Tai pagaliau tik po aštuonerių metų ir dar keturių mėnesių (sic!) specialiai tam reikalui tada suburtas teismas įteisintų narkotikų, prostitucijos ir eutanazijos užliejamų žemažemių karalystėje dabar priėmė (čia prašosi žodis – politinį) sprendimą byloje dėl nuBUKinto Malaizijos boeingo MH-17 reiso virš Ukrainos 2014 metų liepos 17 dieną, kurio metu žuvo 298 žmonės, įskaitant tame skaičiuje ir 15 įgulos narių.

Kaip jau labai nuoširdžai piktinausi anuomet iškart kitądien publikuotame po šios įvykio savo įraše “Apie politkorektiškai nukaltą civilinį lėktuvą“, tai tyrėjams ir teisėjams žodis formuluotoje crashed (“sudužo“, aha) absoliučiai nekliuvo tuomet, kaip ir nekliūna dabar – teismas čia persekiojo tuos, kas už šitą “avariją“, suprask, yra atsakingi.

Ir ne, neaiškinkite, prašau, man apie mano per menką anglų kalbos praprusimą čia, kai aš ne tik beveik 14 metų dirbau jankiams (tame tarpe – ir sinchroniniame vertime labai specifinėse teisinėje bei saugumo srityse), dar 3 su puse metų dirbau britams, kai gyvenau Amžino Rudens saloje, kada jau grįžęs dar ir pusantrų metų mokiau anglų kalbos 2-10 klases apie present perfect ir kitus dar 15 aktyvioje bei 10 pasyvioje formoje esančius veiksmažodžių laikus.

Aj spyk londė – semkių veri mačj!

* * *

Tai va šitas garbusis teismas tesugebėjo per visą šitą laiką patraukti tik keturis (!) asmenis, kai vieną jų dar ir išteisindami.

MH-17 reiso nuBUKinime trys nuteistieji iki gyvos galvos (foto iš sky news)

Ir iš kurių sprendimo dabar taip ir liko niekam neaišku, tai kuris čia taip davė įsakymą iššauti raketą, o kuris vykdytojas taip paspaudęs tą nelemtą mygtuką, dar “padedant nenustatytų asmenų grupei“.

Bet aš jau irgi tada rašiau, kad:

Norint numušti lėktuvą, reikia turėti ne tik paleidimo įrenginį su raketomis, kurį gali nusipirkti bet kurioje vietinėje vojentorgo (arba Armijai ir Civiliams) parduotuvėje. Pats įrenginys – tai kaip bim-bam loterija, kuomet gal ir pataikysi netyčia. Turi būti dar erdvės sekimo įrenginys (akys). Dar komandinis punktas (galva), kuris viską kartu suveda. Dar gal kažkas, kas ne tiek ir svarbu žinoti civiliokams – žodžiu, visas kompleksas (!) su mažiausiai tuzinu specialistų, žinančių, kurį mygtuką kada ir kaip spausti – lėktuvas skrido 10 km aukštyje, čia ne raketą kalnuose nuo peties paleisti tiesiu taikymu į lėtaeigį sraigtasparnį, ne kupranugarių krušikų tai kompetencijai.

Kitaip tariant, ten jokie ne sukilėliai ir separatistai, o profesionali ir kadrinė Rusijos armija.

Čia iš mano pusės buvo paskubėta teigti, kad tą padarę būtent Rusijos kariuomenės kadriniai kariškiai.

Nes šis teismas gi tos nuteistos už akių trijulės net nepriskyrė buvus Rusijos Federacijos kariškiais!

Štai ką teismas pats teigia savo išvadose (išverstagūglintai):

“Dėl to Rusijos Federacijos įsitraukimas į konfliktą su Ukraina lėmė, kad konfliktas tapo tarptautiniu. Tarptautiniame konflikte tam tikromis aplinkybėmis gali būti leidžiama dislokuoti ginklus. Kareiviai iš tų šalių gali pasinaudoti imunitetu (kovojantis imunitetas) ir negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tačiau kadangi Rusijos Federacija ir kaltinamieji iki šiol neigia tokį Rusijos dalyvavimą, DPR kovotojai negali būti laikomi Rusijos ginkluotųjų pajėgų dalimi. Todėl jiems negali būti suteiktas imunitetas nuo baudžiamojo persekiojimo.“

Šiaip cinikas manyje dabar pastebėtų, kad teismas pripažįsta Donecko Liaudies Respubliką esant tarptautinės teisės subjektu, o ne Ukrainos Respublikos separatistais, kas reikštų tuomet vykstant pilietinį karą – tai jau gana, kad ir dabar didesnio pasaulio, kuris ne su JAV ir jų sąjungininkais, požiūriu, tai čia yra “Rusijos vidaus reikalas“ kaip bus, deja, ir Kinijos su Taivaniu atveju, ir pan.

Kita vertus, patys sau tuomet dar ir prieštarauja – jei jau pripažįstate tarptautinį konfliktą, tai tuomet “DPR kovotojai“ yra nebe Ukrainos Respublikos teisiniame pavaldume, net jei Rusija čia ir neigia savo dalyvavimą ir separatistų savo ginkluotųjų pajėgų dalimi nelaiko, kaip teigiama citatoje aukščiau.

