Ketvirtadienį Lietuvoje stojo pilnatis.

Vakarop apie viską (po laiko ir už jus) pagalvojusioje™ ofisiniai čingačgukai (žr. vok.) prisilakė tiek, kad su boltais teko daugumą išvežioti, tačiau vis tiek jie nebuvo jau kitąryt dar fiziškai įgalūs sugrįžti į darbą, todėl ilgasis savaitgalis stojo anksčiau laiko. Nebepaeinantiems ir trūkusiems po stalais jų sugėrovams dabar jau reikėjo buvusiosios, nes išėjusios vietoje meilės ieškoti naujų gyvenimo iššūkių, meidės humanitarinės pagalbos iš jos vadovaujamo vietinio Raudonojo Kryžiaus.

Nes ir vėl (sic!) vokiečių konkurentas suteikė priežastį prisišvęsti iki žemės ir kolegių užpakalių graibymo.

Kai šitie dabar užsidūzginę glušiai įsivedė pišpasių kontrolę savo didparduotuvėse, ilgai turėjo netrukti, kada dašus, kuomet šiems šykštiems, godiems ir pavydiems iks-tinklo funkcionieriams kirs nukritę apyvartos per jų pačių kišenę, ir pakibs grėsmė irgi greitu laiku ieškotis naujų gyvenimo iššūkių, nes jų šeimininko Londėje gyvenimas nėra pigus, o ta trofėjinė žmona vis labiau primena jam savo norais ir užmojais tą žvejo žmoną iš “Auksinės žuvelės“ pasakos, tik va toji numa-numa-jė pasaka pati savo išlaidų neapsimokės.

Žodžiu, tas pelnytas viarslo savinininko klausimas “ė, a kur babkės, lochai?!“ iškils labai greitai.

* * *

Aišku, mano draugai, kurie nebuvo darbiniais ar verslo reikalais susidūrę su tuo rinktiniu kontingentu, kurio neuroninių jungčių ypatumai smegeninėse sudaro tą taip vadinamą “korporacinę kultūrą“, besiprašiusią nekart net ne šūvio į kojas (jie ir taip sau pasišaudo, bet per didelė, nors konkurencijos tarnybos tarakonų ir niekaip neįžiūrima, toji pinigų darymo per taip vadinamą šiuolaikinę prekybą monopolizuotoje rinkoje mašina, kad savo sąnaudų neperkeltų į jūsų kišenes), o jau uvertiūrai granatsvaidžio į langus ir po to dezinfekcijos liepsnosvaidžiu, tai vis tikėjosi, kad šitie privers kvankas valdžioje persigalvoti, nes juk šių visa Vėlinių raganų koalicija yra apmokėta mūsų oligarchų iš jūsų anksčiau išviliotais pinigais per visokius laisvarinkinius institutus.

“- Ne-ne-ne-ne-a..!“ – sakiau aš tiems naivuoliams, “- Jūs per gerai manote apie visą šitą didžiųjų šlangų (vok.) intelektinį potencialą bei gebėjimą panaudoti piniginius svertus!“

Ir nesuklydau – lietuviškas godaus, šykštaus bei pavydaus sodiečio mentalitetas pramušė sprendimuose ir šiuo atveju visiškai taip, kaip tame anekdote, kur dievas davė malonę prašyti lietuvio ko tas geidžia, bet su išlyga, kad jo kaimynas gaus dvigubai.

– Tegul mano karvė pastimpa! – iškart nedvejodamas paprašė lietuvis “malonės“ sau ir dvigubai tiek jos savo kaimynui.

Tad kai valdančiųjų kvankų sprendimu, sugeneruotu “gerų žmonių“ ir iš “apie tas pagalvojusias“ dėka, tas ir “runkelius“ aptarnaujantis tinklas nusprendė su lopeta (sic!) išsivaikyti savo pirkėjus “runkelius“, nes įsileisti tik “elitinius“ pirkėjus su pišpasiais – tai ir didžiausio prekybos tinklo Lietuvoje vadyba, netekusi per pastaruosius vos nepilnų keletą mėnesių ketvirtadalio savo buvusių apyvartų (bet koks po to kilusio pasityčiojimo buvo išspaustas “gražus“ ir išties apgailėtinas jų užsakytas spaudos pranešimas, kaip premijos, jiems, neva, paaugę), kvykaudama kaip paršeliai iš džiugesio iššovė šampaną ir po eilinės salvės sukrito be sąmonės savo knyslėmis į baltas mišraines ant furšetinio stalo.

