PODCAST S01E25 iškart yra Youtube “ne tame kanale“ bei nuoroda paspaudimui į jį – šio teksto apačioje!


Pirmiausia, aišku, kaip džiugu, kad lažybose prapyliau Lagavulin single malt whisky butelį Šarūnui Skyriui – kas nelabai suprato paslėptą reklamą, tas ir dabar nepatikės mano šiuo tyliu (dėl ko ir tyliu!) džiugesiu (nes juk pralaimėjau, nu!), bet gal ne veltui mane Lito Buhalterijos kotletinis ekonomistas™ pavadinęs kažkokiutentais liberalu?

Laisvės Partija gavosi išties didžiausia laimėtoja – gerai tai jums ar blogai, dar parodys laikas.

Iš kur jie gavo tiek neprognozuotų balsų – turėtų paklausti savęs absoliučiai visos sisteminės partijos, nes aš net savo aplinkoje šiemet mačiau ne vieną, kuris persigalvojo balsuoti už “konservatorius“ ir rinkosi būtent šiuos progresyviuosius liberalus, nes anie “tradiciniai liberalai“, žinia, ne tik spykerio kėdės erke bei brendžiuku pasišiukšlinę liberalių rinkėjų akyse.

Neskaitant jau to, kad rinkimuose vėl sugrojo ir savotiškas partijos šviežumas, kai “nėra už ką balsuoti“, o ir jaunimas amžiumi bei širdimi kažkaip pavargo nuo tų draudimų gyventi laisviau, kurie atėjo iš konservatorių matulinių idėjų, o buvo įgyvendinti valstiečių veryginių profesionalų.

* * *

Nepaisant šito, bet ir konservatoriais save vadinantys krikdemai daugiamandatėse pasirodė pergalingai, iškovodami daugiausiai balsų, tad taip mechaniškai sumetus daugiamandačių balsus, nedidele persvara iš 70-ies mandatų 37-iais (=23 už TS-LKD + 8 LP + 6 LRLS) prieš 33 (=16 valstiečiai + 9 darbiečiai + 8 socdemai) laimėjo vis tik dešinė pusė, kas mane tikrai džiugina jau be jokio užslėpto tame intereso, nes visokie apsišaukėliai socdemai, žinia, geri yra tik ten, kur proletariato poetas Julius Janonis siūlė savo ir šių bendražygiams nebeverkti, tai neverksiu dėl šeškų bei bebrų Brisiaus verto galo ir aš.

Ypač dėl to, kad nedamušti jedinstvininkai liko, nors ir labai nedideliu trūkumėliu, bet šįkart už Seimo partijų borto, kai rusams atsirado džiaugsmo vėl balsuoti už Viktorą, besiaiškinusį su Selu, kieno pirtis geresnė, kaip diedai riša vantas be šniūro, ir kaip nuo alkoholio išvalytas astralas įgauna kosminę energiją per veganizmo praktikavimą žvejyboje, taip gudrumu atimant iš žvejo lydeką už ją nesusimokėjus (panašiai bus ir su rinkimine programa, įtariu).

Jei kažką tai irgi paguos dar, tai va ir prof. Vytauto Radžvilo nacionalistų NS surinko tik 2.13%, tad tikrai dar ne šįkart jiems lemta tapti parlamentine partija, tačiau toks rezultatas leidžia bent jau gauti to, ką klaidingai vadinate valstybe, finansavimą savo politinei veiklai jau ateinantiems dabar savivaldos rinkimams, tad ši partija išsivaikščios dar ne šįkart.

Visi kiti, kaip ir sakiau, tėra tik politinis šlakas, nekeliantis jokio rimtesnio susidomėjimo, nebent tik visoje Lietuvoje garsioms sadauskinėms vištoms, kurios irgi mėgsta kapstytis po šiukšlyną bei ką nors ten netyčia sau surasti, arba jei pats grumpy dzūkas Romas tame kaimo vaizdelyje atkapsto sau meniškų kadrų ir taip semiasi įkvėpimo savo tekstams apie Lietuvos politinio vystymosi bei grybavimo perspektyvas.

* * *

O artimiausioje perspektyvoje jūsų jau laukia revanšistinis antrasis turas, kuriame, kaip rodo istorija Lietuvos rinkimuose, nebūtinai daugiausiai surinkęs finale laimi: taip piktojo gnomo socdemai savo laiku pridaužė daugiamandatėse laimėjusius darbiečius, taip ir prezidentiniuose, žinia, pirmo turo laimėtoja nėra dabartinė ekselencija.

