Įžangai dabar nekukliai pacituosiu save:

Klausimas atrodo tikrai keistas, ir ne tik todėl, kad jau ne tik aš primenu apie pareinančią p**ę ateinančią krizę, bet ir establišmento pyarščikai, prisistatantys bankų ekonomistais, pradeda atsargiai bėdavotis. Tai jų darbas yra ne makroekonominė analizė, o propaganda,[…>

Atrodo, kad rašiau vakar, nes kalbu apie dabar?

Tai va ir ne!

Nes tai yra tinklaraščio štai šis 2019-10-14 įrašas “Ar išties baigėsi krizė Lietuvoje?“.

Kai dar prieš metus interviu Romui Sadauskui prižadėjau jums (ir tą tesėjau, skirtingai nuo lietuviškų “konservatorių“) naują ekonomikos krizę Lietuvoje (ši pasaulyje prasidėjusi jau 2020-02-20, apie ką paminėjau irgi, ir kuri ateityje, ko gero, būsianti pavadinta kaip kokia nors Didžioji Stagfliacija), tada tame įraše toliau paklausiau:

<…] bet mes pažiūrėkime, ar išties toji 2008 metų krizė Lietuvoje pasibaigė – ir niekas taip geriau mums nesumeluos, kaip oficialus statistikos portalas.

Ir kokius paėmiau tuomet iliustracijai tris statistinius rodiklius, kurie makroekonomikoje yra tiesiogiai aktualūs patiems žmonėms (taip ekonomistų vadinamiems “namų ūkiams“)?

* * *

Visų pirma, tai nedarbo lygis.

Iki 2020-ųjų COVID-19 pandemijos, kuri paskatino senojo ekonominio pasaulio spartų nykimą, kuomet darbas=pinigai, tai nuo aptariamų 2019-ųjų jau liepą pradėjusio vėl kilti nedarbo lygio, šių metų pradžiai (o LSD nepasiskaičiavęs dar 2022 pirmojo ketvirčio!) bedarbių nuo 20 iki 64 metų amžiaus (nes mokyklą baigia dabar net 19-os, ir nėra ko statistikoje skaičiuoti visus teorinius darbuotojus nuo 15, kurių ir taip niekas neįdarbina, iki 74, kurie seniai jau pensijoje) tas statistikos portale suformuotas grafikas rodęs skaičiaus kitimą štai taip (čia mano pažymėta didžiausias nedarbo lygis Lietuvoje, prieš ateinant naujai PIŠ vyriausybei):

Dabar aš iškart taip patarčiau vis tik užingridams prilaikyti savo džiugiai pasibaidžiusius bėrius (nors tiksliau jų tas obuolmušas labiau tinka posakyje kaip “šyvis su žirniukais“).

Nes tas sumažėjimas, tai – labai spėriai pasiektas sociopatiškos socmin nurodymu Užimtumo Tarnybai, kuri ėmė mažinti statistinį nedarbą (kai jau seniai mūsų visos partijos ir jų vyriausybės nusiplovė rankas nuo darbo vietų kūrimo skatinimo ekonomikoje) ne tik sugrąžintu kubilinių laikų vargetų terorizavimo ir patyčių iš “nevykėlių“, bet mėgstamiausiu mūsų tautinių “konservatorių“ skaldymo metodu.

T.y. ne visi ieškantys darbo ir užsiregistravę kaip ieškantys darbo gauna dabar tą bedarbio statusą, nes likusius surašo tik kaip “ieškančius darbo“ (ir dar taip toliau numatomas segmentavimas į aktyviai ir pasyviai ieškančius, piktybiškai neieškančius, nemokšiškai ir nevykėliškai ieškančius, epizodiškai pasieškančius, apsimestinai ieškančius, registruotus tinginius ir t.p.).

