(Tęsinys, o pradžia – čia)

* * *

Tačiau manęs absoliučiai nenustebino, kad JAV dar mostelėjo ir Europai savo ekonominiu vėzdu per tą mūsų kvailą makaulę, kovojant su putiniška agresija Ukrainoje.

Na, taip įsižiūrėkite, kokios abiejų lyčių bobos ir aršios debylkos yra ES užsienio reikalų bei ekonomikos arba finansų ministrės (taip ne tik mūsų titulinį anūkėlį ir Europos komisarų komisarę įskaitant), kai kokios nors, tarkime, Vokietijos URM vadovės protinis apsigimimas net jos fizionomijoje atsispindi, o tokios sintetinių garbanų lėlės nuo vestuvinio merso kapoto, kaip mūsų inovacinės tiktokeršos, tai yra ne vien tik Lietuvos bėda (“žalias kursas“ ir kiti destrukciniai blėnys ekonomikoms – juk ne iš Gedimino prospekto parėjo į EK!).

Vienintelių pasaulyje tik europiečių smegenų masė (o su ja – ir neuronų skaičius smegenyse) juk ne pirmas šimtmetis mažėja, vykdant čia ne tik biologinę homo sapiens atranką – tokia mičiūriniška selekcija pasižymėjo ne vien du pasauliniai karai, pridėjus napoleoninius, pilietinius ar dinastinius šimtametį su religiniais septynmečiais, kaip ir maro, choleros bei ispaniško gripo epidemijas, ir pan.

Buvo labai kompaktiškoje Europos žemyno teritorijoje vykdoma ir intensyvi socialinė atranka bei inžinerija: katalikybė, protestantizmas, inkvizicija, imperializmas, respublikanizmas, socializmas, fašizmas, euroleftizmas ir t.t.

Tik jei viduramžiais buvo vienas “teisingas“ dievas Kristus, tai dabar savų dievų ir tikėjimo bažnyčių turi net deklaratyvūs ateistai, iškeitę Jėzų į visokius woke ir progresyvius pseudotolerancinius blėnis, nors išties net nėra jokio skirtumo tarp biologijos mokslą sąmoningai neigiančios jau paminėtos kokios aršios feministės ir nesąmoningai tą dariusio beraščio viduramžių baudžiauninko, išskyrus tai, kad pastarasis savęs bent jau edukuotu nevadinęs.

Kam tie smegenai, kai jų vis mažiau čia reikia per tokius išugdytus šiomis selekcijomis europietiškus (nuolankieji mes ir rusų cholopai šiuo požiūriu – irgi esame “europiečiais“) prisitaikėliškumus prie įvairių religinio lygio ideologinių dogmų (tai jau labas rytas, tikintys subadytais pečiais už laisvę!).

Ir sėkmę visuomenėje garantuoja tik tos konjuktūros (“epochos momento!“) pagavimas bei buvimas trende (nes tam juk jokio neokortekso nereikia) – ypač, kai už tai dar ir pinigus grantagraužiams bei fondačiulpiams sumoka, arba kaip anksčiau neišskersdavę ir šiknų bei galvų ant kuolų nepamaustydavę, jei tik tokie patys anuomet laiku ir nuolankiai susimokėdavę duokles bei mokesčius tai klaidingai vadinamai valstybei plėšikaujančio barono, pateptojo nuo dievo monarcho ar demokratiškai išrinktos į valdžią šaikos asmenyje.

Mūsų mirusioje respublikoje ta irgi taip klaidingai vadinama valstybe pasijutusi šaika netgi jus taip išdresiravusi nebesidomėti, kiek jie “teisingai“ pasivagia ir kur jie ištaško likusius iš jūsų nusavintus pinigus, tuo pačiu kalbančiai kojinei PIŠ vyriausybės kabinete netgi paniekinamai jums pasiūlius išsirinkti vietoje esamų šių tautos nekenčiančiųjų per ateinančių rinkimų farsą sau kitus – irgi tik ne mažiau godžius, šykščius ir pavydžius (kaip ir jūs patys, jei tik tokius renkatės, nes “kitokių nėra“, sau taip klausimo ir neuždavę, o kodėl kitokių jums čia vis nebūna?).

* * *

Praeitą savaitę rašiau komentare, kaip ne tik per aukščiau paminėtas suskystintas rusiškas dujas, pakeliui link Antverpeno ne tik belgams, ar jas godžiai didžiuliais kiekiais pasiimantiems vokiečiams, tampančias “malaizietiškomis“ arba “amerikietiškomis“, JAV savo labui išsunkinėja finansinius Europos aktyvus.

