PODCAST S01E31 yra nuorodoje po tekstu žemiau:


Kai praeitą įrašą apie jau prisiekusį naująjį Seimą pavadinau paantrašte “Godo belaukiant“, kuris, kaip žinia, taip ir neateina, bet godoti apie jo atėjimą yra smagus ne tik intelektualinis tuščių lūkesčių persunktas užsiėmimas, tai nelabai suklydau šitą Vėlinių IVA+ koaliciją pavardinti dar ir raganų.

Aišku, lietuvių pasąmonėje raganos šiaip turi veikiau pozityvų ir kažkiek net viliokliškai seksualų įvaizdį, kai taip palygini su jas metodiškai ant laužų pleškinusiais europiečiais.

Tai gal todėl ne tik krikdemų, liberalų bei laisvėnų rinkėjai feisbukuose, bet ir pataikaujanti meinstryminė žiniasklaida džiugiai plojo išrinktosioms raganaitėms katučių, kai to dar prieš dvi savaites pažadėto skaidrumo, pagarbos oponentams bei skirtingų interesų derinimo išklausant ir nekerštaujant – taip ir nebesulaukėme, kaip ir minėtojo Godo.

Ir ne, man tai asmeniškai tikrai nėra priežasties verkti, kad net psichopatinių tendencijų turinčiam manipuliatoriui markizui Karabasui irgi trūko kantrybė dėl to jo ir jo lizinginės frakcijos dūchinimo bei visų naujosios valdančiosios koalicijos sukeltų intrigų

Jei jis išties antradienį išeis iš Seimo, tai ir staltiesėle jam keliukas, tačiau IVA+ koalicija ir visi jų rinkėjai bei gerbėjai, nepaisant to, kad dar nesuvokė pasekmių, bus pralaimėję dvigubai.

Pirma, komunikacine prasme jau yra užfiksuotas faktas, kad šitos trys merginos ir jų rankinukų nešiotojas yra tik melagiai bei intrigantai, tuščiai žadėję nekerštauti ir tartis skaidriai vardan tos, Lietuvos. Galima kaip įprastai ir vėl netikėti anuo melagiu nuskriaustuoju, bet kad netikėti juo šįkart nėra pagrindo – net stovintis laikrodis, sako, dukart paroje tikslų laiką parodo.

Nes dabar matome ne šiaip buvus tuščius pažadus, bet jau visiškai priešingus bei niekam garbės nekeliančius veiksmus, kad ir man, lietuviškojo žodyno plėtros vardan gimtosios kalbos turtinimo, jau pritrūko naujiesiems valdantiesiems apibūdinti epitetų: tai 2016-aisiais valstiečius pavadinau piktais ir kerštingais, o 2012-aisiais apsimestinius socdemus – revanšistais, kurie pažadėjo grąžinti viską atgal taip, kaip buvo “iki Kubiliaus“.

Šis laimėjusioms partijoms garbės nedarantis faktas, deja, jau išliks ne tik mano tinklaraštyje užfiksuotas, bet tautos ir mūsų demokratijos istorinėje atmintyje – kad ir kokia trumpa būtų Lietuvos rinkėjo atmintis. Aišku, kažkas pikdžiugiškai ir toliau sau kartos, kad taip tiems kolhoznykams ir reikia – oi koks lietuviui, susileidžiančiam iš laimės dėl pastipusios kaimyno karvutės, yra saldus tas neapykanta pasaldintas keršto jausmas…

Ir jokie tolimesni komunikaciniai PR žingsniai šito fakto jau nepakeis, nors gal kiek ir apglaistys arba bus užgožti naujais dar didesniais skandalais, tačiau per pastarąsias kelias savaites jau susidarė įspūdis, kad stengiamasi savo cirkais net pranokti prieš tai buvusią.