Tad aš žvilgterėjau, kaip gi dabar šiam aukščiau pateiktam LSD mūsų mulkinimui tą priešpastato UžT po taško el tė (beje, pagal sąskambį ELTA, labai simboliška, tą savo gimtadienį švenčia balandžio 1-ąją…).

Tai šioji darbo prievartos tarnyba per tuos čia minimus sociopatiškojo karo su nedarbu metus susimažino savo skelbiamus procentus nuo būtų 10.6% iki lygiai 10-ties (nepaisant to, kad dvi savivaldybės ukrainiečių atbėgėlių prisidėjo, kuriuos UžT kviečia registruotis įsidarbinimui, jų patogumui įdėję net skelbimus nevalstybine mūsų kalba):

Tad dera, matyt, žiūrėti ne į mano pastangas tais registruotais bedarbiais laikyti pagal LSD duomenis tik 20-64 metų amžiaus žmones Lietuvoje, kurių šių metų pradžiai buvo jau 102.5 tūkstančių, dar kaip ir nuo PIŠ vyriausybės darbo pradžios tarsi 31.1 tūkstančiu mažiau…

Ei, obuolmušiukai, tprrrrr – stot!

Nes juk išties dera pažiūrėti į faktiškai užregistruotus bedarbius!

Ir net ne tuos čia 174’120 oficialų bedarbio statusą turinčius, kas dar juk yra nuo PIŠ vyriausybės darbo pradžios ne mažiau, bet jau daugiau 40.52 tūkstančiais, bet va tokiu registruoto faktinio nedarbo lygiu laikyti 201’556, kas parodo šį nedarbą PIŠ vyriausybės valdymo metu ne nukritus, bet realiai pašokus dar 67’956 reikiamais to darbo, kuris būtų jų pajamų esminis šaltinis, kuomet “darbas=pajamos“.

Aha, tokia “krizeeeeeeelė…“ – krizena sau apsinešusi iki kosTmoso ekonomikos tiktokerša.

* * *

Na, nieko sau gavosi dabar tokia “konservatoriškai liberali“ šita “gerovės valstybė“!

Kur per jų IVA+ koalicijos valdymo metus tas registruotas nedarbas išauga dar 50.87 procentais nuo buvusio valdymo pradžiai dydžio (t.y. + % tų 67’956 nuo minėtų 133.6 tūkstančių), kuomet šio įrašo rašymo dienai 2022-04-04 ieškančių darbo į vieną UžT skelbiamą registruotą darbo vietą tenka kone 16 “tinginių“ (o kai tą vieną jau priims į tą skelbiamą darbo vietą, tai su likusiais 15-ka “tinginių“ darome po to ką – sušaudom?):

Ach, pasakysite, taigi yra ir kitų darbo portalų, o ne vien Užimtumo Tarnybos, ir kur tikrai yra gausu įvairesnių darbo skelbimų.

Neskaitant amžinai nukainuotų darbo rankų stokojančių prekybos tinklų, tai anuose darbo skelbimuose ypač didelė įvairovė tik IT “koduotų beždžionėlių“ (o danskių banko HerReikalinga mergaitė net į apsaugos kategorijas šiuos skelbimus sudeda!), nes juk vis dar madinga “skaitmenizacija“, kol mūsiškės fondososinės IT įmonės dar neužsivežė tiek baltarusių su ukrainiečiais, kaip seniai šitaip savo darbo sąnaudas išsisprendę jau ir mūsų linaviniai transportininkų vergvaldžiai darbdaviai.

Nors visumoje, tai to dar dar dar darbo apsčiai (“į sveikatą, Pelėda“ – pasakė Mikė Pūkuotukas) Vilniuje bei iš dalies Kaune, kur tos darbo vietos siūlomos tik pasiturintiems žmonėms.

