Apie ką adventiniu (t.y. prieškalėdiniu – paaiškinu vietos šiaudiniams katalikams, kap tę mažum juos yr da pavadinęs vienas vyskupas iš Suvalkijos) rašyti, jei ne apie pasaulinę krizę?

Neskubėkite dabar iš siaubo čia man išsilakstyti, net jei pradėjote vartoti tiktokeršos ekonominius stimuliatorius Seimui nespėjus dar jų įteisinti, nes jums mauruliai pripi…ešę blėnių, kad Lietuvos ekonominio vystymosi rodikliai jiems (sic!) rodo tik nuostabybišką pakilimą aukštyn, skirtingai nuo to, kaip akiplėšiškai naglosaksai apiplėšdinėja šitą senutėlę Europą (o mes – nebe ES?), neturinčią jokių išteklių, jokių inovacijų ir paskatų inžinieriniam mokslui (juk vadovais renka gimdymo organo specialistes uršules, o profesinės kompetencijos apibrėžiamos šlapinimosi poza – buriuotojai supras), ir gyvenusią iš kolonialinio paveldo bei rentų, kurias sunešdavę begėdiškai vogę iš savo biudžeto Rusijos oligarchai ir visokie “kūrybiškieji“ libedrylos.

Truputėlį mažiau už mane turintys optimizmo, kuriuo aš čia prekiauju po du už trijų kainą, dabar kirbinami birbinančių abejonių, kad nieko gero nebeatneš jau artimiausiu metu visa šita situacija mūsų sorošėkams ir visam vietiniam pašalpiniam verslui, savo tą profesionalų čiulpimą mūsų pinigų iš ne mūsų iždo klaidingai vadinant kokiu nors tvarumu, žaliu kursu beigi inovatyvios pridėtinės vertės kosmišku padidinimu, kas išties ir reiškia tuos “viršpelnius“ jiems bei dar labiau augančias kainas mums, ciniškai šią infliaciją pavadinus “augančiu gyvenimo lygiu“, nes trečdalio gyventojų skurdo, ar socialinės atskirties su 11 kartų skirtumu tarp 20% “sėkmingų“ ir “varguolių“, bei gal jau 80% dirbančiųjų nebeuždirbačių ir vidutinės algos – šioje šalyje nelikę nuo žodžio “seniai dar prie ruso“, aha.

Suprantu, kad kai ištisus metus tuščiose makaulėse skamba džinglbelsai nuo susitraukusių ir sukalkėjusių smegenėlių, besitrankančių į vidines kaukolės sieneles, papurčius sintetines garbanėles, tai nesigirdi tokių stagfliacijos kranklių nemalonaus prikarksėjimo, ką aš dar grumpy dzūkui™ Romui pažadėjau ateisiant kaip tik va taip 2019 gale arba 2020 pradžioje (prezimentas čia skarbonkę paspyrė iki rinkimų, tačiau Dow Jones indeksas, kaip minėjau, pystelėjo žemyn rekordišką kiekį apskaitinių vienetų jau 2020-02-20, ir MAGA architektui fantikais tą savo blešionkę praspirti nepavyko, nes jį patį miegantis bidonas praspyręs) tame interviu jo terasoje prie kavos aparato ir aplink maklinėjančių vištų bei iš pasalų stebinčių kacinų.

* * *

Ir dar mane galite vadinti nors ir vatnyku, nors aš vietoje bušlato mieliau vilkiu puchovyką cigarečių nepradeginamu audiniu – o ir šiaip aš apie mudviejų su “airišku“ Tomu Už diskusiją tarpuose tarp mano buhalterinių sintetinių sąskaitų ir jo finansinių dokumentų serveriuose, kur apsikeitėme ne tomis faktūrinėmis sąskaitėėėėėlėmis su pėvėemu, bet nuorodomis į rusapezius autorius, nes tamkart angliašnekiŲ (kirčiavimas kaip angliakasiŲ, o ne angliašnEkių kaip geltonkAsių – ir nesiginčykite čia dabar su puse kapso ir visu grammarnazi!) po ranka mudviem, kaip Senojo ir Naujojo Testamentų (gi Adventas, sakiau?) mėgėjams neatsirado.

Tai štai aš jam ir sakau, kad alzheimerinis yra geresnis POTUS už MAGĄ – štai ką apie infliacijos rodiklių gerėjimą JAV dabar teigia savo išvadose finansų analitikas Павел Рябов, kurio įžvalgomis aš retkarčiais pats pasidomiu, nes nesu specialistas finansų rinkose ir makroekonominėje finansų analizėje (šiaip aš išvis nesu joks specialistas, nes man ir lėtas pelnas yra per greitas, bet kai tą sakau, tai man atšauna, kad nėra čia ko kuklintis, ir tada mane apima begalinis liūdesys, jei toks durnius kaip aš sueina už protingą, nes tai reiškia – kad durnesni dabar už protingus viešumoje ekspertais apsimeta).

Tomas gi man pacituoja Maleką Dudakovą, kad vaizdelis JAV išties yra gerokai niūresnis.

Sutinku su jo optimizmo stoka, pastebėdamas, kad mano paminėtas autorius įraše prieš tai irgi teigia, kad pagal tuos rodiklius tokia “gera“ situacija JAV yra tik dabar, tačiau sistemos rezervas baigiamas išnaudoti.

Bendrai paėmus, jis gi dar ir pastebi, kad Fedas savo prognozėse ištisai priešia pro šalį, todėl ir tas “gerumas“ yra, pridėčiau, kaip mūsų bankinių propagandonų analizės – nuo žodžio analizai iš ten, ant ko jie sėdi ir kuo manosi galvoją, o po to tą mums bruka lopetomis suėsti.

* * *

Aš išvis esu ne finansininkas (o ir buhalteris – tik šiaip sau toks su dviem kursais, įskaitan vieną “perspektyvų“, o kitą dvejybinio įrašo vienuolio vardo, ir dar dviem finansų apskaitos moduliais universitetuose, įskaitant Lietuvos audito tėvą), kaip jau aukščiau čia minėjau.

Aš kaip šioks toks ekonomistas (kur iš astrologų porūšio, nu) į visa tai žiūriu, todėl ir matau nebūtinai tai, ką jums bandoma įteikti per visus propagandinius ruporus.

Na, tiesiog yra jums suformuotas naratyvas, ir panika net mūsų žuvėdų kolonizuotoje bankinėje rinkoje šeimininkams anoje pusėje Baltijos čia visiškai nereikalinga, ir kol bus galima ramiai mus plėšti – tol jūs dar ir susimokėsite už visų tų šviestuvinių luminorų, sebų-ujebų ir panašių “nepriklausomų finansų institucijų“ pezėtojus, įskaitant sorošėkus bei viso to gyvulių ūkio lygesnius kotletinius iš lito buhalterijos.

Aš jau pavargau kartoti, bet ši krizė – yra visiškai kitokia.

Ji yra lydima milžiniškos infliacijos ir kartu stagnacijos gamyboje (galima ir toliau paikai lementi apie “sutrūkinėjusias grandines“) bei vartojime (namų ūkių kreditavimo rezervai Vakaruose faktiškai išsemti), nes dar ir yra ne cikliška ir ne sisteminė (t.y. pakilimas-nuosmūkis-restruktūrizacija-atsigavimas-pikas-keberiokšt-vėl…), o struktūrinė.

Nes sukurta pačios esamo finansų kapitalizmo sistemos, atsiprašant už šį kalambūrą, todėl jokiomis monetarinėmis (nepaisant mano mylimo Milton Friedman) centrinių bankų tiesiogiai ar per jiems prasiskolinančias vyriausybes dar ir fiskalininėms (įskaitant malūnspartinius pinigus ir netgi visuotines bazines pajamas, kurios šiuo atveju galėtų išgelbėti valstybes ir tų šalių visuomenes) priemonėmis, kai įmesi fantikų ar juos išimsi, nebeišsprendžiama.

Nes bus tik taip: pagerėjo – pyst, dar blogiau…

Kartojam? Kartojam? O kaip ir ką?

* * *

O bėda tame, pralinksminau, manau, Tomą, kad.. na, nes jie neskaito Senojo Testamento!

Juk padėtų čia tik – jubiliejiniai metai!

Ir jei jūs nežinote, kas tai yra, tai gal todėl, kad aš pasižymėjau temų juodraštyje kada nors papasakosęs, bet patingėjau, arba nemačiau reikalo rašyti per daug imlaus laikui ir smegenų prakaitui įrašo.

Kas juos čia skaito?…

O va už tokius jubiliejinių metų pasiūlymus (Naujame Testamente kai kuriuose vertimuose lietuviškai rašoma “viešpaties metai“ arba “ateina viešpaties karalystė“, kad ne visai taip) gi Jėzų Kristų ir nukryžiavo.

Nes buvo grėsmė ne tik fariziejų (kaip dabar pasakytume, valdantiesiems FIRE sektoriaus parazitams) turtinei ir ekonominei bei finansinei padėčiai (kaip suprantama tūlam mūsų tautiečiui, svajojančiam tapti tikru buože!), bet ir pačios Romos egzistencijai (mažesniu masteliu tai jau ne be pralaimėjusių atėniečių pagalbos atsikartojo Lakonijoje, kitaip tariant, su spartiečiais, kuriuos romėnai irgi nukariavo, ir kadangi šie nebuvo vieninteliai, tai pasimetė šis įvykis tarp kitų).

Kas nutiko toliau be jubiliejinių metų?

Taigi kapiec Romai – ekonomika užsilenkė daugiau nei tūkstančiui metų, kada vėl galėjo Europa generuoti bent panašius valstybinius projektus.

Aišku, po Romos žlugimo taip atsiradusiems feodalams buvo visiškai nusišvilpti, kad dingo kultūra ir infrastruktūra, atsiprašant už kalambūrą (ir vėl…).

Svarbu, kad mokesčių jiems jokiai Romai nereikia mokėti už kokį legioną Galijoje ar Trakijoje, ar kelius ir uostus ir pan.!

Vergų išlaikyti irgi nereikia – baudžiauninkai patys jau save išlaiko ir dar tave su kokiu tuzinu pavaldžių plėšikėlių. Tavo šarvai kaip darbo priemonė – viso kaimo vertės. Ateis toks pats konkurentas – užsidarysi pilyje sau. Nes ir ateis ne legionas, o irgi kokie du tuzinai, nes pasikvies dar kokį nepatenkintą kaimyną. Sąlyginio turto ir laisvės požiūriu – joks feodalas dar niekada taip gerai negyveno?

O valstiečiai – kam rūpi tie varguoliai?

Pastips per marą ar karą – bobos dar prigimdys. Nepajėgs apvaisinti jos vyras, nes aria kaip arklys nuo aušros link sutemos – pats feodalas kokį benkartą užstatys. Visiška beraštystė, nes tegul raštininkai rašinėja, medicina – karvašūdis ant žaizdos, ir jei pastipo nuo sepsio, tai tokia dievo valia, ir pan. Ir taip – ne vienas amžius iki įsibėgėjo renesansas ir kažkokie buržuiniški babuinai nepradėjo naują bananų perskirstymą kitų beždžionėlių sąskaita.

Jei evoliucija juda spirale, tai kas jums garantavo, kad ta spiralė juda tik progreso, o ne regreso kryptimi?

Viskas kartojasi, ir beraštis baudžiauninkas su jį kontroliuojančiu išmaniuoju – naujasis techno-feodalizmas (galimos įvairios detalės, bet ne apie tai dabar kalbam čia).

* * *

O dabar ne link to einama?

Į ką Tomas atsako (pakoregavus veiksmažodžius iš šnekamųjų į literatūrinius):

Piramidė, nu? Kol duodi valgyt laikosi. O jei Žemė apvali, o ne plokščia, ir eit visur jau pabuvom atiminėti bananų, o kai kur ir grąžos gavom. Tai ką toliau?

O toliau…

Toliau jau akivaizdu, kaip minėjau pradžioje, kad JAV ir JK naglosaksai nebeturi ką plėšti – Kinija nebeįkandama, o Europą tuoj jie kartu baigs išplėšti, o čia juk išteklių tai ir nebėra, tik kolonializmo paveldas. Tai apiplėšti plėšiką – visai moralu jiems.

Tomas grįžta prie Senojo Testamento ir istorijos:

O tas piramides tai kas pastatė? Nepameni? Egipto politikieriai teigia, kad jie.

Atsakau: žydai, bet išėjo į dykumą – sako, plague on both of your houses (© Romeo and Juliet by William Shakespear), faraone!

Ir bijau, kad mūsų protėviai iš LDK mūsų paklaustų, kas mes tokie, kad drįstame save lietuviais vadinti…

Tomas apibendrina:

Buvo kirsta į pirmagimius, kas simbolizuoja ateitį. Tai Pascha visai ne apie silkę pataluose. Buvo pakirsta šaknis, o ne pats medis.

Būtent – apie dirbtinę atranką.

Ir kodėl jūs manote, kad dabar nesate šitos dirbtinės atrankos objektais visame šiame kiziniame fone?

Ar turite savo gretimiems feodalams nepaimamą pilį bei duoklę mokančius baudžiauninkus, kad “dar niekada taip gerai negyventumėte“?

Nes ir tada, žinote, žmonės gyveno, ir jei ne antra, tai jau trečia karta po Romos žlugimo absoliučiai nesuprato, kas ta Roma buvusi. Juolab, dar tūkstantmetį save romėnais vadino po to istorikų atgaline data pervadinti bizantiečiai, kol jų nepribaigė buvę “tautiečiai“ iš Venecijos dumblynų eilinio kryžiaus žygio metu – kaip katalikai stačiatikius, nes…

O tikrai – ko ir ne, jei taip?

* * *

Juk net šių metų sausį niekas negalėjome patikėti, kad Europoje gali kilti karas tarp dviejų didžiausių kariuomenių, ir NATO dalyvaus visu savo finansiniu ir techniniu bei karinių technologijų (nuo palydovų iki vadovavimo štabams) potencialu pagal seną reiganiškų karo vanagų svajonę prieš Rusiją, čia mums neramiai stebint, pataikys kurią dieną ukronacikai į ZAES reaktorių ir turėsime dirbtinai sukeltą branduolinę katastrofą, ar vis tik rusai susivynios savo trikolorus ir bus išstumti pagal visas naglosaksiškas britų metodikas iš objekto “vardan geros valios“, ir kad “geriečiai“ kasdien prarasdinės po batalioną, o “blogiečiams“ niekaip nesibaigs artilerijos ir raketų arsenalai – tokio intensyvumo mėsmalės Europoje (iš esmės – ir bendrai pasaulyje) net nebūta nuo Antrojo Pasaulinio karo, o ir to metu būta tik labai epizodiškai, ne visą laiką.

O jūs sako – et, čia tik ekonomika…

Tai jau pridėjau čia dabar jums optimizmo prieš šventes, aha. Ir dar Tomas bijos ką nors rašyti, kad nepacituočiau ir vėl.

* * *

Praeito antradienio Šiaulių radijo RS2 Laimonto Diniaus vedamų Sinkopių šįkart nėra, nes jis turėjo išvykti pietų kryptimi (į Kauną, o ne tai, ką pagalvoje!), o ir aš esu savo darbuose (jei taip galima pavadinti?) pastrigęs, kad tą valandą su juo papliurpčiau – nežinau, ar bus laidą šį jau artėjantį antradienį, bet kai Kalėdos ant nosies, tai gal susiraskime smagesnių veiklų, nei klausyti šito seno bambeklio, pakeitusio tik savo bumbėjimu, o ne įžvalgomis, tą anksčiau pabumbėti mėgusį a.a. redaktorių Aurelijų, žvelgusį giliau ©.

Jei neturėsite ką skaityti, tai štai jums žodynas, kurio pildymu aš mieliau dar praeitą savaitgalį užsiiminėjau, ir gal šita mano beprasmė veikla visame tame aplink intensyvėjančiame chaose turėtų gerokai daugiau prasmės, nei rašinėjimas čia?

Įvertinkite, kad net plačią temą sugebu ten parašyti viena pastraipa!

Ach, taip – ir taip, neatspėjote, kur ir kieno dėka buvau deleguotas į vietinę savivaldybės rinkimų komisiją smagioms naujoms patirtims gyvenime įgyti, nes teko per mūsų įstatymų kvailybes (bet jau nebestebina prie valdančiųjų, tiesa?) pačiam iš jos pirmadienį vis tik atsistatydinti dėl nesuderinamumo tarp mano pasikeitusių veiklų ir galimų iš to pajamų (pajamos – ne man, o atsakomybė – man, tai kaip ir logiška, kaip viskas čia šioje klaidingai vadinamoje valstybėje yra “logiška“).

Kaip bebūtų – smagių jums artėjančių švenčių!


Ir didelis ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas buvo publikuotas 2022-12-16, o taip pat dar dėkoju atskirai pabalsuojantiems savo pinigais per PayPal!

Advertisement