Kita vertus, visi menamos opozicijos isterikavimai, kad ir vėl Sauliukas papirkinėja elektoratą, pasirodė esantys neverti jokių jų baimių ir padalintų 200 eurų, nes rinkėjas rinkosi balsuoti vis tiek už tai, už ką jis pats jau norėjo balsuoti – čia gal juokingiausi liko nieko nepešę jedinstvininkai, kurie nuasfaltavo keliuką ne tam premjerui, kuris, tikiuosi, jau po dviejų savaičių bus ir be duoto beverčio žodžio priverstas išeiti lauk iš Gedimino 11 kėdutės, nes savo soduose iš asfalto atliekų ir už savo pinigus kartu su kaimynais dabar jau daugiamandatėse laimėjusio sąrašo vedlė asfaltavosi pati, ir todėl niekam neskolinga, net jei ir prieš tuziną metų už 9% “praskolino visą lėtūvėlia“.

Vis gi teks palaukti rezultatų, kas ir kiek pajėgs prisilupti papildomai iš likusių 71 apygardos, kur dalyvaus perbalsavime nebūtinai kairė prieš dešinę, o dažnai ir du dešinės arba du kairės kandidatai.

* * *

Kadangi VRK tokiais pjūviais nepjausto, o mūsų politologai yra visi “humanitarai“, dažnai balsavimo skaičiukus interpretuojantys tarsi bankiniai mauricai, tai teko pereiti per visas vienmandates apygardas ir pažiūrėti, kokia gaunasi situacija revanšistiniam II turui.

Pirmiausia, tai jau mažiau, nei 71 apygarda, kadangi trys Seimo nariai išrinkti iškart: krikdemai gavo sąrašinę vedlę nesusipartinusią Ingridą Šimonytę, o nedamušta Jedinstvo savo tuteišiškuose rajonuose iškart pasirinko Beatą Petkewicz ir Czeslaw Olszewski (jums, ponai, netrukdo, kad jūsų pavardes parašiau ne visai jūsų gimtąja kalba, bet originale, nes man tikrai negaila, jei taip ir užsirašysite į LR piliečio pasą?).

Antra, tikėtina dešinė pusė, nepriklausomai nuo to, kuri iš jos partijų laimės po dviejų savaičių, prie jau turimų 37 mandatų prisidės dar 19 (įskaitant Ingridos išloštą iškart) ir taip jau turės 56 Seimo vietas iš 141 arba beveik 40% visų galimų seimūnų.

Kairė pusė taip prie savo turimų 33 mandatų prisideda taip jau 13 (įskaitant abu wilenskus “kolorado vabalus“) ir turi tik 46 prieš minėtus dešinės 56 – t.y. šiam momentui visu 10-čia mažiau.

Tai va visa kova realiai vyks dėl likusių 39 mandatų, kur rinkėjui reiks pasirinkti arba dešinės pusės (krikdemų, liberalų arba progresyviųjų) kandidatą arba kairės ir neaišku dar kieno tuos “išsikėliau pats“ bei “mano partija už borto“ kandidatus.

Ir čia kairei pusei nelabai yra iš ko padaryti ryškią persvarą savo naudai, tiesą sakant, kuomet taip anksčiau iš laimėjusių daugiamandatėse darbiečių socdemai atėmė kone visus balsus, ir Viktoras vietoje premjero tapo tik ūkio ministeriu, nors tradiciškai vienmandatėse pasirodo vis tik geriau kairė, nei kad dešinė.

O ir iš dešinės trijų konservatyvių liberalų, progresyvių liberalų ir vis dar liberalų į margą perėjūnų kairės koaliciją, kaip tą padaręs dabar iš raudono jau pažaliavęs Prietaisas dar 2012-aisiais, pervilioti nelabai matau kokių rimtesnių galimybių – tai veikiau darbiečiai nelauktai (sic!) prisimins, kad ir jie yra “truputį liberalai“ ir prašysis palaikyti valdžią ne tik morališkai, bet gal ir kokiu ministerio portfeliuku sau.