Žydšaudžių tautos pravarde galutinai užstigmatizuoti vietos čiabuviai nei kiek nepasipiktino tokiu vėl užsifašistavusių (gal pas juos genuose?) vokiečių (sic!) tinklo ir jo vietinių kolaborantų segregaciniu sprendimu, ir jokios protesto akcijos spontaniškai prie šių parduotuvių neįvyko, kaip ir niekas simboliškai ant to logotipo su kreiva i jokių priderančių svastikų neužpaišė, nors klausimų dėl šios nebekiltų – pilnaties nušviestos duženos žiba krikštolu naktyje.

Sakykite, kiek dar šioje šalyje likę iki galutinio sprendimo?

* * *

Užsukęs išvakarėse į parduotuvę ir dar po to, kaip žinodamas, į degalinę, tai kitądien kaip koks piktdžiugiškasis antivakseris ketinau pravažiuoti pro tas visas parduotuves ir pasityčioti iš visų tų buožgalvių su pišpasiais, kurių nebeįleidžia nusipirkti maisto, o kitų parduotuvių tiesiog nėra (pas mus regione to nacių tinklo irgi nėra, tad esamos lietuviškos, įskaitant dvi “prancūziškas“, vis dar aptarnauja visus be segregacijos).

Nes pirkėjų skaičiui, matai, jau 30-ties metrų kvadratūros (praeitą kadenciją iš dabar apmokamų įkakotukų, tai kas ten tyčiojosi apie du metrus nuo kliento į visas puses, nepamenate?) viduje pritrūksta (ir kas ten taip irgi tyčiojosi iš to psichiatro su šaulio berete, kai tas stovėjimo vietas prie parduotuvių reguliavo – ir kaip, toli savo visišku bukumu nuo šio jūsų SAMinės dulkės dabar nutolo?), tad dabar priversti eilėje stovėti kartu su visais dar nesuskiepytais eksperimentinėmis (ir vis daugiau progresyvių šalių uždraudžiamomis, ko glušiai sąmoningai pasirinko negirdėti) vakcinomis prievarta, nes tie “tikintys mokslu“ (šiaip tikėjimas yra religijos, o ne mokslo sritis, bet “krikščioniais“ save melagingai vadinančiai šaikai ir jų pakalikams skirtumo tame, matau, nebėra, ir kuo jie vadina išties tik savo valdžią ir propagandą), visi durniai su iniciatyva jau ir trečią petį paaukojo vardan neaišku kokios jų įsivaizduodamos laisvės apsikrėsti ir pakliūti į ligoninę, kaip antai visa suskiepyta Pakruojo savivaldybė su pačiu meru, kaip merui ir solidžiau priklauso, išvežtu jau rimtesniam gydymui į Šiaulius.

Todėl aš netikiu, kad šitas košmaras su vis intensyvėjančiu šitos nuolankios baudžiauninkų ir prisitaikėlių mentaliteto tautos terorizavimu kažkaip savaime baigsis.

Tos bobos (abiejų lyčių) savo nuolat kaitaliojamus ir vis per anksti atpezamus į viešumą sprendimus priiminėja be jokio pamąstymo, o kaip ta procedūra praktiškai atrodys realybėje – ir ne tik per idiot-proof kriterijų.

Na, tiesiog menkadūšis elituko išsisukinėjimas nuo karinės tarnybos nedavė progos susiformuoti tokioms neuronų jungtims jų smegeninėse – tik su sąlyga, kad jų kaukolėse bent jau buvo tie prigimtiniai smegeninės laukai su neuronais, iš kurių galima formuoti nuoseklių procedūrų įsivaizdavimo ir kūrimo procesus. Čia jei įdomu, tiesiog palyginkite Portugalijos visuotinės skiepų kampanijos efektyvumą ir jo greitą sėkmę, kuomet procesui ėmėsi vadovauti kariškis.

Tiesa, pas mus nepavyks – nes mūsų kariuomenės vadai, galima sakyti, kariuomenėje juk ir netarnavę, savo antpečius išsičiulpę iš politikų, besitrindami tik biurokratiniuose koridoriuose ir kabinetukuose, bet ne karinėse misijose, kurių per 30 metų visam lietuviškam nevykėlių elitukui įprastiniu būdu taip išvengę.

* * *

Nutiko kaip tik atvirkščiai – nes dabar jau keli šimtai per pilnatį kitą dieną policininkų siautėjo po prekybos tinklus, puldinėdami pirkėjus, ar tie kartais nesinaudoja maistui įsigyti kokiu negaliojančiu ar svetimu pišpasiu.

Nekalbant apie tai, kad mes, akivaizdu, turime 200 mentų (nes čia jau ne policija) per daug, kurie, žinote, kainuoja ir jūsų pinigus, tai norėčiau paklausti: o tai kokią nusikalstamą veiką čia pirkėjai vykdė, kai norėjo susimokėti už maistą?

Sveiki žmonės (gi netestavote, ar nėra viruso nešiotojais!), kurie jokios žalos kitų sveikatai ir gyvybei nepadaro (ypač tiems taip įtikėjusiems mažai veiksniais skiepais – jūs gi “nebeužkrečiami ir nesusergantys“, ar kaip ten su tomis “užgrūstomis reanimacijomis“ bei “neskiepytųjų epidemijomis“?), ir jokių materialinių nuostolių nesukelia, nes nevagia atėję nuo lentynų ir neplėšikauja, bet dargi ir atiduoda savo pinigus už prekes kaip verslo santykiuose įprasta!

Čia trumpam stabtelėkite ir pamąstykite apie pačią situaciją (sunkiau tą pamąstyti taip niekada versle nedirbusiems, kaip mūsų šiai bobiausybei).

Ir pagalvokite, ar už jūsų pinigus išlaikoma į mentūrą jau pavirtusi toji uniformuotų orkų gauja nepiktnaudžiauja dar ir savo įgaliojimais, paversdami baudžiamojo kodekso nuostatas, įskaitant prisidengiamą tarsi figos lapeliu tą straipsnį apie “svetimų dokumentų naudojimą“ (pišpasis nėra dokumentu; ne, darkart – pišpasis nėra jokiu asmenybės tapatybės dokumentu, o jo primetimas šiai funkcijai atlikti yra antikonstitucinis bei teisiškai niekuo nepagrįstas, kaip ir neigiamai vertinamas JT ir PSO bei EP, kurių sąmoningai glušės valdžioje net girdėti nenori) iki visiško reduction ad absurdum, kaip sakė tie romėniškosios teisės kūrėjai?

Jei pagalvoti neišeina, tai reiškia, kad vargas tau, Šiaurės Jeruzale, nes propaganda galutiniai išplovė čia šiame psichočernobylyje ir mirusioje respublikoje buvusius ir taip menkus sveiko proto likučius.

* * *

Aš nuoširdžiai neprisimenu kada buvus tokią toksišką aplinką šioje šalyje, nepriklausomai nuo to, kad pamenu dar ir vėlyvąjį brežnevizmą (gi komunistai “ir tada dirbo Lietuvai“), ir linksmuosius 90-uosius (kai kūrėme liberalią ir demokratinę visuomenę bei kapitalizmą vietoje sužlugusio “išsivysčiusio socializmo“), ir visas tris ekonomines krizes po Sąjūdžio.

Ir net gal pakaktų palyginti tas tris pastarąsias vyriausybes šiame tūkstantmetyje iki šių kerštingų, pagiežingų ir agresyvių psichopatiškų manipuliatorių, neturinčių jokio padoraus išsilavinimo, nepriklausomai nuo susiveiktų bukalauriškų diplomų ir visokių mėslitiškų daktarų titulų, ir netgi tiesiog žmogiško padorumo, kadangi joms (abiejų lyčių) moralė yra išvis kito pasaulio dimensija (tai gal kitam įrašui užbaigsiu jų mentaliteto analizei skirtą įrašą, nes išvados ten mane patį baugina, deja).