Tiesą sakant, iš to, kiek šito pagiežos persunkto keršto gerbėjai ir valdančiosios koalicijos nariai bandė aiškinti, neva, tikrąsias priežastis ir paikai pateisinti tokį savo vadovių elgesį, tai galioja sena duobkasių patarlė: įkritęs į duobę – nustok jau kastis gilyn.

* * *

Antra, ir tai yra demokratijos prasme dar rimčiau – valstiečių frakcijos šeimininkas puikiausiai tampys savo buratinų teatro virvutes kaip koks voras jau nebe visiems mums matomas viešai, ir todėl viešumu lengviau prižiūrimas bei kontroliuojamas, o jau iš saugios sau distancijos su visomis iš to privatumo apsaugos privilegijomis. Juk dar Antikos etruskų pasakyta: draugus laikyk šalia, o priešus – dar arčiau.

Kai piktinotės MG Baltic užkulisiniu veikimu, kas nesutrukdė, kaip matome, tai vis dar teisiamai korupcijos byloje nei pačiai liberalų partijai dalyvauti rinkimuose, nei tapti valdančiasiais bei netgi užimti vieną iš trijų™ valstybės vadovų postą, tai nepagalvojote, kiek dabar visuomenės nebekontroliuojamų galių, užmotyvuotų keršto jausmu ir siekiu atsigroti per ateinančius ketverius metus, taip tik įgaus tas tikrasis valstiečių frakcijos šeimininkas formaliai iš jam nekomfortiško dėmesio lauko pasitraukdamas?

Ar naiviai manote, kad ten yra valstiečių išties partija, o ne dukterinė Agrokoncerno įmonė politiniam verslui vykdyti, ką?

Tai jos valdytojui dėl frakcijos valdymo Seime būti pačiam fiziškai išties mažiausiai būtina.

Antai britų karalienė irgi formaliai juk “nieko nevaldo“, tik va ne ji, o pas ją vis premjeras atvyksta kas savaitę arbatėlės išgerti bei einamųjų valstybės reikalų pasipasakoti, priimdamas subtiliai karališkosios bobutės išreikštą jam užuominą dėl būtinų sprendimų, ir va to išrinktojo vyriausybės Kabineto programą kažkodėl irgi ne jis pats, o šioji karūnuotoji pristato oficialiai lordams jų rūmuose kaip savo vyriausybės programą, net neužsukdama bent jau pasilabinti į tuos demokratiškai tautos išrenkamus Parlamento rūmus (kur jai šiaip dar ir draudžiama užsukti).

Tai mano, kaip profesionalaus pagal praktiką ir diplomuoto vadybos ir veiklos procesų organizavimo bei tobulinimo specialisto, klausimas dėl tokių naujų valdančiųjų, net dar nespėjus suformuoti vyriausybės, daromų veiksmų yra toks: o tai ko pasiekti tuo norite, ir kas jums iš to jau po to?

Žinote, ta skeptikų tautos dalis, ir labai ženkli tautos dalis, kurių virš 80% rinkėjų šitų naujųjų savo lyderių net nerinko, dabar smalsauja, nes kažkaip nerimas ima kilti, kai vos išrinktos valdžios žodžiai su veiksmais jau eina į priešingas kompaso rožės puses, o šių “lyderių“ manikiūras rodo ne visai ta kryptimi, į kurią jų makijažas dabar liepia jas vežančiam šoferiukui jo ūberiuko vairą pasukti.

Juk tikrai galima savo pavyzdžiu parodyti, kad išties galima lyderiauti kitaip, nei intrigomis ir manipuliacijomis bei primetamu diktatu: pagarbiai, skaidriai, derinant skirtingus interesus, išsaugant savo savigarbą ir oponento taip vadinamą veidą, net jei ir norisi kitąkart spjauti į tą naglą snukį. Aristokratija, žinote, vis tik yra apie mandagias manieras net ir su žemesnės socialinės klasės atstovais.

