Brangioje [maisto ir pragyvenimo kainomis] tėvynėje Lietuvoje jau pagaliau įsiveisusioje pagal nuopelnus pažadėtoje gerovės valstybėje mūsų tautiečiai pradėjo taip gerai gyventi tarsi Švedijoje, kad net švedpalaikių bankiniai propagandistai netikėtai nušoko nuo palaimingojo jiems pabarstyto takelio iš baltų miltelių ir ėmė pypauti, kad gal tiems prekybiniams tinklams būtų metas apsiriboti patiems (sic!) savo antkainius, nes tie naujieji varguoliai nebeturi iš ko ir kam sutaupyti.

Be abejo, pas mus gi laisva rinka, tiesa?

Ir toji laisvos rinkos nematoma ranka taip savaime tik čiups už giesmės godžius įsismarkavusius oligarchatinius prekeivas, ir tik pyst – žiū, jau kainos perpus žemyn taip ir klebynkšt!

Savaime. Nes rinka. Turgus, kitaip tariant.

O čia – ne vieta derėtis, kaip sakęs toks aferistas Ostapas Benderis, save vadinęs kukliai Didžiuoju Kombinatoriumi.

* * *

Ar taip va išties mums visą kelią jau trys dešimtmečiai tas trijų kompradorinių šaikų, esančių dabar valdančioje IVA+ koalicijoje, ideologinis sorošėkų laisvarinkininkų institutas akiplėšiškai melavo?

Ir ką, vatnykai, norite pasakyti tuomet, kad viskas, apie ką propagandoje melavo čia apsimetėliai (partškolą juk išsirinkote sau ekselencija dukart lyg niekur nieko, tai kuomet ji apsimetinėjusi – tada prieš Lietuvos nepriklausomybę iki kraujo praliejimo kovojusioje “burokų“ kompartijoje, ar kai ja jau rinkote, nesupratau?) marksistai dar pravdų laikais, dabar feikų epochoje paaiškėjo esant tiesa?

Nes joks stambusis kapitalas nepasidrovės nulupti tų, suprask, smagių šitų pseudoliberalių glušių patyčioms “viršpelnių“, kuriuos ekonomistai (ne apie mūsų banderlogų dūzges kalbame) tą pavadino tiesiog ekonomine renta dar iki minėtojo barzdylos Karlo gimimo, kuris savo tritomyje Das Kapital citavęs kažkurį savo pirmtaką kolegą, kad:

“jei kapitalas gali gauti 100 procentų pelną, tai sutryps visus žmogiškus įstatymus; dėl 300 procentų nėra tokio nusikaltimo, kurio nepadarytų šito siekdamas ar tokios rizikos, kurios nesiimtų… jei neramumai ir kiršinimas atneš pelną, tai laisvai paskatins abu“.

Širdies gilumoje tūlas lietuvis, būdamas godžiu, šykščiu ir pavydžiu, yra kuo nuoširdžiausiu kapitalistu – arba tiksliau buože, jei jau apie mažą agrarinę šalelę kalbame, anot tokio pasišiaušėlio popsinio užsiknisėjo iki pajuodavimo (ar pažaliavimo, jei pagal politines simpatijas – kas tuos savo smegenis lėtai, bet užtikrinančiai, ne tik nuo galvojimo numarinančius vegetarizmo dietomis supaisys).

Ne, aš suprantu – jei nuo realybėje esančių veiksnių atitrūkusius ir nuo konteksto patraukiamus taip bazinius ekonomikos dėsnius padarai religija (o kuris nuedukuotas sektantas netiki “mokslu“?), tai ir Kalėdų rytą randi dovanėles po eglute todėl, kad ten toks storas raudonu vatinuku vilkintis senis su pedofiliškais polinkiais jas atbogino elnių traukiamomis rogėmis, nes tu buvai “geras berniukas“ ir gerai valgei visokį šlamštą iš savo užjūrinio-parūrinio šeimininko plaukuotos rankutės, nepamiršdamas kaskart saldžiai pabučiuoti to masyvų žiedą nebūtinai su kokiais nors masoniškais simboliais.

