Kai pamačiau virkaujant, kaip anksčiau mūsų nuskurėlių mentūra, dabar jau generalinę prokurorę Nidą Grunskienę, tai iškart prisiminiau 1946 metų Merle Travis dainą 16 tons“ (mano laisvas vertimas):

…Kasdien tik pasensti, ir į skolą – gilyn,
Šv. Petrai, dar manęs nesišauk, nes atvykt negaliu –
Mano siela užstatyta kontorai.

Nes – o kaip kitaip (ten pat):

Jei išgirsi mane ateinant, tai pasitrauk,
Daugelis to nepadarė – ir daugelis dėl to mirė.
Kai mano vienas kumštis geležinis, o kitas plieninis –
Tai jei vienas nenukirs, tada antras pribaigs.

Nemanau, kad mūsų generolinė prokurorė tarsi koks baskervilinis šunėkas implantais susisriegusi į burną plienines iltis, kaip ir jos kontoros kolegos, tikėtina, ne kumštim geležine vadovauja tyrimui tiesiogine prasme dantukus įtariamiesiems pabarškindami, tačiau gėris juk, sakoma, turi būti su kumščiais, tiesa?

Ekselencinis Gitanas įteikia generalinei Nidai labai toksišką visai šaikai teisinį dokumentą – ne mums skirtą “mūsų“ Konstituciją (foto iš Alkas)

O tai ko ji taip rypauja čia pratrūkusi, kaip teigia propagandonų portalas iš dantytųjų delfinų pasaulio?

* * *

Bėga prasiskolinę dėl mažučių algelių tie mūsų prokurorai iš jos tarnybos, kuri, kaip apie tai mums ir virkauja generalinė Nida (nepainioti su filosofine Nida ir su meškute Nida, jei kas tokią kudlotašiknę pamenate), yra, matote, nebe “statutinė“, todėl algų automatiškas pakėlimas nesutampa su politikams retkarčiais kylančiais norais papirkti sau represines struktūras (teisėtvarka jos vadinamos demokratijoje, o ne mirusioje respublikoje™).

Ir dar dėl to, toji generalinė Nida piktinasi, tai mūsų klaidingai vadinamos valstybės šeimininkai iš ES AtA-tinkamų™ institucijų gi labai nerimauja – nors aš, naivuolis, maniau, kad statutine (t.y. sukarinta paramilitarine – jei taip pagal sąvokos esmę kalbėtume) organizacija ta prokuratūra yra tik autokratiniuose režimuose, kaip antai kaimyninėje Baltarusijoje ir šiaip “kontroliuojamos demokratijos“ Rusijoje, kur jų prokurorai netgi karinius antpečius ant savo kitelio turi, o ne tokią kaip pas mus pagrabinio klapčiuko mantiją su raudonu seilinuku pakaklėje, eidami valstybinio advokato (oi, liberalas aš pagadintas to kone pusantro dešimtmečio trukusio darbo jankiams…) pareigas.

Kuo prokurorai teismo salėje nuo (ne)kolegos oponento gynėjo ir skiriasi, nes tam jokio mėlyno, tarkime, seilinuko teisminio kostiumo dizaineriai statutuose (sic!) nenumatė, apsiribodami tik “bliacha ant papo“ – stilistiškai tokiu caro laikų gelžkelio stoties perono kroviko prisegamu žetonu su numeriu, kurio per kelintąkart vis susimaunamus kvalifikacinius egzaminus, kurių atestacijas pasirašinėjanti, pati dabartinė teisingumo ministerė tatūškinė Evelinuška taip ir negavo, todėl su jokiais peronais ir geležinkelio stotimi neturėtų būti siejama, nes dirbusi ji išties tik sekretūtka (nuo tų nelietuviškų, nes pagal pasą ji tikrai tokia nėra, žodžių sekret ir tūt kak tūt, o ne tai, ką jūs dabar pagalvojote, išdykėliai!).

