėl mano galimos rizikos pažeisti Susirinkimų įstatymo 4 str. 1 d., kuomet vyksta aukščiau minėti renginiai Vilniuje, o aš tuomet esu Varėnoje ir fiziškai netgi nespėčiau pagal laiką (jiedu apsilankė 13:20) ir atstumą (84 km automobilių keliais ir 69 km tiesiąja) ten išvis sudalyvauti ir, šiuo įspėjimo faktu suponuojant mano galimas neteisėtas veikas šiuose vykstančiuose be manęs renginiuose, aš atsakymų iš jų taip ir negavau.

Maža to, pareigūnas, įteikiantis šį įspėjimą, dievagojosi, kad tai netgi nesusiję su aukščiau minėtais renginiais Vilniuje (o su kuo – taip ir neišgavau atsakymo nei iš jo, nei jį atlydėjusio poskyrio viršininko, kuris gal yra davęs tylėjimo įžadus arba neturėjo įgaliojimų paaiškinti “asmeniui, nepriklausančiam rizikos grupės asmenims, tačiau asmens elgesyje įžvelgiama rizika dėl neteisėtų veiksmų atlikimo“, kokiu pagrindu ir kokiu tikslu jo kolega ar pavaldinys čia lankosi), todėl aš taip ir likau nesupratęs, ar jau esu dabar įtariamas priklausantis gal organizuotam nusikalstamam susivienijimui, kuris, remiantis pateiktu Oficialiu Įspėjimu be numerio, kėsinasi, pagal cituojamą Susirinkimų įstatymo straipsnio punktą, “organizuotai arba pavieniai vykdyti [kokias nors] akcijas valstybės valdžios ir valdymo įstaigose (ir t.p.)“ – nes juk, tikiuosi, neturėčiau šio su organizuotu nusikalstamumu kovojančių pareigūnų vizito iš tokios institucijos laikyti nei kaip grubiu jų spaudimu man, nei kaip trukdymu man pasinaudoti LR Konstitucijos 36 straipsnio suteikta teise į susirinkimų laisvę.

Pastarasis atvejis juk ne tik pažeistų mano, kaip piliečio, konstitucines teises ir laisves, bet ir pareigūnai tuo pažeistų jų duotąją pareigūno priesaiką, priimant juos į vidaus tarnybą (Vidaus Tarnybos Statuto sen. 13 str., nauj. 16 str.): “gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, negailėti jėgų gindamas (gindama) žmogaus teises ir laisves“ – šito negalėčiau, aišku, laikyti galimu variantu, todėl prašau Jūsų man paaiškinti aukščiau aprašytą situaciją ir atsakyti į klausimus, kuriems atsakymo negavau vietoje iš minėtų pareigūnų ir kuriems atsakyti reikalinga, kaip matau, jau Jūsų kompetencija:

