Publikuota FB paskyroje 2013-03-18:


Redas Laukys G+ užvedė temą dėl Dalios Grybauskaitės sprendimo nuvežti verbą naujai išrinktam popiežiui.

Aš tai sakau, aha, dar valstietės išeiginiu drabužiu apsivilk, ponia. Maža agrarinė šalis © kitaip, kaip tik agrariniais simboliais, negali būti pristatoma.

Aišku, kažkas išves, kad ši verba – tai palmės (sic!) šakelė (kaip ją vietiniai Vilnijos valstiečiai įsivaizduoja…), tad suves bent jau su judėjiška tradicija, jei ne su antikine. Kas, šiaip jau, ir krikščionybėje yra ne vien judėjiško, bet ir antikinio, pasirinkus Romos mirties bausmės būdą savo simboliu – cinikas manyje pastebi.

Ir visa tai dėl mąstymo ribotumo.

Partškolos agrarinės katedros vedėja su tuteišių verbomis (iš 15min)

Juk šalia generalgubernatūros stovi kas? VU (ne Viktoras, o universitetas). O kas jį įsteigė? O kuo yra popiežius, jei ne jėzuitu?!

Tai negi taip sunku per gatvę iki VU Senato nueiti ir ten pasitarti? Gal kokia nors knyga tiktų arba jos kopija (Ars Artileria K. Simonavičiaus, aha)? Gal kokių kitų sąsajų ir simbolių galima paieškoti, kurie bus artimi popiežiui ir tikrai reprezentuos Lietuvą? Šiuolaikinę, ne kaimietišką ir atsilikusią?

Na, gaus popiežius tą verbą ir pagalvos: och, tie lenkai…

Patinka jums ar ne, bet verbų tradicijos Lietuvoje nebūta. Tik Vilnijoje ji išsivystė į tokį liaudišką (valstietišką) meną. Tai Mažojoje Lenkijoje (Malopolska – čia Lenkijos pietūs, ne Vilniaus ir Šalčininkų rajonai, kaip pagalvojot) vyksta verbų festivaliai, kuomet varžomasi, kas didesnę ar gražesnę supins, ir pan.

Lietuvoje?…

Kažkaip mužikiškai sadistiškai tik, pasičiupus kadagį, vanojami barsukais prisimetę šeimynykščiai (kumečiai?), teisinant savo domestic violence: “verba plaka, ne aš plaku“ (aplinka kalta, aha – labai lietuviška).
Su lenkiška ir Vilnijos verba ką nors plakti niekam į galvą netoptelės. Nes ji – kaip ir palmės šakelė, žyminti triumfą (išaukštinimą), o ne pažeminimą.

Nepamąstėt, ar ne?

Tai gal vietoje verbos, kad ne į Joną Paulių II apeliuosit, vežkite dar lietuvišką alų? Imperial porter rūšis – kaip tik irgi vietinė. Ir ne lenkiška. Popiežius tada pagalvos: och, tie bavarai… Ratzingerį prisiminė.

Tad gal vis tik VU yra vertybė ir derėtų jam tapti tuo simboliu, ypač, kai jėzuitų nuopelnu tą simbolį čia turim?

Ar taip ir toliau pataikausim mužikiškam sbrodo skoniui (“popsas užkniso juodai“) ir demonstruosim savo provincialumą? Keiskite tautines juosteles į šilkinius kaklaraiščius, ponai, o tai taip ir liks tik “Lietuva – lietuviams“.

Nei tau Ars Artilerija, iš kurio K. Ciolkovskis skaičiavimams idėjas kniaukė, nei tau lazerių, fermentų ar puslaidininkių. Maža agrarinė šalis, su svaisčiojimais nuo jūros iki jūros ir regionine lyderyste.

Tango in Si Bemol.

* * *

PAPILDYTA 2021-03-18:

Deja, bet Lietuva vis labiau grimzta į konservatyvizmą (rašiau štai čia), ir nenuostabu, kad jau po trijų metų nuo šio valstietiško mentaliteto demonstravimo lietuviai į valdžią išsirinko būtent valstiečius. Ir nuosekliai, bet ne ką geriau nutiko ir 2020-aisiais, kuomet daugiausiai balsų gavo konservatoriai, nepriklausomai nuo to, kad užsirašę krikščionimis demokratais, kuriais net patys savęs taip nebevadina.