Oi, apie tas menkas algeles prokuratūroje tuoj irgi pakalbėsime – kantrybės, husarai!

Bet jau būtų keista per šią IVA+ Vėlinių raganų koalicijos kadenciją, kad jei PIŠ koordinuojamam kalbančių kojinių kolektyvui sukėlus pasipiktinimą iš kvailų (nes nuedukuoti turėtų dėl to tik džiaugtis, kaip pareiškė toji šveikė iš Gedimino 11!) mokesčių mokėtojų (kvaili mokėtojai, aišku, o ne patys mokesčiai, kurie gali būti tik išmintingi prie tokios bukalaurių valdžiukės) pusės dėl valdžios atlyginimų didinimo šių mokėtojų kišenių patuštinimo sąskaita, neprasidėtų kitądien jau tipiška šioms “kas meluoja, tas ir vagia“ (© “atgalinės datos valstybės vadovas“ apie savo anūko šaiką) manipuliatorėms akiplėšiško (nenuostabu – juk nėra agresyvesnio padaro gamtoje už nedapistito apsėstą patelę valdžioje, kaip sako liaudies išmintis, kadangi toks spermotoksikozės apsėstasis paprastai gana greitai yra išdresiruojamas elgtis adekvačiau aukščiau minėto kumščio korekcija implantų įsriegimo srityje) melo sklaidos PR kampanija, kur atviras myžimas į akis vadinamas tik bobų vasaros lietučiu.

Tai va man toks klausimas ir kilo, kuris kažkaip nekilo Valstybės Kontrolei: kaip čia ta tokia didelė skola susidarė generolų prokuratūroje ir, iš to sekant kitas klausimas, lydimas mane, anot klasiko, bedraskančių miglotų abejonių – ar šita generalinė Nida išties kompetetinga eiti vadovės pareigas, ar ją ten tik pavapsėjimui pastatė, nes ji taip profesionaliai mokėjusi įtikti (čia jūs, žinau, įdėjote veiksmažodį apie ledinukus) valdžios politikams?

Kadangi jos vadovaujamos kontoros jokių buhalterinių dokumentų viešai nėra paskelbta, o ir manęs kaip auditoriaus niekas į jokią šios institucijos finansinių srautų peržiūros inspekciją nepasamdė, tai spekuliacijomis čia aš ir neužsiimsiu – todėl žemiau remsiuosi tik viešai visiems prieinamais oficialiais skaičiais.

Tik šiaip man iš šalies atrodo gana keista, kada vadovas taip viešai visiems aiškina, kad paikai prap… prapylė kažkur patikėtas ir iš mokesčių mokėtojų nusavintas babkes – ir net, suprask taip, tai čia tik bendra valdžia dėl to kalta, aha.

Tai jau gal apsispręskime, ką už tai atsakingus dabar dera pakeisti – šitą generalinę ar vis tik generaliai valdžią?

* * *

Tai ką tę, mažum, šita generalinė Nida apie savo prokurorus mums čia taip sako?

Sensta jie, sako. Vis labiau. Ir reikia pakeisti pagal amortizacinius bei demografinius nusidėvėjimo rodiklius.

Antai pernai 22 prokurorai išėjo. Šiemet dar 20.

Ko gero, dauguma jų išėjo tiesiog į užtarnautą poilsį su ne tokia ir prasta jiems renta, kuri yra gerokai didesnė už vidutiniškai daugumai užsidirbamą atlyginimą šioje šalyje, bet jūs turite suprasti, kad čia visi perspektyvūs iš šios kontoros išsilakstė, kurie dabar veiks jau nepatriotiškai prieš Lietuvą už privačius pinigus, tiesa?

Ir, tiesa, jei jau pinigai nekvepia, tai koks tuomet čia mums skirtumas, ar jie parsidavinėja už privačius, ar tarnauja už iš privačių mokesčių mokėtojų atimtus?