Man, tiesą sakant, bus juokingiau matyti nuteistą už sukčiavimą naudojantis tarnybine padėtimi šeškų netikrą vaduką prašantis į koaliciją vardan bičiulystės su versliosios pedagogės iš senosios nomenklatūros jos tituliniu naujosios nomenklatūros sutuoktiniu, kuris gali pasielgti lygiai taip, kaip iš šalies ir atrodo, kad ims ir pasirinks “socdemus“ vietoje darbiečių – ypač, kai visokios tetos ir dėdės, prasimušę link rentų Europarlamente, jį tiesiog tįs už rankovės savo pripliurptą pažadą šeškučiams ištesėti, o ir uošvis, matyt, užsuks į Juodšilių sodus ne šviežių bulvių atvežti ar prie alučio apie šių metų obuolių derlių pakalbėti.

Senoji ir naujoji nomenklatūros ras bendrą kalbą, o į pinigų išsiurbimo per tai, ką jūs klaidingai vadinate valstybe, perdalinimą nei krikdemai, nei socdemai jokių liberalų bei darbiečių vėl įsileisti tikrai nenori.

Primenu, kad jūs ne tik niekuomet taip ir nesulaukėte liustracijos, bet juk iš esmės netgi ir nematėte jokios opozicijos visą praėjusią kadenciją tik dėl to, kad valstiečių šeimininkas atėjo pasidaryti savo nuosavų iščiulpyklų, o ne atiminėti esamų, kaip tą kvailai bandęs savo laiku padaryti praskridęs lakūnas ekselencijus. Ir vieną geriausių funkcionierių Roką Masiulį juk išmetė establišmentas tik tada, kai tas įlindo į tuos ES fondų ir LR iždo pinigų išvogimo mechanizmus ne tik socdeminių Lietuvos Geležinkelių valdybą palengva perdėliojęs, bet jau pradėjęs kratyti ir Kelių Fondą, kaip ir pernai panaikintas socdemų šėryklos Gariūnų strateginio objekto statusas, dėl ko Vyriausybė virš 8 mėnesių kažkaip apsiėjo išvis be ekonomikos ministerio, nes kėdė potencialiems kandidatams atrodė truputį “nepatogi“.

Juolab, socdemams dabar jau gyvybiškai būtina tą viešųjų finansų iščiulpimo “valstybinį“ marazmo banką sukurti, o to nepadarysi būdamas ir vėl opozicijoje, kai valdžioje net dvi liberalų partijos, žiūrinčios priešiškai į tas, ką jūs klaidingai vadinate valstybe, bandymus “daryti verslą“, nes paprastai šitie darymai baigiasi tuo, kad jokio verslo nepadaro, o esamą verslą “padaro“ iškreiptu būdu sodomiškai, gomoriškai ir finansiškai.

Ypač, kai šitoje šalyje rinkotės vis į valdžią apsišaukėlius kairiuosius, kurie pavertė baudžiauninkais tuos, kuriuos dievagojosi atstovaujantys – geriausias to pavyzdys yra vargetų prievolė eiti lažą už pašalpas, kurios mažesnės ir už minimalų tos pačios vyriausybės nustatomą atlyginimą, kai jiems nei darbo stažas pensijai skaičiuojamas, nei ta “valstybė“ moka privalomus verslui galvos panaudos mokesčius, kartu išdempinguodama galimybę verslui bei padarydama visuomenės poreikiams reikalingą darbą gėdingu ir žemu užsiėmimu, o jį dirbančius – visiškais nevykėliais, kurie, suprask, neturi savigarbos.

Todėl visiems lietuviškiems “socdemams“ ir siūlau eiti kareniniškai paskui savo proletarišką poetą Julių Janonį, o konservatoriais apsimetantiems merkantilizmo bei rentų ekonomikos puoselėtojams – persiskaityti partijos iškabą po Tėvynės Sąjungos ir pagaliau apsispręsti, ką ir kodėl atstovaujantys.

* * *

Ir baigiamasis žodis dar tenka mūsų “horoskopinių“ nuomonės apklausų agentūroms, buriančioms prognozes iš žvaigždžių kokio nors agro-astronomo observatorijoje, bei visokiems apsišaukėliams politologams, neradusiems darbelio žuvėdų bankų PR skyriuose.

Ir ne dėl to, kad jus cituodamas pralošiau dūminio viskio butelį, užuot jį išlošęs.