Nu bet ne – geriau perspjauti savo šlykštumu patį šlykštuką, kuris buvęs iki tol! Nes juk – gali, tai kodėl tuomet ir ne!

Very rude, kaip sakoma minėtojoje glušių karalystėje™ anapus Lamanšo.

Ir dar – tai yra į niekur nevedanti strategija, nebent tik į užprogramuotą pralaimėjimą, nes akivaizdu, kad į valdžią prasibrovę opozicijoje užsisėdėję damos kažkaip jau pamiršo realybę: tie vos trys mandatai virš pusės Seimo narių skaičiaus ir sudaryta koalicija iš trijų besitampančių ir, jau akivaizdu, diplomatiškai, kad ir kiek ta savybė padefaultu pripaišoma tik moterims, visiškai nemokančių suderinti skirtingų interesų personalijų, yra išties labai ir labai trapi.

Ypač, kai frakcijų senbuviai jau viešai ima niurnėti kaip diplomatijos šefu buvęs A. Ažubalis, ar net palieka pačią frakciją, tad – atsiprašau, bet jau tik 73 mandatai iš 141 vos su dviejų pirmavimu, nes prof. K. Glaveckas išėjo iš liberalų pas mišrūnus, kadangi ten, sakosi, mažiau jam galimybių pasigauti koronavirusą, o balsavimo mygtukas be jokio posto nuo frakcijos kuriame nors jam pagal kompetenciją įprastame komitete, žinote, spaudosi visiškai vienodai, tik jau nebūtinai valdančiųjų koalicijos labui.

Oopsy-daisy…

* * *

Šiaip atmetant emocijas ir simpatijas, tai juk buvo pažeistos ne tik Seimo Statute surašytos, bet ir per tuziną kadencijų jau nusistovėję nerašytos taisyklės, tai dar suprasčiau, jei ta gyvenimo skuba™ būtų paskatinta keisti Statutą opozicijos interesų užtikrinimo ateityje ir dabartinio sklandesnio parlamentinio darbo labui.

O ne įteisinti dabar dar ir formaliai savo piktdžiugiško keršto pasiekimus, nes prisivėpsojai feministinės vyro (sic!) parašytos ir dabar ekranizuotos fantastikos apie išgalvotos karalienės gambitą, kai šachmatininkai tą figūrą išties vadina ne karaliene, bet valdove, kas išties sounds kinky, kaip rašė tokios seilėtos sadomazochistinės fantastikos namų šeimininkėms autorė, kai ir ji pati net to femdom fetišo savo pusšimtyje atspalvių nepropagavo.

Tai ką derėtų vis tik formaliai čia sutvarkyti, užuot leidus seksualinėms išlaisvintų raganaičių fantazijoms taip su skandalais darkyti vanilinio Seimo veiklą, jų gerbėjams feisbukuose taip gašliai su pasitenkinimu vaitojant, koks gi saldus jiems tas katės-devynuodegės pliaukšėjimas, ir koks, fe, jautrus skausmui pats tokiu daugiagysliu rimbu savo marionetes vaikęs Karabasas-Barabasas?

Visų pirma – nustoti pagaliau tą Seimo valdybą vadinti Seimo pirmininko pavaduotojais, o vadinti tiesiog Seimo valdybos nariais. Nes kaip jūs jachtą pavadinsit, anot kapitono Hristoforo Bonifatyčiaus Vrungelio, taip ji ir plauks.

Galbūt, netgi išties derėtų apjungti tą Seimo frakcijų seniūnų sueigą ir Seimo valdybą į vieną darinį, bet jei jau formuojama vis tik valdyba, tai būtina formalizuoti tų vietų paskirstymą Statute, nepaliekant pagal nutylėjimą garbingam žaidimui, nes matome jau dabar, kad fair play, deja, yra tik britams ir jų parlamentams būdinga tradicija, absoliučiai nesuvokiama net jau per trisdešimtmetį iš sovietikų į šlėkteles įšokusiems.

