Skaitau, kad reikia uždrausti blondines.

Kai aplink briunetės ir šatenės, taigi kiekvienas normalus žmogus žino, kad blondinės – nenatūralu! Iš viso, iškrypimas yra plaukus peroksidu šviesintis. Normalūs žmogus to niekada nedarė ir nedarys.

Sakote, o jei gimė natūraliai blondine? Išsigalvojimas visa tai! Blondine ne gimstama, o tampama. Ir viskas – per supuvusios moralės ir peroksido propagandą, aš jums pasakysiu! Kiekvienas tai žino. Yra netgi mokslininkų išvados, pats skaičiau.

Jei gimei blondine, tai dera savo šito savo iškrypimo viešai neafišuoti ir gydytis – pradžiai, tai plaukus nusidažyti tamsiau. Ir nėra čia ko vaikščioti gatvėmis, propaguojant savo blondiškumą. Normalūs žmonės, va kaip aš, tai nevaikščioju ir nesidemonstruoju visiems, kad esu briunetas. Kodėl blondinės negali būti kaip visi normalūs žmonės???

Blondinė – iš viso yra gamtos anomalija. Todėl joms nereikia leisti nei tuoktis, nei įsivaikinti. Nes taip ir jų vaikai taps blondinėmis. Jei gamta taip nustatė, kad esi ne šatenas ar briunetas, tai nėra čia ko savo genų ir įsitikinimų kitiems skleisti. Nors, kaip sakiau, čia tik iš tvirkinančios aplinkos išmokstama peroksidu naudotis, nes gamtoje blondinė yra iškrypimas, akivaizdus melanino plaukuose trūkumas. Ir apie baltas meškas man neaiškinkit – jos ne blondinės, o šiaip baltos.

Reikia reikalauti, kad Seimas ryžtingai imtųsi spręsti blondinių klausimus! Jų neturi likti viešumoje, neturi būti jokia blondinizmo propaganda vykdoma darželiuose, mokyklose, per televiziją, spaudoje ir kitur viešumoje, ir visokius blondinių pasivaikščiojimus prospektais reikia iš viso uždrausti! Aš gal ir tolerantiškas kaip visi tikri lietuviai, bet tegul blondinės savo namuose peroksidu žaidžia ir normaliems žmonėms į akis nelenda.

Jau legalizuota! (iš sanfrancisco.eventful.com)

Mūsų šventoji Romos Katalikų Bažnyčia ne veltui persekiojo blondines šventosios Inkvizicijos pagalba. Ir tai, skaitau, teisinga, nes Biblija klysti negali. Gal dabar laikai ir ne tie, kad jas kaip raganas deginti, bet dera dėti visokeriopas pastangas, kad jaunimas nesižavėtų šita peroksidine mada, ateinančia iš supuvusių Vakarų ir sublondinėjusios Jevropos.

Mūsų tautosaka ne veltui pilna pašiepiančių juokelių ir anekdotų apie blondines. Nuo seno mūsų žmonės, ar pagoniškais laikais, ar priėmus krikščionybę, bet blondinėmis nesižavėjo ir net, atkreipkite dėmesį, tokio žodžio lietuvių kalboje nėra. Nes nebuvo šitokio iškrypimo.

Jei kiti nori blondinių, tai jie patys nesveiki blondinai, aš taip skaitau. Ir juos irgi dera gydyti, o gal ir chemiškai apdoroti (tik ne peroksidu, aišku). Ne veltui visuose išsivysčiusiuose kraštuose blondinių į valdžią neleidžia.

O jei prasmunka, kai jas irgi renka visokios užsislėpę blondinės, tai mes žinom, ko jos paskui pridirba! Vat nereikia mums šito. Liaudis nori oriai gyventi, o ne į blondines žiūrėti, kad ir jų vaikai blondinėmis susižavėtų.

Mūsų visuomenė turi būti sveika be visokių blondinių, o peroksido prekyba turi būti uždrausta ir neprieinama viešumoje. Jodu ir zelionka tepliokitės, jei dezinfekuoti reikia – nėra čia ko į pagundas veltis! Nes, įsivaizduokite, galvą prasiskeli, tai ką – jau iškart ir susitepi blondinės žyme, ane? Vat todėl – ne, nereikia. Jodu ir zelionka, bet kažkaip vis ramiau, iškrypėliu nepalaikys.

Skaitau, kad nėra argumentų, pateisinančių blondines. Nė-RA! Ir ne-BUS!11

Nors tos šatenės, kur ryžomis vadinamos, irgi… Bet vis tiek – blondinės yra blogis. Pradžioje. Paskui prie ryžų pereisim.

Netgi argumentai tie patys tiks. Nes jie šiaip viskam tinka. Neatremiami, vat už tai kad.

Geriau plikė – nei blondinė! Platinam!!!11

* * *

Įrašas apmokėtas LGBT – Lietuvos generinių blondinių tarybos.