Aš suprantu, kad apklausos ir tyrimai kainuoja pinigus, kurių jums čia visos partijos ir žiniasklaidos priemonės be galo šykšti, bet gal derėtų atidirbti netgi tuos, kuriuos gaunate per šiuos užsakymus, ir jau tiek nebediskredituoti savo profesijos šitokia chaltūra – dar nebuvo tokių rinkimų, išskyrus 1993-ųjų prezidentinius, kuriuose neatitikimą skaičiams galima paaiškinti tylinčios daugumos pasireiškimu, kad prašautumėt tiek klaikiai pro šoną, kaip šįkart, kuomet paklaida pagal kai kurias eilutės buvusi kone dviguba rezultatui (aš ir be jūsų prognozių sėkmingai spėlioju apie 80% tikimybe, tiesą sakant, tai kam jūs tuomet mums išvis reikalingi?).

Suprantu ir tai, kad Lietuvoje įsivyravusi jau visuose amatuose bei profesijose va šita abejingumo pateikiamo produkto kokybei ir netgi savo profesinei reputacijai “kultūra“, kuriai ir tinka tik žodis chaltūra, ir kada dar ir nueinanti valdžia save begėdiškai titulavo “profesionalais“.

Daugeliu atvejų dėl to galima kaltinti išties tuštėjančios provincijos dėsnio pasireiškimo pasekmes, klaikiai susitraukiančias rinkas ir begėdišką išsunkiančių institucijų išnaudojimą savo rentų susikūrimui, naikinant bet kokią konkurenciją, įskaitant ir profesinę, bei klaidingai vadinamo “socialinio kapitalo“ pastangomis pataikyti į tik establišmento naratyvą, iš esmės taip vagiant viešuosius finansus, kaip tą dabar daro kad ir Monikutės LRT, o nuo jų vis dar nepriklausančius ekspertus – agresyviai diskredituojant “politkorektiška“ ar “teisinga“ naujakalbe, sofistikuotu mobinimu ar tiesiog banaliu dūchinimu.

Kartais vis tik norisi tikėtis kažkokios savigarbos ir pasididžiavimo savo profesija, nes, dievaži, jau prostitucija dažnai darosi panašesnė į garbingą profesiją.

* * *

O šiuose rinkimuose, akivaizdu, kad vieni balsavo prieš valstiečius todėl, kad atsibodo šių manipuliacijos, melas bei tas piktų ir kerštingų psichopatiškas kišimasis į asmeninį gyvenimą, neapsiribojant tik draudimais ir reguliavimu. Kaip ir apsišaukėlių socdemų, kurie myža, atsiprašant, į akis ir nemirksėdami dar sako, kad lyja.

Kiti balsavo prieš “konservatorius“ irgi todėl, kad nenori vėl patirti tos proverbinės arogancijos, patyčių, žemesnių už save socialiniu statusu neslepiamo niekinimo ir visa mokestine bei ekonomine politika stūmimo lauk iš tėvynės, nes tie čia, suprask, tik pašalpų verti, ir dar su sąlyga, jei atliks seniūnams lažą, nes, suprask, kažkoks “šv. iždas“, kuris tam “paprastam žmogui“ visiškai nesuvokiamas, yra svarbiau už jo poreikius pavalgyti, apsirengti ir išleisti vaikus į gyvenimą.

Labai norėčiau, kad tuos 39 dabar ginčytinus II ture mandatus pasidalintų vertingiausi jį kandidatai, ir kad, broliai ir sesės jūs Kristuje, kad kur jus velniai, pagaliau sutartumėte tame politiniame viešųjų interesų derinimo taikiu būdu turguje, vadinamame Seimu, kaip sukurti galimybes lietuviams čia, savo tėvynėje, kurti gerbūvį, o ne kurti tik kitiems svetur, arba kurti atvykėliams, nes jūs vardan kažkokių asmeninių ambicijų užsienio politikoje tą darote čia tėvynainių pajamų ir jų gerbūvio sąskaita.

Taip, klausimas tėra iš esmės tik vienas – apie emigraciją, bet aš jo sprendžiant negirdėjau iki pat pirmojo turo, tai jau nebesitikiu išgirsti iškeliant ir per ateinančias dvejas savaites, nes tie čikenfektoriai gi jei ne du pasus, tai bent jau gavo vieną sau rinkiminę apygardą, tai jau tegul gal nebesiskundžia, nes dar juk laukia gerokai svarbesni “žolės“ legalizavimo ir šaulių nuginklavimo klausimai neišspręsti.

O man tai belieka tik jums padėkoti dabar už paramą per PayPal arba Revolut tam Lagavulin single malt pardavimų skatinimo kompensavimui – ačiū!