Tai šita marširuojančių šeimistų revoliucija prieš sumetrikuotinus gėjus ir visuotinį skiepijimą pažeistų virusu plaučių simptomų laikinam palengvinimui taip ir nuslopo penktadienį net iš esmės taip ir neprasidėjusi?

Ponas kilniai leido savo baudžiauninkams susiburti ne prie savo dvaro, o prie parapijos klebono, pas kurį išvakarėse kortomis prie vynelio savo asignacijų krūvą prapylė, šventoriuje prie bažnyčios taikiai paburbėti dėl einamo lažo ir tijūno rykščių, kurias galima bus pasikeisti į kitas jau po trejų metų, tiems rambiems kumečiams, vadinamiems runkeliais, pamotyvuoti.

Ir susirinko šeimyniški taip maldininkai iš visos Lietuvos!

Taip “gausiai“, kad net vieno procento nuo vilniečių statistinės populiacijos nesusidarė.

* * *

Ir taip palyginus su visais orkomis, vietiniais, atkomandiruotais bei pasamdytais agentais provokatoriais, vadinamais “dialogo grupe“, kur ne vienas toks atlėpausis, tik įsiklausykite, antivakserių sambūryje išsiskyrė ant tų savo ausų kabančia medicinine kauke (sic!), tai santykis saugotojų ir saugomųjų buvo panašus, kaip tokiame prieš savaitę pačiame skystokame vienalyčių orios krušliavos propagavimo parade Kaune, net jei neimtume domėn ten atitapinusiojo progresyvaus desanto iš Vilniaus, kurio gretose ir vėl spygavo garbanotas tiktoko barškutis iš pokyčių po pokyčių ministerijos, kad, matai, Kauno meras yra ne jos meras (kas dėl to abejotų…), kaip ir anuomet už metrikacijos biuro parkelyje prie tvoros dar iki jos sutuoktinio iš Afrikos neatidrožiamo pasturgalio įkomponavimo į ministrės kėdę, pakvykavus madingai angliškai nučiulpimo parengties pozoje, kad reikia atlikti lytinę sueitį su JAV policija.

Labai pagal visą nuoseklią logiką čia dabar pritrūko pripūtusios salsvo bulvienojų dūmelio ministerės ir dabar ant scenos, kuri būtų kikendama parėkavus priešais esančios ministerijos pusėn: “Bilotaite – lauk, ki-ki-ki!…“.

Jei manote, kad šeimų maldininkai labai išmaniai kažkuo skyrėsi nuo progresyvių dūzgių, tai esate naivūs.

Netgi kabinti šiems atsibogintus protestinius visaip kitokios pakraipos žmones išdergiančius plakatus ant Katedros sienos ir fotografuotis jų fone asmenukėms į tuštybinius socialinius tinklus buvo iš tų pačių pseudoliberalių šiuolaikinių papročių, pilnai atitikus aršių hunveibinų sostinės savivaldybėje siekį taip susieti stebėtojo pasąmonėje tą celibatinę kunigiją ir katalikų Bažnyčią su, neva, prieš juos nukreiptu protestu.

Kalbėtojų buvo irgi visokių: ir tas Juokio konferancje tembras bei intonacijos pristatant oratorius, ir iki dantų skausmo nykus antivakseriams būdingų sąmokslo teorijų išdėstymas tomis pačiomis klišėmis (ironiška, kad per pusantrų metų daug tų teorijų išties tapo realybe, tame tarpe ir ne be mūsų kvankų valdžioje sprendimų), ir nebuvimas jokio lyderio, kuris būtų vertas gatvės politiko (tokiu, priminsiu, Sąjūdžio laikais buvęs profesorius Tata, kurio šiaip ne miniai mitinguose kalbant yra kančia klausytis).

Nes taip iš visos pagarbos Nidai PhD Vasiliauskaitei, bet tokios jos protingos mintys gatvės miniai, dėstomos net ir aiškiu, bet literatūriškai sklandžiu žargonu, nėra pilnai suvokiamos (nepamirškite, kad vėjas iš garsiakalbių nupučia vietomis frazes ar skiemenis), ir net man po to perklausyti tą jos kalbos įrašą pareikalavo pastangų, nepaisant, kad toms tezėms pritariu.

