Ir jau, galop, dabar pagaliau pereinant prie Lietuvos, kurią nekart minėjau ankstesnėse, bet ir nuo trečiosios dalies apie JK, ką dar taip dėl Brexit pasekmių aš pernai mums nuspėjau:

“Visų pirma, labai gausi išeivių bendruomenė tampa dar labiau atskirta nuo tėvynės, nepaisant net formaliai jų išsirinktos seimūnės (kuria tapo, tarp kitko, ne Anglijos lietuvių bendruomenės pirmininkė krikdemė, bet dabartinė ekonomikos ministerė “progresyvioji“ laisvėnė Aušrinė Armonaitė – tai kaip ir ką ji dabar taip atstovaus, galite pasakyti?).“

Į retorinį klausimą šioji faktiškai ir atsakė savo veikla – tiksliau, jos nebuvimu.

Niekaip jūsų, naivūs už ją balsavę glušpetriai emigracijoje, šitoji išsirinktoji tiktokerša juk neatstovavo, ir ne tik ji to faktiškai negali padaryti!

Emigrantų apygardą dera išvis panaikinti kaip nesusipratimą (nes ir Konstitucijoje tokia kvailybė nebuvo numatyta), o ne bandyti dar vieną ar dvi papildomai pridėti, kaip tokios iniciatyvos sklando, matyt, tikintis ir vėl prastumti dviejų pasų galimybę, kurią Ramūnas Karbauskis referendumu, atrodytų, uždaręs, kaip ir iki tol tą yra padaręs su žemės nepardavimu užsieniečiams ir atominės elektrinės nepastatymu (nepaėjo tik neįstojimas į NATO, bet pati NATO tuoj mus neformaliai prames, tai ir referendumo kartoti nebereiks).

Ir dar Brexit reiškia ne tik ženkliai jau sumažėjusias emigrantų pinigines perlaidas, krutinusias mūsų ekonomiką ir padėjusias išgyventi šių artimiesiems čia, kas va dabar jau reikš ir didesnį spaudimą mūsų socialinės apsaugos sistemai bei gilina ir nedarbo problemą, kai per keletą metų tikrai nemažai žmonių iš ten jau sugrįžo (mane įskaitant).

O laisvų darbo vietų Lietuvos ekonomikoje, žinia, per tą laiką irgi nepadaugėjo, kai uždarbiai po mokesčių ir toliau atsilieka nuo turėtų britiškų taip kone keturiskart (kaip liūdnai juokavome, į lietuvių įprotį nurodyti algą už mėnesį – čia alga už savaitę?…).

Kaip ir liūdną tos paslėptos tragiškos jau emigracijos ir dirbtinai sumažinto realaus nedarbo problemą, apie ką metų eigoje irgi esu rašęs:

“Ir, žinote, ta piktdžiuga, kad kurį laiką tiems glušiams arogantiškiesiems britams bus dėl Brexit ten blogai, neatperka fakto, kad gerai jau ir mūsų tautiečiams, iš ten grįžusiems ar nebegalintiems į ten išvykti, juk irgi nebebus, nes kai vėl patraukliomis tampa Vokietija su Olandija, tai akivaizdu, kokioje šiknoje ne britai, bet lietuviai per dešimtmetį atsidūrė.“

Deja, bet visokie tarsi kokso apsišnioję bankų propagandistai ir toliau lieja jums melą į ausis apie gerėjančią Lietuvoje ekonominę bei socialinę situaciją (galima tuos žmones pavardėmis ir pareigomis sužinoti?).

Ir dar liūdniau, kad valdžioje dabar yra toksiška partija, į kurią, panašu, net ir patenkama tik pagal neapykantos tautai atrankos kriterijų.

Aš neįsivaizduoju, ar kurioje demokratiškoje šalyje dar būtų įmanoma palikti vyriausybei vadovauti chamką, kuri eidama aukščiausias vykdomoje valdžioje pareigas, sau leistų atvirai piliečius vadinti “debilais ir bukapročiais“, o už jų pinigus užsakytų neapykantos propagandinę kampaniją su klausimu, tai ar reikia jau visokiems “antivakseriams“ (suprask, valdžios oponentams, nes opozicijos neturime) sukurti “pragariškas sąlygas“ jų tėvynėje, tarsi tos jų skatinamos emigracijos jau dabar būtų mažai.

