Stok, Elžbietai, neskubėk!
Kyla man toks įtarimas –
Negeri čia reikalai…

(“Gaisrininkų legendos“ – 24:24)

* * *

Dvi šimonytės per magdutę ant kampo link nukėvišinto operhauzo nesuėjo.

Bet tas mielas jaunųjų stažuotojų mylėtojas ir A. Kubiliaus San Pelegrino Orange berniukas vis tik Brodo gale šių abiejų, nei be nurodymų iš viršaus piršto nepajudinančios ir tik kalbančia kojine tupinčios už dr Vinco Kudirkos statulos nugaros PIŠ, nei gal vėl užgėrusios, kad dvi savaites vėlavusios biudžeto vykdymo ataskaitą PIŠ pateikti, finmin susivokimo, o tai kaip gi ten su ta infliacija dabar čia darysime, kuomet net ir priešais tai paminėtai tautinio liberalizmo patriarcho statulai per gatvę Lito Buhalterijos funkcionierius iš Frankfurto sugrįžęs su ECB tik pačios sau protingos valdininkės Christine Lagarde paika nuostata apie “nieko nevyksta, nes nesuprantu, kas čia vyksta – kaip man Vašingtonas pasakys, taip ir ES padarys“, jau daugiau nusprendė nebelaukti, ką visos tos bobos, atsiprašant, susigalvos savo blondiniškose makaulytėse multitaskingams taip susipainiojus pagaliau daryti, nes jau net reprezentacinis ekselencijus Daukanto a. per savo eilinį kartą pasipakeistas patarinėtojas taip į toną visiems tiems vietiniams bei esamos IVA+ koalicinės valdžios nuoširdžiai nekenčiamiems bei valdančiųjų krikščioniškai ir demokratiškai niekinamiems čia “runkeliams ir buduliams“ burba, kad pagaliau tikrai rejke kaška dariti ©.

Kadangi šio jaunojo iniciatyvininko anuomet buvęs ponas ir patronas Gedimino 11 to pažadėto (ir įprastai taip visiems lietuviškiems “konservatoriams“ netesimo) ekonomikos vadovėlio “Kaip kovoti su į komą kritusia ekonomika kūjeliu per maumenėlį“ iki šiol neparašęs, o ir tąkart vietoje profesionalaus ir kompetetingo finmin po suriaušėjusių vargdienių sukelto sniego gniūžčių pasisvaidymo į Seimo langus pakeitęs į dabartinę to jo kabineto kėdę jau pritūpusią, bet iki šiol tik, kaip nuoširdžiai prisipažino pati, tokia pačia nurodymų vykdytoja ir pasilikusiąją, kuri, aišku, tam antro tomo minėtam neparašytam vadovėliui irgi dar (sic!) neparašiusi.

Nes vis tik rašymui nepadeda joks šveikizmas, nors iš šalies ir panašus į tą idiotizmą ir klaidingai manant turintis tuo atitikti pirmojo tomo toną, tai to mūsų nacionalinio politikų turgaus finansų ir biudžeto kijosko sitz-predsedateliui ir beliko išsitraukti kažkada jo akanamysto dviejų metų kengūrijos bakalauro mokslų diplomuko užskaitėlėms panaudotas neoliberalios ideologijos klišių ne mažiau klišas šperas, klaidingai jas laikant “makroekonomikos dėsniais“.

Ekonomikos vadovėlių gi ir taip jau seniai nebėra (iš kur jiems būti, kai š*nobelius gauna visokie krugmanai?), o turėtos pinočetinių durtuvų ekonomikos reformų, neoliberalistinės reigonomikos bei finansinio tečerizmo pritaikytų anksčiau politikų brošiūros yra dar nuo Didžiosios Recesijos nukištos už knygų (o kas jas šiais laikais išvis skaito?) lentynos dulkėti kaip nebeveikiančios, nostalgiškam atsiminimui išsilupinėjus tik kažkokias iš jų šnibždes su absoliučiai nekontekstinių tezių kratiniais.

Po ko ir gaunasi, kad “duosim ten pinigų, kur per daug pinigų, o jei jums trūksta pinigų, tai pinigų neduosim, nes pinigų kitiems per daug, tai nereikia, kad ir jums būtų pinigų per daug“ – taip perfrazavus ždanovkės “ekonomistės“ iš partškolos jau minėtą protege.

* * *

Gi suprantate, kad dabar, kai mes per šią Uhanio šikšnosparnienos gurmanų viruso pandemiją visi esame keinsistais, o visas viarslas yra patapęs tik pašalpiniu ir išlaikytiniu pagal dar prie anos Didžiosios Recesijos n-obamitų įgyvendintą seną mielą neoliberalizmo parazitinę svajonę, kur “nuostoliai ir sąnaudos – mokesčių mokėtojams, o pelnai – šauniems ir taip sėkmingiems kapitalistams!“, tai ir atėjusios (esame jau dveji metai, miegaliai!) ekonominės krizės problemos sprendžiamos pagal žydišką priežodį ir visuotinį lajkų kartos “pozityvų“ mąstymą, kad čia ne problema, o tik pinigų trūkumas, kas yra tik tavo problema, jei nematai kaip jų iš fondukų ir iždo pričiulpti.