Ir kad tos valdybos narių vietos atitenka frakcijoms pagal faktinius gautus mandatus, o ne suformuojama pačios Seimo pirmininkės, ar kokio konsultuojančio buvusio pirmininko, intrigomis bei pagal asmenines šių užgaidas, kad aš su tuo ar ana nedirbsiu (tai tuomet gal jau ir eik lauk iš tos spykerio kėdės, kad nedirbsi!).

Valdančioji ir daugiausiai balsų gavusi partija tuomet, aišku, iškart gauna Seimo pirmininko vietą, nebent tikrai tiek nevykėliai, kad ją užleidžia mažesniam koalicijos partneriui, tiesiog susikeisdami tuomet valdyboje narių vietomis – jų reikalas, ką jie ten mainais sutarė slaptuose koalicijos protokoluose.

Kai Seimo pirmininkas negalės eiti savo pareigų, tai antrosios pagal dydį valdančiosios frakcijos valdybos narys taps tuo tik laikinu pavaduotoju, nes tuomet jau pavaduoja, eidamas laikinai pareigas, o ne gauna kėdę su visu vicemiss titulu ir tuščiomis funkcijomis, kai Seimo pirmininkas vis dar tas savo pareigas yra visumoje įgalus eiti.

Nes dabar panašu, kad jau koronavirusas tuoj šitas dirbtinai ir bobiškomis, nepriklausomai nuo lyties, pastangomis sugeneruotas nesąmones išspręs už sveiką nuovoką visiškai pametusias dėl gauto joms pataikaujančios spaudos dėmesio ir menamos galios žaidimus užsižaidusias politikes.

* * *

Antra, valdybos narių vietas gauna pagal eiliškumą opozicinės frakcijos, atsižvelgiant į jų dydį, o ne pagal užgaidą, kad pasiimkime iš mažiausių ir žiūrėkime, kaip dvi didesnės tarpusavyje dabar riesis.

Darkart: ilgesnėje perspektyvoje – tai jums kas iš to (visas emocijas taip atmetus)?

Šio Seimo atveju, tarp kitko, tą padaryti buvo išvis kokio tingaus pusdienio formalus darbas be jokių įtampų ir skandalų: 4 vietas, įskaitant ir pačią pirmininko pareigybę, pasiima valdančioji koalicija (krikdemai taip gauna dvi, o liberalai su progresyviaisiais laisvėnais – po vieną, ir gali išsirinkti, kuris ten nori būti pirmininke), o 3 likusius vietas pasidalina opozicinės valstiečių, socdemų ir darbiečių frakcijos tarpusavyje eiliškume pagal jų dydį – būtent tokiu, nors dar ir mažesniu valdančiąjai daugumai, santykiu juk ir yra išsidėstę politinės jėgos Seime.

Ta dabar didesnė skaičiumi už mažiau mandatų turinčią opozicinę Darbo frakciją tik formaliai suformuota mišrūnų frakcija yra išties apie nieką, ką dera pripažinti, nes ten suburiami Seime niekur nepritapę seimūnai, kad jiems būtų mokamas priedas prie algos už darbą frakcijose, todėl net jie patys neverkia tos vietos valdyboje ir dabar negavę – bent jau tarpusavyje nereiks jiems rietis, kuris individas ten vertesnis už kitus individus būti jų deleguotu Seimo valdybos nariu. Kito Seimo atveju, gali būti, galės gauti netgi atlikusią nuo pozicijos ir opozicijos vietą Seimo valdyboje.

Ir čia nereikėtų išvis jokio bendrojo viso Seimo balsavimo dėl personalijų, nes čia iš esmės visada buvo ir yra pačių frakcijų vidaus reikalas, ką ten joms deleguoti nuo savęs tam bendram darbui savo nuožiūra.

