Tekstas žemiau yra įgarsintas PODCAST S02E18 Patreone, kuris jame buvo publikuotas dar 2021-03-19:


Įžangoje jums paminėjau, kad esate tiesiog šitų TS-LKD manipuliatorių ir prie jų prisitrynusių liberaliai progresyvių dūzgių tiesiog mulkinami, nukreipiant jūsų dėmesį nuo esminio šios grupuotės politinio tikslo – užvaldyti valstybę.

Ir apie ką išsamiai su lietuviškais istoriniais faktiniais pavyzdžiais jau išdėsčiau antroje dalyje.

Tačiau politika – tai iš esmės tik organinėse trąšose išvoliota ekonomika. Ir nebūtinai tai reiškia, kad šios apibrėžimą taip supranta tie, kurie, būdami establišmente, ją siekia pajungti savo turtėjimo ir didinamos galios labui.

Bet to, kas dabar vyksta ekonomine politika vadinamoje valstybės užvaldymo ir nusavinimo srityje, visko iškart čia neaptarsiu, nes kai pradėjau užsirašinėti punktus, tai supratau, kad dar man net tuzino nepasiekus, bet pirštai jiems suskaičiuoti jau pasibaigė (nors tūlas dėl neįgalumo sukaupti dėmesį tame pirštų užlankstyme tapęs jau tik staliumi arba ginekologu).

Tad man verčiau apsiriboti aptariant tik trimis esminėmis strateginėmis ekonomikos ir pinigų srautų užvaldymo kryptimis.

* * *

Pirmiausia, aišku, dėl ko ir per rinkimus mušėsi visos partijos su šūkiu “jūsų pinigus pavogsime teisingiau!“, tai ir liečia per iždą prasukamus ir, nuo Gedimino 11 pradedant, dar perskirstomus Europos Sąjungos visokius paramos fondus bei iš mokesčių mokėtojų atimtus pinigus.

Kurie yra nukreipiami savo rinkimų ir bendrai tų partijų rėmėjams.

Šių pagrindinis sąrašas labai nesunkiai susidėlioja, kai pagalvoji, o kokios gi taip ideologinės institucijos, nes partijas Lietuvoje ideologijų atstovėmis įvardinti seniai nebeišeina, instrumentais politikoje yra, tarkime, dabartinė valdančioji koalicija, kad ir kaip tos partijos vadintųsi: krikščionių demokratų, besidievagojančių esant konservatoriais, nors kitu sėdimuoju skruostu pasisukančių liberalais; ar taip liberalais vis dar ir besivadinančių; ar išvis laisvėnais progresyviaisiais, nes liberalai nebuvo pakankamai jau liberalūs, o krikdemai – nepakankamai atitoleruotais demokratais.

Toji institucija keistokai iškreiptu būdu pasivadinusi netgi institutu, kas veikiau post-sovietinėje Lietuvoje tebuvusi tik apmaudi per neapsižiūrėjimą vertimo, iš tik nomenklatūrininkų atžaloms teprieinamos anglų kalbos, klaida, bet visumoje ši institucija, pasivadinusi Linksmaisiais 90-aisiais to laukinio kapitalizmo pradžiai, taip tiesmukai dar ir už laisvą rinką.

Keistoka, kai jokia kita partija Lietuvoje gi neturi tokio nuosavo think-tank, kokiu yra neoliberalizmo ideologijos politinėje ekonomikoje propaguotojas LLRI – Lietuvos Laisvosios Rinkos Institutas.

Aš jau net nekalbu apie Atviros Lietuvos Fondą, kuris tokią progresyvaus leftizmo ideologiją diegia už ekonominės savo veiklos lauko, palikdamas šitą juk LLRI, ir kuris iš esmės juk yra toks brolis-dvynys tam LLRI – ir netgi nepaisant to, kad LLRI valdyboje surasite ir katalikų hierarchą, ir katalikiškos, suprask – krikščioniškai konservatyvios, ideologijos atstovus, kuriems, atrodytų, tokios atviros visuomenės sorošistų idėjos (net ne vien apie genderizmą, bei rasines ir lytines teorijas) būtų juk iš esmės netgi priešingos.