Priėmė vietojų šių tik 4 (suprask, jau patriotiškai angažuotus teisininkus, nes patriotas=idiotas, o koks neidiotas eis už tokias “algeles“, jei va per dvejus metus 42, kaip teigiama, iš šio darbo išėjo – gėda jiems, o ypač mums, kad mes per mažai susimokėjome už jų neišėjimą).

Sako, priėmė irgi taip nekvalifikuotus, nes “skolos neleidžia priimti naujų kvalifikuotų“ – tai ir priėmė taip, matyt, tik senus nekvalifikuotus, kaip suprantu?

Sakote, gal ne taip sušnekėjo, kaip čia surašiau?

Tai ar norite pasakyti, kad mūsų prokurorai neturi iškalbos teisme??? Nemoka logiškai sudėlioti sakinio ir nedviprasmiškai minčių reikšti? O ypač – visų prokurorų motina prokurorė?!

Baikite, nemanau!

Generalinė Nida pasakė būtent tai ir tą, ką norėjo pasakyti – teisininkai, o ir dar tokio rango, juk kitaip nemoka. Aš galiu suabejoti jos vadybiniais gebėjimais, bet tikrai ne teisininkės kvalifikacija (ar pagal ką ją ten į tas pareigas paskyrė?).

* * *

Žvilgterėkime ta proga jau į šios įstaigos rekvizitus ir duomenis juose.

Dirba 1’121 darbuotojas, o iš jų, pagal generalinės Nidos pareiškimą, grynai prokurorų yra 607 – kiek daugiau nei pusė visų darbuotojų.

Nežinau, ar pakankamai teisminei sistemai pagal einamąjį BK procesą ir visus tuos poreikius, kad tinkamai atstovautų tą klaidingai vadinamą valstybę (gi ne jus – samdykitės patys savo privačiai!) teismuose bei deramai suvadovautų dar ir ikiteisminiams tyrimams, tačiau panašu, kad ne visi prokurorai turi bent jau raštvedybai (o kam dar?) sekretores (taip ūkvedžių įstaigoms neskaitant – ten, generalinė Nida mums guodėsi, kažkur net ir stogas įgriuvęs, tai ūkiškumo pritrūko), ir taip sprendžiant iš likutinio skaičiaus pagalbinių prokurorams darbuotojų.

Ir kaip tie “nauji nekvalifikuoti“ susidoros su 22+20=42 palikusių prokuratūrą prokurorų krūviu? Ar tas jau krūvis sumažėjo (kodėl ir ne – kaip mentūroje, kai Alytaus antai “kovotojai su mafija“ paštininkais dirba?), ir kai dabar tas vienas “naujas nekvalifikuotas“ jau pakeitė 10 “senų kvalifikuotų“ išėjusių kažkur, anapilin ir į pensiją?

Aš suprantu, kai jos primygtinai paprašė paverkti į eterį vardan algos pasididinimo, nes “taip reikia“, tai gaunasi ne tik tas biblijinis verksmas, bet po to ir ten pat minimas dantų griežimas, kai tokie nenuedukuoti “pankai“ bei “menami anarchistai“ va ne taip supranta partijos ir vyriausybės politiką, nes jiems kyla įvairių minčių ir dar keistesnių klausimų, tiesa?

* * *

Bet tai kaip ten su tomis “mažomis algomis“, kurioms mūsų empatijos taip nesėkmingai mumyse šaukiasi emociškai mums viešai pratrūkusi mūsų generalinė Nida?

Vidutinis atlyginimas šių metų rugpjūtį buvo €2’800.90. Segreguojant kol kas dar tik dviejų lyčių požymiu, tai prokuratūros moterų, kurios dirba ne mažiau svarbius raštvedybos (viskas prokuratūroje yra svarbu!), alga buvo €2’544.14, o vyrų kone viena šalies minimalke didesnės, t.y. €3’224.95 – ir kas į rankas atitinkamai sudarė:

  • €1’696.83 vidutiniškai,
  • €1’550.72 moterims ir
  • €1’951.10 vyrams.

