Šįkart apie policiją ir politikavimus, bet nesusijusius su vakarykščiu mano įrašu ir manimi.

Nors kaip pažiūrėsim, aišku.

Turiu omeny faktą, kad STT sulaikė Anykščių rajono merą Kęstutį Tubį.

Sakysite, o tai kas tame įdomaus? Vienu korumpuotu meru mažiau, ir tiek. Antai tą patį STT atlieka ir Jurbarko savivaldybėje.

O ir aš čia kuo dėtas, kad man įdomus būtent šis atvejis pasidarė?

* * *

Tai pamenu, kuomet pardavinėjau Lietuvą JAV imperialistams, Kęstutis Tubis buvo dabartinio Alytaus mero Vytauto Grigaravičiaus, kuris anuomet buvo generaliniu (o ne instagraminiu kaip dabartinis Linas Pernavas) policijos komisaru, pavaduotojas, atsakingas už kriminalinę policiją. Ir kadangi aš dirbau daugiausiai būtent su šia policija, tai ir Kęstutį Tubį pažinojau darbiniais reikalais (ne kaip “asmuo, keliantis grėsmę visuomenės saugumui“ ar ką ten uniformuoti pusgalviai susigalvojo).

Ir buvo Liepos 4-oji – JAV Nepriklausomybės diena, todėl Kęstutis Tubis gavo oficialų kvietimą atvykti paminėti šią dieną į JAV ambasadoriaus rezidenciją, kuri anuomet buvo ne Žvėryne, o Putino (ne Huilo, o Vinco Mykolaičio – toks lietuvių rašytojas, įšventintas į kunigus, bet nekunigavęs, o 1941 metų proga palinkėjęs, kad “kultūrinį Lietuvos gyvenimą atgaivintų išmintingos Stalino konstitucijos dvasia ir kad jos nuostatomis būtų tvarkomi visi mūsų respublikos reikalai“) gatvėje. JAV ambasada gi Akmenų gatvėje kaip ir dabar (o tarpe tarp jų – parkelis virš sunaikintų liuteronų kapinių, ir ant viso to greta čia apleistos jų koplyčios makabriškai vilniečių džiaugsmui stovi sovietų pastatyti Santuokų rūmai).

Kvietimą siunčia JAV ambasada, todėl ten puikuojasi buveinės adresas, tačiau Kęstutis Tubis gal praleido pro akis nurodytą šiam renginiui tekste rezidencijos adresą (Putino 4, o ne Akmenų 6), ir, pasistatęs automobilį Kalinausko gatvėje prie Suomijos ambasadoriaus rezidencijos (ten gi prižiūrės Vyčio rinktinės pareigūnas), žvaliai atžingsniuoja link JAV ambasados, kur ir aš stoviu kostiumuotas beigi besišnekučiuojantis su apsauginiais (berods, teko koordinuoti šio ir vėlesnio jau “prasčiokams“ pačioje JAV ambasadoje apsaugą – tiksliai nebepamenu, kokiu reikalu užsidirbinėjau viršvalandžius).

Nudžiunga mane pamatęs, paspaudžia ranką ir sako man, eime į renginį jau.

Aš automatiškai cituoju Ostapą Benderį iš “12 kėdžių“:

Kysa, mes svetimi šioje gyvenimo šventėje…

Ir tuo pat metu prisimenu, kad gerbiamo vyriausiojo policijos komisaro vardas gi yra Kęstutis.

Kuris taip žvilgteri į mane galvodamas, čia aš jį trolinu (stengiuosi prieš jį išlaikyti feisą…), ar ką, bet po to supranta, kad čia vis tik cituoju einamąją frazę be jokios užpakalinės minties į jo vardą, ir nusijuokia.

Pasitaiko.

* * *

Pasitaiko, kad STT kažką išties sulaiko dėl korupcijos.

Nors paprastai ta kontora yra visiškai beprasmiška, ir tiesiog nėra politinės valios ją uždaryti, nes tas oficialiai fiksuojamas virš 28 procentų korupcijos lygis Lietuvoje (arba 59, kur 100 yra skaidriausia – korupcijos suvokimo indeksas pagal Transparency International 2017 metais) jau laikomas “natūraliu“ (tarsi nekintamu), kurio nei ši konkrečiai teisėsaugos kontora, nei bendrai valdantieji, kurie kiekvienas savaip pagal partinę konjuktūrą suvokia korupcijos apibrėžimą, nei įvairaus plauko opozicija, kuri jau netgi teigia, kad korupcija nebėra Lietuvos esminė problema, nemato reikalo mažinti.

Bet kad jau tokios funkcijos paskirtos ir algą kažkaip atidirbti reikia ne vien pirtelėse su regioniniais cariukais, tai kartais ima ir kažką, žiūrėk, pariša. Šiaip bet kurioje savivaldoje galima akluoju būdu besti į bet kurį valdininką ar politiką, ir turėti baudžiamąją bylą nors ir dėl “prekybos poveikiu“.

Nes liberalus cinikas manyje pastebi, kad bet koks apribojimas rinkoje (o didžiausias monopolistas paslaugų teikime yra “valstybė“) ir yra pagal savo esmę juk įteisinta prekyba poveikiu – jei jums reikia kokio leidimo ar “suderinimo“, tai jūs priversti be konkurencijos eiti va pas tokį klerką, o ne įsigyti analogišką paslaugą rinkoje iš jo konkurentų. Nes konkurentų gi banaliai nėra (tarkime, yra tik viena Regitra, tik viena kokios nors nesąmonės ministerija, tik viena mokesčių inspekcija ir t.p.).

Ir jei vietos verslininkams koks nors pareigūnas savivaldoje, įskaitant merą, gali kaip nors trukdyti arba nesutikti draugiškai kartu papylavoti vietos iždą per kokius viešuosius pirkimus ar valstybės užsakymus, tai STT gali tapti puikiu įrankiu nušluoti tokį trukdį nuo kelio net ir nesąžiningam verslui, tikintis po šio kurio nors sukalbamesnio – gerais norais, sako, kelias į pragarą grįstas. Ir primenu, kad Anykščių rajono meras sulaikytas kaip tik pagal verslininkų skundą dėl (ne)prekybos poveikiu. Ir dar pastebėsiu, nei aš čia bandau išteisinti, nei pateisinti, o pristatau tiesiog nešališką ekonomisto gal kiek ironišką požiūrį į visumą, ir tiek.

Ir net jei STT pradėta byla teisme subliukš, kaip įprastai (sic!), bet tai juk nėra jiems jokio įdomumo, tarkime, tampytis su kyšininkais gydytojais (ar kas ten dar pagal apklausas lyderiauja “buitinėje korupcijoje“?) arba pasidomėti, kaip valstybės tarnautojai iš ko namus statosi ar keliskart į metus po užsienius važinėja. Gi ne iš mizeriškos algos – man, kaip laikinam mokytojui, čia galai nesueina, bet tai aš, ko gero, esu nevykėlis ir viską pralaku (o po to iš alkoholio akcizų man dalis algos ir sugrįžta, tai tas ant to, kaip sako kandidatė į prezidentus buvusi finmin).

Galop, kai anas FNTT generolas (sic!) Boreika buvo pripažintas oficialiai turtingiausiu valdininku, tai koks, tiesą sakant, ir skirtumas, daugiau ar mažiau čia tų visokių korupcijas ir finansines aferas tiriančių kontorų bus už mokesčių mokėtojų pinigus išlaikoma, kurios net savų (?) nepasitiria vindikacijos ar liustracijos dėlei – gal, skaičiuojant alternatyvias sąnaudas, šių kontorų išlaikymo išlaidos yra mažesnės už tą variantą, jei jų nebūtų, ir tuomet biudžetas būtų grobstomas be palauk ir nesidairant baimingai į jas?

Todėl man daug įdomiau būtų sužinoti motyvus, kodėl STT parišo būtent Kęstutį Tubį.

Ir visai ne todėl, kad aš kažkiek jį pažinojau, ir todėl laiduočiau ar stebėčiausi kažkaip. Man įdomu, kuris čia variantas dabar:

a) Jos tulpinės Ekselencijos čia vienas paskutiniųjų pasispardymų, užsiundant STT (kurios vadovą ji irgi skiria) ant politinių valdančiųjų valstiečių rėmėjų (Kęstutis Tubis karabasinių partijai nepriklauso, tačiau yra endorsinęs šių kandidatus) kaip tik savivaldos rinkimų metu prieš jau užleidžiant vietą šių lizinginiam kandidatui Daukanto a.;

b) lizinginis praimas išties taip dorojasi su galima jam opozicija bei konkurencija “savų“ tarpe prieš esminius jam (prezidentinius) ir partijai (savivaldų) rinkimus.

* * *

Mat, A atveju, tai reikia suprasti, kad jei Prezidentė ir skiria generalinį prokurorą bei generalinį policijos komisarą, tačiau tokiems norams įgyvendinti vietoje pagal tulpinį paštą ar kokią telefoninę teisę tiems jos paskirtiesiems nurodyti sukurpti baudžiamąsias bylas yra netgi techniškai sudėtinga (net jei laikysime, kad dabartinė prezidentūros šeimininkė yra kažkaip prieš vis labiau įsivyraujančią policinę valstybę, o ji visokeriopai yra demokratijos garantas – man dabar kaip tik yra gera proga praktiškai tą patikrinti).

O va STT jau ne pirmą (ir ne paskutinį) kartą pradeda kažką ir neužbaigia, ir nei žurnalistams įdomu (gal dabar išskyrus Eligijaus brendžiuko bylą – bet vien todėl, kad vienoms stambaus kapitalo ir politinėms grupėms svarbu galutinai demonizuoti ir nustumti nuo iždo pylavojimo kitą), nei visuomenei (mūsų visuomenė išvis labai tolerantiška korupcijai ir palaikanti demokratijos bei laisvių apribojimus), nei netgi patys STT atstovai spaudai kažkaip varginasi apie savo pergales ir pasiekimus džiugiai pranešinėti (suprask, ten jau teismų reikalas, kad ir vėl paleido, nors, ironiška, šiuos juk irgi tvirtina Jos Ekselencija), todėl tam reikalui STT kaip priemonė tinka geriausiai, ir net politikavimu šios institucijos niekas dėl to neapkaltins, kadangi ir taip visi tautiečiai šventai žino: valžioja vieni vagej™.

Tad jei dabartinės opozicijos parinktoji dar prieš 10 metų einamoji prezidentė taip kol kas dar vis valo politinį olimpą ir jo papėdes nuo visokio valstietiško brudo bei merkatiliai pragmatiškų šių priskretėlių, tai ir mat jį šunes, ciniškai pasakykime, tą Anykščių rajoną su jo savivalda ir visus ten įtariamuosius prekeivius poveikiu – valstiečiai jie ten formaliai ar delikačiai idėjiškai.

Tačiau juk visi progresyvūs Lietuvos piliečiai žino, jog tulpių paštas™ tėra piktų ir kerštingų karabaskinų išmislas, todėl ši Prezidentūros kišimosi per teisėsaugos svertus į politikos patvarkymą versija tinkama tik filmui Zero III, nes su realybe neturi nieko bendro – Jos Ekselencija yra visa širdimi, veiksmais ir pareigomis už demokratiją ir niekaip neišnaudoja tiesmukai savo paskirtų teisėsaugos pareigūnų vardan tos, jau nekalbant apie “savo“ partijos ar prikaišiojamo landsberginio politinio klano interesus.

Todėl man čia lieka tik antroji versija.

* * *

Ir va čia yra gana įdomi situacija.

Pasirodo, Kęstutis Tubis ne tik rėmė valstiečių pretendentus dar praeituose rinkimuose, bet ir pats žalių kurmiarausių partijos savininkas parėmė žodžiu dabartinį Anykščių rajono merą ateinančiuose rinkimuose.

TS-LKD Seimo narys Sergejus Jovaiša (fone su neaišku man kuo), LŽVS pirmininkas Ramūnas Karbauskis ir Anykščių rajono meras, buvęs LRLS narys, o dabar nepartinis Kęstutis Tubis su kažkokiu balvonėliu rankose (foto iš anyksta.lt)

Tačiau va LŽVS Anykščių skyrius tame, pasirodo, savo pirmininko pasiūlymo paremti buvusį liberalą (?) merą nepalaikė ir išstatė savo partinį kandidatą. Šiam skyriui vadovauja buvęs komunistas ir profesionalus agronomas Seimo narys Antanas Baura, kuris ir pasipriešino savo beigi gimtojo skyriaus vardu.

Šiaip Anykščių rajono kandidatų į merus sąrašas ten šiemet gana įdomus – visas nomenklatūrinis vietos elitas, kuriam, panašu, dabartinio mero nesėkmės būtų gera priežastimi atsikimšti šampano butelį, ir ne vieną.

* * *

Bet palikime regioninės politikos sandėrius ir įtakas dabar nuošalyje: ar R. Karbauskis, ar A. Baura, ar netgi S. Skvernelis, o vienokio ar kitokio porinkiminio koalicijų dėliojimo atveju savo dalį partinės įtakos tikrai nepraleis progos atsilupti, kaip ir naujoji valdžia dėl finansinių dotacijų iš centro mielai bus linkusi pabučiuoti žiedą valdantiesiems ir suderinti, ką, kaip ir kokiu santykiu pylavos.

Nes ne Anykščiai atsibašliuoja Seimui ir Vyriausybei, taip tiesmukai sakant, o būtent pastarieji šelpia visokius anykščius sostinės ir dar trijų didmiesčių (Šiauliai, Panevėžys ir kita smulkmė nebėra didmiesčiai – čia jų vietą užėmę lenkų naftininkų Mažeikiai) sąskaita.

O dabar, primenu, mes turime nebe tą situaciją, kada Vyriausybėje kiurkso vėl pinigų amžinai neturintys kubiloidai, nesugebantys jų rasti netgi “landsberginiam“ Kaunui, ar koks socdeminis sulūžęs prietaisėlis, lakstantis nusilenkti kurorto merui, einančiam savivaldybių šlėktų seimelio maršalkos pareigas. Būtent dabar per ministerijas išdėlioti tamprūs lizinginiai ryšiai, nuo kurių priklauso ir vietos kunigaikštukų gerbūvis bei šių galimybės būti perrinktais papirkus vietos rinkėjus eiliniu iždo pasitaškymu “viešosioms gėrybėms“.

Kitaip tariant, Seimo kultūros komiteto pirmininkas ir čia išsilizingavęs valdymą per centrinį biudžetą absoliučiame skaičiuje regioninių “savivaldų“.

Todėl nesistebiu, kad ne Ramūnas čia nusipirko Kęstutį Anykščiuose (jam išties vienodai, ką nusipirkti net ne už savus, ką jis įpratęs daryti), o būtent pastarasis kaip tik suskubo gauti šitos Auksinės Ordos jarlyką iš pirmojo. Tik va neapskaičiavo, kad ir šis sandėris tėra paprastas karabasinis biznis, ir jokių asmeniškumų – kažkas ėmė ir perpirko, pasiūlydamas chanui daug geresnes sandėrio sąlygas vietoje suskubusio nepartinio liberalo, kuris išvis gi rinkimams savo vardo koaliciją subūrė ir, pergalės atveju, būtų ne tiek sukalbamas, kiek apsimeta dabar, kai jau reikia prasitęsti kadenciją.

Na, A. Baurą suprasti galima – jis čia už savus kolegas stengiasi, kaip ne kaip.

Bet jei Ramūnas norėtų, tai ir skyrius to paties užsimanytų – mes tą kaskart matome per bet kurį partijos viešą bei masinį krustelėjimą, kai reikia priimti sprendimus ar pasitvirtinti kažkokius kandidatus, kur pirmininko žodis tampa kūnu be didesnių diskusijų.

Tai kultūringai paliepus, ir anykštinis Baura liktų tik su žiemkenčio varpa savo agronomiškoje rankelėje.

* * *

O aš kažkaip pagalvojau apie Sauliaus Skvernelio profesinę praeitį Kęstučio Tubio profesinės praeities fone.

Lietuvos policijoje dirba tiek policininkai, tiek vis dar ir mentai, deja. Kad pastarųjų po Kęstučio Tubio išėjimo į profesinį poilsį laikų daugėja – ne vieno mano pastebėjimas. Bet dabar nedėliokime etikečių.

Tiesiog policija yra uniforminė ir neuniforminė.

Pirmoji yra viešoji policija: visokie patruliai, viešosios tvarkos ir eismo prižiūrėtojai ir pan. Jų mentalitetas ir visas veikimo modus operandi (dėl ko jų tarpe ir randate daugiausiai mentų – tų vadinamų vurdalakų arba uniformuotų banditų) remiasi administracinės teisės kodeksu – esi kaltas, kol neįrodai priešingai.

Kodėl? Nes taip pareigūnas surašė protokolą, o pareigūnu ir įstatymai bei teismai įpareigoja tikėti padefaultu. Sakai, piktnaudžiauja tarnyba? Kas tu toks, kuris tą sakai – gal pats esi pažeidėjas, todėl čia ir skeryčiojiesi! Įrodyk, kad toks gudrus, arba užsičiaupk ir mokėk – kyšį ar baudą pagal įstatymą, tai jau nelygu koks tavo supratimas.

Antroji policija yra neuniforminė, paprastai kriminalinė (sic!), kuri ir tiria kriminalinius nusikaltimus. Į ją eina žmonės, kurie mano, kad nori paskirti savo gyvenimą ne maivymuisi su uniforma (arba su stringais prieš veidrodį laisvu nuo privalomos tarnybos metu kaip instagraminis komisaras™), o visokių banditų gaudymui ir sodinimui į kalėjimą.