* * *

Kaip beišvedžiosi, bet juk taip iki šiol iš esmės ir būdavę pagal nerašytas garbingo žaidimo, kuris svetimas IVA+ koalicijai, ir kurį jau tryliktasis Seimas tiesiog išmetė per langą, taisykles, rinkėjui už durų taip ir likus nesupratusiam, o tai antroji pagal dydį frakcija, jei lieka opozicine, gal jau visa gali eiti namolio į Naisius (ar kur ten?) – juk taip už juos balsavusiųjų mandatams vieta akivaizdžiai yra tik šiukšliadėžėje, kadangi nugalėtojai dabar intrigomis jau ir atsirevanšuos, prieš tai nepakankamai laimėję tiesioginiuose rinkimuose, nes va sau patys valdžią susidėlios taip, kiek išdulkinti pajėgs oponentus, net Seimui dar ir nepradėjus savo įstatymų leidybos darbo, ir net neturint jokios vyriausybės.

O po to stebitės, kodėl toks rinkėjas šitoje mirusioje respublikoje™ yra vangus savo valią demokratiškai per rinkimus išreikšti, kai jo balsas yra irgi tik šiukšlės vertės, ir pats rinkėjas elito laikomas irgi tik šiukšle, nes “nu tai nereikėjo už ne tuos balsuoti, loche tu!“.

Tada gal išties yra geriau išlaikyti savigarbą, nebalsuoti ir nebūti nei prie šitų išdurtų lochų, nei prie tų išsidirbinėjančių šulerių, nes balsuodamas net ir ne už juos gi tiesiog taip tik legitimizuoji tokią jų siaurų interesų užvaldytos Lietuvos demokratijos sistemą, kur “daugumai“ išrinkti neprireikia net ir 20 procentų rinkėjų balsų.

* * *

Trečia, aišku, dar 2012-aisiais piktojo gnomo™ Siūso vedini “socialdemokratai“ bandė atimti Audito komiteto pirmininko vietą iš opozicijos, tačiau kažkaip gavo per savo gobšias rankutes, AMBališkai paraudo ir trupučiuką susigėdo, kas mūsų apsimestiniams socialdemokratams šiaip nebūdinga, bet vis tik kažkaip galop nusileido, prisiminę, kad partijos pavadinime dar yra ir žodis ne tik sosal, bet ir demokrat.

Nepamenu, kad dėl šito principo, jog būtent opozicijos atstovas pagal nutylėjimą gauna Seimo prievaizdo vietą, labai būtų draskęsi ir praeito Seimo valdantieji – atvirkščiai, tas pozicijas užleido ir formaliai savo balsavimo patvirtino.

O jei va šios nerašytos taisyklės neįtvirtino Seimuose Statute anksčiau, kai opoziciją kažkada vis tik nustūmė, tai, matomai, atsigriebdami tą irgi lygiai taip pat ketino anie padaryti, ir jei praeitą kadenciją Seimo valdybos ir priežiūros komiteto patvirtinimas įvyko be skandalų, tai dabar toks valdančiųjų elgesys yra ne tik gėdingas, bet ir apgailėtinas, taip iš šalies žiūrint.

Tad jei jau deklaruoji tą skaidrumą, tai iškart tą vietą viename balsavime kartu su Seimo pirmininku ir pasiūlyk, o ne tampykis dvi savaites, kaip čia ką išdūrus, kad dar ir šią kėdę užsigrobus.

Pakartosiu klausimą: kad po to ką?

* * *

Trumpiau tariant, Seimo valdybos ir esminių jos vadovų paskyrimas galėjo įvykti per gerą pusdienį ir pagal nusistovėjusią, ir, jei dabar jau, matome, kad reikia, reglamentuotą Statute, tvarką, iš anksto pačioms frakcijoms savo delegatus ramiai pasiskyrus, ir taip nebekeliančia jokių bereikalingų tarpusavio įtampų ir demokratiškai bei sklandžiai paskirstant galias pagal rinkimų rezultatus ir jau tuomet susitelkus tolimesniam parlamentiniam darbui, kam ir buvo išrinkti, ir kur jau tuomet prireiks ir aštrių debatų dėl įstatymų, ir kur teks aktyviai įtikinėti bei derinti skirtingas pozicijas bei už jas balsuoti.

