PODCAST S01E19 – youtube ir su nuoroda teksto apačioje!


Perfrazuojant patarlę, kad yra melas, didelis melas ir statistika, tai galima pridėti – dar yra ir mauricas.

Taip, mažąja raide, nes tai ne konkretus kažkokio šviestuvo salono PRščikas, vadinantis save ekonomistu, bet bendrai toks prisukamas mechaninis viščiukas, kuris straksi ir lesa – ko gero, jūsų smegenis, nes lašas po lašo, sakoma kitoje patarlėje, ir kepenis pratąšo.

Kadangi aš tiek po to neįgalus išgerti, tai stengiuosi šitų prisukamų “ekonomistų“ vengti – sakykime taip: aš nesu jų tikslinė auditorija.

Galop, ir juos cituoti yra lygiai taip pat nepadoru, kaip plaktuku į pirštą pataikiusio meistrelio išsireiškimus, lietuviškų socdemų pareiškimus, Monikutės LRT pričiulptus partijų reitingus bei alkoministerio pateikiamą PSO alkoholio suvartojimo statistiką Lietuvoje.

* * *

O kad jau apie statistiką ir lietuviškus apsišaukėlius ekonomistus, kuriems žiūrėjimas į statistikos lenteles sukelia nevalingą erekciją, ko pasekoje šiuo virtualiu linksmakočiu ir atidulkina jūsų smegenis, jei taip nepadoriai jų pusrutuliais kraipote tarsi sėdimaisiais, kai pastaraisiais, norėtųsi dar tikėti, vis tik negalvojate.

jau rašiau pernai, tarkime, apie tai, kaip pliurpalistai pateikė mažėjantį Panevėžio gyventojų skaičių statistiškai, suprask, pagrįsdami, kad jis didėja, nors skaičiai rodė priešingą tendenciją.

Kiek jis ten “didėjo“ per tuos metus nuo ano mano įrašo, tai įsitikinau pats prieš keletą savaičių nuvažiavęs – mieste nebuvęs gal šešetą metų, akivaizdžiai matau ekonominio ir gal net, sakyčiau, visuomenės moralinio, optimizmo prasme, nuosmukio ženklus, kurių neuždengs net trinkelizuojama centrinė alėja ar pradėti renovuoti daugiabučiai.

Nes statistiškai vis dar penktasis pagal dydį didmiestis Lietuvoje sukuria tik vos didesnio, bet vis tiek tik provincijos miesteliuko įspūdį su nykstančiais smulkiais verslais, tuščiomis anaiptol ne nuo karantino jau apdulkėjusiomis patalpomis kone miesto centre, užgesusomis vis labiau senėjančių miestiečių akimis, prastėjančiu maistu ir atmestiniu aptarnavimu, ir pan..

Nors jei tuščios trinkelėmis grįstos rajonų centrų gatvės yra Lietuvos klestėjimo simbolis, tai pasiūlykite už tokias pastabas dabar man į snukį avansu tarsi Linksmaisiais Devyniasdešimtaisiais, kai kitąkart tame mieste vėl būsiu.

* * *

Dar pamenu, kaip prieš kone dešimtmetį lietuviški ekonimistai niekaip nesuprato, kodėl makroekonomikoje jiems nesueina galai, kada vietinės išlaidos gerokai viršijo statistikoje fikuosuojamas pajamas, net priskaičiavus emigrantų perlaidas artimiesiems į tėvynę.

Tai viską taip ir nurašė menamam “šešėliui“, su kuriuo jau štai trečios Seimo kadencijos profesionalų Vyriausybė atkovojo savo nepasibaigiantį karą.

Na, žanro klasika: kariauji su menamu priešu, didindamas išlaidas tam karui, kol vieną kartą apsisprendi, kad jau laimėjai – paskelbti pergalę, išdalini apdovanojimus, įamžini didvyrius – kaip antai kokius kirkilus su koviniais ordinais kovoje prieš sovietinę okupaciją ginklu, gal net faktiškai pagal ordino laipsnį ir mūšyje “žuvus“.

Taip Lietuvoje, sprendžiant ne vien tik iš rinkiminių partijų programų, faktiškai jau įveikta ir korupcija, ir dabar jau emigracija – juk Statistikos Departamentas fiksuoja, o mauricai komentuoja, kaip čia mūsų gretos šalyje gausėja jau antri metai iš eilės, ir nebaisi jokia antra emigracijos banga, kuria buvome gąsdinami po karantino, kai tik sienos, suprask, atsidarys.

Tik ir vėl niekas iš tų kostiumuotų šarikovų nepasidomėjo, ką tie skaičiai ne tiek parodo, kiek išties paslepia.

* * *

Tarkime, minėtas pavyzdys apie menamą šešėlį – štai jums reali lietuviška šeima.

Vyras dirba staliumi Norvegijoje statybose, tai kaip ir nuolatinėje “komandiruotėje“, kurio PSD Lietuvoje fiksuoja jį esant čia. Pajamų Lietuvoje, aišku, jis jokių neturi (glušavotiems primenu: nes dirba ne Lietuvoje).

O jo žmona – pradinukų mokytoja rajono mokykloje, kas reiškia, kad net neturi ir pilno etato, nes taip jau skaičiuojama pagal kontaktines valandas, tai pilnu krūviu dirbančios pradinių klasių mokytojos, deja, turi tik 0.75 etato, kadangi pradinukai turi mažiau pamokų per savaitę.

Šeimos pajamos algalapiuose ir statistikoje bendrai yra mažiau nei minimalios, kaip suprantate, bet net ji viena išleidžia gerokai daugiau pragyvenimui, nei rodo oficiali jos alga – reikia ne tik pavalgyti, bet ir apsirengti, sumokėti komunalinius mokesčius, ir dar yra bent vienas vaikas, ir dar kartais tėvams tenka padėti, ir pan.

A nu jo – čia irgi jos toks “šešėlis“ ekonomikoje, aha.

Ir taip, deja, gyvena ne viena lietuviška šeima, kada statistiškai jie “gyvena“ Lietuvoje ir, suprask, netgi čia kažkaip užsidirba.

* * *

Tik jei konkrečiai apie šitą šeimą, kurioje ta mokytoja yra viena iš vadovėlių bendraautorė bei mokslų daktarė, tai jau ji irgi nebe Lietuvoje – išvyko pas vyrą į Norvegiją. Ir dabar jau abiejų gyvenamosios vietos registracija ir mokamas PSD, nes juk išvykę tik į ilgalaikę “komandiruotę“, statistikoje rodo, kad jie Lietuvoje vis dar gyvena, tiesa?

Jei provincijoje apsidairysite, tai labai daug va šitaip “gyvena“ tuose miesteliuose, išvykdami, ar net Užimtumo Tarnybos išsiunčiami, į 6-8 mėnesių “komandiruotes“ į užsienį padirbėti.

Tai kai Statistikos Departamentas skelbia tuos imigrantų skaičius, gal nereikia paikai straksėti ir ploti katučių, kad, suprask, čia emigrantai sugrįžo, nors tokių durnelių kaip aš irgi ne vienas, bet gal vis tik nepatingėkite pasidomėti, kiek ir kokių bei kam leidimų gyventi Lietuvoje iš va šitų imigrantų išdavęs Migracijos Departamentas, dirbantis kartu su Užimtumo Tarnyba prie klaidingai vadinamos valstybės ir nomenklatūrinio verslo rentininkų bendro nacionalinio projekto “Išvyk lietuvį iš Lietuvos – importuok pigios darbo jėgos!“?

Atėmus tuos skaičius, liks iš esmės pagrinde tik dvi kategorijos:

  1. tai statybininkai, kurių darbo sutartys irgi “komandiruotės“ čia, kur, tarkime, džiugina, kad pigaus maisto, bet tie gastararbaiteriai čia vietoje dasiperka prie atsivežtinio savo;
  2. tačiau kokie nors vilkikų vairuotojai Lietuvoje fiziškai net neužsibūna, nors skaičiuose irgi jums rodo gyventojų prieaugį.

Ir tuomet skaitai angliškoje spaudoje pasibaisėjimus net iš darbo jėgos tarsi citriną išsunkiančios Amazon bendrovės, kaip lietuviška transporto kompanija vokišku pavadinimu išnaudoja vairuotojus “lietuvius“, kurių vardai labai tipiniai, nes rodo tikrą tokios teigiamos migracijos saldo veidą: Olek Ševčenko iš Ukrainos, Arip Sidikchodja iš Uzbekistano ir Iharj Peratoka iš Baltarusijos.

Taip, jie nėra jokia išimtimi – jie yra taisyklė.

* * *

Taip, jie visi statistiką jums ir pagerino kaip “nuolatiniai Lietuvos gyventojai“, kurie ne tik čia negyvena, bet net ir neužsibūna, nes kursuoja tarp Europos ir Britanijos logistikos sandėlių.

Ir jums trinkeles už iš vokiečių per ES fondus nučigonintus euriukus čia paklojantys ar betoną liejantys bei sienas tinkuojantys kokiame Karališkų Pirdūniškių kvartale prie sostinės, kurių gausėjimą ta pati statistika rodo, visi tie bevardžiai nelietuviškais vardais irgi turi formaliai Lietuvoje nuolatinio gyventojo statusą.

Ir vis dar PSD susimoka seniai Lietuvai mirusios, bet statistikoje rodomos nuolatiniais gyventojais, dūšios, didinančios vartojimą ir keliančios ekonomiką už šalies ribų.

Tik jei į vieną maišą suversite bulves ir obuolius, tai gal nebepezėkite po slyvomis, kad geras šiemet buvo derlius.

Buvo. Bet gi ne slyvų.

* * *

O kai piktinsitės dar ir tos pačios Užimtumo Tarnybos skelbiamu laisvų darbo vietų skaičiumi, tai iš to skaičiaus atimkite bent jau registruotų bedarbių skaičių – taip, gaunasi skaičius netikėtai su geroku minusu, ir tai juk net ne vien kalba apie tai, kaip kas ten tingi dirbti, ar kiek valdžia pavagia mokesčių nuo uždirbtų pajamų, arba kokie tie verslininkai godūs ir algų pagaili.

Liūdniausia, kad tokių klausimų apie statistikos skaičius, ką jie išties parodo ir kaip buvo surinkti, nei jūs sau užduodate, nei baksnojate tuos visus kandidatus per rinkimus ir seimūnus po jų, nei netgi pasiūlote va šitiems mauricams padėti tuomet savo pačių pinigus ten, kur jų burna pripliurpia.

Nes vieną kitą užsienio investuotoją gal ir galima prigauti visokių “verslių lietuvų“ prezentutėmis, tokiais skaičiais manipuliuojančių apie rinkos dydį, vartotojų skaičių ir perkamąją galią, darbo jėgos potencialą ir panašiai, bet jei rinkos analizę ne tokie kokaininiai mauricai darys, tai mūsų šalies ekonominis patrauklumas, deja, liks kažkur už labai keistinų bei pakeltinų rinkų kategorijos žemutinės ribos, švelniai tariant.

Todėl ir aš dabar baigiu lyti ant parado, nes pripjautų grybų selfiukų skaičius feisbukuose pribloškia, ir jau skelbiu jums emigraciją, korupciją ir šešėlinę ekonomiką esant įveiktus Lietuvoje!

Dabar jau beliko kaip sovietmečiu džiūgauti dėl vis augančios ir augančios Lietuvos ekonomikos, vis didėjančių kolhozinių primilžių ir inteligentiškų išmilžių visokiems pacvirkinimams bei gausą plyno lauko priekulų, pagausėjimą priedurnių ir šiaip – kulių visiems šitos mirusios respublikos™ kritikams į akį!

Man tai verčiau kokį pavedimą galima per PayPal arba Revolut – ir ačiū jums už tai!