Kadangi aš nesu kažkoks paikas vegetaras, kad dėl to piktinčiausi mėsėdžiais – taip manęs nepiktina ir JAV establišmentas, nepriklausomai nuo to, ar GOPnykai, ar DEMonai tuomet bebūtų valdžioje, kuris išties elgiasi visiškai natūraliai savo susikurtos šalies prigimčiai ir savo verslo valstybės naudai.

Tiesą sakant, piktintis tikrai nėra dėl ko, nes mūsų godi, šykšti ir pavydi tauta, ypač Kauno apylinkėse, yra daug artimesnė nuo smetoniškų tarpukario laikų pareinančiam amerikietiškam verslumui bei istoriškai ten perimtam žydiškam apsukrumui. O juk antraip, iš kur tie socializmo laikų anekdotai apie spygliuota tvora aptvertą šį miestą, kurio gyventojams “spekuliantams“ net nekiltų klausimas, už ką jie dabar sėdi tame lageryje (galop, ir Pravieniškės yra arčiau Kauno gal ne atsitiktinai)?

Nors lietuvis yra ekonomikoje tikras šizofrenikas – geidžia švediškojo socializmo gerovės ir amerikietiškojo kapitalizmo galimybių.

Kas sėkmingų valdininkų atveju paprastai ir pasireiškia tokiu totaliu valstybės išteklių grobstymu savo naudai – ar tikrai manote, kad tas Kauno savivaldybės administracijos direktorius, susipirkęs 170 NT objektų iš savo algelės, yra toks vienintelis ir išskirtinis per visas likusias 59 savivaldybes Lietuvoje, neskaitant dar ministerijų ir prie jų priskirtų visokių viešųjų įstaigų bei agentūrų?

– Visi valdžioje vagej!

– O tu irgi vogtum, jei ten pakliūtum?

– O tai ką – aš tau lochas kokistais?!

Arba, sakykite, ką va šitoks vaikas, be jokios darbinės praktinės patirties ir faktiškai be profesinio (ne apie amatų mokyklas, vadinamas profkėmis, kalbu) išsilavinimo (tai dar nenusipirko magistro?), taip išties veikia per visą savo tokią valdininkišką karjerą visokiose menamai valstybinių įmonių valdybose?

Atsiprašau, bet kada ir kokią kvalifikacinę atranką jis išvis yra praėjęs? Kas tie buvo jo egzaminuotojai?

Ar tiksliau – o tai kas tas jo dėdė?

Jūs tikrai nuoširdžiai manote, kad tokia “valstybė“ turi ateitį, ir kad jokie ekonominiai nuosmūkiai čia mums jokios įtakos neturėjo, neturi ir neturės?

Tikrai tikrai???

* * *

Vis tik praplėsiu paaiškinimu savo minėtąjį komentarą, ir kodėl Rusijos išėmimas iš globalios ekonomikos darbo ir tiekimo grandinių yra kenksmingas visų pirma pačioms JAV, kurios bent jau tokios imperinės ekonominės politikos pasekmes bando kompensuoti kolonijų sąskaita (tik ta jų “kolonija“ dabar esame mes kartu su visa ES Bendrąja Rinka).

Jau anksčiau esu rašęs, kad nebuvo priimtas pagal Bretton-Woods sistemą britų delegacijai vadovavusio ekonomisto John Maynard Keynes pasiūlymas po Antrojo Pasaulinio karo sukurti bendrinę pasaulinę valiutą nebe nacionalinės ir pergalę pasiekusius šalies valiutos pagrindu – tad jau nebe britų svaras tuomet, bet ir ne doleris, kaip vis tik yra tapę dabar.

Doleris dėl Vietnamo karo pasekmių sukeltos infliacijos JAV buvo Prezidento Richard Nixon atsegtas nuo aukso standarto pasaulyje (kaip ir dėl Didžiosios Depresijos svaras 1931-aisiais, o doleris šalies viduje dar 1933-aisiais nebesusieti su auksu). Taip jau laisvu fantiku pavirtęs doleris išties dar tapo JAV finansiniu įrankiu, dengiant ir jų ekonomikos deficitą, sparčiai pramoniniam kapitalizmui, taip stagfliaciją įveikus reigonomikos priemonėmis, pavirstant į finansinį kapitalizmą, kurį turime dabar.

Arba, kaip juokaujama JAV: demokratija – tai kai politikoje valdo demokratų partija, o liberalizmas – kai ekonomikoje valdo finansininkai.

