Nuoroda į podcast S01E32 po tekstu:


Šitas freak show Seime – geriausia, matomai, kas galėjo nutikti Lietuvoje pandemijos metu jau per antrąjį karantiną!

Seniai jau nematėme tiek nesusipratimų, nesąmonių, absurdiškų veiksmų ir dirbtinai sukurtų skandalų – ir vardan ko?

Jau tikrai imsi tikėti, kad tryliktasis Seimas, pradėjęs formaliai darbą penktadienį tryliktąją, yra kažkoks kitoks, nors, kaip sakiau, tai išties jau per Vėlines suformuota koalicija čia raganauja.

Jei antradienį rytą dar nebuvo aišku, ar išvis kandidatė į premjeres Ingrida Šimonytė bus patvirtinta, tai pats jos tvirtinimas buvo ne mažesnė intriga ne tiek “jaudulingo laukimo“ prasme, kiek tuo, kad ir vėl visam šitam politinių manipuliacijų ir melo spektakliui dirigavo konservatoriais save vadinantys krikdemai.

Nes balsavimo dėl jos kandidatūros išvakarėse jau buvo aišku, kad IVA+ koalicija reikiamos premjerui patvirtinti daugumos Seime nebeturi – ne tik jau praeitame įraše paminėtas prof. Kęstutis Glaveckas išėjo pas mišrūnus, būdamas laisvas balsuoti kaip jam susišviečia (o susišvietė šįkart susilaikyti nuo pritarimo), bet ir liberalų frakcijai privalu karantinuotis.

Beje, šie visiškai ne “liberaliai“ pažiūrėjo į vis dar koronaviruso feldmaršalo pareigas einančio pimpio su berete rekomendacijas, nes visa (!) savo 11 seimūnų frakcija balsavimui taip ir nesiregistravo. Netgi jų vadovė ir Seimo pirmininkė perleido pirmininkavimą tokiam svarbiam posėdžiui – buvusiam socdemui ir naująjam valstiečiui dr. Antanui Vinkui, kuris net nesiregistravo balsavimui, pats nesuprasdamas, už ką taip balsuoja nebalsuodamas.

Ir taip naiviai pasakysite, kad vis tiek Ingridą Šimonytę Seimas 62 balsų dauguma patvirtino naująja vyriausybės vadove.

Aha, nu taip, jo.

* * *

Tik va tam, kad 62 balsai taptų dauguma, reikėjo dirbtinai sumažinti kvorumą, o ne paikai bandyti ieškoti paramos opozicijos tarpe.

Todėl išties naujosios premjerės kandidatūros patvirtinimui pritarė aktyvi tam momentui dauguma, arba išties tik Seimo mažuma – tik 62 iš 141, vietoje to mažiausiai 71 būtino.

Kai valdančioji koalicija turi formaliai 73 narius, tai yra ganėtinai keista, atrodytų, nesiregistruoti išvis balsavimui, kad ir paprastos dalyvaujančių daugumos pakaktų be jokių ten užkulisinių derybų ir planų, kaip sustrateguoti patį balsavimą.

Taip, susilaikymo balsus, kurie išties juk ir nepalaiko, čia dera priskirti balsuojantiems prieš: pirma, tai jie taip neatiduodami savo balso šiuo atveju juk ir nepritaria kandidatūrai, o antra – kiek dar galima šitą “susilaikymą“ mūsų Seimo balsavimo procedūrose vis dar ir toliau toleruoti?

Juk tiek JK Parlamente yra tik yay (pritariu pasiūlymui, kuris vadinasi ten motion, todėl einu būti priskaičiuotas į tą kambarį, kuris yra ), ir nay (nepritariu pasiūlymui), tiek ir JAV Kongrese bei Senate toks pats yay versus nay principas. O ar reikia priminti, kur yra parlamentarizmo tėvynė ir kur taip vadinama “demokratijos citadelė“?

Gal jau metas ir mūsų Seime susitvarkyti ne tik bendrai šitą trečio varianto apie nieką principą, kuris kaskart vis kitką reiškia, seimūnams taip išvengiant prisiimti atsakomybę už savo politinius sprendimus ir veiksmus, bet ir konkrečiai įvardinti klausimus, kuriems, kaip ir konstitucinių įstatymų pakeitimams, būtinas nustatytas Konstitucijoje kvorumas. Tuomet premjeras turėtų būti tvirtinamas ne paprastąja balsavusių dauguma, o viso Seimo dauguma, jei jau ta koalicija išties yra valdančioji.