Tad jei labai (ne)laiku pystelėjo pandemija (nors trigeriu galėjo būti ir kitoks įvykis – dar 2018-aisiais interviu žiniasklaidoje Romui Sadauskui čia krizę jums pažadėjau ir, skirtingai nuo mūsų “konservatorių“, tą ištesėjau!), taip įvestais dviem, supanikavusiu ir komendantiniu, karantinais Lietuvoje daugiau nei trečdalį buvusios ekonomikos taip vienu ypu nurašius tik į vakuumą, kuris iškart buvo užpildytas vokiškais eurofantikais nuo karališkojo finansininkų miesto prie Maino, taip iškart šį tuščią ir jokiu produktyvumu neparemtą finansinių aktyvų “augimą“ statistikoje tyčia, arba iš kvailumo, supainiojus su realiu (!) BVP augimu.

Ką turiu omeny? Na, tarkime, taip nuo to, kad per 2020-uosius atėjusios dabartinės krizės metus statistikoje jūsų būstas vertėje pakilo 41 procentą, jums neįdėjus į šią “pridėtinę vertę“ nei trupučio darbo ir medžiagų (žaliavų), tai nereiškia, kad sukūrėte tuo kokį nors realų produktą, kurį vis tik įskaičiavo į BVP augimą prie kredito defliacijos.

Ar pakankamai aiškiai ant pirštų paaiškinau (nors glušės Brodo “pinancinėse“ įstaigose vis tiek neįsikirs), ar vis tik jūsų paprašyčiau padidinti perpus kišenpinigius savo vaikui vien už tai, kad jis jūsų vaikas ir jį taip mylite (ar vis tik kaip tėvai paliepsite savo dukrai susitvarkyti pagaliau savo kambarį, ištisai nekiurksojus tuose prakeiktuose instagramuose bei tiktokuose)?

Tvarka – bus! Gal… (iš Heart: didžiausios JK netvarkos kambaryje nominacija)

* * *

O ir tuos pavogtus iš mūsų ir mūsų vardu skolon pinigus taip per BVP “augimą“ dar ir laikant jau “istoriniu gerovės simboliu“, kuomet pavymui bankiniams propagandistams ir pati PIŠ paikai vapsi, kad žmonės (šių konkrečių žmonių sąrašas žinomas VMI, bet jums neskelbiamas – kaip ir STT bei FNTT, panašu, neprieinamas) “taip gerai niekad negyveno“, todėl likę ne-žmonės iš jos jokių jų savo pinigų negaus, nes ir šitie jos žmonės pinigų turi ir tų ne jos nežmonių vardu, o iš tų žmonių jų turimų pinigų irgi niekas neims, nes čia pas mus juk yra demokratija (kas skamba po šių metų Sausio 13, Vasario 16 ir Kovo 11 vis mažiau įtikinamai…), o jums ne kokistais, kaip sakydavęs AMB, bolševizmas, pavidolej!

Juolab, kad ir “socialinė atskirtis“ jau yra tik zombiais pavirtusių “socdemų“ pastipęs kuinas, kurio nepaspardo net “socialiai atsakingas verslas“, dabar vardan dykų iš jūsų atimtų pinigų jau suskubęs per “žalią kursą“ į finansinių dotacijų “tvarumą“ (ir įsivaizduokite dabar jau tokią vorelę iki pat horizonto godžiai suklupusių oligarchinių minetininkų – čpoki-čpoki, mua-mua taip iš jūsų atimtus klaidingai vadinamos valstybės pinigėlius).

Kai ir toji “gerovės valstybė“ minėtam sąrašui sėkmingų ir veiklių žmonių, save vadinančių šaika, yra jau sukurta – tad ko tas ilgšius garbanius Senamiestyje rūmuose tarp Alma Mater, nesikeikiant, ir Totorių gatvės čia dar vis priekabiauja?

Nes juk niekas jums nežadėjo, kad toji gerovė kitų sąskaita bus dar ir tiems kitiems ar net, o siaube, visiems (mažai dar iš jūsų taip tėvynė atimta?), o ne tiems “elitiniams“ bei labai norintiems prie jų establišmente prisitrinti “progresyviems“ tapnykams su “nuedukuotais“ užingridais, tokia dabar nauja ir jauna gvardija pakeitusiems senąją nukaršėlių megztųjų berečių, pradiškai kvarksinčių po tuo pačiu simboliniu balkonėliu jau kaip ir per piervomajų tokiai pačiai TSKP platformininkei.

Ura, tovariščiai!