Kuomet antikoje tie gudrašikniai atėniečiai taip graikų lygoje primetė visiems likusiems savo apuokines aukso monetas bendra rezervine valiuta (netiesiogiai išties taip duokle apdėję likusius graikų polius – nenuostabu, kur gyvenę piliečiai Socrates ir Plato, tiesa?), tai mažakalbiai spartiečiai, net ir karu įveikę šiuos to meto graikų finansininkus, turėjo vis tiek spręsti dar ir šią finansinę problemą, privedusią jų pačių šalyje prie oligarchinio valdymo.

Tad spartiečiai nusavino savo žemvaldžių valdas ir išdalino piliečiams, šiuos išlaisvindami iš kreditinės vergystės – taip jie faktiškai, įvykdė dar Babilono laikų “jubiliejinę“ reformą, apie kurią žydams kalbėjęs vėliau ir Jėzus. Kartu, aišku, dar ir atsiedami savo ekonomiką nuo anų graikų, taip visiškai pagal savo spartietiškąjį mentalitetą įsivesdami ir pigiausio įmanomo metalo variokus kaip lygiaverčius prekyboje pinigus (faktiškai, jie tuomet tais fantikais sukūrė pirmąjį fiatinį pinigą).

Atėnų finansininkai ir Lakonijos (t.y. Spartos) oligarchai tuo, aišku, nebuvo patenkinti – todėl į pagalbą pasikvietė iš išorės Romą, kurie savo legionais greitai įdiegė ne tik savo naują politinę sistemą (“denacifikavo“ spartiečius, aha), bet ir sugrąžino pačių graikų ekonomiką prie to modelio, kurį pasekoje marksistai pavadinę vergovine santvarka (t.y. be kredito atlaidų), o šiuolaikinis marksistas Yanis Varoufakis tą mūsų šiuolaikinę priešokio ekonomiką pavadinęs analogiškai techno-feodalizmu.

Kuomet dabar JAV išmeta kurią ekonomiką iš šios savo dolerinės sistemos (kaip padarė su Iranu po 1979-ųjų) arba nusavina šalies valiutinius ir aukso užsienio rezervus (kaip su Venesuela, Afganistanu ir dabar Rusija), tai tuo pačiu sumažina ir savo fantikų apyvartumą globaliose pasaulio rinkose.

Dar blogiau, kuomet tokios atstumtosios šalys pradeda ieškoti ne alternatyvinio šių tarpinių mainų vieneto (bent jau euro vietoje dolerio), bet pradeda kurti savus nedolerinius atsiskaitymo mechanizmus, tarsi spartiečiai antikoje, net jei kokios rupijos ir rublio sandėriams ima šių verčių palyginimui vis tiek tą patį dolerį (kaip anuomet būta fizinio aukso ar jo išvestinių popierinių bankinių asignacijų atveju).

* * *

Beje, ekonomikos dydis rezervinės valiutos daliai pasaulinėse valiutinėse sistemose kol kas didesnės įtakos iki šiol neturėjo.

Štai taip tik ketvirtąja ekonomika pasaulyje esančių vokiečių doičmarkė, pavirtusi euru, formaliai prie jos pridėjus franką ir likusią ES smulkmę, taip faktiškai ir tuomet, ir dabar vis dar sudaro pasauliniuose atsiskaitymuose tiek pat – t.y. doičmarkė buvo ir euras yra antrąja valiuta pasaulyje.

Kai tuo tarpu antrosios pasaulyje kinų ekonomikos juanis vis dar tėra tik 10% krepšelio tarpnacionalinių valiutų SDR (special drawing rights), kurie ten išvis malasi bendrame vos 2.7% kitų valiutų kiekyje – ir taip nors Rusija su Kinija dabar juk valdo apie 2/3 visų pasaulio aukso atsargų, bet jų valiutos yra irgi tik tame pačiame nepilnų trijų procentų valiutiniame kiekyje.

Todėl man labai įdomus savo tolimesniu vystymusi tas priverstinis rusų “ėjimas žirgu“, bendrai ekonomiką ždanofkėje kaip ir mūsų partškola studijavusiam V. Putinui pareikalavus visų “nedraugiškų šalių“ (t.y. jam ekonomines sankcijas įvedusių) mokėti dabar jo rubliniais fantikais už jo parduodamas dujas, kai Rusijos CB užsienio valiutų rezervai areštuoti (tad gautų pajamų už parduotas dujas kitomis rezervinėmis valiutomis Rusija pasiimti nebegali!).