Nes jei dar bendrai ekonomika “rūpinasi“ išvis tiktokinė kvanka su niekiniu “lopatologijos“ diplomu, esanti akivaizdžiai tik visiška durnutuke ekonomikoje, taigi ir už socialinę politiką, deja, kaip tik atsakinga tautos nekentėjų sąjungos atstovė, nebesuskaičiuojamą skaičių kartų gavusi pernai vis per nagus už tos proverbinės elgetos lazdos atiminėjimą iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių – bedarbių, neįgaliųjų, nuskurdusių vargšų ir pensininkų.

Beje, tą formalų pašalpos pastariesiems pakėlimą įstatymais įpareigojo juk dar pirmtakai, o šitos piktybiškai vėl visus dar ir dirbančius varguolius, kurių net 73% neuždirba vidutinės mėnesio algos (842 eurų į rankas!), vėl piktybiškai traukia atgal į PIFus, nes juk “saviems“ iš FIRE sektoriaus apipešiotinų vartotojų drastiškai sumažėję, o antraip išvogti Sodros pinigų, paliekant tuos skursti vėliau be papildomos valstybinės pensijos pasekoje, taip per tuos fondus gi dabar nesigauna.

“Ir šias problemas teks kažkaip spręsti… nors, kaip jau minėjau, kalbėdamas apie NT kainų bumą per dabartinę krizę, mūsų establišmentui reikia mūsų čia dar milijonu mažiau, ir jie jokios problemos nei emigracijoje, nei sisteminėje bedarbystėje niekada juk ir nematė.

Tik dabar va tiems rentininkams vargšiukams dar ir teks priverstinai galvytes pasukti, kaip tuos visus čikenfektorius, ir kur dabar dar, išgrūsti pagal tą dešimtmečiais vyraujančią ekonominę politiką “išvyk lietuvį iš Lietuvos“.“

Tai sveikinu – nuo pernai lapkričio, vos valdžiai pasikeitus Gedimino 11, bet mūsų vėl sparčiai šalyje mažėja, kadangi iškart ir atsinaujino emigracija – ir sumažėjo per metus čia taip gera savivaldybe.

Net oficialioji statistika tą teigia, nekalbant jau apie užslėptą emigraciją ir neregistruojamą nedarbo lygį, dabar siekiantį 10.2%, kuris ir toliau auga, nepaisant pastangų išbraukti iš bedarbių, tuos perrašant tik “ieškančiais darbo“ (tai nesiskaito?) arba išvis išbraukiant iš Užimtumo Tarnybos registracijos sąrašų.

“Sukti teks, antraip labai greitai besikaupiantis nepasitenkinimas išvirs riaušėmis, o dėl visų isteriškų karantinų bei finansinės paramos atėmimo iš namų ūkių ir atidavimo tik proteguojamam “verslui“, tai dar ir nutiks gerokai anksčiau, nei norėtumėte atidėti. Čia klausimas tik apie neramumų lygį: ar dėl tų pačių (!) priežasčių kaip prie A. Kubiliaus, atsiperkant Seimo langų pakeitimu į naujus, ar net iki pogromų, kaip jau pernai matėme JAV?

Ar tikrai naiviai taip manote, kad dabar aktyviai stumiama viešumoje idėja apie nepaprastos padėties įvedimą vietoje karantino apribojimų yra pagrįsta tik bobiškomis isterijomis ir akivaizdžiu nesugebėjimu, prisigyrus, jau suvaldyti susirgimų skaičiaus, o gal vis tik jau panikos paskatintu valdžios noru užspausti galimus gaivališkus protestus?

Tik nebūtinai taip jau ir taikius, nes jau ne mokytojai ateitų už rankučių susikibę pastovėti prospektuke su padėka neaišku už ką policininkams, kad tie jų, kaip patriotinės kolegės su Trispalve, dar į areštinę pagriebę už pakarpos neišveža ir beždžionyne neuždaro neteisėtai, kaip teismas tą pripažino, dar ir žeminančias asmens kratas atlikę. O pastovėti tik su kojinytėmis ant suoliukų kaip Minske neišeis – gi kojytėms šaltoka dar. Juolab, kad toks taikus protestas neapsaugo nuo pasivėžinimo katalžke.“

Net ir nustumtos griežtu karantinu, bet šios mano prognozuotos, iš ko čia užklydę troliai užingridai bandė išsišaipyti, riaušės rugpjūtį įvyko – plačiau savo pastabas esu išdėstęs kitame teminiame tinklaraštyje čia.