O kur taip kitos lietuviškosios partijos ir kur jų ekonominės minties analogiški ideologiniai institutai?

Jei taip nelaikysime jais esančių tik politekonomikos profesorių Romo Lazutkos su Boleslavu Gruževskiu, oponuojančių laisvarinkininkams iš esmės tik savo pačių iniciatyva ir tik savo sąskaita, bei pasisakančių, ką jau pagaliau išgirdo ir įgarsino kaip gerovės valstybės™ siekį aukščiausiu šalies vadovo lygiu dabartinis ekselencijus (nes juk anai ekselencijai toks su jos protokolo skyriumi iš anksto nesuderintas švedų žurnalistų klausimas apie išnaudojamus mūsų tautiečius sukėlė tik nervingo bei paniekinančio juoko priepuolį).

Ir kurie agituoja už didesnį socialinį solidarumą bei empatiją toms socialiai vis labiau pažeidžiamoms visuomenės grupėms toje čia vis labiau aršėjančioje lietuviškoje rentų ekonomikoje?

* * *

Aš nesistebiu, kodėl kairiąją ideologiją taip užkonservavę skladuky ir nuo spynos ten jau raktus (kaip ir protelį) pametę socdemai, mano neslepiamam džiaugsmui akivaizdžiai yra tapę tik zombių partija.

Juk pastarieji Seimo rinkimai jiems buvo paskutine galimybe sugrįžti į valdžią, kurią taip su savo paluckiniu sitz-pirmininku, teismo nuteistu už sukčiavimą einant valstybines pareigas, praperdė, atsiprašant už priežodį apie nabašnyką. Kaip ir šio nevykėlio, taip paties net 6 rinkimus iš eilės pralaimėjusio, dėka iki tol dar ir kvailai tarpusavyje susiriejo bei į atskiras socialios demokratijos bei socialaus darbo gaujas išsidraskė, o dabar jau tik sysina dėl tos savo vakarykštės dienos, kuris dabar ten iš jų didesnis kirkilas.

Bet man visiškai jau nebėra keista, kai tryliktojo Seimo atveju pagaliau akivaizdžiai suvokiu, kad tai ne kokia konkreti partija šį savo ideologijos LLRI turi, bet… būtent pati LLRI turi savo partijas.

Ir kurios iš esmės keičia tik iškabas pagal politinės konjuktūros padiktuotas branding_o strategijas, tačiau pačios dažniausiai net nepasikeičia žmonėmis jų galios centruose ir jų valdomuose socialiniuose, tame tarpe ir ekonominiuose verslo bei santuokiniuose… irgi verslo (jeigu tokį jų asmeninį turtėjimą visais prasisukimais, iki jums nemaloniai, bet nuoširdžiai nustembant, “o ar taip tikrai galima buvo?!“, tokiu taip pat galima pavadinti) ryšiuose.

Ir tuomet kodėl jūs dar stebitės, kad karantine yra komendantiškai bukai uždaromi iš esmės visi prekybininkai, tačiau ne didžiausias mažmeninės prekybos tinklas, priklausantis Londone gyvenančiam olandų verslininkui, kurio trofėjinė žmona bei mylima (nes meilė juk matuojama atstumo kilometrais) uošvė yra ir jau paminėtoje LLRI valdyboje?

* * *

Galėčiau toliau baksnoti į akivaizdžius faktus pirštu, tačiau google jūsų draugas aiškinantis tarpusavio visus tuos jų ryšius – dabar įdomiau gi ir antroji ekonominio valstybės užvaldymo kryptis.

Juk aš čia jau paminėjau nuo valdžios nustumtus senuosius nomenklatūrininkus socdemus, ir mane netgi linksmina, kai jie dabar apgailėtinai kūkčioja ir vis baimingai pakrūpčioja, užspiesti kamputyje.

Jums nekilo klausimas, kodėl pradėta tarsi pagal sąrašą semti visus turčius, turinčius ryšius su senaisiais socdemais, ir kurių dėka vieni turtėjo, o kiti, valdžioje jūsų pinigus vogdami, bent jau kažkokių sąžinės likučių spiriami raudonavo?

Nors jūs buvote įsitikinę, kad šie ir taip savo esme gi raudoni kaip burokai, kadangi ši partija tokia komunistinė, tai kokios dar spalvos turėtų būti šių barborinių rožyčių skruostukai, įraustantys ne tik per medžiokles nuo laipsniukų ir visokiose pirtelėse su aistringojo komjaunimo idealus perduodančiomis lytiškai plintančiu būdu jų partinėmis vaidilutėmis.

Tiesa, iš taip pat Londone gyvenusio to vokiečio politekonomisto ir komunizmo kūrėjo politinių manifestų bei šio Das Kapital veikalo, tai tie mūsų “nulūžę prie Baltijos“ ir į socdemus pervirtę dar “anuomet dirbę Lietuvai“ komunistai savo skaisčiai raudona vėliava pernešė per visus prichvatizavimus tik lėkštą supratimą apie tai, kaip “kapitalistas nusavina, liberalų labai valkojamą, tą pridėtinę vertę iš savo išnaudojamo proletaro“, tad išties verta iš valstybei pavaldaus (tad galinčios jį atleisti iš darbo!) funkcionieriaus tapti jau “privačiu“ kapitalistu; ir, antra, kad “ekonomika, kaip bazė, apsprendžia ir politiką, kaip antstatą, todėl kas valdo pinigus, tas valdo ir šalį“, dažnai klaidingai vadinamą valstybe.

Na, o bolševikinė jau valstybės užvaldymo Lenino mintis, kad būtina užgrobti paštą, tiltus ir telegrafą, o liaudžiai vietoje duonos ir žaidimų svarbiausi iš menų yra tik kinas ir cirkas, nebuvo jau iki galo suvokta, ką tai išties dabar reiškia šiuolaikinėje šių visuomeninių institucijų interpretacijoje.

Nes tiems kvailiams dar atrodė, tarkime, kad paštas gi seniai yra interneto ir technologijų amžiuje miręs biznelis, ir net kaimiečiams jau nebereikalingas – taip Jeff Bezos dabar iš juoko raitosi ant savo persiško kilimo, parsisiųsto per Amazon.

Ir kaip pirštą jiems prie smilkinio sukioja ne tik JAV užvaldę “demokratai“, kurie supratę, kaip vietoje telegrafo dabar ne tik komunikuojama, bet jau ir valdomas sociumas per gerokai didesnę galią ir įtaką turinčias socialinių tinklų platformas – ir atsakykite, kokios dabar lietuviškos partijos ir kokios progresyvios leftistinės, irgi demokratinėmis vadinamos, ideologijos užvaldę lietuviškąją viešąją nuomonę, ir kas visi tie žmonės, kurią ją jums taip aktyviai vis formuoja?

Tai dar viena priežastis, kodėl socdemiškas geležinkelis Lietuvoje surūdijo bei dilgelėmis jau apaugo – net ir socdeminiais pravardžiuoti Lietuvos Geležinkeliai jau iš šių buvo atimti, nustūmus ilgametį vadovą Stasį Dailydką, kas yra netgi labai simboliška.

* * *

Ir tai yra taip pat simboliu to, kad konservatyvioji nomenklatūra iš socdeminių kapitalistų nuosekliai atiminėja anksčiau šių užvaldytus ir iš jūsų nukomunyzdintus aktyvus, kurie dešimtmečiais tarnavę LDDP bei LSDP šėryklomis per tokių ne tik rinkimams, bet ir tarpe tarp jų, šešėlinių pinigų srautų valdymu “demokratiškai“ valdžiai bei turimai finansinei galiai cementuoti.

Dabar tie srautai (tiek atvirai per teisėsaugos institucijas – grubiai bei be ceremonijų; tiek ir gražiuoju – per paskirtus savus funkcionierius) vis labiau bus nukreipiami į “tinkamą“ sąjungą tėvynės labui bei jos ir tos sąjungos tikruosius, nors nebūtinai ir formaliai registruotus, narius, kurie ir yra tas jus valdantis, manipuliuojantis “patriotizmu“, visas politinis ir ekonomikos elitas Lietuvoje.