Sprendžiant iš vyraujančio ir iki oficialiai leidžiamo MMA dugno nustumto darbo sąnaudų kompensavimo per dabar temokamą atlygį, tai yra dabar reikalingi darbuotojai, kurie jau turi nuosavą būstą sostinėje, o maistui ir kitiems šeimos poreikiams užsidirba net iš šio darbo užmokesčio, bet kriptovaliutinių investicijų ir iš tradicinės lietuvio miesčionio rentos, pernuomodami savo perteklinį būstą visokiems bedaliams benamiams, susimokantiems už nuomą ir mintantiems kruopomis.

Nes ir nekalbant apie privatų sektorių (kuris vidutiniškai per mėnesį uždirba bent šimtine mažiau už viešąjį), kaip sakė parškolos tulpinė ekselencija, tai juk tik nevykėliai iš valstybės tarnybos nesugeba namui užsidirbti – ką labai neseniai akivaizdžiai parodė Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, iš “kuklios valdininko algelės vardan Lietuvos“ sau prisipirkęs 170 NT objektų.

Jau geras dešimtmetis provincijoje pagrindinis darbdavys tėra tik ta klaidingai vadinama “valstybė“, kuri padėjo visas pastangas išnaikinti bet kokias paskatas kurti darbo vietas bent sau, ir toliau aršiai tęsia tos “atsilikusios“ Lietuvos tolimesnį nuoseklų naikinimą, vis begėdiškiau “optimizuodama“ paštą, bankus, susisiekimą, švietimo ir medicinos paslaugas, prieinamumą prie kultūros ir t.t.

* * *

Bet šiame aptariamame UžT portale yra dar vienas klaidinantis “vabalas“, kurio per pastarąjį pusmetį portalo atnaujinimo darbų niekaip neišsitaisė (matyt, ir jiems trūksta ne “35% kartos“ IT darbuotojų?).

Tarkime, paspaudus ant į akis krentančios Šiaulių apskrities, kur tų darbų pasiūlymų yra daugiau nei 9 (!) kartus daugiau už didesnę ir trečią Lietuvoje gyventojais ir pramone esančią Klaipėdos apskritį…

…tai iš Šiaulių miesto savivaldybei priskiriamų 2255 iš tų apskrityje 2538 (taip dar dviem “padaugėjo“, kol kopijavau, o tiesiog suskaičiavus sumą pagal žemiau po apskrities žemėlapiu pateiktas profesijų grupes, tai jų apskrityje yra net 2658), tuomet jau darbo vietų staiga drastiškai sumažėja, nes pasilieka tik… 493!

Kaip nutinka, kad vienu spustelėjimu taip staiga sumažėjo šiame saulės mieste darbo vietų net 4,57 karto, kai jau pereinama į konkrečių darbo vietų sąrašą?

Beje, taip nutinka ne tik konkrečiai šio portalo Šiaulių segmente, bet absoliučiai visose 60-tyje savivaldybių, kur, tarkime, iš kokių 57 arba 68 darbo vietų maniškėje Varėnoje pasilieka sąraše apie 19-30 (priklausomai nuo to, ar skyriaus darbuotoja pravalė tuščias darbo vietas bei pasidubliuojančius skelbimus), ir dar ten Varėnai taip skelbimuose “priklauso“ ne tik Vilnius arba Kaunas, bet ir Vokietija, Švedija bei Norvegija.

O jei turėsite omeny, kad viena darbo vieta apskrities centre bus paskelbta dar ir likusiuose 4 ar 5 apskrities rajonų savivaldybėse, tad realiai tik viena darbo vieta suminėje portalo apskaitoje tampa tomis tik fikcinėmis 4-5 darbo vietomis. Ir, kaip minėjau, tas darbas gali būti išvis tik kitame rajone arba užsienyje, bet UžT portalo IT administratoriai nepravalo nuo tokių fiktyvių darbo skelbimų, publikuojamų ir atkartojami visur, kur tik skelbėjui susišviečia (taip tikintis – ko?).

