Paklausiau dabar per LTV detektyvo, kaip Grybcė Adamkui per apsaugą atsiuntė bukietą (o pati tai nukėblinti negalėjo – pikdžiugauja, matyt, LOLreta), ir kaip tas nudžiugo apsilankiusiais VADukais, o “nuo šefo“ suprato tik kaip nuo Rymanto Mockevičiaus (nors jis gal dar Raimondą Kairį pamena), ir taip liūdna pasidarė…

Bl, jūs gal jau rogutes į mišką jam dar parūpinkit – pagal seną lietuvių tradiciją?

Jau iš prof. Vytauto Landsbergio prisityčiota tiek, kad ateities kartoms kelių lapų istorijos vadovėliuose vien tam išvardinti prireiks, užuot nuopelnus įvardinus, tai dar iš Atkurtos Lietuvos aukso amžiaus (kai litas buvo susietas su doleriu, o prezidentas, kariuomenės vadas ir KAM bei VRM viceministrai amerikonai) valstybės vadovo dabar šaipomasi.

Nafig jums šita valstybė, mužikai?

Juolab, kad ir formaliai pagal metus (skaičiuokite nuo Belovežo) – akurat Lietuvai 1939-1940 anie metai (nieko nesako?) dabar būtų.

Einu Bloomberg-ą įsijungsiu.