“Oi, lemingai, ir ką tę mažum da’ jums apie kažkokius oligarchus vapėjo jūsų, neva, išsirinktoji partškolos ekselencija? Pamirškite, nes čia – “ne tie“ oligarchai. Praeiname, praeiname, nėra čia ko žiopsoti!“

Maža to, ši naujoji nomenklatūra jau pagaliau suprato, kad net prichvatizuoti ir gauti herbinius nuosavybės popierius nusavintam nacionaliniam turtui nebereikia.

Tiesą sakant, šitie formalumai tik sukelia ateityje didesnes juridines bei turtines problemas, kaip jau pradeda įsitikinti didieji laukiniojo kapitalizmo laikų prichvatizuotojai, o va garantija, kad turtas tikrai jau tavo ir nebebus atimtas, nes neatsiras jokios naglesnės jėgos, jau kadais sunaikinus stambių spekuliacijų ir machinacijų valstybės mastu konkurentus, vadintus organizuotu nusikalstamumu, tai išties, pasirodė, verta netgi gerokai mažiau, nei tas popierius, ant kurio šioji kanceliarine kalba per kokį Registrų centrą surašyta.

Jums kokie nors irgi Londone prisiglaudę lietuviškieji bankinykai netgi patvirtins, kad nuosavybė yra neliečiama, kol ji yra nenusnorinama.

* * *

Todėl už va tokių privačių ir valstybės interesų supainiojimą nušalintasis energingasis ministeris vėl gali juo tapti ir visiškai ramiai atiduoti natūralias monopolijas kaip kažkokius igničius privačiam tokių savo ir partijos draugų rateliui užvaldyti, kurie susidėlios dar atkurtos Lietuvos istorijoje nematytas visiškai begėdiškas (nes šie neberausta kaip socdemai) jūsų aktyvų ir jūsų nacionalinių finansų išsiurbimo schemutes, iki kurių susigalvoti ankstesniems pritrūko gal ne tik protelio, bet ir akiplėšiškumo.

O apsimetanti kvailute (nors gal tokia išties net ir esanti su tuo savo dešros kimšėjų “daktaro“ diplomu ir vos pusantro straipsniuko po riomerinės disertacijos apsigynimo?) dabartinė finansų ministerė skėsčios bejėgiškai rankutėmis, kad vsio zakonno™, ir nieko pakeisti nebegalima, dar ir tai kalbančiai kojinei™ Gedimino 11 tyliai nuo komentarų va tokia, matyt, irgi kojine tik užsikišus iki tol savo šmaikščia buvusią koserę.

Šiame kontekste net man jau sukirba abejonė, ar tik Prietaisui nedera duoti Vyčio Kryžiaus ordino “už drąsą“?

Vien už tai, kad tas premjieriaudamas savo neveiklumu taip sužlugdė Hitachi atominės elektrinės statybą Visagine, anuomet fone isteriškai tik rypavus kotletiniam laimės ekonomikos profesoriui “vaje vaje VAE ©“ – nes juk taip buvo sužlugdytas ir konservatorių per Audrių Kubilių stumtas Leo LT projektas, kurio privataus praturtinimo jūsų sąskaita šitos valstybės, kad ir ką klaidingai ja vadinsite, turto ir pajamų nusavinimo schemos net LDK de facto valdovais buvę Radvilos užpavydėtų, pasijusdami taip tik nevykėliais varguoliais.

Bet šis lyg ir sužlugdytas valstybės išteklių privatizavimo planas tiesiog išplito tarsi vėžinės ląstelės… Beje, dar irgi liūdnai simboliška, kai vienas iš paminėtosios nusavintos monopolijos vadų šį išties pasigavo ir iškart apetitą finansams prarado, jam atsivėrus prieš akis labai sparčiai artėjančiai amžinybei.

Tad gal šis įsibėgėjantis anksčiau nusavintų aktyvų persidalinimo trendas man ir nekelia labai didelio džiaugsmo, kad toji senoji socdemais save melagingai vadinusi nomenklatūra, kuri taip nesusilies santuokomis ar panašiais šeimyniškais ryšiais, kaip tą sado-mazo padariusi nusiraminimo kėdutės femdominė porelė, bus jau naujosios po krikdemų iškaba besispiečiančios nomenklatūros taip išbuožinta (sic!).

Nes, žinote, gi holopui jokio skirtumo, kas jį išties labiau lupa: totorių jungas, rusų bojarinai su opričnykais ar “gerieji“ lietuvių kunigaikščiai pagal Aukso Ordos frančyzę, vadinamą jarlyku – Lietuva vis labiau panašėja į Raška Lite™, kur ir mūsų propagandistai šauniai mokosi iš “geriausių“ Rusijos kiseliovų bei simonian pavyzdžių.

* * *

Ir štai trečioji šios valstybės ekonomikos užvaldymo strateginė kryptis tiesiog atvirai yra surašyta į patauškų vyriausybės ateities darbų planą, susidedantį net (!) iš trijų prioritetų.

Iš kurių, kaip minėjau, tą populistiškai visų partijų valkiojamą švietimą vis tik nebepavilks, todėl yra palikę netgi kitai kadencijai (kas išties nereiškia, kad jau artimiausiu metu neterorizuos regioninę politiką atstovaujančių “kaimo konservatorių“ valstiečių dėl šių, suprask, piktybinio ir tamsybinio nenoro tokį paskubintą šios “liberalios“ valstybės uždarinėjimą provincijoje palaiminti bendru “nacionaliniu susitarimu“).

Taip, tos dvi ekonomikos ministerijos vadovės tiktokeršos prioritetinės kryptys skamba tikrai labai progresyviai: žalias kursas bei skaitmenizacija.

Sakysite, o tai kuo dabar šitai man čia užkliuvo?!

Na, neskaitant to, kad ir šiaip dar kažkaip savarankiškai besivertusiam žmogui, kuriam per pandeminius karantinus ne tik asmeninių ir šeimyninių finansų galai nebesueina, bet ir jau nebeaišku, iš kur teks banaliai užsidirbti pinigų, kai nei to darbo yra, nei tas darbas netgi ir išvis leidžiamas, o jau ir kai bus pagaliau leidžiamas, tai visos tos “žalios skaitmenos“ galės čiuožti savo kursu tiesiai į Peru, kur jau nučiuožinta ir taip visa reali Lietuvos ekonomika.

Darkart perskaitmenizuoti tai, kas valstybiniame biurokratine aparate per tris dešimtmečius buvo kompiuterizuota ir skaitmenizuota, iš esmės nebereikia – biurokratija juk funkcionuoja ir pagal užsienio ekspertų tyrimus Lietuvoje geriau, nei kitose labiau pažengusiose valstybėse. Čia jums techno muzika skamba ne iš tų stereo kolonkių.

Jūsų pinigai vis mažiau turės net ir kojinėse ar po čiužiniais sandėliuotinų fantikų pavidalą.

Jūsų aktyvai ir asmeniniai finansiniai srautai taps tik skaitmeniniais įrašais, kuriuos kontroliuoti ir atjungti nebesudarys jokiai valdžiai išvis didesnių sunkumų.

Jūsų asmeniniai duomenys taps vis mažiau jūsų asmenine nuosavybe, kas yra labai ironiška viso to GDPR, arba lietuviškai BDAR, įsigaliojimo fone.

Bet kuri valdžia labai nesunkiai nuspręs, kiek jiems imti ir pripaišyti tų mokėjimo vienetų pavaldiniams tame, ką jūs dar klaidingai vadinate valstybe, ir kiek nubraukti arba apriboti priėjimą. Gal netgi gausite finansinį kreditą elektroniniais mokėjimo vienetais pagal kokį nors jausmomatį, arba aktyviai demonstruotą lojalumą teisingai partijai, teisingai ideologijai bei teisingam ir pilietišku melagingai vadinamam elgesio standartui – kas juk ir dabar jau yra, kuomet jūsų paskyros yra tiesiog užblokuojamos už “netinkamą“ minčių srautą.

Pakeliui jums bus dar liejama į ausis begėdiška propaganda, kad visa tai, kas jau dabar daroma, tai tik – vardan skaidrumo didinimo ir šešėlio ekonomikoje mažinimo.

Ir jei tuo suabejosite, tai jus isteriškai propagandistai viešumoje marginalizuos tarsi visišką durnelį, suprask, idiotiškai tikintį, kad “driežažmogis geicas per 5G spinduliuoja destrukcines zombių komandas, kurias priima išgalvoto pasaulinio viruso pažabojimo pretekstu nuodijančiais skiepais su pradingstančia adata jau jums suleistas mikročipas“.

Tai pridėkite: kai skaitmenizuos “visur ir viską“, tai mes tapsime tik dirbtinio intelekto valdomais matricos vergais. Tiesą sakant, priešokio ekonomikoje vis daugiau žmonių yra pajungiama dirbti tik aptarnaujančiais bei vis mažiau apsaugotais darbo teise beveidžiais bio-priedais prie kokio nors appso.

O aš, panašu, kad dar ir tinklaraščius galop išvis uždarysiu bei gal nusipirksiu tik mygtukinį telefoną su anonimine prepaid SIM kortele (arba visa jų kalade, kad nuolat keisčiau).

Tarp kitko, juk propagandistų ne tik pas mus liko taip ir “nepastebėtas“ faktas, kad Kremliaus agentu padaryto JAV “tėvynės ir valstybės išdaviko“ Edward Snowden atskleista JAV žvalgybos masinio sekimo programa JAV federalinio teismo pernai rugsėjo 2 dieną jau pripažinta buvusia nelegalia ir, tikėtina, nekonstituciška. Beje, prie POTUS Donald Trump, ką ignoruoja visokie “demokratais“ užsivadinę agresyvūs, atsiprašau, progresyvūs leftistai.

Bet aš kai ne Amerikoje gyvenu, tai, pastebėjote, truputėlį mažiau tikiu tiek ir bendrai lietuviška teisėsauga, tiek ir mūsų aukščiausiųjų teismų sprendimais dėl kokių nors konstitucinės teisės pažeidimų iš to, ką klaidingai vadinate valstybe, ir mano, kaip piliečių, konstitucinių teisių visame šitame cirke užtikrinimo.

Nebuvo dar dienos, kad būčiau nepasidžiaugęs (štai – ir vėl!), kad dar pernai lapkritį jau išėjau iš Facebook, tai va nelabai dar irgi norėčiau, kad netgi tas garbanotas pudeliukas savo ekonomikos ministerijos (nors pastarasis žodis gal čia perteklinis) rūsyje dar ir ati-tiktokintų (sounds kinky ©).

* * *

Kas dėl taip vadinamo “žaliojo kurso“, tai šioji ir bendrai “progresyviame“ finansiniame kapitalizme diegiama valstybių mastu visa ekonominė politika tik puikiai pasitarnaus užvaldyti realiosios ekonomikos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmones, bei dar labiau sustiprins rentų kapitalizmą, pas mus per išsunkiančias institucijas ir mūsų ekonomikos jau esamą struktūrą šias SVV įmones darant vis labiau priklausomas nuo valdžios malonės ir paramos, arba ir išvis nusavinant bei tiesiog sunaikinant, jei iš jų atimamų aktyvų ir jų perimtos veiklos nėra apčiuopiamos naudos.

Daugelis SVV įmonių tų primetamų naujų “žalio kurso“ reikalavimų banaliai net nebepakels.

Kai valdžioje mes taip ir neturėjome iki šiol jokio realaus verslininko, kuris tą savo privatų verslą būtų pats sukūręs ir jį valdęs, tad išmanytų šio vadybos procesus bei buhalteriją, tai būtų jau naivu tikėtis, kad lopatologijos ir mentologijos absolventės kažkaip staiga dabar suvoktų, kad jų primetamos užgaidos ir visi tokie madingi atrakcionai gula tik papildomomis sąnaudomis visoms įmonėms.

Ir jei stambaus kapitalo įmonė ne tik reikšmingai gal nepajus tokio papildomo finansinio apkrovimo (šikpopieriaus gamintojo pavyzdys neseniai parodė, kad Lietuvoje nuo ilgamečių ciniškai taršos sukeltų padarinių nesunku ir atvirai tiesiog atsipirkti), bet dar ir kompensacijai gaus papildomas dotacijas iš to, ką klaidingai vadinate valstybe, atimtų jūsų mokesčių.

Bet mažoms įmonėms dažniausiai nebesišviečia ir jokia parama, kai ir tas papildomų projektinių paraiškų rašymas tik dar labiau didina jau ir taip padidintas sąnaudas (nors Lietuvoje laikas irgi vis dar nėra jokiais pinigais), ir iš esmės taip veda tik į šio nedidelio verslo uždarymą.

Tą akivaizdžiai matote jau antrojo karantino metu – ir kaip šita negailestinga sistema, klaidingai vadinama valstybe, išties funkcionuoja, kai reikalas prispiria, ir kam bei kaip išties perskirsto tuos nusavintus jūsų pinigus.

“Oi, tau reikia pinigų rentininko neatidėtai patalpų nuomai susimokėti, o dar ir valstybei mokestinė skola kaupiasi? Nu tai nebijok vaivorykštės! – tau toji “valstybe“ save vadinanti tusofkė atšauna.“

Tad ir visas tas feikinis išgalvotas ir primetamas “žalias kursas“ – tik dar vienas būdas perdalinti rinką ir pašalinti iš jos stambaus verslo bei jam palankios valdžios smulkesnius konkurentus, kurie iki tol dar buvo savarankiški ir save išlaikantys.

O po atitinkamų visokių “ekologiškų“ įstatymų arba taps priklausomi nuo to, ką klaidingai vadinate valstybe, dotacijų, arba bus tiesiog grubiai uždarinėjami per taikomas sankcijas kaip nesilaikantys įstatymais įtvirtintų reikalavimų.

* * *

Ir čia pasakysite man, kad palauk – gi kuo čia dėti tie konservatoriai, jei visą triukšmingą diskoteką ekonomikoje čia juk kelia gi kažkokie liberalai?

O tai praleidote, ką pradžioje sakiau ir ką apie institutus bei institucijas kalbėjau?

Koks gi skirtumas Lietuvoje, kokia prekinio vardo ideologinė iškaba kabo tik prie tos pačios ekonominės politikos – agresyvusis “liberalas“, nuosaikusis “liberalas“ ar konservatoriumi prisistatantis “liberalas“?

Būtent taip – visi tie tik liberalais irgi melagingai besivadinantys (todėl – kabutėse), bet patys pirmi, kaip jau pamatėme iškart po rinkimų, tas jūsų laisves ir teises teisingai apriboti komendantukai, tuo pačiu labai planingai ir nuosekliai užvaldantys tą jūsų menamą “valstybę“ su visa jos nacionaline ekonomika bei nacionaline politika.

Kai tik išgirsite šiuos teisingus “patriotus“ (šiukštu – ne nacionalistus!) bei progresyvius “tolerantus“ (tikrai tikrai ne leftistus!) klykiant, kad vėl “rusas puola“ arba “gėjus (ar kitas mažumas – įsirašyti savo) muša“ – taip iškart apsičiupinėkite kišenes.

Melagingai save socdemais vadinę stambaus kapitalo gynėjai konservatoriai turėjo žlugti.

Pikti ir kerštingi valstietiški konservatoriai – irgi turėjo pasitraukti.

Priklausomai nuo konjuktūros tai liberalais, tai konservatoriais prisistatantys ir su krikščioniška demokratija mažai ką teturintys pagiežingieji intrigantai – taip irgi juk nebeturėtų nei dabar, nei vėliau užimti šių pastumtųjų valdžioje vietos.

Deja, kol jūs vis nerasite už ką balsuoti, ir kol nuolankiai taikstysitės su respublikos mirtimi, tol šitas visas establišmentas ir toliau sėkmingai įgyvendins visas savo užmačias, net jei tokie kaip aš “anarchistai“ tiesiog šias paims ir jums panosėje ant pirštų sudėlios.

Jūs gi renkatės taip čia ir toliau gyventi, tiesa?

Tuomet aš patogiai ištiesiu, kol dar nepakračiau, kojas; prisipildau stiklą Bunnahabhain single malt Eirigh Na Greine; ir toliau sau ramiai beresneviciškai stebiu visą šitą dekadensą – tarsi paminėtąjį kiną, reziumuodamas viso šito įtrauklaus cirko galią.

* * *

Ačiū, remiantys mane per Patreon, kurie įrašus gauna iškart nuo jų parašymo dienos, o ne kai publikuojamas suplanuotas savaitinis komentaras tinklaraštyje.