Taip ir nesulaukę antrojo bananų baliaus maldininkai išsiskirstė, nepaisant kai kurių pozityviai pasikrovusių entuziastų sukilusio noro prasieiti sostinės Gedimino prospektu link puikia tvora greičiau už sieną su gudais čia apsitvėrusio Seimo. Prie Vyriausybės pastato stabtelėti jie net nematė reikalo – nedomina jų nei nacional-liberalas dr Vincas Kudirka, nei pakoneveikta PIŠ tuose Gedimino 11 rūmuose.

* * *

Trumpas sąmyšis jiems ten kilo tik netoli Konstitucinio ir Aukščiausiojo teismų, mat buvo aptikti keli balti maišai, prikrauti skaldytų akmenų.

Uniformuoti patruliai, kone per prievartą prie jų atvilkti, ir vėl čia reagavo vangiai, kaip reagavo ir iki tol į visus maršistų savanorių tvarkdarių labai operatyviai išaiškinamus provokatorius, suprasdami, kad čia taip dirba kriminalinės policijos kolegos arba atidirbinėja savo smulkias kriminalines bylas šių klientūra, neskaitant net ir jau privačiai susamdytų triukšmadarių artistų, kurie visada atsirasdavę ten, kur juos pasirengdavusi filmuoti televizijos kamera, nes skandalingam siužetui pats siužetas nepasidarys, jei jo nesurežisuosi jau atidirbtomis technologijomis per daugiamečius realybės šou ir visokius policinius bei gelbėtojų pseudoreportažus.

Todėl uniformuotieji jokio dialogo su vis demaskuojama ta galimai dialogo grupe ir neturėjo – kaip ir suprato, kad kelių maišų ant kupros pro visas pareigūnų užtvaras, kai net moterų rankinės kratytos, taip neprasineši.

Aš, beje, neskubėčiau tuos maišus iškart nurašyti tik mentūros provokatoriams, nes jų atsiradimo priežastis gali būti juokingai banali – gastarbaiteriai iš buvusio Sovoko šalies, kur viskas tradiciškai taip daroma atmestinai, tiesiog išardė dalį grindinio ir šaligatvio užtvarų stulpeliams įkasti, o ardymo atliekas pasidėjo tvarkingai maišuose, kai reiks atgal po visko sukaišioti. Ir visa apsimestinė apsauga, atrinkta pagal lojalumo, o ne mąstymo rudimentus tokiam darbui, taip ir slampinėjo šioje “akcijoje“ pro tuos maišus nuošalyje prie šiukšliadėžių nekliudoma, kaip ir šitų slaviškų džumšutų prarabas nepasigedo atlikto darbo atliekų utilizavimui – žiūrėkite, jas net pagal savo logiką jie prie šiukšliadėžės ir pasidėjo, kad jei neprireiks, tai tegul po to komunalininkai išsiveža.

Nors piktybinio sąmokslo teorija, aišku, skambėtų įdomiau, bet net policija nieko neištirs, nes jei mano spėjimas, kuris remiasi ne vienų metų darbu asmens ir fizinėje apsaugoje patirtimi, teisingas, tai šitaip mentai lieka mentais ir dar kvailiais, ką ir reikėjo įrodyti. Net jei tai ir palikta piktybiškai, tai išvada dėl mentų irgi tuomet nepasikeičia.

O jūs dar ir sąmokslo kvailybėje ieškote?

* * *

Čia kaip JAV medvilnės plantacijų negrų bliuzą, džyrinamą lūšnelės prieangyje prie dulkėto žvyrkelio arba tuščiame kluone savaitgalio šokiuose po atgiedotų mišių su religiniu repu, vadinamu gospelu, ant tų čigonų balalaikos trijų stygų, laikyti “rasinio protesto muzika už pilietines teises“, taip atvedusia prie NObamos įprezidentinimo, nes baltasis finansininkų ir pramoninkų elitas nerado nieko geriau po dviejų nuobodžiai JAV laimėtų, bet be aiškaus tikslo užsitęsusių karų, tapusių bent jau puikia jų asmeninio turtėjimo mašina.