Skirtumas nuo anos buvusios krizės, kad tie nors ir apsilpę bei taikūs protestai, tačiau juk nesiliauja iki šiol, o nepasitenkinimas valdančiųjų politika didėja jau ir pačių užingridų gretose.

Štai šie visą pastarąją savaitę vis stūmė idėją apie būtiną eilinį karantiną dėl omikrono atmainos, bet po to nemaloniai sau susiprato, kad net jų rėmėjai dar vieno priverstinio uždarymo, kai yra apdalinti privilegijas suteikiančiais pišpasiais, jau nebepakęs – tai bent kerštaujant (sic!) jau ir šitiems durniams pišpasių galiojimą metų gale staigiai apribojo.

Artėjant Sausio 13-tos minėjimui (mano parašyta ir publikuota sausio 11-tą Patreon iki tol), panašu, kad dar vieno gaivališko nepasitenkinimo mitingo mūsų nezabūtkių propagandonai vėl neišvengs – įdomu tik, o kaip Nepriklausomybės aikštės prieigose mentai filtruos valdžią palaikančius nuo protestinių visokių “antivakserių“, “basakojų mamų“, “šeimos maršistų“ ir kitų:

  • pagal tas alzheimerines (linkėjimai esamam JAV Prezidentui!) nezabūtkes ar “nacistinius“ Gedimino Stulpus atlapuose?
  • pagal pišpasius ar balionėlius su “GP NE!“?
  • ar gal vietoje ekspresinę apklausą darys, kaip tie myli esamą bobiausybę labiau už Lietuvą?

Aš vis tik, manau, reikėjo kalbančiai kojinei PIŠ tuos ne jai pavaldžių ministrų melagingus “atsistatydinimo“ prašymus tiesiog imti ir patenkinti (kas reikštų tuo pačiu ir jos politinės karjeros pabaigą).

Dabar gi ir toliau stebėsime šitą nevykėlių politinių klounų cirką su dresiruotomis ministeriškomis beždžionėlėmis ant trumpų pavadėlių.

IVA+ koalicijos lyderiai be grimo (iš delfiaus)

* * *

O kad čia apie Lietuvą, tai įžangai ir vėl tinka anoji trečios mano 2021-ųjų metų prognozių dalies įžanga:

“Aš pirmoje dalyje jau kalbėjau apie JAV, ir ką pokyčiai jose reiškia mums, o antroje – apie pagaliau įvykusį Brexit, ir kaip mus tai palies daug labiau, nei dabar tik atrodo, ir netgi prognozėse dar užgriebiau mums jau gresiančius ir visiškai realiai galimus socialinius neramumus, kurių savo vištakumu naujoji valdžia ne tik neįžlibina, bet dar ir kaip vištos proteliu skatina.“

Bet toliau galima tą tekstą jau skaityti žodis žodin – nes viskas, su nereikšmingomis išimtimis, išsipildė.

Tai kam man dar kartotis citatomis, pridedant “na, ar nesakiau!“ ir “štai ir vėl kas jūsų toliau laukia!“?

Liūdniau, kad išties taip faktiškai galima kitiems metams tas pačias prognozes ir toliau palikti, papildant tik mano intarpais apie Lietuvą ankstesnėse šio ciklo dalyse – tos kvaišos bei durniai su iniciatyva juk ir toliau lieka ateinantiems metams valdžioje, o jokios realios opozicijos nebuvo, nėra ir, panašu, dar nebus:

  • vis dar mus “puls rusai“ – nepaisant to, kad mūsų URM dėka Lietuva, buvusi tokiu vidiniu psichočernobyliu™, dabar vos per metus jau tapo labiausiai kaimynus ir netgi didesnius prekybos partnerius puldinėjančia regionine toksiška kloaka;
  • vis dar bus begėdiškai išvagiami viešieji finansai, dabar nukreivinant dar ir nacionalinius aktyvus, tuo pačiu susidariusias skyles biudžete sprendžiant tik mokesčių kėlimu jums ir dar spėriau didėsiančiu biudžeto deficitu, dengiamu paskolomis (ne veltui kompradorinė iždo kvaiša PIŠ mergautine pavarde jau gavo “geriausio Europos finmin“ titulą iš Lietuvai skolinančių bankininkų – atsidėkojo, aha);
  • ir, trečia, taip ir toliau emigracija bus skatinama oligarchinio verslo, spaudžiančio savo pasistatytą valdžiukę, turinčią nuo seno nacionalinį tikslą ir “europrogresinę“ zadaniją šalyje sumažinti perpus čiabuvių populiaciją, tuos spėriai nykstančius vartotojus ir darbo jėgą pakeičiant įvežtiniais gastarbaiteriais iš trečiųjų šalių.

Ir taip pat belieka pakartoti, ką jau per metus įsitikinome, kad tų “pokyčių po pokyčių“ link LR Prezidento susisvaigtos “gerovės valstybės“ būti negalėjo ir ateityje toliau negalės:

“O ir, kaip jau anksčiau sakiau, gi švakai čia to intelekto ir kompetencijų turi šita profesionalesnių už profesionalus™ vyriausybė, kurios nariams, kad nebeatrodytų bobinčiumi, jau derėtų kitąkart labiau prikąsti liežuvius, nei viešumoje savo apgailėtiną paikumą per visą pilvą demonstruotis.

Bet kad šitoji selfiukų karta vis nenustygsta nepasišierinusi savo tuštybės palaikinimui, tenkinant jau dabar ir tokiais būdais per tarnybinę padėtį milenelsiukų narcisistinius poreikius.“

* * *

Lietuvos politikoje pernai įvyko tik vienas “reikšmingas“ įvykis, kuris iš esmės yra visiškai niekinis, ir labai tikiuosi, kad išverstaskvernius ateinantys rinkimai į Seimą nuleis galutinai į kanalizaciją, nes tai, kad jie vis dar smaukosi Seime, yra tik mūsų rentas užtikrinančio nevykėliams politikams rinkimų įstatymo, spjaunančio į Konstitucijos nuostatas šiuos rinkti tiesiogiai, pasekmė.

Taip, aš kalbėjau ir čia kalbu apie buvusį prezimentą:

“Tą abu nevalstietiški valstiečiai puikiausiai supranta, ir abu žino, kad Ramūnas neras dabar už Saulių sau ištikimesnio šuns, nei kad šis jau iš esmės tik “panaudotas gandonas“ (ta prasme, kad policija mus saugo, nu tai todėl ir sargis, ar koks ten amsius tas jų, kaip ir buvusio premjero pagal profesiją, talismanas?)“

Vis tik išniogus sargio šeimininką iš Seimo, šis panaudotas “sargis“ atkuto ir įgavo drąsos su savo pataikūnais palikti Ramūną, išeidamas iš partijos ir valstietiškos frakcijos “vardan Lietuvos“, nors aš pernai ir rašiau:

“Saulius mielai išneštų jau kudašių bet kur, tačiau abejoju, ar jis pats kels maištą ne jo partijoje, ku-rioje ir užstrigęs ne pagal formalų rašalu pasirašytą prašymą jį ten priimti, o pagal, vaizdžiai tariant, dabar jau krauju pasirašytą sielos pardavimo velniui Piziui sutartį. Todėl Seime dabar ir matysime šią tik kalbančią kojinę, kuriam per užpakalį įgrūsta šešėlyje tūnančio šeimininko ranka.“

Tačio jokio maišto ne jam priklausančioje “partijoje“ šis menkysta taip ir nesukėlė, nors politine ir finansine parama, kad patektų į Seimą, begėdiškai ir pasinaudojo – tiesiog ėmė ir sau pabėgo, nors derėjo dėti Seimo nario mandatą ant stalo ir dalyvauti naujuose rinkimuose, nes rinktas buvo “valstiečiu“, o ne kažkokiu “vardanlietuviu demokratu“.