O gal dar ir tiesiai į to pasturgalį – čmoki-poki, kaip dabar laisvėnams yra madinga, o per tiek laiko jau ir pripratai tinkamoje vienalytiškos kamasutros šuniuko pozoje atstatęs saviškį beigi net ir be vazelino?

Žinote, gal jau visą šitą legalizuotą sodomiją derėtų šitoje šalyje pagaliau kada užbaigti – visomis prasmėmis.

* * *

O va mūsų politinio turgaus sumestinuko įgaliotųjų sugėrovų tamada (arba kažkaip nuo esmės nukrypstant, tai Seimo Biudžeto ir Finansų Komiteto pirmininkas) bei pagarsėjęs sostinės mergišius d.ž.k. Pelegrido Orange, sako, kad jis netiki ne tik tų prekeivų gera valia, tačiau net ir drįsta abejoti, ar su tais buožėmis išvis kada susitarti įmanoma.

Nes netiki jis čia esant jokia laisva rinka ir jokia jos nematoma ranka – teigiantis čia force majeure lygio įtaką ekonomikoje darant tik tokiems dviem išskirtiniams šalies ekonomikoje veiksniams, kaip, cituoju, “koncentracija ir ribota konkurencija“.

Šiems dviem, tarsi ir prieštaraujantiems tarpusavyje vienas kitam (tai jei daug, tai ko nesusipeša tame turguje?), teiginiams reikėtų paaiškinimų, kas ir kaip kur koncetruojasi, ir kodėl toji konkurencija ribota net po to, kai į rinką iš antro karto atsibeldė nacistinis savo požiūriu ir labai ciniškai savo klientus segreguoti veiksmais linkęs svetimšalių prekybos tinklas, kurio pavadinimas yra tarsi patyčiai sudėliotas į santrupą iš Li[etuvos] D[urnių] L[aivas]?

Tekste šito biudžeto nubiudžetinimo biudžetininko neradau nei paaiškinant, nei ir bendrai kitų čia taip pasvarstant tomis temomis, bet aš gal neįdėmiai skaičiau?

Taip pradžiai prašokomis (kaip patogiai ten būna išryškintos “esminės“ pastraipos!) iš apačios žemyn (po potemės – iškart galima eiti į išvadas gale), po to atgal per tarpus, kuriuos praleidau, po to šen bei ten atsitiktinai, nes tokiame įprastiniame kratinyje vis tiek visos klaidingai save vadinančių žurnalistais padraikų padraikos (atsiprašant už tautologiją) mintys būna sumetamos belenkaip.

Šiaip be reikalo ten apribojo tuos legendiniais buvusius komentarus, taip suportalindami visą anksčiau buvusį smagumą, nes tie būdavę gerokai išsamesni, nei pats tekstas, prie kurio tie būdavo paliekami.

O ir paties teksto vis tiek niekas neskaitydavę, tarsi ten būtų surašyta kažkas panašaus į lorem ipsum dolor sit amet, nesikeikiant.

* * *

Aišku, kaip jau pas mus trijų milijonų krepšinio ekspertų bei virusologijos specialistų šalyje, kur “durmenų mokslinykai“ užsakytą propagandą nuedukuotiems glušiams taip atidirba iš piršto (ar kas ten styrojo atsikišęs?) pričiulptų skaičiukų manipuliacijomis, tai ir apie prekybos tinklų organizavimo principus (angl. modern trade) dažniausiai diskutuoja ne tik su šia komercijos organizavimo rūšimi nesusidūrę “patys sau ekspertai“.

Bet ir, matyt, tuose prekybcentriuose net nesilankantys apsipirkti, nes “ne bobų tai reikalas“ (kaip tą sakęs 2010-aisiais dar Marmaryje IYT buriavimo mokykloje man sibirietis Igoriokas, pažadėjęs atsibašliuoti baksais už tai, kad tarsi koks šipšandleris apipirkčiau maistu visą “Naša Raša“ serijalo herojų besiprašančią įgulą prieš mokomąjį reisą jachta Ti Avel Mor savaitei į jūrą… nuo restorano link restorano, nes jis pastebėjo, kad aš “iš Europos“, todėl tuose supermarketuose lengvai ir be turkų kalbos žinių gaudausi, kas kur padėta ir kas galėtų būti užrašyta ant pakuotės, nes bardak reiškia janyčiarų kalboje visiškai ne tai, ką jūs pagalvojote).

Vis tik ekspertą čia diskusijai apie antkainius ir pė vė em apmažinimus jie pasikvietė – tiksliau, pastaruoju metu prekybcentrių avuliu patapusį dundulį.

Galėjo verčiau tą prišantažuotą iki teismų meidą iš maksės pasikviesti, kuri dabar raudonkryžiuje po 9 mėnesių “naujų karjeros iššūkių paieškų“ direktoriauja – vis toji organizacija, taip klaidingai šviečiasi, yra apie kažkokią “labdarą beigi atjautą“ (man iš tyros sovietinės vaikystės tai kažkodėl tik su kraujo ėmimu iš piršto siejasi – brrrrr!), o ir ji nestokojanti buvusios realios patirties tame “didžiausios koncentracijos“ bei “ribotos konkurencijos“ prekybiniame tinkle, kurio steigėjai labai išmaniai pasirinko po ta pačia tėviškės padange kartu su jų taip komerciškai išsunkiamais runkeliais naujųjų bajorų garbę žeminančiai nebesitrinti (o tai iš šitų kostiumuotų babuinų taip susimokę praalkę beždžionės tuos iš jų atimtus jau bepūvančius bananus gali atsiimti?).

Bet, aišku, pasikviesti prakutėlį buožę iš jo nuosavo “praktiškų žmonių“ tinklo – tas pats, kas antpirštininką nuo gelžkelio stoties kišeninių fondų investicijų valdytoju.

* * *

Taip tas šitų netikrų ekonomistų (visi gi žinome, kad tikri – tik bankuose!) pokalbis iš šalies ir atrodo, pro šalį praeinant su rezgėmis dar kažkokiai kucharkai iš Daukanto aikštės gėlių kiosko, kuri padalino labai įžvalgių šiems rimties vyrams patarimų, kad jei ir vėl ne po tuo antpirščiu rutuliukas, tai tuomet kitu užėjimui jau būtinai reikia ieškoti po kitu!

Na ir kas, kad tas rutuliukas miklaus sukčiaus rankutėse nepastebimai užspaudžiamas, o atvėpėliai politikai kaskart renkasi tik tuščią?

Nes kitokio pasirinkimo šiame mulkinimo žaidime jiems ir nepalikta!

Taip ir išsiskirstė po peronus, atidavę jūsų pinigus, kaip jau įprasta.

Gi laisva rinka, ir kiekvienas laisvas su pinigais išsiskirti laisvai, tiesa?

Turgus toks, kur ta jo ranka nematoma – viską savaime čia sutvarkys, ar ne?

Ir sutvarkys, ir jus patvarkys.

Abiem rankom. “Nematomom“, aha.

Bet va kitąkart, kai mikliai antpirščius ant kartonkės panosėje jums sukios – tikrai tikrai atspėsite, po kuriuo tas rutuliukas slepiasi!

Argi ne?

* * *

BONUS kaip įprastai – praeito antradienio Šiaulių radijo RS2 laida “Sinkopės“ su Laimontu Diniumi čia:


Ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas buvo publikuotas 2022-10-15, o taip pat dar dėkoju atskirai pabalsuojantiems savo pinigais per PayPal!