Už visą šitą organizacinę suirutę dėkokite savo asmeninei neapykantai visuotinei (išties visuotinei, o ne su išlygomis, kurios tampa taisykle!) karinei tarnybai.

Dabar nei vienas (!) vadovas netarnavęs kariuomenėje nemoka organizuoti procedūrų, absoliučiai nežino, kas yra SOP (ne, tai ne specialių operacijų pajėgos – tai standard operating procedures, arba nustatytos veikimo sekos taisyklės, jei taip norite), rotacija (apie kurios būtinumą rašiau prieš keletą dienų) bei logistika (kai taupoma vienkartinės priemonės, nes neaišku, kaip bus su tiekimo ir aprūpinimo grandine), ir nei vienas darbuotojas ar pacientas nesugeba jų laikytis, net jei kokios yra.

Tai va ir išradinėja dviratį, bet nespėja, nes juos arba pakeičia, arba virusas per tą neišmanymą “nušauna“ – antraip, iš kur tokia masė karantinuotų ir išėjusių iš rikiuotės medikų dabar?

Kad ir kaip kiekvienas žydas turi nuomonę apie viską, kaip ką reikia padaryti (ne mažiau už tris milijonus krepšinio trenerių tautos!), bet visuotinė tarnyba ten leido išvengti to, kas pas mus užprogramuota.

Tai dabar nesiskųskite.

Nes vieno glušiaus pakeitimas kitu rėksniu situacijos nebepagerins.

iš giphy.com

Ačiū jums už paramą čia!