Bet to fakto, kad jis ir toliau Seime taip pasiliko tik niekine dar viena kalbančia kojine, prarasdamas ir Seimo opozicijos lyderio titulą, tas niekaip nepakeitė. Ir reali opozicija dabar formuojasi tik mišrioje “regionų“ frakcijoje, į kurią pas aktyvų opozicionierių (nes kiti ten – patys sau gražūs) Remigijų Žemaitaitį atėjo valstiečius su nuoskaudomis, kad jos deramai nemylėjo ir dar psichologiškai prieš ją smurtavo, palikusi dr Agnė Širinskienė.

Juokingiausia čia irgi tas faktas, kad kaip sakiau – taip išties niekam Sauliukas nėra reikalingas, todėl ir buvo paskatintas, manipuliuojant šiuo garbėtroška, taip sukurti savo “partiją“, kurios dar ir užregistruoti iš pirmo karto nesugebėjo, nes minimalaus skaičiaus narių pritrūko.

O linksmiausia bus per rinkimus, kai Tata su šaika jį panaudos tiesiog savo tikslams, protesto balsus nusiurbiant nuo galinčių pakeisti esamą valdančiųjų koaliciją (darkart panaudotas naudotas sargis?).

* * *

Na, o kas liečia ekonomikos perspektyvas, tai rašysiu dar ir šiemet pakeliui, tačiau dabar aš faktiškai tas 2022-ųjų prognozes galiu užbaigti ne tik copy/paste pernykšte citata:

“Todėl ne, bet ir iš šitų, neva, “liberalių“ tetulių dabar irgi bus tik didelis piššš. Tik su daugiau tuščio vapsėjimo apie niekus, ką jos vadina dabar “komunikacija“, o buvęs premjeras įvertino imliai vienu žodžiu – pakazūcha.“

Tiems, kuriuos tenkina esama politinė ir ekonominė sistema, ir 2022-ieji didesnių netikėtumų neatneš – galite pasidžiaugti.

Kiek liūdnesnės Lietuvos perspektyvos, kaip rašiau ankstesnėse dalyse, mūsų visų laukia geopolitikoje, ir čia tektų jau šiemet labai rimtai spręsti mūsų šalies vaidmenį ir reikalingumą sąjungininkams tiek ES struktūrose (jūs tikrai norite suniokoti savo ekonomiką ta “žalio kurso“ religija?), tiek ir NATO, kur dera atsakyti, o kiek tos JAV mes čia galime užtikrinti savo teritorijoje, ir… nepaisant to, kiek to nenori Rusija, ir netgi to, kiek išties dar išvis nori esama JAV valdžia, jau dabar gal pagaliau atsigrojusi už buvusios LR Prezidentės priešišką JAV politiką?

Teoriškai, dabar turėtume palankiausią tam politinę situaciją Lietuvoje, kuomet “jaunas ir perspektyvus“ Vakaruose “subrendęs“ valdančiosios partijos lyderis eina URM šefo pareigas, o LR Prezidentas pasirengęs tęsti proamerikietiškiausio savo mentoriaus LR Prezidento Valdo Adamkaus politiką.

Praktiškai, deja, turime realią situaciją, kur jokios kompetencijos (nepainioti su jo “mamulės“ Austėjos prikoučinta arogancija bei senelio sukeltu angažuotumu) neturintis snarglius gavo partiją dovanų ir esamas jam nepriklausančias pareigas tarsi čiulptuką, kad taip mūsų visų gėdai tos savo mažvaikiškos isterijos nesukeltų, besitampydamas demonstratyviuose traukuliuose ant parduotuvės grindų saldainių skyriuje, o esamas LR Prezidentas gi metodiškai yra puldinėjamas valdančiųjų ir jų propagandonų, šį taip efektyviai nušalinus nuo bet kokios ne tik užsienio politikos ir strategijų formavimo.

Jei paguos, tai ar pirmąkart istorijoje mūsų šalies elitas taip ir vėl ruskiams Lietuvą prakruša? Ankstesniais metais sėkmingai vėl į 1940-uosius judėjome, ir gali būti, kad 2022-ieji bus to judesio finaliniu akordu.

Tai va šia optimistine gaida įžangą į mano prognozuojamus 2022-ųjų numatomus trendus galima ir užbaigti.

Ačiū rėmėjams Patreon, kur įrašas visa apimtimi buvo publikuotas iš anksto 2022-01-11.

Advertisement