Arba, dar kitaip tariant, šiam teismui prieš priimant sprendimą dėl kombatantų statuso suteikimo, gal derėjo teisiškai įsivardinti, o tai kas tie veikėjai šiame konflikte tarptautinės teisės požiūriu?

Nes jei čia “ukrainiečiai“, tai Ukraina ir turėjo juos pagal savo jurisdikciją savo šalyje ir teisti (kas netrukdė pasikviesti suinteresuotas šalis, ką padarė ir žemažemiai šiame teisme).

O jei čia jau “tarptautiniai“ (tik vis dar neaišku kas tokie), tai, atsiprašau, bet nuo šių metų RF laiko juos savo piliečiais ir savo jurisdikcijoje, ir tuomet šis per ilgai iki dabar užsitęsęs teismas jau banaliai turėjo nutraukti tolimesnį kaltinamųjų veiksmų nagrinėjimą ir jų atsakomybės nustatymą, nes iš esmės pasikeitė teisinės aplinkybės – ir, į tai atsižvelgiant, pradėti jau reikėtų teiseną tuomet prieš RF, pakvietus šiuos atsakovais šioje byloje.

Bet to ne tik nebuvo padaryta – išvis Rusijos atstovai net nebuvo įsileisti nei į ikiteisminį tyrimą, nei į teisminį nagrinėjimą.

Ach, tiesa – pagal teismą, tai šie juk teigia niekuo dėti, tai ir nėra niekuo dėti. Pamiršau, aha.

* * *

O kad čia šį karo nusikaltimą prieš civilius įvykdė profesionalai – mano teiginys vis tik išlieka teisingas, nes, kaip rašiau savo citatoje pradžioje, tam reikalingi profesiniai įgūdžiai šio įrengimo valdymui (kurių, užbėgant už akių, nei vienas nuteistųjų neturi).

Ir dar būtina gerokai didesnė operatorių komanda už “tris nuteistus ir vieną išteisintą“, nes BUK zenitinį raketų komleksą, sudaro savaeigė vadavietė, taikinių aptikimo ir nurodymo stotis Kupol, savaeigis leistuvas, savaeigis užtaisytuvas ir, jei tai naujausia BUK M-2 modifikacija, dar ir savaeigis pašvietos ir taikymo radaras.

Vienoje BUK baterijoje paprastai yra ne vienas, o du paleidimo įrengimai su radarais (angliškai vadinami TELAR) ir vienas užtaisytuvas (angliškai vadinami TEL), bet, kaip suprantate, be vadavietės ir taikinių nustatymo radaro (angliškai TAR) šis kompleksas šaudytų tik… aklai belenkur į dangų.

Oi, jau girdžiu “karibos™ ekspertus“, kurie dabar kvykauja – nu tep če i pystelėj!

Realiai, tai va todėl BUK karo lauko sąlygomis veikia išvis net ne viena paskira baterija, o trimis baterijomis bataliono sudėtyje, kur yra atitinkamai prie tos vienos vadavietės ir vieno TAR dar šeši (!) TELAR (reikalingi keturi operatoriai vienam įrenginiui) ir trys TEL savaeigiai įrengimai užtaisymams (dar galite primesti bendrą reikalingų kariškių, kurių dauguma aukštos kvalifikacijos karininkai, skaičių – čia ne Donbaso valkatos “šachtininkai“ tokius įrengimus valdo).

O dabar man taip logiškai paaiškinkite, prašau, kaip šie “trys nuteisti ir vienas išteisintas (nes “ne prie ko“?) praktiškai įvykdė (o šita dalis būtina teisme įrodyti kaip actus reus!) šį karo nusikaltimą (prie mens rea) prieš civilinį lėktuvą – tai kuris ten kaip visų galų “raketininkas“ lakstė nuo vieno komplekso įrenginio link kito, ir po to tryse prie vodkės butelio (nes vieną gi ištiesino, bet… lieka tik du, kadangi Igorio Girkino-Strelkovo ten, kaip teismas teigė, šalia net nebuvo) sėdo į šias “savaeiges transporto priemones“ ir iš kaimelio ne vieną šimtą kilometrų per keletą reisų išvairavo atgal į motiną-Rusiją?

Tai arba ten buvo dar visa “grupė sąmokslininkų“ kaip “nenustatytų asmenų“, kurių dalyvavimas organizuotame nusikalstamame susivienijime neužtraukia jiems jokios baudžiamosios atsakomybės? Ir tuomet – o tai tiems kodėl užtraukė, kai šitiems neužtraukė? Ir pačioje pradžioje, pamenu, įtarimai gi buvo iškelti ne mažiau kaip tuzinui, o liko tik trys nuteisti ir vienas išteisintas?

Arba – yra ir kita labai neparanki Ukrainai versija?

* * *

Šią dalį religiniams fanatikams ir SUHS! nacikų rėmėjams siūlau praleisti.