Aš taip bandau įsivaizduoti, kaip po dviejų balsavimo turų pagaliau kandidatas laimi prezidentinius rinkimus, tačiau į Daukanto a. rūmus jo neįleidžia, reikalaujant pateikti kandenciją baigiančiai ekselencijai savo patarėjų sąrašą, atmetant savo nuožiūra tas jo pasirinktas kandidatūras, patyliukais pasikviečiant iš gatvės praeivius ir iškart įdarbinant kokiais nors ordinų kancleriais, reiškiant patyčių pilnas pretenzijas dėl išrinktojo lyties, intelekto, buvusių pareigų, ūgio ir garbanų, ir dar pamokslaujant iš aukšto, kad tas išvis neteisingai groja gitara, nes va šiuolaikiniai hipsteriai myli ukuleles (ačiūdie, kad ne skardinius būgnelius, jei supratote, apie ką), ir išvis – kodėl to šuns vardas Grikis, o ne koks madingasis Sušis, tautinis Cepelinas arba komisariškasis Tulpius, o ir žmona šio taip yra visiškai “nemoderni“, nes tinka tradicinėms pirmos ponios ir šalies reprezentacinėms pareigoms, užuot ir vėl mūsų valstybei gluminus kitų valstybių protokolo tarnybas oficialiuose vizituose?!

Nors ir balsavau už Ingridą, bet dabar su šiurpu pagalvojau, kad ji, jei būtų buvusi išrinkta, va taip po penkerių ar dešimties metų tikrai šį scenarijų įgyvendintų. Nes, pagal Seimo laimėtojų logiką – o tai kodėl ir ne?!

Juk Seime tą jau dabar matome.

O gal, pasakysite, kad ši čekų šauniojo kareivio Šveiko ekspertė vėl niekuo dėta, nes irgi tėra tik dar viena kalbanti kojinė?

Tai jau apsispręskite, kiek ji tėra tik banaliai dėl konjuktūros ten prisitrynusi ir niekaip į partiją neįstojanti, nes šlykštisi tos partijos tikraisiais nariais, ar vis tik tikra tos partijos lyderė, priimanti ir įtakojanti sprendimus, nepaisant formalaus tos partijos vadovo, kuris tuomet išties tėra tik jos rankinuko nešiotojas, laikinai Austėjos atlaisvintas šioms pareigoms nuo nusiraminimo kėdutės™, kurią jis pats klaidingai laiko sostu, ir kur gambitauja toje nomenklatūrų sąjungos šeimoje ne karalienė, bet valdovė (kad ir ką tai reikštų, išdykėliai jūs!).

Kaip sako jankiai tokiu atveju – guilty by association. Ir dar sako, kad jei su šunimis eisi miegoti, tai ir nesistebėk, kad blusas pasigausi.

* * *

Aišku, be šito visiškai bereikalingo visuomenės sukiršinimo, kurio buvo galima išmintingai išvengti, ir kuris jau tautinėje mitologijoje dar nuo Sąjūdžio laikų visada propagandos konservatoriams priskiriamas kaip jų bruožas, dar norėjau aptarti šią savaitę be jokio anksčiau būdingo diskretiško suderinimo su ekselencija ir tarsi pagiežingai kerštaujant jam įbrukamą kandidatų į ministerius sąrašą bei šių dalykines (jei ten išvis tokių randama) savybes.