(girdisi audringi aplodismentai ir ačiavimai)

Tas virsmas jau be perversmo įvykęs, ir net tautinei nomenklatūrai dabar nebereikia apsimetinėti rūpinantis į elitinę šaiką virtusia anaiptol ne visa “liaudimi“ per tą marksistinę (t.y. paremtą gamybos priemonių pasisavinimu, kas Linksmais 90-aisiai čia vadinta tiesiog prichvatizacija) proletariato diktatūrą, tą jiems trukdantį proletariatą, aišku, paniekinamai praspyrus.

Čia jums ne joks jau praplikęs Profesorius Landsbergis!

* * *

Kaip dr Milton Friedman gerbėjas, perduodu dabar savo nuoširdžius sveikinimus ir visokeriopus linkėjimus monetaristams.

Išties, Čikagos doktrinos vaikinai, šauniai padirbėjote tarsi to anuomet išsišaipyti keinsistai, kuomet stagnaciją ekonomikoje, nebesiaiškindami struktūrinių šio reiškinio problemų ir nemąstydami apie galimas vienokio ar kitokio veiksmo pasekmes (dabar ekonomistai yra tik vienarankiai – svarbu, kad toji rankutė į teisingą kišenę galėtų įsigrūsti ir kuo daugiau užgriebti), tiesiog užliejote monetaristinėmis priemonėmis, atiduodami fantikus finansininkams – t.y. tiems, kurie turi daugiau fantazijos, kaip ir kur juos tinkamai panaudoti.

Remiantis neoliberalizmo dogmomis, tai po to kilusi infliacija yra ne šiaip įrodymas, kad MMT (modern monetary theory – tokios “taro kortos“ © Šarūnas Skyrius) yra paikenos, teigę, kad galima nebaudžiamai prispausdinti pinigų QE (quantitative easing) ir taip išspręsti ekonomikos stagnavimo problemas, net nesukeliant infliacijos, kas prieštarautų logikai pagal QTM (quantity theory of money) dar nuo prūsokų lenko Miko Koperniko laikų (šis ne tik apie kosmosą rašė, bet nenuostabu, kad ir mūsų ekonomikos ministrė pagal šią jo tradiciją dar ir “kosmonautė“).

Bet monetarizmui juk infliacija tėra tik pinigų perteklius ekonomikoje – tai kaip čia gavosi, kad nesigavo, nes jei kas ir gavosi, tai dabar tik infliacija?

* * *

Aišku, toji euroleftistinė kvanka ECB ir toliau mums peza, įsikibusi savo kėdutės ir galvodama tik ta dalimi, ant kurios toje kėdėje kiurkso, taip paantrinant kompradorinei bulgarei leftistei (Kri)Stalinai Georgijevai iš TVF, kad infliacija čia jums tik vaidenasi, o stagnacijos irgi nėra, nes… toji infliacija stagnaciją taip gi paneigia, kadangi kyla ir realių aktyvų, o ne tik finansinių, kainos rinkoje.

Pala… ką???

Jei irgi dabar šio jų teiginio nesupratote iš pirmo karto, tai esate ne šiaip monetaristas, bet išvis misoginistas.

Man, kaip “anarchistui“, tai visai nusišvilpti, kuo čia dabar mane pavadinsite.

Bet vis tiek manęs, nuo 50-čio pagal visus biologinius dėsnius jau vis ryškėjant marazmui (čia apie senolio užsispyrimą, o ne anglišką šio žodžio reikšmę – neprimaitinamo kūdinio nenormalų liesumą), taip ir neįtikinsite, kad tas nepritaikytas biologiškai stačiomis šlapinimosi būdas yra lemiamas kriterijus spręsti apie profesinę kompetenciją (kadangi lytys, girdėjau Stambule kalbama, tėra tik “socialinis konstruktas“, o ne biologinė apibrėžtis, todėl politkorektiškai dabar negaliu skirstyti pagal lytinius požymius, bet tik va tokiu būdu, atsiprašau).

O iš to, kaip mūsų mieloji ir dailioji (skonio reikalas, aišku, o anekdotiniams gruzinams iš užpakalio arba, tiksliau, į jį – tai tame išvis jokio skirtumo, ir tegyvuoja įteisinta baudžiamuoju kodeksu tolerancija netradiciniams santykiavimo ir labai prieštvaniniams kontraceptikos būdams, paplitusiems pietiniuose kraštuose, kur minėtos dabartinės TVF vadovės tėvynė dėl šito užsiėmimo ir tuo “veiksmažodžiu“ net tapusi) lytis dabar valdo tarptautinių institucijų bei šalių vyriausybes, finansus, užsienio politiką, tai šis kriterijus seniai pakeitęs kaip lemiamas visą nebepaklausaus intelekto ir profesinių kompetencijų poreikį.

Prisitaikėliškumas, o ne priešgynoms būdingas intelektas, yra socialinės atrankos sėkmės kriterijus civilizuotoje Europoje, todėl nesistebėčiau taip sparčiai dabar nykstančiu europiečių smegenų tūriu (“petys už laisvę!“).

Gamta per evoliuciją iš homo sapiens išties išsijuokė, kuomet patelėms būtinus empatijos ir rūpesčio klykiančiais palikuonimis smegenų žievės centrus jų pačių reproduktoriams taip pavertė biologiniams poreikiams patenkinti visiškai beprasmiais analitinio bei kontekstinio mąstymo ir kūrybiško naujų daiktų konstravimo poreikio smegenų centrais (kas paprastai anksčiau ir buvo vadinama tuo intelektu).

Ačiūdie, kad tie smegenys ir šiaip retai įsijungia, kaip ir hormoninis fonas ne tik sėkmingai apsaugo rūpestingas palikuonimis (šiaip jau – tik reprodukciniu poreikiu) užimtas moteris nuo tokio nedėkingo ir energetiškai imlaus užsiėmimo. Tačiau ir jų papais bei šikna suviliojami bukagalviai reproduktoriai veikiau yra tik dvigalviais sutvėrimais, kurių didžioji galva nuolat užimta mintimis, kur įkišti antrąją ir mažesniąją.

…ir pakliuvai, kvaileli! (Olivia Munn gif iš imgur)

Tai va, kolegos moterų geidėjai ir nekadėjai, bet tas išsigimęs karingasis feminizmas, finansuojamas prekeivių investicijomis į būsimas apyvartas, neužstabdė, tad jau prap… pražioplinote vardan savo pastirusio linksmakočio tą momentą, kuomet vietoje postamento žavėjimuisi sukėlėte savo geidulių objektus ne pagal tuos pusrutulius į aukštus postus, kuriuose jau reikia priiminėti sprendimus pagal aiškią binarinę logiką ir jų pasekmių analizės perspektyvą, o ne “multitaskingo pliuralizmą“, taip ir tepasibaigiantį tik tuščiais pliurpalais (būdingą abiem biologinėms lytims, bet tik “bobiškai“ pagal tą “socialinį konstruktą“).

Nes toks tipinis sprendimas iš serijos “pilna spinta drabužių, bet neturiu kuo apsirengti“, tai buityje patuština tik jūsų pačių biudžetą ir paskatina rinkoje tą visuminį vartojimą (juk niekas taip nedavė akstino prekybai – kaip empacipacija nuo vyrų piniginių), kas šiaip jau naudinga bendram ekonomikos augimui.

Bet tas pats “pilnos spintos“ algoritmas ekonomikoje, užtūpus kertinius postus pagal kvotas ir susigalvotą “socialinio konstrukto“ atranką vietoje profesinių kompetencijų, kuomet jau prireikia čia ir dabar išsirinkti išėjimui iš namų “jau vakar“, o ne po keletos valandų, nes “tikros damos vėluoja visur iš padorumo“, tuos sąlyginius čia “batelius, suknelę, rankinę“, tai visumoje gerai nesibaigia.

Kas taip pat nereiškia (iki čia tikrai nedaskaitė absoliučiai visos abiejų lyčių bobos!), kad gebėjimas nusičiurkšti stovint, ar net suraitoti auksinėmis raidėmis savo vardą ant sniego – yra kažkuo geresnis atrankos kriterijus į tokius svarbius visoms visuomenėms postus (va tiek iš manęs to “mizogino konservatoriaus“ čia ir beliko).

C’est la vie, mon cher (sic!), cherchez la femme.

* * *

Taip va natūraliai pagal visus neurologijos ir biologijos dėsnius (ar jūs mokslu netikite?) mūsų sociume dabar gavosi, kad minėtasis kubilinis berniukas pagaliau džiugiai mums ir pristatė kovos su infliacija milijardinį mūsų pinigų planą, kurio taip niekaip nesugebėjo pristatyti abi Šimonių mergaitės (o trečioji garbanota tiktoko lėlė nuo vestuvinio merso kapoto su ekonomika ir taip niekuomet neturėjo nieko bendro, nepaisant jos ministerijos klaidinančio pavadinimo).

Ir net jis gavo pagyrimą iš Daukanto a. – aš tikiuosi, tiedu ne kaip du mizoginistai čia vienas kitam per suskiepytus petukus paplekšnoję, kad tos Vėlinių raganų “IVA+“ koalicijos markitantės ant juodviejų taip neįsižeistų.

Bet kokie sutapimai su dabar valdančia IVA+ koalicija yra atsitiktiniai (iliustracija iš delpiaus)

Ir vis tik kodėl aš paminėjau aukščiau monetaristus, nutrolinęs jus visus į tas biologijos dėsniais paremtas (kakarynes iki apendikso atveriančioms visoms tolerancijos karinoms čia jau tas jų “tikėjimas mokslu“ ir baigiasi…) pseudo-mizogistines patičes™?

Nes stangnaciją realioje ekonomikoje išties galima išjudinti ir pinigais pastimuliuoti (kas aš toks, kad su John Maynard Keynes ginčyčiausi?), jei taip jų neduosi parazitinei FIRE ekonomikos prielipai – t.y. “finansininkams“.

Nes ta chebra tikrai nėra tiek kvaila, kad investuotų į rinkoje pelno neduodančias veiklas, todėl išmintingai ir sudėjo gautus finansinius aktyvus į… finansinius, o ne realios ekonomikos gamybinius aktyvus, atsiprašant už tautologiją, taip dar mums kartu akivaizdžiai parodę, kiek realios ekonomikos išties yra jau numirę, kad ir ką politikai savo rinkėjams, netekusiems darbų ir pajamų, taip meluotų.

O mostelėti dar daugiau pinigų prieš infliaciją, kuri, kaip minėjau, pagal monetaristus yra pinigų pertekliaus priežastimi, tai lygiai taip, kaip ir pilti kokį spiritą į gaisrą tikintis, kad taip tą ugnį užgesinsi:

…mūsų reikalai prasti.
– Nesijaudinkit, drauguži,
Skyriai dega jau šeši!

– Drauge, gaisrą sustabdykit!
Mes negalim jo gesint,
Nes mašiną užsipylę
Skysčio sprogstančio babynkšt!

– Aš manau, kad skystis fainas –
Pilkit, švirškit kuo daugiau!
– Avine tu neprotingas,
Aš tau aiškinu: BABYNKŠT!

(“Gaisrininkų legendos“ – 1:12:28)

* * *

Suprantama, kodėl taip nutiko.

Ne, ne todėl, kad “bobos durnos“, o “protingi“ vyrukai dabar čiups ir vėl viską kaip reikia išvairuos (be užuominos čia į KET ir mūsų finmin, aišku).

Bet dar Linksmaisiais 90-aisiais, kovodama su pačių sukelta vagnoriška hiperinfliacija Lietuvoje, pati mūsų Vyriausybė pasirašė su TVF tą atsisakymą nuo monetarinių (pinigų emisijos) instrumentų ekonomikoje taikymo, taip susiedama litą su doleriu, o vėliau persiedama ir su euru, ir kas vadinosi centrinį banką taip pakeitusia Valiutų Taryba, palikusioje vien tik istoriškai ir simboliškai tame tuščiais etatais pertekusios kontoros pavadinime “Lietuvos Banko“ iškabą (kur LB – kaip “lito buhalterija“ greta “iždo buhalterijos“ Finansų Ministerijos).

Ir ko jau galutinai išsižadėjome, kad, neduoktudie, nesusigalvotume turėti kada nors savarankišką pinigų politiką, taip galutinai įsivesdami jau ir patį eurą.

Tik tas LB, kaip fantominis CB prisiminimas, nors faktiškai ir yra likviduotas, bet taip tuščiai paliktas kaip beprasmė ir kitų finansinių kontrolės ir rinkos valstybinių institucijų darbą dubliuojanti biurokratinė kontorą, priglaudžianti tik įvairaus plauko parazitus bei kompradorinius funkcionierius už labai solidžią ir visiškai nepagrįstą ekonominę rentą jūsų sąskaita.

Ir visiškai suprantama, kad dabar mums net ir sutarus (aha, “vienybė težydi“ – ypač prie šitos valdžios!), jog, tarkime, esminė infliacijos priežastis Lietuvos ekonomikoje dabar yra pinigų perteklius, tai mūsų LB net nebegali užsiimti jokia efektyvia pinigų emisijos ir jos kiekio kontrole, iš anksto neatsiklausę ECB.

Todėl net jei LB valdytojui iš Brodo to Brodo prospekto vardu Šimkui panižtų nagai pasikelti savivališkai įsivestą vėl vietinį VILIBOR kaip prie lito, tai bendrinis EURIBOR per svetimus čia mūsų finansų rinką okupavusius žuvėdų bankus tiesiog per tuos nagučius jam trinktelėtų gerokai skaudžiau ir sėkmingiau, nei kokia mūsų kvankų vyriausybė (oi, taigi ir CB yra autonominė nuo vyriausybės institucija pagal neoliberalizmo principus!) ar netgi riestanagių oligarchų lobistai iš visokių verslo bei darbdavių konfederacijų (šiems net pas PIŠ neverta eiti, tad toji tik su triukšmadariais ir visai nelinksmai linksminančiais linksmuoliais pagal visą savo realios valdžios statusą dabar susitikinėja).

O ir Brodo Šimkui taip pačiam irgi norisi apdovanojimui už paklusnų JAV politiką primetančių institucijų instrukcijų vykdymą gauti iš savo šeimininkų kokį kabinetuką su tarnybine lentele “Džediminass Simkas“ ant durų kokiame nors TVF, kaip jo pirmtakas iš LB jau užsitarnavęs.

Auksinukas nepradžiugino (iš LB)

Prisimenant vykusius viešumoje ekonominius disputus Linksmaisiais 90-aisiais, kuomet dar Lietuvai reikėjo ne dabartinių mielagienose nuolat blėnis tiražuojančių bankinių propagandistų, bet ekonomistų ir jų įžvalgų, ir dar anuomet mūsų politikai savo įstatymų leidyboje netgi atsižvelgdavę į pastarųjų samprotavimus, tai dabar matau, kaip visi “laisvarinkiniai“ monetaristai tyliai kūkčioja kamputyje, empatiškai (sic!) lietuvių turčiaus Nr. 1 uošvei bintuojant tą jų persišautą koją.

Pinigų monetariškai per daug, suprask, o išimti – nebėra jau tam monetarinio instrumento.

* * *

Nebent likę vyriausybei dabar tik fiskalinės poveikio priemonės.

Ir taip čia nesiplečiant, bet kurios ne monetarinę, bet esamą struktūrinę infliaciją išties galėtų paveikti!

Tad dabar jau nebe ECB lito buhalterija, bet pati LR iždo buhalterija (taip laikinai ignoravus tą riomerynės “mokslų daktarę“ vos su pusantro tinklaraštinio ir blėnių kupino įrašo nuo jos išvargtos disertacijos atsiskaitymo 2016-aisiais) jau turėtų pateikti priemonių planą, kaip būtina perskirstyti tuos mokesčius į biudžetą ir esamas transferines išmokas iš biudžeto, kad:

  1. kovojant su infliacija (kaip paminėtu tarsi monetariniu pinigų pertekliumi, dabar sąlyginai nesigilinant į struktūrines infliacijos priežastis) – būtų likviduojamas tas pinigų perteklius iš pašalpinio verslo, iš švaistūnės valstybės ir iš labai konkrečių namų ūkių (kur sklypukai už euriuką ar 170 NT objektų iš valdininkiškos algelės…), taip nebe didinant biudžeto deficitą, o jį netgi efektyviai mažinant; tačiau ir tuo pačiu –
  2. kovojant su stagnacija – tik realusis (!) sektorius turėtų gauti mokestines lengvatas (pvz. “pigaus darbo“ verslui per aukštos ir tik finmin politikos dėka sukeltos kainos sumažinimas) arba paskatas namų ūkiams kaip vartotojams rinkoje (bet kaip “užsispyręs liberalas“ – visada esu prieš bet kokią paramą pinigais verslui, kad ir kokie būtų geri norai ir ketinimai, pridengti rūpesčiu “socialinės atskirties mažinimu“, “tvarumu“ ar kokiu “žaliu kursu“ bei “pridėtinės vertės inovacijomis“ ir pan.!).

Kaip suprantate, visas pinigų perteklius dabar susidaręs yra FIRE (finances, insurance, real estate) ekonomikos parazitiniame sektoriuje (t.y. gyvenančiame iš ekonominės rentos, o ne produktyvumo!), kur seniai nebelikę taip jokio verslo, o tik minėtosios ekonominės rentos gavimas dirbtinomis monopolinėmis priemonėmis.

Perfrazuosiu Adam Smith: parodykite man dabar čia “sėkmingą verslą“ – ir aš parodysiu, kur tas rentą išgauna.

Nors čia dar nepamirščiau ir nusavintų kvazivalstybinių natūralių monopolijų, kaip tie 7 “igničiai“ ant vieno laido, ar vietinių kniaziukų užvaldytas komunalinis bei centralizuotos šilumos ūkis, ar “liberalizuojami“ (nuo jūsų) geležinkeliai su uostu, ir pan.

* * *

Vietoje to, ką mes matome sąmoningai piktybiškai arba tiesiog iš kvailumo pagal šį €2.26 milijardų planą imituojant veiklą bei švaistant mūsų pinigus?

Tarkime:

“Tuo pačiu 80 eurų didinamas ir neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD), kuris, Seimui pritarus, siektų 540 eurų ir minimalų mėnesinį atlygį (MMA) uždirbantiems papildomai reikštų 16 eurų pajamų didėjimą. Šiuo sprendimu NPD nuo praėjusių metų bus padidintas 35 proc. Šiai priemonei plane numatyti 103 mln. eurų.“

Kitaip tariant, dotuosite verslą, nes labai nežymiai atpiginsite tik darbdaviams jų samdomo darbo kainą, taip neesmingai sumažindami pardavimo savikainoje tik šią dedamąją, kas visiškai neįpareigos juos mažinti savo produkto pardavimo kainos prie nebeprognozuojamos struktūrinės infliacijos ir krentančių pardavimų dėl trečdaliu sumenkusios ir toliau mažėjančios paklausos, kuri ir taip verslą stumia mažinti tą darbo sąnaudų dalį.

O ir kam jiems mokėti savo darbuotojui daugiau, kai tas darbuotojas gi “nesukuria papildomos pridėtinės vertės rinkoje“, nes šiuo planu paprašysite tokių godžių, šykščių ir pavydžių darbdavių susimokėti už tą “baudžiauninką“ €80 mažiau, nei iki šiol, kai dar dirbantiems žmonėms, kurių virš 73% net neuždirba ir vidutinės algos šalyje (t.y. €878 per mėnesį!), leisite tokiu būdu visai taip, suprask, ne šykščiai (aha, aha) jam primesti net nuo €16 daugiau?

Ir kaip tai išspręs seniai dviženklio, ir dar bent tiek pat papildomai užslėpto, nes neįskaičiuojamo (net statistika su užimtumo tarnyba niekaip vienodai nesusiskaičiuoja, tai kokio išties dydžio tas nedarbas Lietuvoje – matyt, todėl, kad viena kontora pavaldi tiesiogiai Vyriausybei, o kita atskaitinga socmin?) to ir toliau dėl “krizeeeeeeelės“ (© inovacijų kosmonautė) didėjančio ir emigracija nebeišsprendžiamo nedarbo problemą, kuris ir toliau didėja dėl sankcijų masiniais atleidimais iš stambių įmonių (kai SVV ir taip per karantinus užmuštas)?

Juk jokių darbo pajamų negaunančiam žmogui, žinote, visai nesvarbu, kad pakelsite kažkam tą neapmokestinamų pajamų dydį, net jeigu ir MMA pagaliau politiškai padarysite lygų NPD – kaip ir absoliučiai daugumai dirbančiųjų yra visiškai iki lempos darbdavio už juos sumokami pajamų mokesčiai (nes brutto ant buterbrodo neužsitepsi).

* * *

Toliau po šito mūsų pinigų nedarinkimo dar numatomas ir mūsų pinigų išmokėjimas iš biudžeto, didinant biudžeto deficitą (kurio mažinimui užsispyrusiai nematomi tikrieji papildymo ir infliaciniai šaltiniai iš FIRE):

“Vyriausybė numatė 5 proc. didinti senatvės pensijas, tam skiriant 106,3 mln. eurų. Šis sprendimas reikš vidutiniškai 24 eurų per mėnesį papildomą pensijų didėjimą, būtinąjį stažą turintiems senjorams.“

Nesikartosiu, kad pensijų sistemą būtina peržiūrėti (ir jokių kuodipezų rentininkams “asmeninių sąskaitų“ bei “išmokų pagal sodrines įmokas“, net neatsižvelgus į disponuojamą realų turtą, visoms valstybinėms pensijoms!).

Bet tie vidutiniai €24 yra lygiai tas pats nulis, kai 21% gyvena žemiau skurdo rizikos ribos, ir tas skaičius didėja, nors įstatymų pakeitimais jau piktybiškai, kaip ir realusis nedarbas, imamas nebefiksuoti.

Ir juolab, kad metinė infliacija yra numatoma daugiau nei triskart didesnė, negu bus padarytas santykinis pensijų pakėlimas, todėl labai pelnytai iškyla toks labai natūralus klausimas, o kas tuomet pasivagia kitus du trečdalius nuo to “pakėlimo pagal infliaciją“, kuri yra vyriausybės taip “nedemokratiškai įvestu“ mokesčiu rinkoje?

Toliau dar ir tai, kad:

“Didesnėms socialinėms išmokoms ir šildymo kompensacijoms numatyti dar 30,3 mln. eurų, kurie reikšmingai leis praplėsti šildymo kompensacijas gaunančiųjų ratą. Tuo pačiu numatyta didinti šalpos ir valstybines pensijas bei išmokas vaikams, tam skiriant 75,7 mln. eurų. Iš viso žmonių pajamų didinimui Vyriausybės plane numatyta 315,3 mln. eurų. […] Socialinių išmokų dydžiai vidutiniškai didėja apie 15-20 proc. ir tai lenkia prognozuojamą infliaciją.“

Tai renovacijos programa menkai tesumažino energetinį skurdą, o plūdrusis skystų dujų terminalas vis dar prašosi ir kompensacijų nustekentiems namų ūkiams – ar kaip čia dabar jus, energetikos kreivi strategai, suprasti?

Bent taip, kad šitos mergos ir vėl nesusišnekėjo (tai joms padidėja vos 5%, tai jau pystelės ir 15 ar net 20%), o ir ta infliacija prognozuojama kame – vartotojų kainose (tai spėjama būsianti apie 15.6%) ar tai pramoninis indeksas, parodantis, kaip tame BVP “kūrime“ išties yra infliacijos sugraužiami gamybiniai aktyvai?

Ir kuriuos kapitalistas lengviausiai kompensuoja iš darbo sąnaudų sumažinimo ir darbo “efektyvumo“ išsunkimo, kuriant darbui tą jo bendro produkto “pridėtinę vertę“ (t.y. ilgesnės darbo valandos, neapmokami viršvalandžiai, keli etatai viename ir t.p.) – bet nei mes išvis socdemų turime, nei “konservatoriams“ kada to samdomo darbo problemos buvo aktualios.