Nes tuomet, apie ką teismo sprendimas sąmokslo teoriją pavertė ne šiaip farsu, o nepaneigtu faktu, gaunasi dar liūdniau – kad BUK tik paleidimo (!) kompleksas buvo atbogintas paslapčiomis ir paskubomis į separatistų kontrolei priskiriamą (ten nei tada nebuvo, nei dabar yra realiai ištiso fronto, kaip būta per pastaruosius du pasaulinius karus) teritoriją, iš kurios iššauta ir skubiai išsinešdinta.

Šis teismas, atkreipiu dėmesį, gi jokiais įrodymais nenustatė šio įrenginio judėjimo trajektorijos bei laiko – nors JAV dievagojosi, kad iš savo palydovų atitinkamas nuotraukas pateiks!

O būtini paleidimui vadavietė su radaru, nustatančiu taikinį, galėjo išties būti ir ukrainiečių kontroliuojamoje ATO zonoje – nekalbant jau apie BUK bataliono su trimis baterijomis užfiksavimą, bet ir išvardintų reikiamų šūviui įrengimų baterijos judėjimo tikrai antraip nepaslėpsi (kas todėl ir leido pagal oficialią pirminę versiją teigti, kad BUK atvyko iš Rusijos teritorijos pas separatistus, nors nepaneigė galimybės atvykti ir iš priešingos pusės, ką net su diversinėmis grupėmis ir jų technika dabar matome prie intensyvių karinių veiksmų Donbase).

Taip, ši neparanki Ukrainai versija skamba visiškai kaip rusiška sąmokslo teorija (perspėjau gi!), kur “Hetmonu“ pravardžiuojamas milijonierius ir tuometinis Ukrainos prezidentas Petro Porošenko su “Benia“ (t.y. milijonieriumi Igoriu Kolomoiskiu, kuris prastūmė į dabartinius prezidentus pianinu grojusį savo linksmakočiu artistą, jau suvaidinusį jo televizijoje prezidentą serijale “Liaudies tarnas“ – tuo visos Zelebobiko valstybininko kompetencijos ir užsibaigė) apmokėjo šio BUK tik paleidimo įrenginio (nes, kaip sakiau, teismo teiginiuose visas BUK kompleksas ten neužfiksuotas buvusiu) atvykimą ir tą nelemtą jo šūvį.

Teismas ne tik šitos alternatyvios versijos nenagrinėjo, atmesdamas ją, matyt, kaip savaime absurdišką – bet kartu tuomet ir nepaneigė, nes motyvų ir galimybių argumentams čia ne mažiau, nei teismo nagrinėtai incidento versijai.

Teismas neprileido objektyvumo dėlei net ir Rusijos prie tyrimo, ir netgi atmetė BUK gamintojo Almaz-Antei pateiktus argumentus, kuriuose jie teigia pagal raketų nuolaužas šias esant senesnės ir RF tuo metu jau nebenaudojamos versijos. Ką dar 2018 metais ir RF Gynybos ministerija nurodžiusi, kad pagal serijinius numerius ir rusų turimus įrodymui dokumentus duotos raketų modifikacijos priklausė būtent Ukrainos ginkluotoms pajėgoms.

Tai kaip teismas apsieina be identifikuoto nusikaltimo įrankio – suprask, kad taip nužudyme panaudoto peilio neradome, tai laikykime, kad nužudymui tiks ir plaktukas, ar kaip čia?

Ar čia kaip visokiems pezaliūgoms net iš Reuters – visos raketos “rusų gamybos“, todėl nesvarbu, kas jas iššovė, kaip dabar ukrainiečių raketos šūviu į lenkišką traktorių, nes vis tiek padefaultu Rusija kalta, kad ukrainiečiai iššovė rusišką raketą?

Maža to, nuotraukose tarp nuolaužų numušto lėktuvo vietoje užfiksuota ir raketos dalis, pagal kurią ir teigta, kad tai yra senesnė versija, priklausiusi Ukrainos pajėgoms, su… serijiniu numeriu, kuris realiai rodo šią pagamintą dar sovietmečiu ir paliktą Ukrainai po SSRS žlugimo ir karinių pajėgumų tarp Rusijos ir Ukrainos atsidalinimo.

Atrodytų, tai va paimk ir sutikrink numerį – kas gali būti dabar paprasčiau!

Bet tas paprastumas ir yra sudėtingiau.

Nes tada reiks susigalvoti įtikinamą versiją, kaip separatistai panaudojo ukrainiečių trofėjų – ir tada ukrainiečiams teks pateikti dokumentus, įrodančius, kur ir kada prie kokių aplinkybių jie tą BUK kompleksą prarado (ar išvis pavogė ir perpardavė, kaip jau šiame kare jiems įprasta, dėl ko jau net ir jankiai pradėję piktintis).