Bet tada supratau, kad jei tuos fryk-lancerius teikiantys jau nebeturi nei sveikos nuovokos, nei gėdos ar sarmatos, nei jau net ir savigarbos, nesuprasdami, kiek apgailėtinai atrodo tuos “profesionalesnius už profesionalus“ irgi pažadėjusi, bet, matome, ir vėl netesėjusi, būsimoji premjerė, tai pasiliksiu šį aptarimą kitam kartui.

Jūs sutiksite, kad jei partijos, būdamos dar opozicijoje, turėtų šešėlinę vyriausybę, tai jų šias, dabar iš neaišku kurio pasturgalio ar dulkėtų užkaborių ištrauktas, kandidatūras visuomenė būtų jau sutaršiusi gerokai dar iki Seimo rinkimų, ir jei partijos jų nebūtų pakeitę kitais adekvatesniais, tai net ir 5%, kas išties tereiškia tik kiek daugiau nei 2% visų rinkėjų balsų, Seimo rinkiminio barjero tokios partijos jau net rinkimuose neperliptų.

Bet va todėl ir pardavinėjo kates maiše – čia ir proverbinis žydas dėl tokių pasireiškusių ir paikam “pareigą atlikusiam“ (sic!) rinkėjui prakištų marketinginių bei komercinių talentų apsiverktų bei iškart užsirašytų gizeliu į pardavimo apmokymus.

Tai gal ne veltui sakoma, kad you cannot cheat an honest man.

Kas tinka, tarp kitko, visomis prasmėmis ir tam per šią savaitę stebėtam farsui Seime apibendrinti.

Tik va, apibendrinant šią temą, vis tik klausimas toms “raganoms“ taip ir išlieka neatsakytas: va taip, kad ką?…

* * *

O pabaigai, dėkodamas už jūsų dėmesį ir paramą bei balsus savo pinigais už mano įžvalgas ir komentarus, dar priminsiu, kad daugiau Facebook būti nematau didesnės prasmės, nors man gaila taip palikti savo auditoriją, pripratusią ten prie mano kasdienio mikroblogingo.

Tačiau!

Atsižvelgdamas į prašymus ir taip padėdamas paprasčiau jums paremti mano alternatyvios, jei taip norite, žurnalistikos ir publicistikos pastangas beigi triūsą, aš sukūriau Patreon paskyrą – ačiū, kad savo paaukotu abonentiniu mokesčiu neleidžiate man visko ir čia mesti, o skatinate stengtis pakilti į aukštesnį lygį, ir toliau išliekant kritišku bet kuriai valdžios partijai ar jų koalicijai – dabartinei, buvusiai, ar buvusiai iki šios, ar buvusiai iki šių, ir t.t., kiek ten besiektų mano archyvai tinklaraštyje.

Jums tikrai nebūtina sutikti su mano nuomone ir argumentais, ir aš nesistengsiu kaip tuštutė, skambiai save vadinanti influenceriu, pataikauti masiniam skoniui ar vykstančiam reivui, net jei tai finansiškai nėra protinga strategija (žinau, Dainiau, žinau…), ir man netgi yra smagu, kuomet nesutinkama bei irgi argumentuotai ginčijamasi.

Nesmagu būna tik, kada meinstryminė žiniasklaida iš demokratijos cerberių tampa pudeliukais, nes vis tik manau, kad sirgti už savo spalvų komandą geriausiai ir sveikiausiai galima sporte, o ne šalies politikoje, kur pasirinkimai, deja, tampa vis labiau tik emociniai – tas sportinis susirgimas bent jau nekenkia valstybės, kad ir ką taip klaidingai vadinsite, ar šalies, kaip tėvynės, ateičiai. Jūsų ir jūsų vaikų ateičiai.

Tad išlikite, prašau, kritiški net mano kritiškiems tekstams.

Ačiū darkart, ir nesusirkite šituo prakeiktu kinų šikšnosparniniu COVID-19 koronavirusu!

Podcast formate tekstas įgarsintas ir šį sezoną tikrai laisvai visiems, net ir ne Patreono rėmėjams, prieinamas yra čia: