PODCAST S01E23 vis dar (sic!) youtube bei nuoroda į tai – šio teksto apačioje!

Eilinį kartą, o prieš rinkimus visada tokie kartai padažnėja iš valdančiųjų pusės, kad ir kokie ten valdžioje bebūtų, rinkosi Trišalė Taryba, kuri neatstovauja didesnės dalies dirbančiųjų bei smulkaus ir vidutinio verslo (SVV), aptarti tarpusavyje privalomos minimalios algos kėlimo būtinybės beigi galimybės.

Kaip įprasta tokiais atvejais, profsąjungos klykavo, kad neišeina jų nariams ir vėl išgyventi už minimalkę, o stambaus verslo atstovai verkė, kad neišgali patenkinti profsąjunginių proletarų godulio pinigėliams, nes, žinia, net meilužės iš meilės nedaro to, ko nedaro ir trofėjinė žmona, ir visi planuoti bei netyčiukai jų mažorai (ne tik nuo force majeure nutikimo dauginimosi instinkto tenkinimo pasekoje) patys sąskaitų juk neapsimokės, todėl dera suprasti ir užjausti sunkią lietuviško darbdavio dalią (čia ne apie vardą, suprantama).

Ir tik atstovas nuo to, ką klaidingai vadinate valstybe, supratingai kinkuoja čia savo praplikusią galvelę (no pun intended), nors dažnai, deja, mąsto šita, arba tais pusrutuliais, ant kurių sėdi, o ne tais, kur sukaupta pilkoji smegenų masė, panaši vingiais į graikišką riešutą, nors tūlo galvelėje ir šie pusrutuliai dydžiu tik graikišką riešutą atitinka, va taip galvelę jiems kinkuojant girdisi tarsi barškučio garsas, kai smegenėlės po jų kaukolės dėžutės vidų trankosi.

* * *

Supratingai kinkuoja ir patyliukais sau kikena.

Nes supranta – kad ir ką bei kaip susitartų dabar tarpusavyje besipešantys, kalbant ekonomikos sąvokomis, tie du ekonominiai agentai, vadinami verslu ir namų ūkiais, kurie eina proletarais (t.y. samdytais darbuotojais) į tą verslą dirbti (t.y. už algą), bet pats trečiasis ekonominis agentas apsimeta “ne prie ko“, nors visada gaus savo atkatą nuo šito sandėrio.

Ir tas atkatas vadinasi GPM – arba galvos panaudos mokestis.

Aš rašiau tiek apie ekonominius agentus, kuriuos nelankę arba praleidę ekonomikos pamokas bei paskaitas vis mini, nors nelabai suvokia, kas tie dabar formaliai prie stalo susėdę yra trys žaidėjai ekonomikoje ir kaip bei kodėl tarpusavyje sąveikauja; kaip ir apie GPM, kurio, ne, jūs nemokate, jei nesate darbdavys – t.y. tas, kuris iš baudžiauninkų nuomos agentūros, vadinamos klaidingai valstybe, tą darbo jėgą nuomojasi ir moka atitinkamą už tai nuomos mokestį, tuo pačiu manipuliatoriams viešoje erdvėje jums pučiant miglą, kad čia darbuotojai (aha…) tą mokestį moka.

Realiai susimoka tik darbdaviai už savo samdinius, ir tie, kurie yra patys sau darbdaviais, nes parduoda savo paslaugas ir už tą teisę parduoti save patys susimoka jau minėtai klaidingai valstybe vadinamai visų (!) baudžiauninkų nuomos agentūrai (oi, atsiprašau – jus gi piliečiais čia vadina, o tie, kurie neturi teisės išrinktų kitų iš tų pačių, tai vadinami nuolatiniais šalies gyventojais be vietinės pilietybės).

* * *

Dar senovės romėnai sakydavę, kad nieko naujo po ta saule, todėl skaldyk – ir valdyk.

