(Tęsinys, o pradžia – čia)

* * *

Ir jei jums, dabar skaitant aukščiau apie IRA, taip staiga pradėjo per jau suformuotą makaulėse naratyvų matricą pjauti kažkokiu deja vu “tas jausmas“ ir dėl karo Ukrainoje, kad klišės ir naratyviniai standartai kažkaip vėl iškilo MI-6 stiliumi copy/paste (net iki tipiškų britų uniforminių sagų pačių ukrainiečių uniformose!), tai tame nėra nieko nuostabaus – juk šioji slavų šalis yra britų elito, kurių frontmenu dabar vis dar skeryčiojasi Labradurnius, geopolitinis projektas.

“Up your arse, Joe! Čia jau mano zelebobikas!“ – BoJo linkėjimai JAV tėvynės išdavyste apkaltintino narkūšos POTUS tėtukui Vaithauze iš Vaitholo (foto iš The Guardian)

Tik britų imperinis projektas, nors ir taktikoje dabar sutampa su JAV savo bendru siekiu susilpninti Rusiją iki paskutinio dar po rusų tanku nepakišto ukrainiečio, tačiau savo ilgalaikėje strategijoje turi visiškai priešišką JAV nykstančiai, o dabar sėkmingai dar ir britų jau naikinamai, buvusiai jankių pasaulinei hegemonijai tikslą.

Galima anuomet buvo taip prisitrinti greta JAV ir SSRS, aišku, papozuoti bebro iškamša Jaltos konferencijos fotografijai – juk taip vis tik britai Antrame Pasauliniame sudalyvavo nuo pirmo iki paskutinio šūvio visą laiką 1939-1945 metais visuose frontuose, tad kas geriau sudaro tą formalų alibi dėl susitarimų apie pasaulio pasidalinimą po karo tarp tikrų nugalėtojų.

“Franklinai, mano adjutantas klausia, ar jam draugą Vinstoną iš mudviejų bendros foto patraukti?“ (Jaltos 1945 metų konferencijos Keystone-France/Gamma-Rapho foto iš airmail)

Tačiau, jei taip nuoširdžiai, priminkite man, prašau, ką šio karo pasekoje laimėjo pati britų imperija, kurią dar ir išformavo tarsi visas buvusias pralaimėjusias imperijas po Pirmojo Pasaulinio karo?

Vokiečiai, kaip ir jų triskart iš eilės Europoje karuose atstraponinti prancūzai, bent jau gavo tai, ką kol kas dabar dar vadiname Europos Sąjunga.

Tačiau patys britai, keliskart nesėkmingai iki tol į šitą kardo ir žagrės anglies ir plieno išplėstą sąjungą prašęsi, taip vis tiek iki galo neįsiprašę (gi nepasirašę Šengeno dėl sienų kontrolės ir Maastrichto dėl bendros valiutos sutarčių!), tai juk net ir iš šitos ES (angl. EU), jų vadintos tik EEB (angl. EEA) išsibreksitino, dabar jau intensyviai griaudami iš lauko tai, ko iki tol niekaip nepavyko iš vidaus.

Ar jūs taip išties manote, kad britų elito ir institucinė atmintis yra trumpesnė už britų plebso, kuris net ir “nepriklausomybės“ referendume balsuoja vardan savo imperinio paveldo?

Jankių elitui reikėtų prisiminti patarlę, kad, dieve, apsaugok mane nuo tokių draugų, o jau nuo priešų – aš ir pats apsisaugosiu.

Amerikietiška tradicija prieš britišką tradiciją (gif iš damn murica)

* * *

Tik pagrindinė čia tema yra apie Sinn Fein laimėjimą, ir ką jis išties reiškia bendrame kontekste.

Tad, antra, labai džiūgauti dėl tokios “triuškinančios“ (gi iki pusės balsų savo parlamente jiems pritrūko gi dar 18, tad faktiškai trūksta alajanso su liberalų Aljansu) nacionalistų pergalės neverta – Šiaurės Airijos britų primesti įstatymai vardan nacionalinio stabilumo numato, kad jų vietos vyriausybę formuoja dvi daugiausiai balsų rinkimuose pelnę partijos, net jei jos yra aršiai viena kitai priešiškos (ir būtent todėl tą padaryti privalo!).

Taip Sinn Fein išties negali vienvaldiškai, kaip mūsų IVA+ šaika, susiformuoti tik savo vyriausybę, net jei jiems ir netrūksta dabar nuosavų ministrų ant to “ilgo, bet tuščio“ suolelio, kaip paaiškėjo su mūsų pseudokonservatoriais, kai pritrūko net dviejų ministrų pristatyti LR Prezidentui patvirtinti.

Tad išties Sinn Fein vis dar laukia susitarimų ne su gal jiems ir palankesniais liberalcentristais pagal politinę užgaidą kaip pas mus, bet su oponentais iš DUP – ir dar ilgas derybinis kelias, nes per savaitę ne kažką abi didžiausios partijos ten ta kompromiso suradimo linkme ir nuveikė.

* * *

Dar nepamirškite, kad dabartinė Sinn Fein išties nėra anoji Sinn Fein, kuri buvo legalizuotas IRA politinis nacionalistų skyrius, apie ką rašiau aukščiau.

Nors šiuo metu tai vis dar ant to airiško nacionalizmo tebejojanti politinė kavalkada (kaip ir mūsų tradiciškai Tėvynės Sąjunga, pasivadinusi krikdemais iškaboje ir save vadinanti konservatoriais, ir kuri nei apie tėvynę, nei apie demokratiją, nei apie krikščioniškas ar konservatyvias idėjas), tačiau išties per kone dešimtmetį tapusi demokratiškų socialistų (toks naujadaras įvardinti komunistams, kurie ne tokie aršūs proletariato diktatūros įgyvendinime) ir “proeuropietiška“.

Va dabar toks progresyvusis Sinn Fein veidas ne be makiažo (foto iš Huff Post)

Tai yra, dabar Sinn Fein tapusi tik euroleftistine šutve, kuo nuo titulinio anūkėlio paskyrimo sitz-lyderiu ir mūsų minėtoji TS-LKD taip pat lygiai tokia yra (ir nenuostabu tad, kodėl mūsų tėvyniasąjunginiai krikdemai taip isterikuoja dėl penktąkart rinkimus Vengrijoje laimėjusio Viktor Orban tęstinos politikos, apibūdinamos trimis žodžiais: nacionalinė, krikščioniška, demokratinė – juk šios visos trys vertybės yra svetimos mūsų “tautiniams krikdemams“!).

Todėl man šiuo požiūriu, žinote, didesnio skirtumo tarp dabartinės Sinn Fein, net jei toji turi istorinę reputaciją kaip teoristinės IRA padalinys, ir mūsų Tėvynės Sąjungos, net jei prieš kelias kadencijas Seimo komisija šią pripažinusi savo išvadose “turinčia teroristinės organizacijos požymių“, aš labai ir nematau – tik mūsų regionai geografiškai ir politiškai apsprendžia individualų naudojamų demagogijoje žodžių kratinių parinkimą visiškai tam pačiam ideologiniam karkasui, propagandistų vadinamam ir “pro-europietišku“, ir “nacionaliniu“.

Tik va kaip sutelpa vieno smegenų linkio makaulėse kartu ir ES federalizacija, už kurią vietoje esamos kol kas dar veto teisės ir mūsų šaika abiem rankutėmis versdamiesi vienas per kitą kūliais, tikrai prabalsuos (nes antraip šie vagiliukai juk kitąmet, peržiūrėjus ateinančių metų ES biudžetą, jau liks be pasivogtinų europašalpėlių!) dar ir nacionalinė idėja “vardan tos“, tai man logiškai sunku suprasti.

Bet kas pasakė, kad mūsų politiką reikia suprasti per loginius, o ne emocinius ir melagienomis formuojamus argumentus, ką?

Ir nekyla prieštaravimų tik progresyvioje galvelėje… (gif iš gipher)

* * *

(paskutinė dalis – bus čia)


Ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas iškart visa apimtimi buvo publikuotas 2022-05-14, ir dėkoju dar atskirai pabalsuojantiems savo pinigais per PayPal!