Duokite už tokį masinį darbo vietų kūrimą ir nedarbo mažinimą pagaliau jau ir UžT vadovei algos dydžio premiją, kaip tą yra gavęs LSD vadovas (matyt, irgi už tokį aukščiau paminėtą ir nedarbo “sumažinimą“, kuris realiai išaugo perpus, nekalbant jau apie visus nekart pastebėtus ir viešintus akivaizdžius manipuliavimus COVID-19 statistika).

Išties tiesa, idant pasakyta, broliai ir sesės hipiai Kristuje, kad yra melas, didžiulis melas ir statistika (Lk Pčls 2:53).

* * *

Tarp kitko, jei jau lygintume, kaip prasitęsęs aname įraše paminėtas nedarbo lygis, pašalinus sezono įtaką, tai LSD suformuotas stulpeliais vaizdelis yra toks:

Savo forma yra labai panašus į pateiktą aukščiau patį pirmąjį – čia didesnių pokyčių be pokyčių po pokyčių nematome.

Bet akivaizdu, kad yra kur pasitempti UžT vadovei, kad ir jų statistikoje taip pavyktų “įveikti“ nedarbą, kaip tą pavyko LSD atvaizduoti nuo 9.5% sėkmingai čia “įveikus“ PIŠ vyriausybei.

Antraip jokia atitinkama premija nebesišviečia, ir gali artimu laiku šviestis tik nelabai šviesi perspektyva pasiieškoti naujų gyvenimo iššūkių naujos darbovietės paieškose (o tokių jau dabar Lietuvoje yra, primenu, kone 16 į vieną vietą!).

Kas čia dabar žvengia, nesupratau?

Vėl tie užingridų obuolmušiai, pablukusiomis neZabūtkėmis papuoštais karčiais? Ar dabar tai – jau visokių vatnykų bei maršistų dviejų lyčių ir vieno triuko poniai?

* * *

Kaip bebūtų, tačiau optimizmo pardavėjas dviejų už trijų kainą™ manyje čia perspektyvoje jau mato, kad šią ekonomikoje besiplečiančią “krizelę“ vis sunkiau pavyks užslėpti, kad ir kaip kuria statistika bus manipuliuojama.

Jei taip bandyčiau dabar palyginti, o kaip pasikeitę vidutinės vartojimo išlaidos per mėnesį, tenkančios vienam gyventojui, tai įdėčiau tik… tą patį grafiką!

Nes LSD nuo 2016 metų duomenų daugiau nemato reikalo atnaujinti – jų ne tik politikams, bet ir vis tiek bankiniams propagandonams nebereikia, kaip ir valdžiukei tikrai nereikia, kad tokie kaip aš “nekonvenciniai ekonomistai“ dar tuos LSD rodiklius išvis analizuotų.

Ir jei buvęs 4 metų tarpas jų statistikoje tarp 2012 ir minėtų 2016 metų, tai nuo 2016 iki dabar yra vėl ne mažiau nei ketveri metai – ir labai man jau norėtųsi vis tik pamatyti šią dinamiką, kuri dabar tik “stabiliai“ be tolimesnių duomenų.

* * *

Tik ar mane gali tokie LSD tinginiavimo, tarsi likusių statistinių 15-os bedarbių vienai darbo vietai, pasireiškimai dabar sustabdyti?

Štai atminimui (nes po 2020-ųjų prie šitos vyriausybės duomenų LSD nepateikia), aš galiu parodyti, kaip nuo kitų metų po įstojimo į visuotino gerbūvio ES (kai LSD ankstesnių duomenų iki 2005-ųjų ir vėl nepateikia) keitėsi asmenų, kurių pajamos mažesnės už sumą, reikalingą įprastiniams poreikiams patenkinti, santykinis skaičius, ką pateikiau ir 2019-10-14 įraše:

Sakysite, gyvenimas išties tik gerėjo (net nepaisant Didžiosios Recesijos, pasiekusios Lietuvą 2009-aisiais), nes vis mažiau žmonių Lietuvoje neišgalėjo pajamomis padengti įprastinių savo poreikių (nematant, kad ir tų žmonių Lietuvoje taip pat sparčiai mažėjo dėl emigracijos iš tokios “gerovės valstybės“).