Nieko naujo po šia lietuviška saule irgi nesugalvota, ir tie, kurie save laiko valdžia, o jūs klaidingai vadinate valstybe, irgi neišrado jokio dviračio, kai jus skaldo ir valdo, pakeliui dar gerai pakrušdami smegenėles apie tai, kaip jūs mokate jau tą minėtą pajamų mokestį iš savų uždirbtų algų, kad jums tai čia tik darbdaviai algos gaili, kad iš jūsų mokesčių išlaikomas jūsų vis netenkinantis viešasis sektorius, bet dėl to, kad šis sektorius netenkina, turite jausti kaltę ir gėdą jūs, o ne tie, kuriuos klaidingai vadinate valstybe, ir kad visas viešasis sektorius irgi moka pajamų mokesčius nuo tos algos, kurią jiems sumokate iš savo mokesčių, nors čia akivaizdi finansinė manipuliacija buhalterine apskaita.

Po to kotletiniai ekonomistai, dejuojantys dėl VAE, ko pasekoje rusai pastatys dabar AE mūsų sostinės pašonėje, bei virkaujantys dėl “gyvulių ūkio“, kas netrukdo jiems patiems kimšti jūsų sąskaita marmurinę jautieną, drybsoti akustiniuose foteliuose, vairuoti senamiestyje didelius visureigius bei, aišku, dar ir primins nepamiršti jums pabučiuoti jų atkištų geibių, bet ganėtinai kibių į iždo pinigus, rankučių, kai jau nukuodino jūsų privačias pensijas ir dabar turėsite apmokėti jūs ir jūsų vaikai iš savo mokesčių jų rentas pagal įsodrintas jų (!) “asmenines sąskaitas“.

Ir jūs už tai dėkosite.

Ir jų žiedą bučiuosite. Ir pyksite tik ant “vergvaldžių“ darbe bei keiksnosite kažin kieno dar vis renkamas kalbančias kojines™ valdžioje.

* * *

Nes juk neturite jokių galių spirti į čiurnos kauliuką tam trečiam plikiui, apsimestinai supratingai kinkuojančiam prie trišalio stalo, kuris laukia savo atkato nuo tų dviejų besiderančiųjų pjautynių dėl kokių nors menkų 35 apmokestinamų euriukų.

Ir kuriuos, beje, net kai tiedu ir nesusitarė, vis tiek pažadėjo pridėti nuo kitų metų po rinkimų, nes antraip nepersirinks pats, ir tas atkatas, klaidingai vadinamas GPM, pats į iždą pataškymui kokiems nors savų bičiulių parėmimų įvairiems “projektams“ juk irgi neįkris.

Aišku, norisi iškart perspėti save klaidingai opozicija vadinančias kalbančias kojines™, kad tik jau nebeverkite dėl tų 35 eurų, kaip čia valdžia nupirko rinkėją, nes jau priverkėte upes ir ežerus dėl 200 eurų pensininkams – nebereikia nusipiginti dabar dar ir žemiau 35 eurų už jūsų visą ideologiją ir partijos programą.

Gana jau.

Juk galite būti pozityvūs ir bent jau pažadėti duoti dar daugiau (neaišku tik, iš ko atėmę, kai valstybė savo pinigų neturi) – tiesiog pradėti tokias savo neišpildomų pažadų varžytines, kas daugiau pažadės ir kuo mažiau iš to ištesės. Ar pirmas kartas, ką?

Juk jau seniai mąstančiam rinkėjui šioje šalyje akivaizdu, kad čia galimi tik du variantai (nors mano buvęs direktorius sako, kad visada yra trys):

a) visi renkami ir išrenkami politikai yra banaliai per durni išmąstyti kažką reikšmingesnio, nes trūksta elementarių politekonomikos ar bent makroekonomikos žinių;

b) visi renkami ir išrenkami politikai yra pakankamai pragmatiški šitos jiems naudingos rentų ekonomikos ir išsunkiančių institucijų sistemos negriauti.

O tai reiškia, kad visą šitą valdžios taip parodytą ir nuolat parodomą rūpestį darbo žmogumi ir vėl užkraus ant darbdavių ir verslininkų, pakeliui pildydami, rodos, ir ne savo asmeninį, o valstybės vadinamą iždą, bet vis tiek taip faktiškai juo disponuojantys savo asmenine nuožiūra, tų dažnai finansiškai nepavykusių sprendimų pasekmes palikdami vėliau apmokėti mokesčių mokėtojams.

Aišku, tie iš Trišalės irgi, kurie atstovauja, suprask, verslą, o iš tiesų nomenklatūrinių funkcionierių per prichvatizaciją nusavintu stambiu kapitalu ne finansų, o gamybos priemonių prasme, per daug galvos nesuka, nes žino, kad jų kolegos nomenklatūrininkai iš valdžios jiems kompensuos su kaupu per tas nuolatines ES fondų ir LR iždo pinigų dalybas.