Čia labai plati tema, aišku, o ir aš jau rašiau anksčiau apie visą šitą šilumininkų piktnaudžiavimą natūralios monopolijos galia rinkoje. Todėl klausimas bus tik toks, kaip šitas pažadėtas po šildymo sezono energetinių kainų kompensavimas iš mokesčių mokėtojų pinigų per biudžetą čia jums padės kovoti su ta infliacija mūsų ekonomikoje?

Juk net tas banalus į ofšorus permetamos rentos nuo dujų terminalo valdytojų atėmimas, sąnaudų struktūroje leisiantis sumažinti kainą galutiniam vartotojui, yra dabar užblokuotas paties savo ir mūsų kišenes supainiojančio energetikos ministro, opusdėjinančio, kad, iš atminties vėl cituoju, “negalima sumažinti kainos dabar, kuomet mažinti galima, nes nebus kaip tiek daug pakelti vėliau, kai bus galima vėl pakelti“.

O ką po finmin dar prikliedėjo ir jos mieloji kolegė socmin sociopatiškoji, nes visus metus nuosekliai tik siekė palikti be pajamų savo “klientūrą“, tai, žinote, net čia cituoti nebeverta – bent jau tų skaičiukų nebūtų paminėjusi (kai visokie delfiai tuoj galės copy/paste būdu praeitos krizės archyvinius straipsnius perpublikuoti, pakeisdami datas).

Nes po to kapeikavimosi numetamais trupiniais norisi tiesiog užklijuoti tokią blėnis generuojančią valgymui skirtą ertmę marmūzėje.

* * *

Po ko išvaikyti velniop kartu su imitacine lito buhalterija ir visą tą darbo imitavimu dėl darbo beužsiimančią socialinės (ne)rūpybos ministeriją su visais sodrų, savivaldybių bei užimtumo tarnybų padaliniais ir jau banaliai tiesiog įvesti UBI (universal basic income – visuotines bazines pajamas), kurios būtų lygios NPD, pridėjus visas šilumines ir kitokias kompensacijas, kuo užsiimti pakaktų ir nedidelių apskaitininkių skyrių prie iždo buhalterijos finmin.

Tuomet jau kas uždirbs daugiau – tas ir susimokės mokesčius nuo uždirbtų prie šitų pajamų. Kas kiurksos pensijoje ar ilgalaikiu bedarbiu – tai galės bent pavalgyti, susimokėti už būstą ir ramiai, nes turės derybinę galią darbo rinkoje prieš darbdavį, susirasti vienokį ar kitokį papildomą darbelį, kaip ir darbdavys samdys tiek ir tada, kai jam tereikės.

Matyt, šitas mūsų visas peraugęs finansinis kapitalizmas link to per šią stagfliacinę krizę, kuomet pinigai ir darbas nebeteko savo realios vertės ekonomikoje, dabar einame – ir kuri valstybė tą supras greičiausiai, tos valstybės piliečiai per savo politikus galės surasti sparčiausiai reikiamus sprendimo būdus ne tik pagal einamąsias problemas, o efektyviai nukreiptus gerokai tolyn į savo šalies ateitį.

* * *

Tačiau prie esamos finansinio kapitalizmo sistemos (ir Lietuvoje – ta pati rentų ekonomika) bei esamos politinės ir socialinės sistemos (nomenklatūrinių partijų privilegijomis paremtas valdymas, tulpių paštas, nepotizmas, mirusi respublika ir pan.) jokia politinė jėga, ypač Lietuvoje, nėra įgali dabar apmokestinti tai, kas yra jų pačių finansiniu egzistencijos pagrindu!

Savęs juk tikrai neapsimokestins.

Vardan ko? Jūsų?

Lotuliukas locheliai, aha.

Geriausiu atveju, dar įprastai sau ir atims iš jūsų pinigų bei duos saviems, kurie palaiko šaiką arba yra netgi jos dalimi.

Nors šiaip šaika, apie ką žvygavo žygiai, tai juk tėra tik fasadas su kalbančiomis kojinėmis svarbiuose politiniuose šios klaidingai vadinamos valstybės postuose bei iškamšomis ministerijose ir statytiniais korupcinės sistemos užtikrinimui visuose “valstybiniuose“ departamentuose, agentūrose, įstaigose bei įmonėse.

Todėl man ne tik kaip menamam anarchistui, ciniškam liberalui ar nekonvenciniam ekonomistui iš šalies liūdnai juokinga stebėti tas tarsi “legendinių“ gaisrininkų parodomąsias pastangas dabar užlieti degantį mūsų ekonomikos “prekybos centrą“ tuo skysčiu sprogstančiu babynkšt.

Nes ir bus babynkšt!

Einu spragėsių.

Šitas kinas, kaip ir visas vykstantis cirkas, anot Lenino, yra du svarbiausi menai diplomuotų beraščių masėms.


Ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas visa apimtimi iškart buvo publikuotas 2022-04-02, ir dėkoju dar balsuojantiems savo pinigais per PayPal!