 1. Kokiu įstatymu bei kodeksu, kokiu įstatymo aktu ir kokiais faktais remiantis bei kokiu teisiniu pagrindu man surašytas ir po to įteiktas šis Oficialus Įspėjimas be numerio dėl LR Susirinkimų įstatymo 4 str. 2 dalies?
 2. Kokiu teisiniu pagrindu remiantis yra vykdomas mano policinis persekiojimas?
 3. Kokias teisines pasekmes man turi šis Oficialus Įspėjimas be numerio? Ar esu laikytinas kaip nubaustas pagal ANT kodeksą? Ar tai kaip nors teisiškai įtakotų policiją ar kitas valstybines institucijas priimant sprendimus dėl kokių nors leidimų ar licencijų išdavimo: tarkime, transporto priemonės vairavimo, ginklo savigynai įsigijimo, galėjimo užimti kokias nors pareigas valstybės tarnyboje ir pan.?
 4. Kodėl šį Oficialų Įspėjimą be numerio surašė ir įteikė man kriminalinės policijos Organizuotų Nusikaltimų Tyrimo Skyriaus pareigūnai, o ne atsiųsta paštu ar bent jau ne per vietos viešosios policijos pareigūnus, jei jau tokia skuba buvo?
 5. Kokiu pagrindu ir kokie mano asmens duomenys buvo surinkti ir yra saugomi bei kokioje susietoje byloje?
 6. Kokiais mano asmens duomenimis ir kokiu pagrindu dabar disponuoja Lietuvos kriminalinės policijos Organizuotų Nusikaltimų Tyrimo bei kuri valdyba ar skyrius, ar kuris Kriminalinės Policijos Biuro padalinys?
 7. Kiek tokių tipinių kaip mano oficialių įspėjimų buvo dar surašyta ir įteikta Lietuvos Respublikos gyventojams? Atsakymas į šį klausimą bus panaudotas kreipiantis į Seimo Kontrolierių.
 8. Ar minėti policijos pareigūnai šias savo kaip paštininkų pareigas vykdė laisvu nuo tarybos ar tiesiogiai su tarnyba susijusiu laiku? Kadangi tai buvo sekmadienis, ar minėti pareigūnai gavo tuomet deramą papildomą apmokėjimą pagal LR Darbo kodeksą?
 9. Ar jie, kaip kriminalinės policijos ONTS pareigūnai, nebuvo dėl akivaizdžiai perteklinio jų išnaudojimo policiniam persekiojimui “nepriklausančio rizikos grupei asmens“ atitraukti nuo svarbesnių ir su kriminalinių nusikaltimų prevencijos bei organizuoto nusikalstamumo užkardymo pareigų?
 10. Jeigu Alytaus apskrities VPK kriminalinės policijos ONTS pareigūnai tiesiogiai vykdė savo tarnybines pareigas, tai ar jau esu vis tik ONTS pareigūnų sąraše kaip organizuoto nusikalstamumo asmuo, ar tiesiog Alytaus apskrities VPK KP ONTS turi perteklinį etatų skaičių, kad gali sau leisti išvežioti tokius oficialius įspėjimus apskrityje gyvenantiems “asmenims, kurie nepriklauso rizikos grupei“ (kaip teigiama man įteiktame Oficialiame Įspėjime be numerio)?
 11. Ar toks pareigūnų išnaudojimas šioms pareigoms bei, tikiuosi, jų papildomas apmokėjimas sekmadienį šias pareigas įvykdyti, nėra mokesčių mokėtojų ir policijos biudžeto lėšų neefektyvus panaudojimo pavyzdys, kuriam ištirti derėtų atlikti tarnybinį patikrinimą?
 12. Kokiu pagrindu ir kuo remdamasis Lietuvos Policijos Departamento prie LR VRM Komunikacijos Skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis žiniasklaidoje mano atžvilgiu pateikė bent keturias skirtingas šio Oficialaus Įspėjimo be numerio įteikimo priežastis, tuo pačiu painiodamasis savo teiginiuose ir viešai savo pareiškimais žemindamas mano vardą, kas, sutikite, nedera jam tiek kaip pareigūnui, tiek kaip Jūsų vadovaujamo departamento atstovu žiniasklaidai: pirma, Susirinkimų įstatymo galimi pažeidimai kaip Oficialiame Įspėjime be numerio 2018-12-09; antra, neva, dėl mano raginimų sudeginti protestų vardan mokyklinį autobusiuką savo teiginiuose15min.lt žurnalistui 2018-12-09; trečia, paneigdamas 2019-12-10 antrąjį teiginį savo kituose teiginiuose jau lrytas.lt žurnalistei (pokalbyje su šia gavau patikinimą, kad čia ne tas atvejis, kada “žurnalistai ne taip suprato“ – yra saugomi įrašyti abu jo pareiškimai); ketvirta, pridėjo mane prie, neva, išgalvotas naujienas (fake news) platinančių asmenų internete, kalbėdamas 2018-12-10 LRT žurnalistams “Panoramoje“? Gal jis, kaip ir aš, galėtų pagaliau gauti tikrąją priežastį mano Oficialaus Įspėjimo be numerio? Ir būtų malonu gauti tuomet jo atsiprašymą dėl pateiktų mano adresu bent trijų nesusietų (ar susietų?) priežasčių.

Iš anksto dėkoju Jums už gautus išsamius atsakymus ir šio, mano nuomone, įvykusio teisinio nesusipratimo, įtraukiant Lietuvos kriminalinę policiją ir ypač – jos elitą, ONT pareigūnus, į politikavimą bei grubų jų panaudojimą daryti spaudimą vienos tuomet protestuojančios prieš Vyriausybės sprendimus profesijos atstovams, diskredituojant tuo ir gerbiamąjį Vyriausybės vadovą Saulių Skvernelį, kaip buvusį Jūsų kolegą,  tarnybinio patikrinimo ir visų aplinkybių išsiaiškinimą.

 

Pagarbiai

Egidijus Nasevičius

* * *

Šitam galima dar duoti medalį už drąsą meluojant žurnalistams, ko gero (foto iš markasftw.com)

Kokį atsakymą gavau – skaitome jau rytoj antroje šio vodevilio dalyje,

o dabar jums dėkoju, kad papeipalinate “nukentėjusiam nuo kriminalinės policijos represijų“ čia.