Ypač daug jaučiama to aštraus “socialinio protesto“ negrų dainose, kur tarsi litanija kartojama, kaip mano merga mane paliko, ir dabar man labai liūdna, kad neturiu kur įvairuoti savo pritvinkusio linksmakočio, bežiūrint visą savaitę į jos strėnas, jai ravint dvilinkai kukurūzų vagose, kas neabejotinai pakeltų taip dabar subjurusią nuotaiką, o dar tie britai iš riedančių akmenų šutvės, prišnioję jiems niujorkiečių žydų teikiamo gryniausio medicininio heroino ir kokaino, iki šių lūšnynų neatsibeldė ir neištraukė į radiją to džyrinimo nudaužtu alaus butelio kakliuku per tris septakordus (nes truputį pritrūko vieno piršto užspausti iki mažoro arba minoro progresijos, tai gavosi toks kaimo džiazas, iki našvilinio baltųjų panašaus country gal netempiantis, bet vis tik monetizuotis norintis), ir dar tuos pačius akordus gale pakartojant atbulai (angl. turn-around).

Man kiek ramiau pasidarė ir dėl mielos Nidos, nes jei kalbėtų skriaudžiamiesiems baudžiauninkams kaip tas Martynas, kuris dar ir Liuteris, bet Karalius Jaunėlis, sostinėje bent ant irgi Martyno, tik Mažvydo vardo bibliotekos laiptų, tai, bijau, kad dar ir nušautų kaip tą, kuris turėjo svajonę ©, kad vieną dieną, suprask, visi mes tarsi kudirkiškoje giesmėje apie težydinčią vienybę ©.

Bet kai tave iš VADukų į VATinukus persivadinę kostiumuoti sportiški vaikinai tamsintais stiklais per požeminį garažą į kabinetą atveža, tai nepastebi tos stovylos po langais, kuri taip surašiusi himniškai ant Preobraženskio leibgvardijos pulko maršo pagal dabar žinomą Guns N’ Roses dainos Sweet Child O’ Mine akordų progresiją (tebūna tau lengva žemelė, Linai Pečiūra – trūksta man tavo gitarinių įžvalgų ir patarimų).

Nežinau, kiek reikia būti paikam, kad taip ir įtikėtum sugriovus SSRS vien dainelėmis taikiuose susibūrimuose, ko per visą Šaltąjį Karą nesugebėjo tos imperialistinės deržavos. Tad ir iš tokio protesto prieš PIŠ gaunasi tik piššš (kas yra liūdnai ironiška, kur liūdnai yra bliuzas, o ironija – sinonimas žodžiui apgailėtina).

* * *

Kas aš toks, kad kritikuočiau, aišku – mane gi dar steoroidinio komisaro bobinai užkardė, apsimelavus keturiskart mentiško pyaro matoniui apie tokios jų “represijos“ priežastis.

Valdžioje per tuos trejus metus, nepaisant įvykusių pernai rinkimų, ar kas nors iš esmės pasikeitė?

Irgi ne.

Netgi faktiškai nauja Seimo sudėtis, nepaisant to, ką ten pernai tūlas pareigą taip būtinai savo balsą į urną išmesti jaučiantis rinkėjas pririnko. Aišku, dabar Talibų Sąjungos senbuviams būtų parankiau iškart į Vėlinių Raganų koaliciją pasiimti išverstaskvernius “demokratus“ vardan tų “vieningos“ Lietuvos, nei tuomet anuos progresyviuosius angliškus keiksmus patvoriuose įsisavinusius laisvėnus, bet manau, kad tai tik laiko klausimas, kada taip ir nutiks – kadencija gi dar net neįpusėjusi.

Kas iš tų reikalavimų valdžiai, kai protestuoji prieš vyskupų ir davatkų diktatūrą šventoriuje palei girto samurajaus statulą prie žemaitiško ponio?

Kodėl valdžia turi atsižvelgti į tuos reikalavimus, kurie, elementarius derybų principus išmanantiems, išties yra tik maldavimai, nes niekuo neparemti – gi išdėstėte ir praeitą kartą, ir šį, net jau susimažinę maloningus prašymus vietoje visos šitų kvaišų bobiausybės atstatydinimo tik iki vos trijų ministrų, ir kas pasikeitė?

Nuo šiandien gi dar ir gaunate karantiną be komendanto valandos, kol kas, tačiau jau su pilnai legalizuota piliečių segregacija pagal kinų komunistų jau iš esmės taikomą “socialinio kredito“ sistemą.