Tas didžiulis skirtumas tarp priskaičiuotos ir išmokėtos algos valstybiniame sektoriuje, be abejo, yra dar viena įteisinta manipuliacija šioje klaidingai vadinamoje valstybėje, kuomet formaliai mokesčių mokėtojams į ausis liejamas melas, kaip jų didžiuliai pinigai štai yra paskiriami šiam kilniam ir tikrai reikalingam viešąjam sektoriui visuomenės interesus ginti.

O realiai – tie gynėjai iš tų jiems priskirtų pinigų gauna gerokai mažiau, taip minėtai klaidingai vadinamai valstybei, kuri turi ir šiuo atveju konkrečius žmones, liekančius už šio skambaus pavadinimo anonimais, tiesiog pasisavinant kitąkart apie 65% skirtumą visiškai kitoms reikmėms, užrašant šiuos “sangrąžinius“ pinigus po to iždui kaip “pajamas“ (ir tikrai – iš kur tuomet tas biudžeto deficitas gaunasi, aha?).

Jei jau PIŠ ir jos pričiupta pakaušusi už vairo šimonytė finmin tikrai sugalvojo daryti valstybės sektoriaus atlyginimų reformą, kaip juodvi mums giriasi, o ne šiuo žodžiu melagingai pavadinti banalų algų pa(si)kėlimą, tai galėtų pradžiai peržiūrėti pajamų mokesčių atskaičiavimo principus, nes kai iš pajamų mokesčių sumokami pajamų mokesčiai, nuo kurių atskaičiuojami pajamų mokesčiai, kurie apmokestinami pajamų mokesčiais, kad sumokėtum pajamų mokesčius už pajamų mokesčius, ir taip toliau ratuku užsiloopinus, tai gaunasi arba painiava su tikslu kvailinti mokesčių mokėtojus, arba sąmoningai įteisinta kvailystė (kas ne itin finale skiriasi, kvailiais likus tik mokesčių mokėtojus).

Atsiprašau – pamiršau, kad dabar apeliuoju pagalvojimui į šio funkcinio organo neturinčius neįgaliuosius asmenis, kas yra labai nemandagu iš mano pusės – kaip paprašyti vienakojo paspirti blešionkę.

* * *

Na, bet, kaip teigia generalinė Nida, tai tie jos prokurorai vis tiek išsilaksto nuo bemaž dviejų tūkstančių eurais algų!

Netgi, liūdi minėtoji generalinė Nida, tie nenori viršininkais tapti, idant vienišu viršūnėje maitinsiesi ne kaip tas posakis suponuoja geriau, bet garantuotai sugėrovus kolegas prarasi – gers tie pagal rangą alų jau geriau be tavęs mieliausiojo, atsiprašant už kalambūrus.

A kudė tep, pons, ke?

Žiūrime vėl: jų atlyginimų mediana yra €3’127.68 fiktyviai arba €1’892.24 realiai, kas yra mažiau nei pusšimčiu mažiau, atsiprašius už tautologiją, už vyrų algas šioje įstaigoje – tad faktiškai generalinė Nida dūsauja ne veltui apie nenorinčius eiti į vadovaujančias pareigas (ką mums parodo statistika).

Bet iš kitos pusės, tai reiškia, kad aukščiau minėtus vidutinius atlyginimus nederėtų dabar jums įsivertinti kaip kažkokias “lubas“ – nes tai juk irgi reiškia taip pat, kad yra ne vienas ir ne du, kurie gauna gerokai daugiau už šitą vidurkį tarnybiniuose tarifiniuose atlyginimuose (taigi mediana nėra vidurkis – tai skaičius per vidurį tarp tų, kur “maži“ ir kur “dideli“, o vyraujančių algų vidurkį matėte aukščiau).

Ir čia aš nepasakiau nieko naujo ir keisto, nes juk visi pavaldiniai turi džiaugtis, kai pakyla viršininko alga – tas vidurkis, nors neatsispindėjęs papilnėjimu piniginėse, bet ir jiems juk taip kartu “pakyla“, tiesa?

* * *

Tačiau gal palyginkime, o į kur tie prasiskolinę prokurorai pabėga ir už kokias ten algas po to pluša nebūtinai vardan tos, kaip anksčiau?

Paimsiu palyginimui tiesiog tris banalias advokatų kontoras pagūglinęs taip belenkaip.

Štai viena jų vadinasi kukliai Superia LT (labas, Šarūnai!) – jie užsiima verslui reikalingais teisiniais dalykais, specializuodamiesi įmonių apjungime bei investicijose (suprask, čia vaikšto tikrai “rimtos babkės“, tad gal galima apelsinus su slyvomis lyginti pagal šį kriterijų?).

Vidutinis atlyginimas tėra €2’055.45 pagal atsiskaitymą su VMI, o į darbščias (versle tikrai dirbama!) rankas tegauna vos €1’272.67 – na, panašiai kaip ir ikėjiškų taburečių brigadininkas baldų kombinate plyno lauko investicijose kaime abipus A4 plento per du rajonus (nežinau, ar yra kitas kaimas Lietuvoje, kurį pagrindinė “gatvė“ taip atskirtų į dvi skirtingas savivaldybes, ir kiek tuomet vienu padalintu kaimu rūpinasi seniūnų bei seniūnaičių?).

Kai dar ir už tą vieną iš keturių šios kontoros darbuotoją tenka šiai mūsų klaidingai vadinamai valstybei susimokėti už šią galvos panaudą įvairiais apdėtais pajamų mokesčiais €819.16 duoklę (kas yra gana tipinė bendrai lietuviško vergo kaina provincijoje vietos darbdaviui).

Tai, kaip matote, net moteris (sic!) toje generalinės Nidos prokuratūroje uždirba daugiau, nei kvalifikuotas privatus teisininkas, kurio klaida prie didelių pinigų kainuotų gerokai didesnius pinigus tiek klientui, tiek pačiai jų kontorai, ir dar atsakytų asmeniškai, ko dažnai pasigendami iš valstybės tarnautojų.

Bet aš kažkaip negirdėjau, kad Šarūnas būtų kada virkavęs, kaip iš jo advokatai mina pedalus (negalėjau susilaikyti…) į generalinę prokuratūrą dėl per mažų algų.

* * *

Arba štai paimkime taip pat ne tik Lietuvoje dirbančią TGS Baltic kontorą – kaip ir rašoma, tai “viena didžiausių advokatų kontorų Baltijos šalyse, dirbanti visose komercinės teisės srityse ir turinti biurus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“.

Na, mūsiškiai prokurorai juk irgi ne vien šalies ribose dirba, primenu, nes ir čia generalinė Nida virkavo, kad jos prokuroras vyko politizuotos Bučios inscenizacijos tirti be deramo savo gyvybės ir sveikatos apsidraudimo, nes jo niekas pas mus apdrausti nenorėjo (o kodėl to nepadaro pati valstybė, mūsų pinigus perleisdama privačiam FIRE parazitiniam “verslui“, tai nei jos kas paklausė, nei ji čia mums atsakys – “tu vėjo paklausk“, aha).

Darbuotojų skaičius ir atlyginimai yra… tiesiog nenurodyti (net VSD pas mus tą išviešinę!) – kaip sakoma, tai tikrai yra “ne bobų reikalas!“

Žodžiu, kaip sutarsite – tiek ir gausite. Tai gal į čia pabėga prokurorai, kuomet atlyginimai yra neaiškūs, o jiems alga yra tiesiog mokama “vokeliais“?

Ne, ką jūs!

Aš net neabejoju, kad ši ir panašios advokatų kontoros viską tikrai susimoka ir mūsų valstybės iždui, o VMI jokių pretenzijų joms neturi. Antraip, juos tikrai tikrai neraginama tos generalinės Nidos kontora užsipultų, tiesa?

Tiesa ir tai, kad nelabai yra su kuo tuomet palyginti – matyt, įstatymai galioja šioje šalyje orveliškai kaip gyvulių ūkyje, kur mes su jumis ir esame tais gyvuliais laikomi.

* * *

Todėl trečioji iš paieškos pasirinktoji, kur algos bent jau yra deklaruojamos, tebūnie čia Gelvorasergel, kuri užsiima skolų išieškojimu – juk toji ir apie babkes, ir apie teisinės valios primetimą, atstovaujant konkrečios visuomenės narių interesą.

Tad kažkuria prasme irgi galime palyginti prokuroriškas ir legalizuoto, reketininko, atsiprašau, skolų išieškotojo funkcijas.

Deklaruotasis čia atlyginimas (skliausteliuose – išmokėta darbuotojui) šių metų rugpjūtį sudarė:

  • €2’955.74 (parsinešė €1’788.22 arba €91.39 daugiau už prokurorus) vidutiniškai;
  • €2’572.38 (parsinešė €1’566.80 arba €16.08 daugiau už prokurorus) moterims;
  • €3’741.62 (parsinešė €2’263.68 arba €312.58 daugiau už prokurorus) vyrams;
  • ir mediana tesudarė vos €2’274.44 (€1’397.26 arba €494.98 mažiau už prokurorus).

Kas šiaip reiškia, kad tos algos, lyginant su verktine prokuratūra, ne itin iš esmės ir skiriasi, kuomet ir tas 494.98 “mažiau“ yra už suminį 91.39+16.08+312.58=420.05 “daugiau“ didesnis 74.93 eurais – tad visumoje čia uždirbama irgi mažiau už prokurorus?

Gal čia skirtumas tik toks, kad viršininkai pas generalinę Nidą, matyt, uždirba vis tik daugiau už savo pavaldinius, kad ir kaip ten ji mums dabar virkautų, nei yra čia uždirbama va šiuo privačiu atveju.

Tačiau vyrams skolas privačiai išmušinėti, matome, tikrai sekasi gerokai geriau už savo kolegas pas aną generalinę Nidą jos kontoroje, kur daugiau atsižvelgiama pagal visą dabartinę progresyvaus feminizmo ideologiją, matyt, į įprastinę prokuroro šlapinimosi pozą kaip kvalifikacinį kriterijų (oi tikrai tikrai pagal lytis nediskriminuoja, ne ne ne!), nei kad kvalifikacinius gebėjimus pamosikuoti proverbine montiruote.

* * *

Tai va ir darome išvadą, kad visas šitas gal kažkoks pėmėesinis generalinės Nidos “protrūkis“, sprendžiant iš skambios antraštės, tėra tik… banalus manipuliavimas emocijomis.

Kadangi realūs skaičiai rodo, kad nelabai jau čia taip per visas Baltijos šalis dirbančios kontoros didesnes algas išties sumoka savo teisininkams, kurie aptarnauja kitąkart ne mažesnius klientų pinigus, nei generalinės Nidos kontora dabar kreditoriams yra išvis kažkaip prasiskolinusi (ten minimas “bobiškos mankštos“ specialistės vadovaujamas Lietuvos Paštas dar dėl šito nesikreipė į jokius skolų išmušinėtojus, ką?).

Maža to, mes dar matome, kad administraciniai ir vadybiniai šios generalinės Nidos gebėjimai yra, švelniai tariant, dar ir į skolas šią valstybinę įstaigą varantys, dėl ko, kaip ji pati teigia, net pasamdyti naujus kvalifikuotus darbuotojus darosi jau keblu – ir kad taip pat reiškia, kad teisiškai atstovauti visuomeninio intereso ši įstaiga vis mažiau gebės.

O ar kelsi tas tikrai ne tokias ir mažas, kai jau palyginom, algas čia jos artimam pimpačkiukų ratui, skambiai visokių koučerių vadinamai “komanda“, ar jų nekelsi – tai esmės juk nepakeis, nors mokesčių mokėtojams visas tas atrakcionas ir kainuos daugiau (o kaip ciniškas liberalas norėčiau žinoti, ką mes nusiperkame už didesnę kainą šiuo atveju?).

Aišku, baudžiamasis kodeksas lyg ir apsaugo nuo prievolės liudyti prieš save, tačiau jei jau generalinė prokurorė save taip viešai apsikaltino, tai gal kokiu Seimo nariu būdamas, matyt, dabar jau bendram savo rinkėjų intereso atstovavimui inicijuočiau tyrimą bei finansinių srautų auditą per Valstybės Kontrolieriaus įstaigą, net jei valstybiniams auditoriams ir pradėtų rankutės drebėti išgirdus, kokią kontorą jiems reiks pakratyti.

Beje, toje mūsų LR Valstybės Kontrolėje vidutinis atlyginimas yra truputį mažesnis ir už prokurorus, ir už aukščiau minėtus kolegas privatininkus skolų išmušėjus – rugpjūtį sudarė priskaičiuotasis fiktyvusis €2’787.86 (ten yra dar labai nereikšmingi skirtumai tarp moterų ir vyrų bei medianoje, tai net nesismulkinsim).

Bet kol kas valstybės kontrolierius dar nebuvo paprašytas taip irgi mums pavirkauti, kad ir jie prašosi didesnių atlyginimų, nes pagal statistikos departamento pateiktus duomenis, tai antrą ketvirtį Lietuvoje vidutinis atlyginimas tebuvęs tik priskaičiuotas €1’768.40 (arba išmokėtas darbuotojui vos €1109.34).

Ir kas, matome, yra gerokai mažiau už tuos vidutinius aukščiau paminėtus, kurie yra gaunami šiose virkaujančiose valstybinėse kontorose, kai ir jose juk išmokami atlyginimai iš va šitų mokesčių mokėtojų atimtų vardan klaidingai vadinamai valstybei lėšų, žinia, taip tą bendrą mūsų visų vidurkį dar statistiškai ir pakėlus nuo realaus mūsų gaunamo privačiame sektoriuje.

* * *

Tai, sakote, bėga tie prokurorai?

O tai į kur – į tas neribotas valandas bei mažesnes algas pas privatininkus, nesupratau?

Tai gal priežastis tuomet yra ne tik sulauktas pensijai gauti darbuotojo amžius ir jo darbo stažas, bet pati darbinių santykių atmosfera šioje darbovietėje?

Ką aš žinau, kai faktais ir skaičiais logikos pareiškimuose apie išsilakstančius darbuotojus antraip nėra, o ekonomikoje nėra tokių matavimo kriterijų kaip “pratrūko“ ar “per mažai“ – nes pirmu atveju yra emocija, kuri diskredituoja profesionalą pagal užimamas pareigas toje profesijoje, o antruoju kelia klausimą, tas “per mažai“ – tai kam ir kur?

Net neabejoju, kad tokių kaip generalinė Nida rypaujančių dabar valstybinių rentininkų šitoje išsunkiančių institucijų klaidingai vadinamoje valstybėje išgirsime tikrai daugiau, o mirusioje respublikoje™ jūs neturite jokių svertų tokių činovnykų apetitams riboti, kaip tik plačiau atverti savo kišenę ir susimokėti už jų puotą maro metu.

* * *

Kam mažai, tas klausosi BONUS – Šiaulių radijo stotyje RS2 įrašytos tiesioginio eterio “Sinkopės“ laidos:


Ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas buvo publikuotas 2022-10-07, o taip pat dar dėkoju atskirai pabalsuojantiems savo pinigais per PayPal!

Advertisement