O juk tokia skelbiasi, ir formaliai, kaip minėjau, turi 73 narius, tačiau dabar gaunasi, kad visi, kurie nesiregistravo balsuoti, tiesiog va taip patyliukais balsavo už kandidatūros palaikymą, likdami visiškai neatsakingi ateityje už šiuos sprendimus prieš savo rinkėjus, jei tektų atsakyti už šitokių sprendimų pasekmes.

* * *

Nes tą visą liberalų frakcijos in corpore menamą šio balsavimo “boikotą“ niekaip neišeina pavadinti tokiu demaršu prieš valdančiuosius, atsisakant tvirtinti taip savo (!) koalicijos kandidatę, kai iš tos koalicijos net nepelnytai gavo Seimo pirmininko vietą, tiesa?

Ir tuomet akivaizdu, kad tame formaliame santykyje 62 yra lygintini visiškai ne su tik 10 prieš konkrečiai balsavusiųjų, bet su visu 51, įskaitant susilaikiusius, ir kad ir kaip ten net laikinai einantis premjero pareigas Saulius Skvernelis vaizduotų tą savo susilaikymą, tarsi nekalta mergelė iš anekdoto, kuriai ir žuvelę norisi suėst, ir ant linksmakočio sėst.

Tačiau nesiregistravę balsavimui padėjo iš tiesų taip sumažinti reikiamą kvorumą patvirtinimui – ironiška, kad prie to kaip glušius dar prisidėjo net valstiečių frakcijai priklausantis jau paminėtasis “save išsikėlęs“ Antanas Vinkus.

Ir taip prie liberalų šio visuotine frakcija sukurto melagingo boikoto, jau trečią savaitę iš eilės demonstruodami savo lyderystę “naujoje politikoje“, dabar jau pelno didžiausių melagių ir manipuliatorių šiame Seime vardą, ypač kai titulą jau atiduoda buvęs čempionas, nes antradienis – yra atsisveikinimo su markizu Karabasu šventinė diena.

Bet Darbo partijos tie 3 neprisiregistravę balsai yra , kai 7 susilaikę buvo prieš, ir manau, kad nuo šiol jiems galima drąsiai bus prikaišioti, kad jie taip tik padėjo išrinkti Ingridą Šimonytę, kas bus labai žavu prieš ateinančius Seimo rinkimus, kad ir kiek šiems pezant, kokie jie buvę “opozicionieriais“ ir visaip kaip prieštaravo Vyriausybės veiksmams, kurie dabar, primenu, mūsų tik laukia ateityje.

Ir tą patį bus galima pasakyti apie šeškučius socdemus, nes išvakarėse, panašu, kad Gabrielius amžinai tam pralaiminčiam rinkimus netikšai partijos vadukui skambinėjo ir maldavo bent jau nebalsuotų prieš, o susilaikytų, ir jei to daryti nenori, tai geriausia (kam?!) išvis net neateiti balsavimui, kas jam, panašu, ir pavyko – socdemų frakcija 8 neatėjusiais palaikė kandidatę, padėdami sukurti mažesnį kvorumą, prieš tuos 5 susilaikiusius, kurie gal nelabai suprato, kas čia išvis vyksta, tai dar gerai, kad neis į bažnyčią, nes glušą ten muša.

Šaunu – tėvynė ir jos sąjunga, kaip sakė didmeistris, jūsų nepamirš!

Net mišrūnai turėjo supratimo šitame cirke nedalyvauti ir pažiūrėti, kuo viskas baigsis, jei ta formali dauguma yra tik menama dauguma – susilaikydami balsuodami, bet už tai dalyvaudami balsavime. Ir dėl to patiems krikdemams dar prireikė trijų savo seimūnų, kurie ryte Seime buvo, priprašyti nesiregistruoti šiam balsavimui.

Todėl vietoje reikiamų 71 balso, kai 27 seimūnai nesiregistravo balsavimui, patvirtinimui reikėjo tik 57.