Pirma, tai Europos šalys dabar gali būti priverstos mesti savo eurus ir turimus JAV dolerius į rublių pirkimą (nors ne faktas, kad pirks tik iš Rusijos CB, taip de facto tarsi sugrąžindamos šį atgal į pasaulinę finansų sistemą, nes juk visi fantikai irgi yra prekės, ir juos kaip prekes perkama rinkoje iš tų, kurie turi pigiau), kad taip susimokėtų už tas dujas, kurias Rusija, nepaisant karo ir sankcijų, vis dar tvarkingai tiekia.

Antra, šiuo priverstiniu aktu, staiga dar ir finansiniu kapitalizmu virtusiose ekonomikose nemaloniai dabar suvokus, kad nepačiupinėjamos dujos yra rinkoje daug realiau už pačiupinėjamus tuščiais savo verte esančius fantikus, taip padės atkurti rublio valiutinį kursą ir numuš savo euro bei JAV dolerio kursą rublio atžvilgiu.

Jei naiviai guodžiate save ta mintimi, kad ruskiams šitas va bank ėjimas nepaeis, atsiprašant už tautologiją, tai ir saudžiai (ačiū durneliui NObamai!) jau kinams savo naftą pardavinėja už… pačių kinų juanius, taip diversifikuodami savo užsienio valiutų portfelį.

Tik nors dabar ir paisterikavę, bet vokiečiai, matyt, ir toliau pirks už tuos pačius eurus iš malaiziečių Petronas tų minėtų “amerikietiškų“ dujų, o malaiziečiams taip jau gautas iš to pajamas laisvai konvertavus į rusų prašomus rublius per kokius nors Honkongo bankus, tik kai Malaizija nėra nedraugiškų šalių sąraše, tai vis dar gali irgi tiesiogiai susimokėti rusams už dujas tais pačiais doleriais – pats Huilo pareiškimas buvo veikiau politinio, nei realiai ekonominio pobūdžio.

Neaišku kol kas, kaip bus toliau, nes kam tie negalimi panaudoti pasaulinėse finansų rinkose doleriai dabar rusams, jei juos prižiūrinti Kremlius yra taip užsiprašęs tik rublių, puikiausiai juk žinodamas, kur tos jų dujos per malaiziečius išties iškeliaus?

Tiesa, yra dar vienas niuansas.

* * *

Taip Huilo pertvirtinta trečiai RusCB valdytojos kadencijai Madam Broškina tų sukarpytų rusiškų popieriukų ir pati gali juk atspausdinti kiek jos tas Kremlius bepaprašytų, tad veikiau taip gauti iš šitos dujinės tranzakcijos rubliai keliaus tik į šio bankelio pečiuką prakuroms – nes dar ir už sukeltą taip rublinę infliaciją monetarinėmis priemonėmis šįkart Kremliaus caras Vladimiras gali jau ir į kartuves ją pasiųsti, rusų liaudžiai dėl to tik labai džiaugsmingai plojant katučių.

Žiūrėsime, kaip išties vystysis toliau šis finansų karas jau per artimiausią mėnesį, ir kurie pirmieji šioje pokerio partijoje bus pričiupti blefuojant.

Atsiprašau už tokį atvirą čia senos kartos sup*sto (pacituojant Lito Buhalterijos kotletinį “kaštų mums ir naudos sau ekonomistą“) liberalo cinizmą, bet va šitas karas man išties yra gerokai įdomesnis už pranešimus iš Ukrainos fronto, kaip ir stebėti atsigaunančio rublio kurso straksėjimus dienos eigoje man daug yra didesnė pramoga, nei kartu su lemingais džiūgauti dėl ukrainiečių traktoriais nutempinėjamų rusų tankų, likusių stepių vidury be reikiamų degalų.

Per mėnesį nuo karo Ukrainoje pradžios kitęs rublio kursas dolerio atžvilgiu (pažymėtas maksimalus rublio nuvertėjimas šiame laikotarpyje)

Na, tikrai pravers dar jiems ūkyje, kai ruskiai ukrainiečių tankų “demilitarizavimo“ iš apie 2000 turėtų jau iki mažiau 500 dabar, kurie dar juk irgi yra pastrigę be degalų, taip rusų aviacijai ir raketoms naikinant ukrainiečių degalų kolonas ir dar turimas naftos saugyklas.

Aš gi sakiau, kad ekonomistai, skirtingai nuo tokiais apsimetančių propagandistų, turi labai įkyrų įprotį kalbėti iš pradžių skaičiais, o tik po to jau jų interpretacijomis, ir tai ne be to dar skurdžiausią istorijoje JAV Prezidentą Harry S. Truman erzinusį – on the other hand…

* * *

(kita dalis – bus čia)


Ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas visa apimtimi iškart buvo publikuotas 2022-03-27, ir dėkoju dar balsuojantiems savo pinigais per PayPal!