Ir savo darbe jie vadovaujasi baudžiamuoju kodeksu, kur, paradoksalu vėl, yra ne baudimas raktiniu žodžiu, o nekaltumo prezumpcija – esi nekaltas, kol tavo kaltės neįrodė. Todėl ir mentalitetas tokių pareigūnų skiriasi – jie gal ir pratę su visokiais niekšais tąsytis, tačiau žino, kad jų prievolė yra pirmiau įrodyti, kad anie yra niekšai, ir iki tol turi taikstytis su įtariamųjų teisėmis.

Primenu: Kęstutis Tubis – iš kriminalistų; Saulius Skvernelis – iš eismo prižiūrėtojų.

Todėl kai vyko mokytojų protesto akcija, pastarasis visiškai nuoširdžiai nesuprato, kodėl prieš “prestižinės profesijos“ atstovus negalima buvo pasiųsti kokių goblinų su bananais, kad tuos pažeidėjus ištaškytų. Bet va visokie savivaldybinių (suprask – regioninių) viešųjų ir kelių policijų biurokratėliai pernavai už tai savo buvusį bosą ir kolegą suprato iš pusės žodžio – liepė kriminalinės (!) policijos pareigūnams apsivilkti uniformas ir išvežioti paštą su grasinimais prasižengėliams (sic!) visos policijos vardu.

Na, suprask, bent jau tiek nuveikė (kol dar demokratija, aha).

Ir tai, kad pats kriminalinei policijai vadovavęs ir su organizuotu nusikalstamumu sėkmingai kovojęs bei generaliniu komisaru tapęs Vytautas Grigaravičius buvo kviečiamas pagrindiniu pranešėju tarptautinėse konferencijose, skirtose kovai su organizuotu nusikalstamumu, išties buvo Lietuvos policijos garbės laikai ir aukso amžius. O dabar pabandykite įsivaizduoti, ką apie tai galėtų papasakoti Saulius Skvernelis (gal apie lakstantį su kalašu po sostinę Igorį Molotkovą?) arba dabartinis instagraminis Linas Pernavas (gal apie steroidus?).

Galėčiau tęsti iš savo patirties anuomet ir dabar taip ir toliau, bet mintį supratote. Išties Lietuvos policijos virsmas vėl į mentūrą yra neišvengiamas, nes taip užprogramuotas, bet blogiausia, kad šios “reformos“ architektai eina į valdžią ir projektuoja bei stato jau policinę valstybę – tad primenu: būsi kaltas, kol neįrodei valdžios atstovui priešingai.

Aš nežinau, ar turi kokių asmeninių sąskaitų laikinai einantis praimo pareigas su laikinai mero pareigas neinančiuoju, bet ta vieno panieka, o kito neapykanta kitam profesinėje srityje buvo ir yra, lažinuosi, likusi dar nuo anų laiko darbe policijoje (nes taip buvo, yra ir bus tarp šių dviejų policijų).

Tad jei partijos skyriui esamas meras trukdė, tai centrinis partijos funkcionierius, esantis partijoje Nr. 2, su mielu noru galėjo prikišti nagus prie šio nušalinimo, paprašant STT pareigūnus gal pasidomėti savivaldos veikla aukščiausiame regioniniame lygyje.

Man netgi bus įdomu stebėti toliau bylą, ir kiek bus išmetama informacijos bei dezinformacijos į viešumą, kad panagrinėčiau, kas tie verslininkai ir kaip jie ten susiję su pačia LŽVS ar kokie jų santykiai su meru bei koks požiūris ir interesai. Anykščių rajono ryšiuose pasiknaisiojus, manau, galima labai įdomų detektyvą parašyti.

Nes man būtent šiuo atveju kažkodėl intuicija sako, kad korupcinė byla baltais siūlais siūta grynai šiems rinkimams. Nors gal tai ir ne intuicija, o asmeninio kontakto kažkokie išlikę rudimentai, kurie suponuoja atitinkamus asmeniškumus ir mano požiūrį į šią bylą iš mano pusės.

Kol kas atsakymo į savo klausimus neturiu, tačiau klausimų kyla man vis daugiau. Ir jei nuojauta manęs neapgauna, tai čia net ne policinė valstybė, o išties valdžios vertikalė statoma, kaip jau rašiau šių metų prognozėse.

* * *

O tamkart – dėkoju už papeipalintą kokį piniginį vienetą ar daugiau čia!