Aišku, ir vėl formaliai galima pasakyti, kad 62 gauti patvirtinimo balsai juk yra daugiau už buvusius būtinus 57, ir visi susilaikę bei balsavę prieš 51 irgi juk yra mažiau už tą 57 pusę. Tačiau faktas juk ne tame, kokiu santykiu vis tik patvirtino, o faktas tame, kokiu santykiu, mažesniu už pusę Seimo, tegavo palaikymą būsimoji premjerė.

Nors gal kam nors šitoje mirusioje respublikoje™ tai irgi tėra tik menkniekis – juk taip netiesioginiu balsavimu būsimą Vyriausybęs vadovę sau čia išsirinko maždaug taip apie 19% Lietuvos rinkėjų, nepriklausomai nuo to, kaip vertinsite liberalų demaršą nusišalinti visa savo frakcijos sudėtimi nuo šio balsavimo.

* * *

O ir va vien dėl tokių balsavimų manipuliacijų jau reikia pagaliau išskaidrinti ir šitą Seimo balsavimo procedūrą, bet akivaizdu per tris savaites darbo, kad šito iš dabartinės Vėlinių raganų koalicijos nebesulauksime.

Atvirkščiai, bus tik dar daugiau nepridengto melo ir šokių aplink falo formos obeliską, tarsi gašlaus rangymosi aplink go-go stulpą, pagal rusišką Bi-2 dainą “o tu šok, durnike, šok“.

Nors durniaus vietoje lieka Lietuvos rinkėjai, bet tai, kaip irgi sakiau, you cannot cheat an honest man, tad jie nusipelnė, kad juos apgaudinėtų – ir dar už tai plos katučių.

Juolab, kad jau dabar antrąją biudžeto išlaidų eilutę, pridengtą skambiu “ateities ekonomikos DNR planu“, pradeda drąskyti kaip maitėdos visi tie kibių pirštukų vyrukai, prisidengdami kalbančiomis kojinėmis Seime, ir dar net neturėdami suformuotos Vyriausybės – ir oi tu, dievulėliau, apie kandidatus reikia išvis atskirai pakalbėti, bet net baugu apsispręsti, iš kurio galo ten baksnoti pradėti, koks ten pasityčiojimas iš sveiko proto ir Lietuvos piliečių, ir aš visiškai net nekalbu apie jau kone savaitę visų aptarinėjamus gotiškus pyrsingus lūpose ar tatūškes ant decollete

O gal kaip ir šis tyčinis visų liberalų nusišalinimas nuo balsavimo, kad išrinktų, neva, daugumos remiamą kandidatę premjeru, taip ir tas, dar iki patekdamas į Daukanto a. rūmus, viešumon išmestas kandidatų sąrašas – irgi turi tokią pačią dėmesio nukreipimo ir manipuliacinę funkciją. Taip, ir jūsų dėmesio, ir jūsų durninimo.

Jau apsičiupinėkite kišenes, ar jose piniginės dar nepasigedote.

* * *

Ačiū už jūsų paramą per Patreon – mano rėmėjai ten šį įrašą gavo diena anksčiau iškart po to, kai jis buvo parašytas ir įrašytas.

Ir kol kas aš Patreon platformą naudoju kaip nuolatinio bei savanoriško parėmimo būdą, dėl kurio buvau priprašytas, tačiau ateinantį podcast sezoną jie taps prieinami, ko gero, tik toje platformoje – ne tik iš pagarbos rėmėjams ten, bet banaliai vien iš techninės pusės, nes duoti išankstinį turinį ten ir suplanuotą per Youtube kanalą reiškia dviejų kopijų įkėlimą su skirtingomis laiko nuorodomis, po to vieno ištrynimą ir nuorodos paskyroje perredagavimą.

Manau, kad tuo pačiu jau po visų šių metų švenčių keisis ir kitos publikavimo ir turinio prieinamumo nuostatos – jūs galite pasiūlymus bei pastabas dėl šito klausimo teikti ir čia, arba rašyti asmeniškai, bet, kaip sakiau, visada yra  teisingiausiai balsuojama ne pareiškimais ir patiktukais, o savo veiksmais ir pinigais, ir esu tikras, kad tai, ką randate mano įrašuose, nerasite jokioje meinstryminėje žiniasklaidoje ar tarp meinstryminių influencerių.

Na, nebent jums parankesnė meistryminė nuomonė, tada – lotuliukas man…

Tad jums – ačiū darkart, kad skaitote!