Ai, bet ko aš čia dabar priekabiauju: gi ir Kramatorske geležinkelio stotyje ukrainiečių sąmoningai paleista raketa, greitai identifikuota pagal italų žurnalistų nuotraukoje matomą serijinį numerį, “nenužudė“ jokių 50 ukrainiečių civilių; ir į Lenkiją sąmoningai priešinga kryptimi nuo rusų raketų apšaudymų “nenužudė“ dviejų civilių (likimo ironija, ten buvę du ukrainiečių dar nuo 2000-ųjų imigrantai vardais Bogdan); ir rusų civilinio Siberian Airlines lėktuvo su žydais ukrainiečiai virš Juodosios jūros “nenumušė“ 2001-aisais; ir taip toliau, ir panašiai.

O tai kodėl manote, kad čia kažkaip juos kuruojančių naglosaksų per vietinius ukronacikus nuo 2014-ųjų Maidano valstybinio perversmo už sausainiukus nuo Viktorijos Nuland, kurios švogerio portalas apie “strategines karo studijas“ niekaip irgi “nesusijęs“ su JAV Valstybės departamentu, Pentagonu ir “ferma“ Lenglyje, taip nuolat mūsų “karo ekspertų“ cituojamas, dabar valdžioje Kijeve (jūs gal kokie rasistai, kad jums žydiška tautybe savo nusikalstamus veiksmus prisidengiantis patampionas negali būti fašistu, ypač, kad tai irgi visiškai ne joks šimtametis tos tautos kerštas už visus Ukrainoje patirtus pogromus, pratęstus petliūrininkų nacionalistų “antibolševikų“ ir nacių kolaborantų UPA-OUN, įskaitant ir Babij Jar?) Ukroreichu paversta toji Antirusija kaip kompradorinė valstybė galėjo surengti va tokią nežmonišką (nors šiaip nacistams visi ne su jais yra “nežmonės“, kaip teigia vienas iš social-nacionalistų ir pravasekų steigėjų Ukrainoje, o čia tik “čiurkos iš Malaizijos ir kažkokie apsirūkę olandai“, ar ne?) provokaciją, po kurios jau 2014-aisiais būtų atėjusi visa ta karinė parama šitam Drang nach Rußland, kokią dabar gausiai gauna šitas režimas Kijeve?

Negalėjo, aha.

Nes kaip nekart jau mes galėjome jų pačių nusifilmuotus reportažus internete matyti, kur nacistiniais, SS ir Trečio Reicho simboliais pasipuošę “patriotai“ tikrai “nekankina ir nešaudo“ rusų belaisvių, tikrai “neima“ įkaitais jokių vietinių “kolaborantų“, ir jokie civiliai ukronacikų saugumiečių rūsiuose “neprapuola“, ir išvis jie jokio nacbato Tornado “nebuvo“ pagaliau patys, su nurodymu iš JAV, nuteisę, kaip ir Krakenas yra ne joks baudėjų dalinys (įdomiai “specnazu“ vadinama “zonderkomanda“…), o gal kažkokie taikdariai, ir tyrėjai iš Amnesty International juos apšmeižė, kai įvardino sąmoningai naudojant civilius asmenis ir civilius objektus priedangai savo nusikalstamuose kariniuose veiksmuose, kas juk pažeidžia konvenciją dėl to karo (kurio gi ten juridiškai net “nėra“!) vedimo taisyklių, ir tikrai tik “rusai apšaudo rusus Zaporožės AES, išlaipindami rusų desantą prieš rusus“, nes taip tik rusai gali sukelti branduolinį sprogimą “purvinos bombos“ metodu, ir pan.

Tai gal vis tik ne tik kad sąmoningai, bet netgi, suprask, “netyčia“ tikrai-tikrai “negalėjo“ jokie ukrainiečiai jokio lėktuvo jokioje savo oro erdvėje virš jokios savo teritorijos niekaip numušti!

Net minties tokios nedera savo tuščiose trijų neuronų “tikinčiose mokslu“ makaulėse daleisti.

O ir teismas kažkaip dabar konstatuoja, kad čia buvo sąmoningas veiksmas, kurį galėjo atlikti tik profesionali komanda arba, kaip čia įvarinta, įgula (išgūglintransleitintai):

Tai nekeičia fakto, kad BUK raketa buvo tyčia paleista ir nukreipta į lėktuvą. BUK ginklų sistema yra skirta numušti orlaivius ir negali būti naudojama atsitiktinai. Tokiam dislokavimui reikia pasiruošimo, įskaitant paleidimo vietos nustatymą ir transportavimą į jį. Raketos šaudymas turi būti labai apgalvotas ir kruopščiai apgalvotas, laikantis techninės procedūros, ir tam reikia gerai apmokytos įgulos. Tikimybė, kad orlaivyje esantys asmenys išgyvens po raketos BUK atakos, yra nulinė. Kiekvienas, kuris dislokuoja specializuotą, brangų ginklą, pavyzdžiui, BUK TELAR, tai žinos. Panašu, kad įgula manė, kad raketa buvo paleista ne į civilį, o į karinį lėktuvą. Net ir tokiu atveju yra ketinimų ir iš anksto apgalvotų numušti tą orlaivį ir atimti jame esančių žmonių gyvybes.