O juk visam šitam absurdui sukurti užteko joms net nepilnų metų…

Ir kas labai gerai apibūdina jus pačius, mieli tų talibų šaikos ir visokio korupcinio plauko “liberalų“ rinkėjai, esantys irgi lygiai tokiais pačiais godžiais, šykščiais ir pavydžiais besmegeniais, ir kurie dabar pasirengę pagal komandą jau ne tik viešumoje užsipuldinėti dehumanizuotus ir socialiai tyčia deklasuotus šios visuomenės kitaminčius, bet netgi ir sunaikinti fiziškai, apie ką atvirai ir be jokių teisinių pasekmių kvykauja – kiek taip esate pritvinkę neapykantos visiems tiems “liaudies priešams“, “eretikams“, “žemesnės rasės individams“ ir pan.

Kažkur girdėta?

Tai va istorija todėl ir yra vis linkusi kartotis ir kartotis, nes ir jūs jos nesimokote, ir nelabai toli evoliucionavote nuo primatų sąmonės būvio link humanistinės (žmonių) visuomenės, taip vis dar esantys labiau tik homo, nei sapiens, pasirengę suėsti visus individualistus “neandartaliečius“. O net ir buvusią nedidelę empatiją okupantai selekcijos būdu per keletą šimtmečių šioje tautoje seniai išoperavę.

Tik čia liūdna ironija dar tame, kad už taip vadinamą empatiją yra atsakinga ta pati neokortekso dalis, kuri dar atsakinga ir už intelektą (ačiū moterims, dykai šitą smegenų dalį evoliucijoje davusioms ir vyrams, kurių pirminė funkcija nebuvo išvis reikalinga, o antrinė pašalinė nereikalinga iki dabar daugumai, ką patvirtina medūzos, išgyvenę be smegenų milijonus metų).

Sakyčiau čia vėl, pagalvokite dabar stabtelėję gerai, ką tai reiškia mums, kaip tautai šioje šalyje, bet staiga pagalvojau, kad tam reikiamam pagalvojimui gali juk nebūti tiesiog “pagalvojimo organo“.

* * *

Aš manau, kad šitas agresyvusis marazmas iš supanikavusios ir nebežinančios kokių dar represinių veiksmų toliau griebtis (nes apie kitokias strategijas neturi jokio išvis supratimo tarsi tas mentas iš anekdoto apie eksperimentą su pririštais palmėje bananais, kuomet beždžionė papurto ir, supratusi, kad pririšti, susiranda pagalį, kad tuos nusimuštų, o mokslininkai, neapsikentę laukti, kol mentas pats kaip homo sapiens susipras, šiam pagaliau pataria pagalvoti, į ką tas atšauna – ko čia galvoti, gi purtyti reikia, purtyti!) glušavotos valdžios (kaip ir sakiau prieš gerą pusmetį, sugrįš tas koronavirusas nauja banga rudeniop, nepaisant masinio suskiepijimo, nes tas įvykę jau ne vienoje šalyje, bet tai kas klausė?) ir jos visų dirbtinai sukeltoje isterijoje besipurtančių pakalikų, stumiant ne tik griežtesnes priemones visuomenės kontrolei (sakykite, o jau tuos talibo Antano Matulo ir įgyvendintus Aurelijaus Verygos draudimus alkoholio prekybai, kaip sapaliojote, bent jau pasinaikino, ar dar ir naujų įvedė, jus išdūrę – klausiu todėl, kad čia berašydamas taip įkyriai jaučiu tą svaigų žolės dūmelio kvapą, užnešamą nuo pučiančio jauno kaimyno pro mano lango orlaidę?), seniai taip nusispjovus į bet kokius demokratijos principus.

Antai už įvedamą privalomai abonentinį kassavaitinį mokestį, lygų buteliui viskio (čia net turistus per pirmąją panikos bangą Lukiškėse tarsi konclageryje karantinuoti raginęs ir dabar susiskiepijęs konjuktūrščikas kuodipezalitiškos buhalterijos atkuto), už teisę darbuotojui ateiti į darbą (sic!), tai balsavo net neturėdami privalomo tam kvorumo.