Na, jei kinų virusą galima įveikti kiniška nepaklusnių piliečių kontrole, tai tada viskas tose priemonėse aišku ir logiška, tik nesuprantu, kodėl tuomet turėjome su tais kinais dėl kitų kinų susipykti valstybių lygiu?

Gal kad vakarykščių komsomolcų mažorai vaikučiai, atėję į valdžios elitą anaiptol ne savo gabumų ir gebėjimų dėka, dabar keršintų veidrodėliui, kad snukeliai kreivoki (be užuominų į nuosavą su valstybine kišene painiojantį opiai padėjusį ir mokantį išvežti ministrą, dabar ant vieno elektros laido pasodinusį septynetą nepakaltinamų parazitų – ačiū, kad elektros ir kitų energijos išteklių kainos kyla tik perpus, o ne septyniskart, turint omeny natūralias monopolijas, ir ekonomikos dėsnius, kam visas šitas taip ekonominės rentos sukuriamas pelnas turėtų būti perskirstomas vietoje nusavinimo).

Tad, nesuprantu, o kodėl valdžia turėtų atsižvelgti į kažkokios nepatenkintos visuomenės grupės reikalavimus? Kas bus, jei neatsižvelgs?

Kiek valdantieji Seime turi maršistams palankios opozicijos, kad būtų blokuojami jų vyriausybės nutarimai ir sprendimai, ar kad būtų keliamos interpeliacijos susimovusiems (o kurie ten dar ne?) ministrams?

Ar turintis subalansuoti ne tik valdžios atšakas, bet ir valdžios ir visuomenės įtampas, nes juk tam ir renkamas pareigoms tiesiogiai, ekselencijus yra parankus sąjungininkas teisėtiems (čia ne apie atsivilktas simbolines kartuves, aišku, kalba) maršistų reikalavimams, ypač kai kalba eina apie jo paties patvirtintą vyriausybę, ir aš nesu girdėjęs, kad būtų pareiškęs dabar kažkokį nepasitikėjimą kuriuo nors ministru?

Ar tikrai išnaudojamos teismų, įskaitant ir Konstitucinį Teismą, į kurį jau galima gi kreiptis tiesiogiai, galimybės ginčyti tuos įvardintus nekonstituciškais vyriausybės sprendimus?

Kiek profsąjungos palaiko maršistų reikalavimus dėl apribotų teisių į darbą ir pajamas, grasindamos visuotiniais streikais šitai valdžiai, nes ne tik Trišalėje Taryboje susitarti neina, ir su papildomomis sąnaudomis apkrautais darbdaviais nepaklausia to klaidingai vadinamo valstybe naglo snukio, ar jau visiškai čia išpindėjai – kai nėra kam per šituos durnių su iniciatyva valdininkų nagučius plaktuku vožtelėti?

Kiek realiai maršistų protestai ir “riaušės“ (kurios praeitą kartą po vidurnakčio buvo sukeltos pačių orkų) kelia rūpesčio jėgos struktūroms (nes, matote, ne mirusioje respublikoje, bet realiai veikančioje demokratijoje šios vadinamos teisėsauga, kadangi jas prižiūri civilis vidaus reikalų ministras, o ne pajungia, kaip matome, savo vos 19 procentų rinkėjų balsų, kurių pagal apklausas jau yra gerokai ir mažiau, taip išrinktos šaikos™ saugojimui)?

Tai į visus šiuos klausimus, jau nekalbant apie palankią valdantiesiems žiniasklaidos, tapusios per Lithuanian Russia Today monikučių skirstomus tuos pradulkintus iš SAM pandemijai pinigus tik propagandos įrankiu, atsakymas yra… apvalus nulis.

Todėl ir atsakymas šventoriaus protestuotojams, kaip iš esmės ir prognozavau savo įraše Patreon, gaunasi ne Carthago delenda est, bet tik ite, missa est.

Amen.

P.S. ir eikite skiepytis – antai vakar paskelbta, kad iš 16 numirusių nuo COVID-19, tai paskiepytų tebuvo tik 5, todėl tai yra apgailėtinas santykis, kurį dera padindinti bent iki 15 paskiepytųjų iš 16 kovydinių numirėlių, kad į tą vieną antivakserį visiems pasityčiojant būtų galima pelnytai pirštu baksnoti!