Ir dar pagerėjo juk ne dabar, o prie valstiečių prezimento SS vyriausybės iki PIŠ vyriausybės, priminsiu, jei kas dar to kukulakio karjeristo “demokratiškos gaujos vardan Lietuvos“ nepasigedote.

Ir iki atėjusios vis dar mūsų bankinių propagandistų nepastebimos dabartinės krizės – naujesnių čia duomenų teks palaukti (tik nežinau, ar verta laukti paminėtų prisukamų apelsinų skleidžiamų pezalų apsisukimo į kitą pusę, tarsi niekur nieko ir to jų ateisiančio jau “o ar nesakiau!“).

Ir ne tik šių – taip dauguma duomenų, liečiančių skurdą bei socialinę atskirtį, yra tik iki 2020-ųjų metų imtinai, LSD už pernykščius metus dar jų nesuvedus net preliminariai (zadanijų negavo?).

Todėl ir aprašinėti atėjusią tais metais ir šviežią šią einamąją krizę, skirtingai nuo prieinamų nedarbo rodiklių per du statistikos portalus, jau teks gerokai vėliau ir vėl retrospektyviai iš 3-4 metų būsimos perspektyvos taško.

* * *

Bet galime žvilgterėti į tą nedemokratiškai vyriausybės įvedamu mokesčiu vadinamą infliaciją – arba tiksliau, tai vartojimo kainų indeksą (kuomet LSD atspirties tašku retrospektyviai ir į perspektyvą laiko 2015-uosius, kur tas VKI yra 100):

Matote, kad kiekvieną krizę lydėjęs panašiai status infliacijos pakilimas, po ko sekdavę paprastai daugmaž plokščias ir labai nežymus mūsų pajamų tolimesnis nuvertėjimas.

Štai PIŠ vyriausybė pradeda darbą 2020 lapkritį prie VKI 111.3244, o jau šių metų kovui, kada antroji šimonytė finmin teikia pirmai šimonytei, pavėlavusi dvi savaites (ir kaip čia buvęs alkoministeris su šaulio berete šitos šaulės papiknaudžiavimo priežasties nesužiūrėjo?), privalomą atskaitą apie pernykščio biudžeto plano vykdymą, tas VKI pakyla iki 127.9733.

Arba, kitaip tariant, tai infliacija per šį 15 mėnesių apskaitinį laikotarpį padidėjusi 14.95%, vidutiniškai taip keldama vartojimo kainas po procentą kas mėnesį. O šiemet jau žadama ir 15.6% metinė.

Jei tai paguos, aišku, nes dar tikėjotės atsikvėpti nuo begalinio savo valdžios tokio “rūpesčio“ jūsų pinigais.

Sakote, kad anokia čia bėda – gi tikrai “nedaug“?

Išties toks beveik 15% pakilimas infliacijoje iki 2020-ųjų lapkričio įvyko maždaug nuo 2011-ųjų sausio (tai irgi 11 metų periodas – tikrai netrumpai!), kuomet VKI dar buvęs 94.7232 (šiam pokyčiui skaičiuotinas VKI yra nuo 94.6703) – ir taip gerokai įpusėjus dabartinės PIŠ kaip anuometinės finmin kadencijai nuo 2009-ųjų liepos iki 2012-ųjų gruodžio.

Tie metai prie šios finmin buvo, sakykime, įdomūs, nes tų pačių 2011-ųjų lapkričio 16-tąją buvo A. Kubiliaus II-ojo vyriausybės sustabdyta Snoro banko (tarptautinio leidinio The Banker, kuris pernai apdovanojo “kaip geriausią“ ir esamą finmin tokia pačia mergautine Šimonytės pavarde, pripažinto 2006 ir 2010 metais geriausiu banku Lietuvoje) veikla, nušalinti jo vadovai, perimtos visos banko akcijos.

Tas įvyko kitądien po anos šimonytės gimtadienio, tad taip irgi neblogai atšventė, sakyčiau, o jūs čia dar priekaištaujate, kad šita šimonytė vėlavo dvi savaites su biudžeto ataskaita savo viršininkei pagrindinei šimonytei (“pamanyyyyykite tik…“ © – kaip sakydavusi ponia Zita iš Mažeikių).

* * *

Galima taip irgi pažiūrėti, nuo kurios krizės prie krizelės dar vykę tokie infliaciniai šuoliai, matomi aukščiau pateiktame VKI grafike, bet šįkart apsiribokime einamaisiais kriziniais “pasiekimais“.

Ir kaip nei anuometinė finmin Šimonytė, nei dabartinė finmin Šimonytė kartu su premjere Šimonyte, neturi jokių užpakalinių minčių ar adekvačių priekinių mintelių, kaip gi joms vis tik privalu pagal pareigas ir mokesčių mokėtojų teisėtus lūkesčius neleisti šiai ES eurozonoje rekordus mušančiai mūsų šalyje infliacijai dar toliau įsisiautėti, jei jau monetarinių priemonių tas fikcinis Lietuvos Bankas seniai neįgalus pritaikyti.

Instrukcijų gi dar niekas abiem šimonytėms nepadavė, aha.

Užbaigsiu kaip ir pradėjęs – irgi citata iš ano palyginto 2019-ųjų situacijos savo įrašo:

Pabaigai, pastebėsiu darkart, kad nagrinėti Lietuvos ekonomiką ir jos poveikį gyventojams galima per įvairius skaičius ir įvairiais pjūviais. Dažniausiai per medžius nematoma miško, nors man galima prikaišioti, kad aš čia užsiimu rodiklių cherry picking‘u bei faktų pritempinėjimu, nes interpretavimas ir mano komentarai prieštarauja brukamam viešumoje naratyvui.

Kita vertus, jūs galite ryt netekti darbo ir pajamų, patirti skyrybas ir per tai netekti bent pusės ar kone viso per savo darbingiausią gyvenimo dalį buvusio sukaupto turto arba dėl netikėtų sveikatos ar kitų force majeure priežasčių taip dar įgyti dideles mokestines prievoles bei finansinius įsipareigojimus ar skolas, ir tada tikrai jums nevienodai sužydės sodai.

Bet jūsų kaimynas gali nusipirkti Teslą ir sugrįžti įdegęs iš pusmečio kelionės po egzotiškas šalis, ir statistiškai toliau augs BVP bei žinių portaluose svarbiausia informacija bus tik apie neva-įtakojančias (ką ir kam?) taip vadinamas influencines tuštutes: kaip kažkokios keunės™ silikoninius papus jau sutaisė, bet va kažkokiam provincialui prakutėliui, persėdus iš bemso, jo naujoji audinė traktoriaus varikliu pagedo ir nebetraukia drifte – tai šių krizės patyrimas irgi skirsis nuo jūsiškio, nepriklausomai nuo statistinių rodiklių pateikimo ir jų vertinimo.

Todėl palinkėsiu išlikti sėkmingesnėje ir pajamingesnėje ekonomikos pusėje, jei tokią dar rasite, kadangi ir iki tol čia nuosekliai prastėjęs gyvenimo lygis dabar gerokai sparčiau riedės pakalnėn, ir emigracija, taip tai pavykdavę anksčiau, jau šįkart reikšmingai nieko nebeišgelbės, gerbiami naujųjų varguolių™ socialinės klasės atstovai.


Ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas buvo publikuotas 2022-04-05, ir dėkoju dar balsuojantiems savo pinigais per PayPal!