Štai tas sąrašas neberinktinų piktavalių, stokojančių empatijos ir sveikos nuovokos, nes išreiškusių per savo limbinės (gyvuliškos, vietoje neokortekso mąstymui) sistemos poreikį dominuoti, palaikymu (t.y. visi 65 aktyvūs už ir 5 leidę balsavimui įvykti) dar vieną iš daugelių represinių ir žemesnę visuomenę terorizuojančių priemonių (pasidėsiu čia sau, kad būtų po ranka, nes panašu, kad jau privers ir mane, liberalų anarchistą, vėl nueiti į ateinančius, jei tokie dar čia bus, Seimo rinkimus):

Manau, kad seniai metas sugrįžti prie pradinio parlamentinio principo, kada suskaičiuojami palaikantys balsai, o ne visi išvedžiojimai apie nuomones – taip istoriškai dar britų Parlamento Bendruomenės Rūmuose už YAY ir NAY nariai sueina fiziškai į tam skirtus kambarius, kad juos taip suskaičiuotų, o antikinės Romos Senate irgi skaičiuoti tik atsistoję ir perėję prie pasiūlymo autoriaus pusės.

Kitaip tariant, jei sprendimui priimti reikia 71 balso už, tai visi kiti turėtų būti nesvarbūs, o įstatymas nėra laikomas priimtu, kol už jį neprabalsavo 71 iš 141 Seimo narys – nes čia jums atsakymas, kaip tie visi absurdiški, papirkti ar jums akivaizdžiai kenkiantys įstatymai priimami mažumos valia, kaip ir ši valdančioji koalicija, primenu, buvo išrinkta mažiau nei penktadalio visų rinkėjų balsų.

* * *

Bet šio balsavimo atveju čia įdomiausias, aišku, ne talibų sąjungai priklausantis krašto apsaugos medžiotojų (KAM) būrelio metraštininkas, laikomas įkaitu ministro kėdėje Totorių gatvėje, Arvydas Anušauskas, kuris išvengė savo komandiruotės dėka prievolės paklusti šaikos šokamiems karo šokiams aplink pilietinės visuomenės sunaikinimo jų įpliekstą pilėnišką lauželį, ir kažkur į žygius patraukęs tos jo įvardintos šaikos trečiasis brolis kompradoras, ar du linksmakočius, krikdemišką ir socdemišką, taip demokratiškai apžiojęs užsiregistravusiu (palaikiusiu sprendimą) ir formaliai balsavusiu prieš (pasirodžiusiu opozicionieriumi) Liudas kaip Jonaitis.

Čia įdomiausias yra “antivakseris“ darbietis Aidas Gedvilas, kuris užsiregistravo tik pasisakyti prieš šitą sprendimą, o pirmininkavęs talibas Jurgis Razma jį prieš jo valią (ir juk fiziškai ištraukusį savo seimūno kortelę balsavimui iš registratoriaus!) vis tiek įregistravo per savo prezidiumo konsolę balsuojančiu, kad gautųsi šitos įsisiautėjusios, kai nebėra opozicijos Seime (nors čia išverstaskverniai demokratai su žaliais valstiečiais bei raudonais socdemais sutarė), mažumos kvorumas iš 71 balsuojančiojo. Ir kai tas iškėlė skandalą (ar ponas darbietis taip tik apsimelavo, bijodamas nulinčiavimo?), tai ponas pirmininkavęs išvis pasišalino – be komentarų iš jo ir šios situacijos pusės.

Mano draugai ir vėl naiviai mano, kad Seimo etikos ir procedūrų komisija šitą skandalingą faktą peržiūrės ir lieps tuomet perbalsuoti, nes balsavimas laikomas teisėtai negaliojančiu.

Bet aš nesu tiek naivus, todėl ciniškai prognozuoju, kad šaikai, kuriai nusispjauti net ir į jų nuolat pažeidinėjamą Konstituciją, tai  Seimo Statutas išvis yra niekinis dokumentas (prisiminkite, kaip šlykščiomis intrigomis jos “rinkosi“ Seimo valdybą, grubiai nušalindamos valstiečių opoziciją nuo šiems priklausančių valdybos narių ir audito komiteto postų!).