Tai jei nusikaltimo įrankis (pagal minėtą aukščiau tyrėjų turimą raketos serijinį numerį) ir aplinkybės (nusikaltimo vykdytojų grupė, neskaitant šitų apkaltintųjų, kurių akivaizdžiai yra per mažai, o ir su tiesioginiu nusikaltimo atlikimu šie net nesusiję) teismo tvirtai dabar neįrodyti, o ketinimai teismo įvardinti tvirtai (remiantis įsitikinimu, kad tik rusai yra blogio šaknis šioje planetoje, aišku – aš irgi taip sakau, aha!), tai kas nutiktų, jei teismui kažkokiu stebuklingu būdu tektų (tarkime, Rusija tampa neo-stalinistine vietoje esamos liberaliai-buržuazinės ir priverčia liudyti Hetmaną, kaip su tuo BUK buvę) šį JAV užsakytą ir jau spėtą pasidžiaugti verdiktą peržiūrėti?

Nes toks teismo sprendimas, atsiprašant už tautologiją ir kalambūrą čia, bet neginčijamai nėra neginčijamas.

* * *

O juk dar toje gaujoje, kur “trys nuteisti ir vienas išteisintas“, taip kurių iš specialaus liudytojo kaltinamuoju dabar padarytas FSB (o ne jokios kariuomenės) atsargos pulkininkas Igoris Girkinas-Strelkovas išvis su duotuoju zenitinių raketų paleidimo kompleksu neturėjo tuo momentu absoliučiai nieko bendro bei, kiek suprantu, net nebuvo šalia tos vietovės, iš kurios teismo tvirtinimu užfiksuotas lemtingas raketos paleidimas.

Ką teismas ir teigia (originali citata iš teismo sprendimo):

Although highly plausible by virtue of his position, it has not been proven that Girkin had advance knowledge of the availability of the Buk TELAR that caused Flight MH17 to crash“ – t.y.:

“Nors dėl savo padėties tai labai tikėtina, neįrodyta, kad Girkinas iš anksto žinojo apie BUK TELAR, dėl kurio “sudužo“ (sic!) skrydis MH17, prieinamumą“.

Maža to, pastarasis nuteistasis dar ir iki šio sprendimo labai ramiai ir pašaipiai vertino visus tyrėjų pareiškimus dėl kaltinimų jam, nes ten įkalčiu jam buvo prikaišiotas perimtas radijo ryšio pokalbis, kuriame jis zyzia jam perduoti zenitinius kompleksus gintis jo kariams nuo ukrainiečių karinės aviacijos (separatistai tokios neturėjo), o pašnekovas kitame eterio gale, vykdantis kuratoriaus, o ne šiaip koordinatoriaus pareigas, atmeta šį jo prašymą nelabai literatūriniu išsireiškimu.

Kitaip tariant, teismas turėjo, visiškai pagrįsta kaltinamojo nuomone, atsižvelgti į šį įkaltį kaip jį faktiškai išteisinantį, kad negavo jis jokio zenitinio raketinio komplekso, o už nerealizuotus kažkokius norus ar užgaidas, bent jau iki šio teismo sprendimo, niekas iki gyvos galvos nieko dar nenubaudė.

Sakau ne todėl, kad žavėčiausi labai šiuo saugumiečiu pulkininku ir rusų nacionalistu (pastarasis faktas mūsų tautai konflikto atveju tikrai gero nežada), bet šis įsigalėjęs tarp mums pavyzdžiu turinčių pasitarnauti vakariečių (regis, mūsiškių?) absoliutus demonstruojamas neprofesionalumas ir prisitaikymas prie politinės konjuktūros, žinote, nežada jau artimiausioje perspektyvoje išvis nieko gero.

Nes taip teisiniai argumentai jau pakeičiami tik paniatkėmis, o tą jau iki žiaugčiojimo pamename ir iš sovietmečio galo su kompartijos funkcionierių išsidirbinėjimais, ir iš anaiptol ne tokių ir linksmų 90-ųjų mūsų šalyje – tas velionis jau partinis sekretorius, prezidentas ir premjeras AMB su visa jo nomenklatūrine “vsio zakonno“ prichvatizacija ir telefonine teise, taip sėkmingai į šiuos laikus jo protegepartškolos pratęsus iki “tulpių pašto“.

Teismas gi čia teigia, kad tarsi gavęs vis tik Igoriokas tą kompleksą kaip prašęs, nors įrašų tą patvirtinantį nėra?

Nes to fakto nenustatė.

* * *

Tad tuomet – o kas kiti du nuteistieji už akių, ir koks nustatytas jų vaidmuo nusikaltime?

