(Pradžia – čia)


Tomas tuomet liūdnai konstatavo, kad čia jau tokia “teritorinė algoritminė būsena, ir tu jos nepramuši?“

Bet aš kiek patikslinsiu: išties yra ne teritorinė, bet kultūrinė ir socialinė aplinka, kuri formuoja ten gyvenančių žmonių taip vadinamus socialinius instinktus iki 7-8 metų, o paskui jau – ir jų moralę iki lytinės brandos pradžios, ką aš apie mūsiškių einamąją valdžią tą jau rašiau štai čia (Amoralios valdžios moralinė dilema).

Ir kitokie ukrainiečiai nebūtų jau ukrainiečiais – pamąstykite apie tai minutę.

Ir kas yra išties taip pat ir mūsų tautos problema, nes tokia pati mūsų godi, šykšti ir pavydi tauta tik va tokį patį savęs vertą elitą taip išsirenka.

Ir tai problema ne tik tame, kad elitas nulemia ir šalies ateitį (apie ką jau irgi rašiau – tame tarpe paminėdamas ir Ukrainą).

Nors Tomas vis dar abejoja, man sakydamas, kad tas prisivogimas jam iki šiol nesuprantamas. Nes – “o kur telpa? Tikslas – gi DNR palikti, o ne už žandų prisikišti, arba įsigyti auksinį unitazą“.

Bet aš primenu, kad trys esminiai biologiniai poreikiai, dažniausiai instinktais taip ir įvardinami, mums visiems, kaip kostiumuotoms beždžionėms iš homo sapiens primatų rūšies, yra visų pirma – paėsti (linkėjimai instagraminiams skrandžio būsimojo turinio fotografams!), o tik antrasis – jau yra tas dauginimosi arba seksualinis.

Ar ir jūs irgi taip skaitote tik tą instagraminę išmintį po numanomai reprodukcinei sueičiai savo “seksualiomis“ pozomis viliojančių visų tų patelių nuotraukomis, ir tikrai tikrai tik dėl tos jų “išminties“ tas jų nuotraukas ir apžiūrinėjate, nes irgi kartu ne vien Balio kekšyne siekiate taip “atrasti save“, “nebijoti išlaisvinti savo vidinį aš“, ar džiugiai “paskandinti pozityve“ visą tą jus supantį “nesėkmingų žmonių toksiškumą“?

(ir, pozuotojau, gal jau pasitrauk iš kadro, nes tik savimi gražų foną užstoji).

Na, o tas “auksinis unitazas“ – tai jau yra trečiasis biologinis poreikis, vadinamas dominavimu arba išsidirbinėjimu (originalioje žinutėje čia žodis skambėjo “prancūziškai“ beveik kaip ir antrasis, reiškiantis lytinį aktą), ir dažnai padeda realizuoti sėkmingiau anuos du, nes juk ir tų “alfa-patinų“ visos (sic!) patelės nesąmoningai sau geidžia labiau (nebent nusprendžia visą gyvenimą būti nelaimingomis ir pasirenka tiksliuosius mokslus arba filosofiją).

Ir, be abejo, aišku – it’s lonely at the top but you eat better.

Tūlas homo sapiens primatas, vadinamas “influenceriu“, visa savo esme (iš man-kave)

Darkart pakartosiu: visiškai nepriklauso nuo to, kokia tai primatų rūšis ir kuo save tautiniu pagrindu identifikuoja – šie trys biologiniai poreikiai yra būdingi visiems homo sapiens sutvėrimams. Kai kurie taip visą gyvenimą ir pragyvena, tenkindami tik šiuos poreikius.

Ir tai, beje, yra visiškai normalu, nes tai yra natūralus biologinis “instinktas“, lygiai taip pat būdingas ir netradicinei seksualinei orientacijai.

* * *

Tomas, aišku, kaip nuoširdus šventraščio žmogus, yra didesnis naivuolis optimistas, sakydamas, kad “pavydas ir ką žmonės pagalvos – tai esminiai algoritmai, kurie mus įstumia į tam tikrus veiksmų algoritmų loop‘us, iš kurių sunku iššokti; nebent emigracija ar vedybos su kita algoritmine sistema, kuri būtų stipresnė.“

Deja, bet tai, kaip jau sakiau – nepadės.

Kaip yra dainavęs ir visai neseniai jau a.a. Aleksandras Gradskis, kad ir kuo tu būtum, ar rokeriu, ar stačiai tikinčiu vienuoliu, bet esi sovietinėje baloje permirkęs, ir tokiu išliksi net per slenkstį perlipęs:

Daina, kurios tekstas yra ir po klipu, tad galite jį google translate, kas nemokate “didžiojo ir galingojo liežuvio“, nėra geniali tuo, kad jis taip apie kritiškai sudainavo tik apie savo tėvynę Rusiją ir apie savo tautiečius rusus.

Nes jis iš esmės paaiškino visiems, ir mus įskaitant (jo dainoje čia minimi ir pirmieji mūsų atkurtos Lietuvos Respublikos parlamento ir vyriausybės vadovai), bendrą visą šią moralinę problemą be didesnių neurologijos mokslo ar kokių psichologijos, etikos ar tokių pačių astrologijų pseudo-mokslų, kuriais tik glušai tikėti išeina, išvedžiojimų.

Juk morale vadinami aukštesnio lygio socialiniai instinktai susiformuoja apie 10 metus (smegenys baigia augti keletą metų iki lytinės brandos pradžios, kai jau nuo hormonų audrų, ruošiant organizmą reprodukciniam ir esminiam biologiniam instinktui, tą “stogą nurauna“) – jie taip leidžia mūsų neokorteksą (t.y. smegenų žievę – tuos visus vingius su savo neuronų junginių funkcinėmis zonomis) nuo nuolatinės veiklos atpalaiduoti, nes tas raukšlėtasis riebalinis pilkos masės svetimkūnis mūsų organizme yra dar ir labai imlus energijai (ėsti gal ir skanu, bet tiek į skrandį netelpa).

Todėl visą laiką iš esmės taip funkcionuoja tik limbinė ir energijai gerokai pigesnė sistema. Na, tarkime, kai vairuoji, tai juk negalvoji, kaip jungti pavaras, kaip pedalus spaudinėti ir pan. – tą darai tik pačioje pradžioje, kol dar mokaisi, t.y. iki pagaliau susiformuoja reikiami įgūdžiai iki automatizmo, kone reflekso (jų visumoje – dirbtinio, nes sukurto, instinkto) lygyje.

Kaip tu po to pakeisi tą suformuotą jau socialinį instinktą – persiauklėsi didelėmis valios pastangomis ir prievartos prieš patį save pats?

Na, o ir kam tau to reikia, jei iki tol viskas sėkmingai funkcionavo, ir, jei taip netyčia staiga suabejotum, tai visokie koučeriai tave užmotyvuoja tą ir toliau tęsti, idant galėtum ėsti, kruštis ir išsidirbinėti?

Visi valdžioje “vagej“!

– O jei tave išrinktų – irgi vogtum?

– Nu tai jo! Ar aš kokistais lochas?!

Viskas.

Po to pakeisti galima tik ūgio patrumpinimu per galvos aukštį.

Kiek mauglių Indijoje iš džiunglių iki šiol yra paimta dar gana ankstyvame amžiuje apie 7-8 jų amžiaus metus ir bandyta socializuoti, tikintis, kad iki lytinės brandos pradžios šitas momentas dar nepraeleistas – nei vienas žmogumi jau nebetapo.

Tiesa, už tai jie visi (1) ėsti ir (2) kruštis bei (3) išsidirbinėti – dar ir kaip sugeba!

Nes tai yra biologiniai poreikiai instinktų lygyje, ir juos patenkinti jokių dirbtinių socialinių instinktų, ypač – jei tie dar ir prieštarautų, jau įdiegti į makaules nėra būtina, kad tuos jų biologinius poreikius realizuotų.

* * *

Tokie “maugliai“ ir mūsų valdžioje, ypač kurios postus dabar užsėdusi su liberaliomis prielipomis visa ta šaika iš Talibų Sąjungos, ir į kurią savo ruožtu, nepanorę apsimetinėti tais “liberalais“, taip praeina selekciją tik pagal “elitizmo“ (toji matoma arogancija ir demonstruojama pataloginė neapykanta savo tautai bei neslepiama panieka socialiai silpnesnėms visuomenės grupėms, pravardžiuojamomis varguoliais, buduliais ir runkeliais, taip melagingai pasivadinus krikščionimis demokratais…) – jau niekaip ir niekada nebesihumanizuos, nes moralė, deja, yra ne jų suvokimo dimensija, kad ir ką pezėtų apie “vertybinę politiką“ (kaip sakoma, kas apie ką šenka, o blusius – apie pirtį).

Beje, nereikia klaidingai manyti, kad dauguma mūsų rinkėjų tą buvusią šių pirmtakių kadenciją sau išrinko tik todėl, kad balsavo už, suprask, konservatyvią ideologiją, tradicines šeimos vertybes, tautinės Lietuvos valstybės viziją, įskaitant ir tą vaikų lietuviškumo ir tautiškumo sąmonės formavimą jau “kosmopolitų“ ir “globalistų“ čia išjuoktais tautiniais kostiumėliais, ir už savotišką gerovės valstybės (dvarponis juk irgi savo baudžiauninkais rūpinasi, ar ne?) modelį.

Anaiptol!

Šita godi, šykšti ir pavydi tauta balsavo tik už piktus ir kerštingus, kad tie atkruštų jų “socialiai atsakingais demokratais“ bei dar iki tol “krikščioniškais demokratais“ apsimetančius pirmtakius (nes jei kaimynui dievas duoda dvigubai, tai tūlas lietuvis prašo, kad jo paties karvė pastiptų) – va visus tuos naktinių reformų kubiliatorius su gobšiais prichvatizuotojais prietaisiniais.

Ir kai finale anos kadencijos tokie rinkėjai pamatė, kad toji išverstaskvernio vyriausybė nelabai kuo ir tesiskiria nuo anksčiau buvusių (ypač, kai darbdavius formaliai atleido nuo socialinių mokesčių, palikdami tą tik darbuotojams), o dabartinės net išsijuosę prisimelavo (tai mokesčiai sumažinti jau, ar vis tik naujų įvedė ir esamus pakėlė?), kaip viską darys geriau ir profesionaliau už anuos – tai va taip paikai ir išsirinko tų apmulkinti (nes – you cannot cheat an honest man!) dar aršesnes raganas artėjančioms Vėlinėms.

O juk tos “profesionalesnės už profesionalus“ manipuliatorės, reikia paguosti jus, taip su kaupu visą tą kerštu ir net paįvairintu smurtu, perėjusi iki fizinio per orkų siautėjimą naktį, neapsiribojant tik pišpasiais ir priverstiniais medicininiais eksperimentais, apsaugančiais tik tikėjimu nuo Uhanio gurmanų paskleisto kvėpavimo takų koronavirusinio užkrato jau kelintos versijos, prašokus dabar graikų raidyne dviprasmišką kinams Xi ir artėjant jau prie pi***, tai tikrai jau deliverino – ne vien tik taip gudriai (juk moterys meluoja ir manipuliuoja geriau! ©) išgrūsdamos ir Naisių poną iš Seimo bei efektyviai dar vieną kadenciją parlamente palikdamos išvis be kokios nors politinės opozicijos, pasirinkus jau politiniu taikiniu ir gerokai daugiau balsų per tiesioginius, o ne sąrašinius, rinkimus gavusį LR Prezidentą.

O argi čia galėjo būti kitaip?

* * *


(kita dalis – čia; arba visas 7667 žodžių tekstas vientisai yra Patreon paskyroje)