* * *

Optimistas manyje sako, kaip dar čia gerai, kad valdžioje dabar turime tik kompradorines kalbančias kojines, kuriomis per jų šiknas sugrūstos godžios “rėmėjų“ rankutės manipuliuoja.

O įsivaizduokite, jei valdytų kokios tikros nacistės feministės, vadinamos femi-nazi (nors čia dėl laisvėnių dar suabejočiau)?

Taigi baudžiamosios bylos kaip ir dabar dėl pišpasių jau būtų keliamos visiems vyrams, kurie pasirodo gatvėje nekastruoti (pagal totalinę kampaniją “Bybys už laisvę!“) arba kaskart iš naujo neužsiplombavę 7-10 dienoms savo skaistybės diržo artimiausiame mobiliame punkte, užsiregistruodami vė vė vė stop penis el tė (kiek daug luditų nesugebėtų to padaryti dėl dvigubos P, vis skambinėdami telefonu 1808), nepriklausomai nuo to, kad nejaučia jokių erekcijos kilimo simptomų.

Besimptomiai žagintojai vis tiek gali išžaginti, įskaitant ir kastruotuosius po trečios sustiprinančios operacijos, nupjovusios jiems jau ne tik pautus, bet ir patį linksmakotį!

Ir todėl privalo patys dabar susimokėti už tą jiems primetamą užsiplombavimą, kaip ir skaistybės diržus įsigydami patys (galioja tik valdžios patvirtintų savų tiekėjų sertifikuoti skaistybės diržai – šiukštu pirkti kiniškus, latviškus, baltarusiškus, rusiškus, lenkiškus ir tuos, prieš kuriuos ateinančią savaitę pradės savo eilinę šaltojo karo aktyvią kampaniją titulinis anūkas, prakištas senuko ir uošvio į URMo [bazės] vedėjus!).

Šiaip nesu tiek dar optimistas, kad vis tikiuosi numirti natūralia mirtimi anksčiau, nei sulauksiu tokio meto (pastarasis privalomas ir visiškai neatmestinis mano šeimos gydytojo dėka sveikatos patikrinimas man prisakė gyventi ilgai, sveikai ir taip toliau laimingai!).

Bet suprantu, kad mano fantazija jau daugiau nebepajėgi nuspėti naujų šitų kvankų išsiPIŠinėjimo variantų, tai kažką panašaus gausime dovanų šios kadencijos kvailiojimo proga – tai net neabejoju, nes jau trendas tam tvirtai susiformavęs.

* * *

Didmiesčiai savo pišpasines dirbtinai primestas problemas išsispręs per barboras – ne veltui maximiniai, kaip pradžioje ir minėjau, šitiek prisilakė šios pilnaties, akivaizdžiai veikiančios bobiausybės ne tik hormoninius bei PMS, bet ir intelektinius (neįžeidžiant šio žodžio) ciklus.

Kiti arčiau mus gelbstinčio Suvalkų koridoriaus taip savo eurais pradžiugins lenkų prekeivius.

Tas degalinių tinklas, kuriuo aš naudojuosi, kol kas tiek, kaip mūsų kariškių pinigų dėka remiantis separatistus Donbase ar į Circle jerK persivadinęs, nenudurnėjo (oi, atskiro linksmo pasakojimo vertas mudviejų su kasininku duetas prieš vietos šiukšlinės vairuotoją dėl vieno cento kavos, kuri šiam nepriklausė, skirtingai nuo manęs), tai dujų į savo švedišką lėktuvą įsipilti iki artimiausios bedrionkos ir man užteks, o ir yra kas jau trečiadienį ten be manęs važiuos, tai galiu netgi užsisakyti.

Aš manau, kad čia aš nepadariau jokio atradimo, ir taip ne pirmi metai verčiasi visi naujieji varguoliai ne vien provincijoje, savo mityboje maistą pakeitę į pigias kalorijas.

Klausimas tik kitas: ar jau užteks manęs sulaukti bent šio gruodžio, užuot pasitraukus nuo viso šito įsisiautėjusio ir įvalstybinto smurto su visam?

Taip belaukiant daugiau naujienų iš niekur – ačiū už kontekstinę nuorodą diskusijoje Tomui iš Airijos: