Nuoroda į PODCAST S01E38 yra teksto apačioje:


Man taip anądien sako nustebusiai, o gal su nuoširdžiai nesuprantančio žmogaus tarsi ir priekaištu: kodėl aš jau ne vieną kartą pavartojau žodį “vergas“, kalbėdamas apie darbuotojus, darbo rinką, ar net imigraciją arba emigraciją?

Kurios, jau aš primenu ta proga dabar jums, gi mūsų valdžiai jau taip nuo A. Kubiliaus laikų “nėra“, nes išvykstantys dirbti iš Lietuvos Europos Sąjungos ribose emigrantais nelaikomi ir kaip tokiais mūsų statistikoje neapskaitomi.

O dar dabar įstatymu taip jau sudėliota, kad buvusi Vergų Birža Darbo Birža, pervadinta į Užimtumo Tarnybą, tiesiog eksportuoja lietuvius į ilgalaikes “komandiruotes“, kad tas jiems skiriamas iš mūsų mokesčių nedarbo pašalpas dabar tie atidirbtų jau kažkodėl vokiečiams, olandams ar netgi norvegams (kai pastarieji net nėra ES nariais, o savotiškai “atsibreksitinę neįstodami“, nes dalyvaudami tik EEB bendroje rinkoje).

Tad formaliai turime ne tik iš esmės “mirusias dūšias“ Lietuvos provincijoje pagal popierius ir tą už juos jų pačių, arba netgi kitų mokesčių mokėtojų, sąskaita sumokėtais PSD, kurie vadintini ne privalomo sveikatos draudimo mokesčiais, bet privalomai susimokama duokle, nes GPM, kaip galvos panaudos mokestį, už išsinuomojamą “baudžiauninką“ tam, ką klaidingai vadinate valstybe, susimoka darbdaviai.

Nors fiktyviai tas mokestis gali būti pripaišytas ir kaip darbuotojo prievolė, aišku, tačiau pajamų mokesčiai, į kuriuos įeina ir Sodra, yra darbdaviui vis dar primesta prievolė sumokėti tarsi “darbuotojo vardu“, ir visa samdoma darbo jėga skaičiuoja ir toliau savo uždirbamas algas tik tomis sumomis, kurias gauna jau po mokesčių “į rankas“ (ar tiksliau – į savo banko sąskaitą).

Dar turime ir didelį išduodamų darbo leidimų kiekį trečiųjų šalių gastarbaiteriams, kurie čia atvyksta, savo ruožtu, irgi panašiai “ilgalaikei komandiruotei“, netgi tokiems vairuotojams gi net nebūnant irgi fiziškai Lietuvoje, o kiurksant už vairo jų reisuose po Europą.

Tačiau ir šiuos jau LSD ir šio vardo kvaišalų prisprogę bankiniai mauruliai™ pyarščikai, melagingai prisistatantys “ekonomistais“, kažkodėl prirašo prie teigiamos, nors nieko teigiamo tame nėra bendrame vien oficialaus registruoto nedarbo penkių į vieną vietą fone, imigracijos.

Ir po to kaip glušiai paikai visi ratuku straksi, kaip čia mes dabar jau turime Lietuvos gyventojų, suprask – dar ir vartotojų rinkoje, pagausėjimą, aha.

Nors po to ne vien oficialioje statistikoje, bet ir realiuose vidaus pardavimuose galai nesueina kitąkart iki 816 kartų, kaip prieš savaitę rašiau, ir ką verslo neragavę technokratai, valdžiažmogiai bei dvaro ekonomistai apšaukia “šešėline ekonomika“ bei įveda, tarkime, kasos aparatus turguose, nes juk su tuo būtinai rejke kaška dariti™.

Tik va šešėlinės ekonomikos dalis po to dar labiau išauga (net įdomu – o kažin, kodėl, ką?), ir kai jau krenta pardavimų apyvartos ir ne “šešėlyje“, tai pakeliamas tuomet dar “laikinai su visam“ PVM bent trimis procentiniais punktais, kas iš esmės juk reiškia 16.67% padidinimą, bet gal ir gerai, kad mokiniai vis prasčiau išlaiko baigiamuosius matematikos egzaminus, nes antraip tikrai jau Lietuvoje iškiltų pavojus demokratijai ir laisvai rinkai, net jei toji yra nusavinančio, išsunkiančių institucijų bei rentų ekonomikos pobūdžio.

Bet tas PVM tarifo pakėlimas, prognozuoju, ir vėl nutiks, nes juk ir vėl krizė, ir vėl plaktukas pamanikiūrintose rankutėse, dairantis, kur dar čia kokią vinį įkalus į Lietuvos verslumo grabuką, kai juk toje pačioje ES esantys ir labai Didįjį Kubiliatorių žavintys vengrai gali mokėti 27% PVM, tai mes juk vis dar turime tuos 6 procentinius punktus juos pasivyti (kas tuomet sudarytų 28.57% padidėjimą, bet juk valdžia tuos jūsų nusavinamus pinigus skaičiuoja “teisingiau“, nei jūs patys).

* * *

Ir taip pasistengus visai nesunkiai pavyks dar ne vieną tautietį iš tėvynės išvyti, nes vergų eksporto kontora, vadinama Užimtumo Tarnyba, bei vergų importo kontora, vadinama Migracijos Departamentu, tiesiog dirba ranka rankon šios būtent valstybinės (tik jūsų pavardžių tame “valstybės“ sąraše tai nėra!) strategijos įgyvendinimui.

Šiaip mūsų establišmento nuoseklios dešimtmečių ekonominės bei fiskalinės politikos strateginis tikslas yra sumažinti šalyje populiaciją iki kokio milijono (tai dar bent tiek reikia išvaikyti į emigraciją, kiek yra iki šiol!), pakeliui susikūrus sau ir savo palikuonims kuo daugiau rentų, ir ne tik ekonominių, bet ir tiesioginių per FIRE (t.y. finances, insurance, real estate) sektoriaus valdymą ir taikomus pajamų bei nuosavybės nusavinimo mokesčius.

Bet dabar tema ne apie tai.

Tai jau iki dabar gal pastebėjote, kad ne visai kaip proverbiniai runkeliai, aš vis tik ne lietuvių darbdavius vadinu vergvaldžiais, kuriems, suprask, tie dirbantys už visokias minimalkes proletarai (kas reiškia “samdytą darbuotoją, dirbantį už sutartą algą“) todėl ir yra vadintini vergais.

Ne, aš pastaruosius vis tik pavadinau baudžiauninkais – taip ir jus, jei dirbate už algą, įskaitant, beje.

Ir už jų galvų nuomą, kaip minėjau, darbdaviai susimoka savo duoklę – nebent be darbo ir pajamų likęs toks “baudžiauninkas“ neturi “pono“, tai pats todėl ir susimoka PSD, kuris ir yra privaloma susimokėti duokle, nes tai, ką klaidingai vadinate valstybe, jau savo dalies pasiimti iš vienų ar kitų, tai jau tikrai nepamiršta.

Žinau, kad toks ciniškai atviras sąvokų ir aplinkybių išdėstymas ne vieną žeidžia, nepaisant jo vidurkį viršijančio uždarbio, ir naiviai manantį, kad jei jau jis šitos mirusios respublikos™ pilietis pagal pasą, tai kai dirba už algą, tai, suprask, jau iškart taip ir “mokesčių mokėtojas“, net kai algą moka šiam iš šalies biudžeto, t.y. iš mokesčių mokėtojų.

O kraštiniu tokiu kaltu dėl savo gobšumo vis tik tokiems “mokesčių mokėtojams“ kažkodėl palieka jų pačių darbdaviai, kurie ir tą uždirbtą algą darbuotojui išmoka, matote, šykštokai, ir dar už jį ir jo vardu privalo šio galvos panaudos mokesčius susimokėti.

Norite susimokėti patys – tai meskite darbą (gi laisvi esate, ne kokie ten tais baudžiauninkai ar, juolab, vergai!), ir galėsite minėtąjį PSD patys ir susimokėti.

Nebent pereisite į “save patys sau samdančius“ taip vadinamus frylancerius ir pan., ir jau tada tai tikrai turėsite rūpestėlį patys savo pajamas deklaruoti ir pajamų mokesčius susimokėti.

* * *

Bet jau pastebėjote, kad aš labai aiškiai skirtingame kontekste vartoju tiek šiuolaikinio baudžiauninko, tiek ir šiuolaikinio vergo sąvokas.

Ir manęs nestebina tas nuoširdus tautiečių nustebimas, ar netgi nesupratimas, apie ką kalbama, kai ta sąvoka “šiuolaikinė vergija“ yra vartojama – jos, tiesą sakant, net nėra iki šiol lietuviškoje vikėje.

Nes tema mums “neaktuali“, ar kaip?

Sakau, iki šiol – nes tokią pačią reakciją aš stebėjau dar prieš 20 metų, kai dirbau gosdepui (t.y. JAV Valstybės Departamentui), ir amerikiečiai tą kovą su nelegaliu žmonių gabenimu išnaudojimo tikslais padarė savo nacionalinės svarbos politika, priimdami The Trafficking Victims Protection Act of 2000 (Pub. L. 106-386)

Ir kadangi JAV yra ne tik pasaulio ekonomika Nr.1, bet ir toks neformalus pasaulio šerifas, tai ir jų teisėsaugos institucijos bei diplomatai, įskaitant ir teisėsaugos ataše, ir pačius ambasadorius, visame pasaulyje pradėjo spausti kitas šalis dėl šios jų inicijuotos politikos vykdymo.

Kaip dabar prisimenu, nes teko ne viename susitikime dalyvauti – mūsų pareigūnai bei valdininkai nuoširdžiai nesuprato, ko tie jankiai iš jų nori!

Post-sovietinę Lietuvą sužavėjęs meksikiečių brazilų serialas “Vergė Izaura“, atrodė, jau likęs dar visai nesenuose Linksmuosiuose Devyniasdešimtuosiuose, o mokyklose “Dėdės Tomo trobelės“ jau skaityti niekas nevertė, nes šio tipo literatūra nebetarnavo tai reikšmės nebetekusiai sovietinės propagandos linijai prieš amerikietiškąjį imperializmą “o pas jus negrus muša!“

Tiesa, partškolinės, tuomet ėjusios finmin pareigas, kvailysčių dėka įvykęs mano asmeninis susidūrimas po metų Varėnos mokesčių inspekcijoje su jos vadovais privertė kažkaip net suabejoti, ar Lietuva spėjo paskui vis labiau burbule užsihipnotizuojantį Vilnių iš SSRS per praėjusius 10 metų išstoti, nes tą frazę, neperdedu, būtent ir išgirdau tame “jankių imperialistų“ kritikos kontekste.

Na, bent jau sostinės gatvėse atsirado taip vadinamos socialinės reklamos plakatai “Tave parduos kaip lėlę – netikėk lengvu uždarbiu užsienyje!“ (iš prekybazmonemis.lt):

Maža to, jau po ketverių metų Lietuva tapo ES nare, ir taip mūsų nelegalūs gastarbaiteriai netgi lengviau atsiduso, kad dabar jų nedeportuos už tai, kad jie už pusę vietinių minimumo sunkiai dirba be jokių socialinių garantijų ir, kitąkart, elementarios darbų saugos.

* * *

Bet juk, tiesą sakant, ir kai dabar minėtoji Užimtumo Tarnyba išsiunčia į tas “komandiruotes“ mūsų bedarbius atidirbti už “konkurencines“ (sic!) algas vokiečiams ar olandams, tai visos tokio darbuotojo mokestinės, ir dažniausiai – didesnės už tų šalių vietinių, prievolės juk irgi atitenka Lietuvai, įskaitant ir tą vadinamą “socialinį draudimą“ ar sveikatos draudimą, kurie ne visada ir galioja šiam bėdžiui grįžus, bet labai patogiai toms darbdavių šalims tuos įsipareigojimus nuo savo šalių sistemų numetus mūsiškei atgal.

Nes juk komandiruotė gi!

Beje, man pradėjus 2018-aisiais dirbti mokykloje, kas juk yra valstybinė įstaiga, vietos Sodra taip pat informavo darbdavį dėl mano įdarbinimo, kad jiems čia su manimi “viskas tvarkoje“, tačiau kai po keletos mėnesių, šiek tiek vėluodamas, pripažinkime, šis pasiuntė privalomai sveikatos profesinei patikrai į poliklininką, tai paaiškėjo, kad aš… Sodros pranešimu prie jų sistemos besijungusiai poliklinikos registratūrai, net… nesu apdraustas!

Po dviejų mėnesių darbo, primenu, valstybinėje įstaigoje kita valstybinė įstaiga informavo, kad visi už mane sumokėti sveikatos ir socialinio draudimo mokesčiai buvo niekiniai – už sveikatos patikrinimą profesijos atitikimui tuomet pats susimokėjau iš savo kišenės (nes aš juk morališkai taip negaliu palikti mokinių dar vienai dienai neprimokęs visokių angliškų įmantrybių!), o po to išėjau aiškintis to nesusipratimo su vietos Sodros skyriumi, po ko jie man dar virš 600 eurų grąžino (!) dėl mano Sodros permokos, pasirodo, susidariusios gyvenant Londone jau 2016 metais!

Kitaip tariant, man negaliojo socialinis ir medicinos valstybinis draudimai, dirbant valstybės įstaigoje, kurią, mane įdarbinant, informavo atsakinga valstybinė socialinio draudimo mokesčių apskaitos įstaiga, kad mano draudiminis stažas tvarkoje ir visas draudimas galioja, mokesčius iš mokesčių mokėtojų mano vardu tam draudimui pasiima, bet po to nemaloniai paaiškėja, ačiūdie, gana greitai, palyginus, kai jau reikia tomis įmokomis pasinaudoti, kad vis tik nesu apdraustas, nes, matai, esu permokėjęs.

Tai dabar jau man vis dar (?) užtikrintai taip papasakokite, kaip per prievartą (oi, taigi jie tikrai galėjo atsisakyti, laisvai pasirinkę verčiau stipti badu, atėmus socialinę nedarbo pašalpą, ir dar iki tol kas mėnesį nepamiršti susimokėti patys PSD!) pasiųsti mūsų tautiečiai mūsų įstaigos į svetimą šalį gaus tos svetimos valstybės pensiją ir pan., kad net mūsų šalyje valstybinėje dirbant, matote, ne visai ir gaunasi taip sklandžiai.

Ir ne, valstybinės pensijos aš tai jau net nesitikiu, nes ją jau dabar yra nukuodinę visokie kotletiniai ekonomistai™ ir valdininkai savo rentoms, vadinamoms “asmeninėmis sąskaitomis“.

* * *

Aš toliau nesileisiu į pasakojimus, kokiomis sąlygomis gyvena tie “komandiruotieji“ – jei ten išvis žodį “gyvena“ galima vartoti, ir dar po to nesistebėti, kodėl jiems nenumaldomai kyla noras irgi vartoti kažką, kas leistų užsimiršti realybėje – negi bliuzą taip dainuos ratuku susėdę, ar trauks acapella minorines lietuvių baudžiauninkų liaudies sutartines “Šūdau to ir ano“?

Jūs to, ko gero, niekada nesatę gyvenime patyrę, ir linkiu nepatirti, nes dauguma labai teisingais dešiniais ar net intelektualais save laikančių visus untermenšenus atvirai niekina, kaip ir absoliuti dauguma egalististais apsimetančių elitistų kairuolių tik deklaruoja ginantys darbo žmogaus teises, patys niekada praktiškai jokio fizinio darbo nedirbę, nes bicepsukai tik kavutę kartoniniame puoduke pritaikyti kiloti, o biznomis aptemptomis kelnytėmis tos kreivos kojytės kaip šakaliukai juk nei su seifbačiais paeis, nei ilgiau prie konvejerio pastovės. Ir šiaip kitų skurdą mažinti ir nesumažinti, nes svarbu procesas, ypač, kai už jį pinigus moka, yra visada geriausia visai ne skurdžiame kabinete, dirbant už visai neskurdžią algą su riebiais “kotletiniais“ priedais.

Bet va ir tie baudžiauninkai, kuriuos Užimtumo Tarnybos už pašalpas nusiunčia lažą pas vietos seniūnus atlikti – kaip jums jų situacija patinka, kai šiems nemokama išvis jokia alga (taigi pašalpą gavo, lervos prakeikti!), ir būtinas darbo stažas pensijai sukaupti neskaičiuojamas, ir jokių GPM ar panašių mokesčių tokios priverstinės darbo jėgos gavęs seniūnas gi irgi tai pačiai klaidingai vadinamai valstybei juk irgi nesumoka, ką privalėtų padaryti privataus verslo darbdavys?

Laisvoje rinkoje, reikia manyti, juk galėtų kokia įmonė, laimėjusi viešuosius savivaldybės pirkimus tokiai aplinkos tvarkymo paslaugai, šiuos bėdžius visiškai teisėtai ir pagal darbo įstatymus įdarbinti. O ir patys jie, matyt, pagal visus dabartinės uberizuotos gig economy madingus principus su “patentukais“ netgi šias paslaugas galėtų irgi teikti kaip “balti žmonės“, dirbantys savo noru tą darbą už jiems sumokamą darbo užmokestį.

Bet “valstybė“ (ar tai, ką ja klaidingai vadinate) ne tik paties darbo padorumo sąvoką, tačiau ir šiuos socialinėje rizikoje atsidūrusius savo piliečius paniekino tuo prievartiniu “atidirbimu už pašalpą“, ir net neabejoju, kad jums per lojalios šunaujos išamsimą propagandą netgi įkalus tuo pačiu į makaules, kiek šie bendrapiliečiai išvis tėra tik šūdo vertos šiukšlės, kurie vis tiek juk tik prageria visas iš jūsų mokesčių atimamas ir jiems “dosniai švaistomas“ (sic!) pašalpas, tiesa?

Kai tuometinei jūsų taip masiškai išrinktai dviem kadencijoms ekselencinei panelei partškolaitei viešint Švedijoje tos šalies žurnalistai (ką tę, mažum, žurnalistai – kap šnękama, tai žurnaliūgos visiškai i ne biskutuką, ba nesudęrinę prispito!) paklausę šios, kaip ji vertina ne vieną iškilusį faktą, kad šioje socdeminių žuvėdų karalystėje jos tautiečiai yra išnaudojami, tai, priminsiu, šios per tris elitus nuo patforminių burokinių komuniagų per brazauskinius lietuviškuosius komunistus iki landsberginių konservatorių prasisukusiosios funkcionierės gi reakcija buvo… “chi-chi-chi!“.

Ir nuėjo neatsigręždama.

O švedai nuoširdžiai ne tik dėl atsuktos jiems ir mūsų tautiečių padėčiai nugaros bei dėl tokios paniekinančios aukščiausiojo valstybės asmens reakcijos ahujielino, pardon, nustebo nevaikiškai.

Beje, pabandykite šį per TV naujienas rodytą reportažą dabar susirasti youtube.

* * *

Kodėl vis tik aš darkart primenu šiuos faktus ir aplinkybes, kai kalbu apie šiuolaikinės vergovės ir jos apraiškų problemą čia pat mūsų tėvynėje, kurios nuoširdžiai absoliuti dauguma rinkėjų ir jų “išsirinkta“ mažuma, tampanti valdančiąja dauguma, nemato ir net nenori matyti?

Pasakysite, ot tai su 2000 metų JAV įstatymu dėl nelegalaus žmonių gabenimo išnaudojimui čia kažką irgi nustebinau (aha, prakeikti jankių imperialistai!), kai britai dar 1803-aisiais, nepaisydami karo su Napoleono Prancūzija ir ribotų išteklių tos šalies uostų blokadai, paskyrė savo karo laivų kovai su vergų prekyba ir vergų gabenimu per Atlantą į Ameriką pagal tuomet savo Parlamento priimtą atitinkantį įstatymą, sugriovusį ne vienam prakutusiam aristokratui jo pelningą verslą ir padidinusiam gamybines importuojamų iš kolonijų strateginių produktų sąnaudas, kai kainos karo metu ir taip buvo padvigubėję. O ir paskutiniąja valstybe, uždraudusia priverstinį darbą kaip vergišką, tapo dar 1981-aisiais Mauritanija.

Juolab, kad ne be JAV bei JK nuolatinio spaudimo ir JT priėmė ne vieną rezoliuciją šiuo klausimu, kur ypač atkreiptinas dėmesys į 2000-aisiais priimtą Palermo Protokolą, papildantį JT Konvenciją dėl Transnacionalinio Organizuoto Nusikalstamumo (ne, šito lietuviškai irgi vikėje nėra!): The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

O kai 2015 metais atvykau į Londoną, tai tais pačiais metais ir JK Parlamentas priėmė The Modern Slavery Act 2015, kurį papildė dar ir 2018 metais, kuomet jau išvykau iš ten – britams, matosi, nepakako tiek istorinių įstatymų, tiek ir JT bei JAV iniciatyvų, tai jie gana rimtai patys prisidėjo prie tos kovos su šiuolaikinės vergijos formomis, ir, kaip matote, netgi nepaisant Brexit sukeltų ekonominių sunkumų ir neapbrėžtumų.

Ir kadangi lietuviškai, kaip minėjau, net vikėje nieko šia tema nėra, tai leiskite man priminti tuos principus, kurių nenori išsiversti ir po to kažkaip bent įstatymiškai suprasti lietuviai, nes naiviai tiki, kad mūsų įstatymai, nepaisant mano anksčiau pateiktų pavyzdžių, ir taip šiuo klausimu puikūs:

Neminint atskiro, šia tema liečiančio ir vaikus bei nepilnamečius, tai dar ir BK 147 straipsnis yra jau išplėstas net į du papildomus, tai:

Ir net šiuose paminėtuose straipsnių plėtiniuose papildyta nuo šių metų lapkričio, kad už šias veikas atsako ir juridinis asmuo.

Tiesa, patys suprantate, kad nei vienas jokios savivaldybės seniūnas, ir joks Užimtumo Tarnybos bei Migracijos Departamento tarnautojas, už tas savo veikas ir jų tokio darbo sukeltas pasekmes, apie kurias aš čia tiek priminiau, prieš jokį įstatymą neatsako, nes juk BK 147-uose straipsniuose yra toks vsio zakonna© viską vienu ypu padarantis žodelytis – kai neteisėtai.

O Lietuvoje – tai yra įteisinta įstatymais bei Vyriausybės nutarimais veikla, kuri juk niekam ir nekliūna, ir kuri netgi bus su naujais užmojais dar išplėsta, sprendžiant iš 18-tosios Vyriausybės programos, kur žadama glaudžiai bendradarbiauti su vietos tijūnais, atsiprašau, seniūnais visokių socialiai neapsaugotų, įskaitant ir neįgaliuosius, dabar nedirbančių (nepaisant to, kad provincijoje visas menkas darbo vietomis ir apmokėjimu tas darbas iš esmės tėra tik arba viešasis sektorius ir savivaldybės, arba robotukais maksimose) tų tinginiaujančių, suprask, grupių “įgalinime“.

Ką matėme jau A. Kubiliaus II-ojo laikais, kai tas asmeniškai pasipyarinti nuvyko į Gerosios, nors ir prarastosios, Vilties darbo biržą, ir su šakėmis, vaizdžiai kalbant, krapštė klykiančius iš pastalių ten pasislėpusius nuo jo ir nuo darbo pašalpinius bedarbius – galima pasiskaityti tinklaraštyje, ką jau rašiau prieš dešimtmetį.

Mane ši vėl į valdžią atėjusių konservatoriais save vadinančių visai ne krikščioniškų demokratų socialinė politika nuteikia vis tik pozityviai – juk dabar tikrai tuos 4 iš 5 registruotų bedarbių į vieną darbo vietą nešaudys kaip kokius brisius už Kačerginės tvartuko, o tik “įgalins darbuose“ ir ta proga “jūsų“ pinigus iš jų atims, nors tų pinigų jūs ir nepamatysite.

Nes premjerei dar nuo finministriavimo laikų yra svarbu tik biudžetas, šv. biudžetas ir darkart biudžetas, o žmonės – jau seniai juk ne žmonės šiame bankrutavusiame uabe™, kaip pasakęs toks vokiečiu pasirinkęs būti logistikos direktorius su pradinukų mokytojo diplomu iš Šeulia.

Nuo-sta-bu! Duokit du! ©

Bėda, kad kaip prieš dešimtmetį, dabar jau tie parazitai, bereikalingai save tik kažkokiais “piliečiais“ vadinantys, negali tarsi tarakonai išsilakstyti į emigraciją.

Bet kadangi keinsizmas pasaulyje dėl pandemijos dabar vėl madoje, net jei veikiau ne apie jį, o per LLRI “mąstymo tankistus“ (think-tank) tik apie austrijokus viena TPSMI ausyte tegirdėjusi naujoji “MTEP inovacijų su visu ekonomikos užžiedinimu“ ministerė, tai džiugina mane dar ir tai, kad ji pirmu darbu, vos tik paskirta, bet iki ministerijos tarsi paklydusi tarp ūkio ir energetikos Birutė Atvėsaitė taip ir nenukėblinusi, tačiau iškart taip jau Seime žolytės dekriminalizavimo pataisą užregistravusi (nu tai svarbesnių reikalų šiuo metu nėra – o ką?).

Aš galvojau, kad jie kokį Belomoro kanalą čia skersai arba išilgai per visą Lietuvą tarsi Baltic Canal dabar kas, prisimenant ne tik gulaginę industrializaciją, bet ir anekdotinį nutikimą su čikagiškiu ekonomistu Milton Friedman, kuris kinų keinsistinio stiliaus paaiškinimą apie tų kanalo kasimą, kad taip jie darbo vietas kuria kastuvais, o ne ekskavatorių atsivarę tiesiog greičiau išrausia, pats taip paikai, prisipažino šiems, manęs, jog jiems reikia vis tik kanalą iškasti.

Tai panašiau, kad tie bedarbiai vis tik kanapių (pluoštinių, aišku, iš kurių virvukę gerai nusivyti, kad ant sausos šakos ar skladuke ant balkio pasikabintum) plantacijose atidirbs.

Juolab, kad ir senasis ekonomiškasis atleistasis kone su interpeliacija dabar jau naujasis žemės ūkio ministeris atims turimas lengvatas ne tik žymėtam dyzelinui, tai va taip bent jau ši nieko verta darbo jėga už tą atidirbamos pašalpos “įgalinimą“ juk iš esmės irgi taip nieko viarslui™ ar tai jūsų menamai valsybei, bandančiai taip sukti verslą, “nekainuos“, ir dar šv. biudžetas susibalansuos, nes vis dar nerimstama, kaip tuos tris milijardus ECB duotus eurofantikų banaliam ištaškymui anoji valdžia taip “neteisingai“ ne tiems padalino, kai po 200 euriukų pensininkams numetė, o ir šitos “koncertų ekonomikos“ (kaip gūgliškai verčiama gig economy) užkarantinuoti lauk iš jų verslo mikroverslininkai irgi jau nebeteks kostiumuotų šarikovų dėka jiems visiškai bereikalingai duotų 257 euriukų.

Ir kaip džiugu, kad šie socialiai įgalintieji taip savo galėjusiu įvykti, bet neprireikusiu, čekistiniu likvidavimu jau taip nepagadins to gražaus mums bankininykais apsimetančių algininkų pyarinamo vaizdelio apie vėl gausėjantį Lietuvos gyventojų skaičių!

Gausėjantį taip dėl “laimės ekonomikos“, sukurtos “pagal kaštų (lietuviškai – sąnaudų) ir naudos (tik kam?) analizę“ vardan “gerovės valstybės“ (ne jūsų gerovės ir ne jums, aišku).

* * *

Na, o jei grįžtant rimčiau, tai šiuolaikinės vergijos sąvokos ir toliau teisiškai pasaulyje tobulinamos, nors principai yra, kaip minėjau, suformuluoti: veika, kuria siekiama pasamdyti, išlaikyti, transportuoti, tiekiant arba įgyjant asmenį darbinei arba lytinei veiklai, panaudojant jėgą, apgaulę arba kitokią prievartą bei grasinimus arba bauginimus.

Pagal JAV Valstybės Departamento apibrėžimą, netgi pats asmenų transportavimo veiksmas net nėra būtinas, nes tokio nelegalaus žmonių gabenimo aukomis pripažįstami ir gimę toje pačioje šalyje, kur buvo išnaudojami, ar gyvenantys netgi toje pačioje gyvenvietėje – svarbu, kad savo esme šios asmens panaudojimo veikos tikslas būtų jo išnaudojimas minėtomis priemonėmis, siekiant gauti materialinę ar finansinę naudą. Čia reikia pridurti – neturint galimybės pasitraukti iš tokio “darbo“, atsiprašant.

Tokia veikla laikoma visos tokios veikos, kurios apibrėžiamos vietos įstatymais kaip vergiškos (slavery), kaip prievartinė ar nesavanoriška tarnystė (involuntary servitude), skolos atidirbimas (debt bondage) ir priverstinis darbas (forced labor).

Beje, su vergija mūsų įsivaizdavime paprastai siejamoje antikinėje Romoje juk ir vergai buvo kelių rūšių:

  • taip vadinami chattel slaves, arba “gyvasis inventorius“, kur asmuo buvęs nuosavybe jo šeimininkui – šie paprastai gimdavę vergovėje arba parsigabenti belaisviais kaip karo trofėjus;
  • ir taip vadinami nexum nuo lotyniškų žodžių nec suum, t.y. nesantys nuosavybe, o tik laikiname skolos ryšyje su kreditoriumi, kuriam turėję atidirbti savo arba savo artimųjų skolą – šie galėdavę išsipirkti savo darbu iš tokios vergijos, ir kas dabar vadinama ta savoka kaip debt bondage, nes ryšį ar sąsajas reiškiantys bondage ir nexi yra tos pačios reikšmės žodžiai (ir kiek ironiška, kai telefono aparatai vadinami “jungties vergais“ – kaip Google Nexus aparatas).

Tai pastarąją vergovės, t.y. atidirbimo už skolą, praktiką patys romėnai dar 326 metais prieš Kr. panaikino, kai kilo skandalas net iki paties Romos Senato, kuomet kreditorius iš dailaus to laikinojo vergo neksiaus užsimanė dalies jo tėvo skolos susigrąžinimo ne šiaip atidirbimu, o “natūra“.

Oi, ir išdykėliai tie romėnai gi buvę – beveik kaip mūsiškė laisvėnų partija, sakyčiau.

Bet ir šiaip mums gi paprasčiau: mes nei Romos, nei britų imperijų dalimi gi nebuvome. Tad ir mūsų istorijoje ar literatūroje nėra aprašyta, kaip, tarkime, apie baltuosius tokio tipo vergus airius, kurie vykdavę į Naująjį Pasaulį, taip atidirbdami savo geradariams, apmokėjusiems už šią kelionę.

Nes pas mus “ramu“ – juk dar 1447-aisiais oficialiai Lenkijos karaliaus Kazimiero IV Jogailaičio “privilegija“ (sic!) įteisinta baudžiava (šio antrasis sūnus – gi mūsų globėjas šv. Kaziukas, kalbant apie obuolius, netoli nuo obels nuriedančius!), bet jau 1861-aisiai buvo Rusijos caro Aleksandro II panaikinta.

Tiesa, JAV socialistas Upton Sinclair savo romane “Džiunglės“ kažką yra parašęs prieš kone šimtą metų apie išnaudojamus lietuvius Čikagos skerdyklose (kaip dabar sakytume – čikenfektoriuose, tik ten jautiena, o ne vištiena dorota), tačiau mūsų elitiniam establišmentui, ir norintiems bent mintyse jo dalimi būti, tokie mūsų tautiečiai nevykėliai nerūpėjo nei tuomet, nei dabar.

Šiame psichočernobylyje™ su vienu didžiausiu savižudybių skaičiumi pasaulyje ir šiaip jau tokie niekai yra verti tik paniekinimo, o ne tik melagingai deklaruojamos, neva, “gerovės valstybėms“ būdingos empatijos ir iš to sekančios atitinkamos nors kiek elementariai krikščioniškai demokratinės socialinės bei užimtumo ir su tuo susijusios mokesčių bei išmokų (taip, šitas simukliaras, klaidingai vadinamas valstybe, turi ne vien atiminėti, žinote) politikos.

Kurios ir toliau nebus – bent jau aš pasigedau jau pateiktoje dabar 18-tosios Vyriausybės programoje. Jūsų reikalas – tik susimokėti už ne jūsų valdomą ir perskirstomą biudžetą bei bučiuoti žiedą valdžiai, kaip ji tą jūsų pinigų nusavinimą ir ištaškymą padaro “teisingiau“.

Na, palauksime dar vieną kadenciją. Ir dar vieną. Kiek reikės.

Vis tiek – who wants to live forever, kaip dainavo toks netradicinės lytinės orientacijos imigrantas angluose.

* * *

Berašant supratau, kad viena dalimi, deja, neapsiribosiu.

Aš jau užsiminiau ir apie gig economy, ir apie rinkos uberizaciją, ir netgi derėtų parašyti apie pramoninio amžiaus proletariatą pakeitusį taip vadinamą prekariatą bei aukščiau kiek paminėtą wage slavery – tai dar kita linkme pakitę šiuolaikiniai darbo, ir ne visada darbo, ir ne visada šiuolaikiniai modernumo prasme, santykiai.

Gal netilps tokia išties plati tema net ir antrąją dalį, bet – prenumeruokitės tinklaraštį ar youtube kanalą, ir bus jums beribis džiaugsmas!

O dar geriau – tai mano įrašus prenumeruotis per paskyrą Patreone, todėl gausite priėjimą iškart nuo įrašymo momento, o ne kada yra išviešinamas suplanuotai.

Didelis ačiū tiems, kad remia, ir dar ne toks didelis ačiū, kas klausotės, skaitote bei dar ir komentuojate (šiuo momentu – o atskiras ačiū tuomet skaitytojui p. Mamertui)!

Saugaus jums vis labiau griežtinamo ir vis mažiau paisomo karantino, kai man dar teks tolimesnio darbo reikalais ne visai saugiai su rusais, apie kuriuos, beje, esu tinklaraštyje netgi rašęs, bendrauti jau ne per Skype, bet aš tikiuosi, kad medicininės kaukės, socialinė atskirtis bent dviejų metrų atstume, bei kruopštus rankų dezinfekavimas suveiks geriau nei veryginiai užkeikimai ar nuo kinų užkratą platinančių vokiškų automobilių apsaugomi viešieji parkingai.