Teismas teigia taip (gūgliškai į mūsišką):

“BUK TELAR buvo atgabentas į Ukrainą kaltinamojo Dubinskio, kaip DPR vadovaujančio karininko, iniciatyva. Jis buvo tiesiogiai atsakingas už BUK TELAR transportavimo į paleidimo vietą ir iš jo organizavimą ir vadovavimą. Kalbant apie šį transportą, kaltinamasis Charčenko atliko tiesioginį ir aktyvų vykdomojo vado vaidmenį, kuris iš tikrųjų parūpino ir pasirūpino, kad būtų lydimas BUK TELAR. Charchenko taip pat užtikrino, kad BUK TELAR būtų saugomas ir apsaugotas paskutinėje paleidimo vietoje. Šis aktyvus jo indėlis buvo toks svarbus paleidžiant raketą BUK, kad Dubinskis ir Charčenko glaudžiai ir sąmoningai bendradarbiavo kaip nusikaltėliai kartu ir su BUK TELAR įgula numušant MH17 skrydį.“

Aš taip teisingai supratau, kad RF pilietis Sergėjus Dubinskis ėjęs žvalgybos vado pareigas toje “DPR kovotojų“ nusikalstamoje gaujoje, ir jam priklausė idėja šį BUK paleidimo įrenginį (TELAR) atsiboginti – kitaip tariant, buvęs šio nusikaltimo organizatoriumi (ne pats Igoris Girkinas-Strelkovas).

O va Ukrainos pilietis Leonidas Charčenko buvo to gaujos “specnazo“ vadas tame pačiame “nuskaltėlių susivienijime“, kuris kaip nusikaltimo bendrininkas rūpinosi šio BUK paleidimo įrenginio perimetro apsauga nuo galimų ukrainiečių karių (“stovėjo ant šucherio“), kaip ir saugant šį įrenginį pargabenant atgal į Rusiją po atlikto šūvio.

Taip suprantu, nei vienas iš nuteistųjų lemtingo raketos šūvio neatliko – du iš trijų nuteistųjų net nebuvo prie šio BUK įrenginio paleidimo: I. Girkinas-Strelkovas tik norėjo įrenginio, o S. Dubinskis rūpinosi logistika, bet teismas gi nenustatė, kad jis būtų pats vairavęs savaeigį įrenginį ar net išvis buvęs paleidimo metu šalia jo, kaip L. Charčenko!

Tai mes grįžtame tuomet vėl į pradžią, kad jei BUK raketos paleidimui ne tik per mažai tik šio paleidimo įrenginio (TELAR), bet reikalingi ir dar papildomi įrenginiai prie paleidimo (vadavietė, TAR ir TEL), o nei vienas iš nuteistųjų nebuvo šių operatoriais ir nei vienas jų neatliko jokio raketos paleidimo į lėktuvą, ir, jei jau tarptautinis konfliktas, tai RF kariškiai, kurie, kaip teigiama šioje neginčytinoje lėktuvo nuBUKinimo versijoje, taip gaunasi… čia dabar gavo tą teismo minimą teisinį imunitetą?!

Jums ten žemažemėje karalystėje nuo tos pučiamos žolytės gal jau visai pasidarė kvankt?

* * *

Ir tas teismo pareiškimas, kad lėktuvas “sudužo“ rytų Ukrainoje, norėčiau tikėti, vartojamas tik teritorine geografijos sąvoka, o ne politine.

Nes tuomet atsakomybė, kaip ir anąkart jau rašiau, kad nutiks (faktiškai – taip dabar teismo sprendime ir nutikę) tenka Ukrainos Respublikos vadovybei, kuri neuždariusi oro erdvės virš teritorijos, kurioje vyko taip vadinama “antiteroristinė operacija“ ATO – čia net neskaitant tos versijos apie Hetmaną su Benia, ir kad tai išties buvęs ukrainiečių BUK įrenginys.

Nes jei Igorio Girkino-Strelkovo kaltė tame, kad jis ėjo separatistų (sic!) gynybos ministro pareigas (kodėl ne feldmaršalo ar generalisimo?), todėl lieka atsakingas už tų ginkluotų grupuočių, kurias teismas įvardina “DPR (Donetsk People’s Republic) kovotojais“, veiksmus, tai devinti metai Donbase kariaujanti Ukrainos valstybė yra, kaip tada ir rašiau, kalta visiškai analogiškai.

Tačiau analogiškų pretenzijų jai šis teismas įvardinti tiesiogiai dabar nesiteikė – išvis taip labai savotiškai atrodo, kai yra nuteisiama už akių, o į tyrimą ir bylinėjimąsi nebuvo pakviesti Rusijos, kuri irgi čia apkaltinta ir kuri pati prašėsi sudalyvauti (neleista įtarus šių intenciją sabotuoti tyrimą bei nukreipti “netinkama“ linkme), tyrėjai, nes buvo tik toks “tarp mūsų, mergaičių“ vakarėlis tarp šitų visų nyderlandikų, malaiziečių, belgų, australų ir ukrainiečių.

O tai, atsiprašau, tuomet pastarieji čia kuo dėti, jei lėktuvas ne jų, ir raketa ne jų, ir teritorija ne jų, ir žuvusieji irgi ne jų?

Ar juos kažkas kažkuo kaltino?

Ach, tiesa, aš gi rašiau:

Todėl nieko ir nebus. Ukraina pasekoje dar ir nukentės, nes frau Ribbentrop lieps eiti derėtis (atsiprašyk žagintojo, nes pati kalta, kad suknkelė per trumpa!) – ar maža ką, gal dar kokį Lufhansa reisą nukals. Jankių Delta, sako, prieš keletą metų į Kijevą skraidyti nustojo.

O ir ko jūs iš NObamos tikitės? Chaaaaaange! Aha, kur Reagan ir Bush, kai jų dabar reikia? Tai va ir gaunate rusų specnazo numušinėjamus civilius lėktuvus su trimis šimtais keleivių virš nekonvenciškai okupuotos svetimos šalies teritorijos. Gimme some change, yo.

Skraidykite Aerofloto lėktuvais – blogiausiu atveju, vošitės dėl kokio techninio gedimo, sąlygoto rusiškojo avosj. O jei šiaip kas varikliui, tai jų ir girti pilotai dar gali sugebėti nutupdyti – jiems ne pirmiena, apie tai žiniose nerašoma. Nes skrisdami net neutralios šalies lėktuvu galite būti banaliai numušti iš hi-tech raketinio priešlėktuvinės gynybos komplekso – labai apgailėtinai dabar atrodo visa bagažo ir keleivių patikra prieš sodinant į lėktuvą.

Vis tik per tą laiką kai kas tikrai įvyko – Rusijos invazijos į Ukrainą dėka, kur iki šiol (!), primenu, nei viena kariaujanti pusė kitai jokio karo nepaskelbė tarsi tai būtų “Rusijos vidaus reikalas“.

Aš taip suprantu, kad Ukrainoje jos valdžia taip vis dar neranda (sic!) jokių priežasčių casus belli ir oficialiai šį karinį konfliktą įvardinti pagaliau karu, tai ir nesuprantu, ko tuomet taip pezama apie būtinas reparacijas dėl kažkokio karo, kuris ten gi “nevyksta“ (čia taip prasitęsė ATO po dviejų pažeistų Minsko paliaubų susitarimų?), nes zelebobikai sutinka su Kremliaus jiems primesta “specialios (policinės karinėmis priemonėmis) operacijos“ sąvoka ir sąlygomis – iki galutinai rusai juos denacifikuos?

* * *

O įvyko ne visai taip, kaip tada spėjau, nes ir paskirtoji į vokiečių kancleres keletui dešimtmečių (demokratija, nu!) Angelė “frau Ribbentrop“ paliko savo postą, ir Vakaruose taip tarsi netyčia vėl atgimė tarpukarinis europiečių civilizacijos “demokratijos“ išradimas, vadinamas nacizmu, o nebe kitąkart ir pagrįsta rusofobija ar vietiniu nacionalizmu (t.y. tautiškumu).

Nes dabar vis platesnė taikoma dirbtinė atranka rusiškos ir baltarusiškos (šitie tai kuo dabar išvis dėti?) tautybės segregaciniu pagrindu ir praktikuojamas valstybiniu mastu institucinis smurtas, vadinamas sankcijomis ir netgi teisėta diskriminacija (kuo be savo tautybės neseniai nusikalto rusų ir baltarusių neįgalieji, kad juos išmetė iš parolimpinio komiteto – nes čia yra “neteisingi neįgalieji“?).

Niekas jau mūsų pusėje nebesislapsto, kaip seniai nebesislapsto Ukrainoje visi tie banderovcais pravardžiuoti ukronacikai, maidaniškai pristraksėję, kad “maskolį reikia karti ant sausos šakos“, ir kaip sakęs ukrainiečių ambasadorius (diplomatas?!): “kuo daugiau rusų vaikų išžudysi – tuo mažiau žudyti reiks paaugusiems ukrainiečiams!“

Suprantu, jie savęs iš šalies nebegirdi (ypač kai sproginėja raketos ar sviediniai) – tad ir indoktrinavimas pavykęs. O jūs tai ką – irgi glušiai, nes sąmoningai taip pasirinkote to nepastebėti ir negirdėti, nesuprantu?

Bet tai nelabai slapstėsi gi tie mūsų mieli europiečiai dar anuomet iki Trečias Reichas su visais nacionaliniais tų nacionalistų Waffen-SS legionais nuo Sąjungininkų (JAV, JK, Prancūzijos, SSRS ir Kinijos) pagaliau 1945-aisiais į marmūzę gerai negavo, kaip ir va tautiečiai šitų teismo organizatorių dučiai kaip doičės pakariavo prieš bolševizmą net trijose SS (Niurnbergo karo nusikaltimų teismo pripažinta nusikalstama organizacija!) divizijose: dar nuo 1940-ųjų 5-toje SS-Panzerdivision Wiking; jau nuo 1941-ųjų 23-čioje, taip vadinamame Nyderlandų savanorių (sic!) legione Nederland; ir nuo 1943-ųjų 34-oje arba 2-ame Nyderlandų savanorių legione Landstorm Nederland.

* * *

Nepaisant mūsų aktyvistų dalyvavimo žydšaudžiais, tai bent galime pasiguosti, kad lietuviai į jokius Waffen-SS nesiveržė, o mūsų šviesuomenė į tokius dalinius šaukimą 1943-aisiais ir tokios divizijos formavimą Lietuvoje sužlugdė (iš čia – ir Balio Sruogos “Dievų miškas“), kai ir pats generolas P. Plechavičius savo vadovautą krašto apsaugos rinktinę, apsaugodamas nuo jos performavimo į Waffen-SS nacionalinę diviziją, paleido, dėl ko irgi iškeliavo už tokį sabotažą į konclagerį.

Iki šiol dėl to pas mus buvo labai paprasta ir aišku su tais mūsų nacių kolaborantais: žydšaudžiai – t.y. konkretus subjektas ir konkretus nusikalstamų veiksmų vertinimas, ir kurie prieš jokį “bolševizmą“ čia išvis nekovoję (kitaip – pokaris ir LLKS, kuomet kovota prieš antrąją sovietinę okupaciją). Ir net 1941-ųjų LAF bei Birželio sukilimo esame nelegitimavę (škirpininkai aktyvistai baltaraiščiai suplakti kartu į nacių kolaborantus žydšaudžius tokiais pačiais baltais raiščiais, tik gerokai vėliau atsiradus gotikinio šrifto užrašams ant jų, ir kas, deja, būtina pripažinti, tikrai ne vieno jų atveju buvo tapatu), nepaisant pavienių bandymų vis kažkaip tą anų karo nusikaltėlių biografiją ir istoriją išplauti, manipuliuojant naratyvu apie “sovietinę propagandą“.

Ir dėl primesto mūsų tautai kaltės jausmo dėl bendrapiliečių žydų išžudymo vokiečių okupacijos metais, tai kol kas dar naglosaksams indoktrinuoti mums nebe nacionalistiniame, o jau nacistiniame lygyje, tos neapykantos rusams, kurios čia vis tiek turime istoriškai apsčiai ir ta neapykanta toliau sąmoningai dabar kurstoma valstybiniu lygiu, kol kas ne taip sėkmingai pavyksta, kaip pavykę Ukrainoje, nors ir čia pas mus propagandoje, stimuliuojant segregaciją nacionaliniu ir etniniu pagrindu kryptingai prieš rusų tautybę, labai nuosekliai yra dirbama.

Todėl jums, kurie “tiki mokslu“ ir šūkauja rusiškus keiksmus rusų laivui, palydimus Ukrainos nacionalistų bei nacių kolaborantų šūkiu SUHS!, šis mano atsiliepimas apie apgailėtiną tokį Nyderlandų teismo sprendimą ir jų nebe teisinį, o tiesiog paiką ir konjuktūrinį pritemptą argumentavimą, kurį dėl vietos stokos visą nebenagrinėsiu, gali pasirodyti banaliai nesuprantamas.

Ant pirštų ypatingai glušiems: aš rusų čia – nepateisinu, bet teisėjai su tokiu užsitęsusiu ir tik piššš teišspaudžiusiu teismu – tiesiog apgailėtini.

* * *

Ir ką aš dar anuomet prieš aštuonerius metus prognozavau, kad nutiks.

Nepaisant to, kad anuomet aš kaip tinklaraštininkas subjektyviai iškart apkaltinau Rusiją nusikalstamu veikimu Ukrainos teritorijoje, o dabar šis tarptautinį vaizdavęs teismas net tokių rusofobiškų argumentų nesugebėjo tinkamai išlementi, kaltindamas jau konkuktūriškai tuo pačiu, tik va teisiškai, kaip jiems priklausytų, net nepagrįstai.

Tai ir tiek tos šalies teismo profesinės “kompetencijos“, kurią jau galėjote matyti ir mūsų šalies apkaltinime dėl čia nebūto CŽV kalėjimo, dėl kurio partškolinė ekselencija tuomet tiesiog iš kailio nėrėsi, norėdama tą “surasti“ ir taip asmeniškai savo beribe neapykanta JAV atsikeršyti (Lietuvą ir mūsų tautą ji tiesiog niekina) už tą neformalią deportaciją anuomet iš Vašingtono (tai negi dėl šito, veikus prieš mūsų valstybę ir mūsų pagrindinį NATO sąjungininką, taip ją, dukart čia sau prezidente “išsirinkę“, dabar apkaltinsite dirbus Kremliui, ką?).

Prisipažinsiu, kad tikėjausi iš šito teismo kažkokio rimtesnio, teisiniais argumentais ir faktiškais įrodymais pagrįsto sprendimo – o po daugiau nei aštuonerių metų gavome tik apgailėtiną ir niekinį su pačiu nusikaltimu nesusietų priežastiniais ryšiais kaltinimų kratinį.

Tai ir mano nuomonės dėl šito nusikaltimo per visą šitą jų tuščiai iššvaistytą laiką toks va nevykėliško teismo sprendimas irgi nepakeitė.

Ir kaltieji realiai lieka nenubausti.

* * *

Nesusijusi su tema aukščiau, bet praeito antradienio Šiaulių radijo stoties RS2 Laimonto Diniaus vedama laida Sinkopės:


Ir didelis ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas buvo publikuotas 2022-11-18, o taip pat dar dėkoju atskirai pabalsuojantiems savo pinigais per PayPal!

Advertisement