Juk ne veltui po socialinių išlaidų, didžiausia biudžeto išlaidų eilutė yra “ekonomikai“, kaip ir nemažai šitos “ekonomikos“ yra užslėpta švietimo, medicinos, krašto apsaugos ir kitose biudžeto išlaidų eilutėse, kur vyksta viešieji pirkimai, infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, įvairiausi mokymai bei kitos tų pačių biudžetininkų nefinansinio paskatinimo priemonės prie formaliai “mizeriškų“ algų, kurios faktiškai net pinigine išraiška statistikoje jau seniai perlipo atlyginimus, uždirbamus analogiškų specialistų privačiame sektoriuje – na, kur jūs matėte valdininkus, masiškai bėgančius iš valdiško darbo į verslus?

Tai juk iš pradedančio nudusti verslo vis taip viliojami “specialistai“, tiems suteikiant ne algas, o rentas, kad neduoktudie neatsidurtų tų valstybinio sektoriaus bėdžių, dirbančių iš esmės už legalizuotą bazinių pajamų dydį, kategorijoje, kurių dabar yra apsčiai rajonų savivaldybėse įdarbinta, ir taip tik per savų bičiulių rekomendacijas ir pažintis (oi, vėl atsiprašau – socialinio kapitalo pasekoje suformuluotus nekorupcinius ir su nepotizmu nieko bendro neturinčius ryšius, tik kažkodėl vis tiek vadinamus “švogerizmu“ šioje šalyje).

* * *

Grįžkime prie tų trišalių derybininkų ir jų skaičių, ir kaip jie jūsų pinigus dalinasi.

MMA 2020 metais Lietuvoje yra €607, kas sudaro tik €437.24 darbuotojui išmokamos algos, bet darbdaviui šis kainuoja pasisamdyti iš viso juk €617.75, iš kurių net €180.52 (t.y. =169.77 nuoma už baudžiauninką +10.75 baudžiauninko nuomos licencijos mokestis, kur teko vieną centą pridėti prie mokesčių, nes atskirai paskaičiuotas sumas sudėjus nesigauna mažesnė centu suma, kaip skelbia Sodros skaičiuoklė – sic!) pasiima tai, ką klaidingai vadinate valstybe.

Kitaip tariant, net minimaliai darbdaviui sumokant darbuotojui, tai jo pinigus pasidalina darbuotojas, gaudamas tik 70.8 %, o likusius 29,2 % baudžiauninką šio, ne visada savanoriškai išreikšto, noru išnuomavusi verslui klaidingai valstybe vadinama kažkokia nelicencijuota, bet su itin dideliais įgaliojimais bei represiniu ir mokesčių surinkimo aparatu veikianti agentūra.

Nors jei kalbame ne apie MMA, o gerokai didesnes algas, kurias, aišku, užsidirbate jūs, mano mielieji, tai kitąkart gali gautis, kad jūsų darbdavys priverstas sąlyginai samdyti du darbuotojus, kuomet faktiškai dirbate tik jūs vienas, o kitas nuolat neina į darbą, tačiau darbdaviui tenka apmokėti to “nedarbingumo dėl menamos ligos“ pašalpą, kurią pasiima, kaip suprantate, tas lodorius, kuris į darbą pas jus ir neateis, nes jūs vadinate jį klaidingai valstybe.

Tai va prie šitų kone 30-ties atimtų iš darbuotojo procentų dar pridėkite 21 procentų PVM tarifą už teisę nusipirkti maisto pavalgymui iš šitos algos, nes kitkam, kadangi kalbame apie minimalų uždarbį, daugiau nelabai juk ir lieka, ir suprasite, jei nesate gluši, kiek išties mūsų šita valstybė, kurią taip klaidingai vadinate, realiai nekenčia savo varguolių, kad juos apdeda štai va tokiais pagalvės mokesčiais, užuot palikusi ramybėje ir leidusi šiems disponuoti dabar atimamais bent jau 170 eurų (t.y. “darbuotojo mokesčiais nuo pajamų“), nekalbant jau apie tai, kad kokia nors Anglijos karalienė turi savigarbos ir iš savo “valstiečių“ maisto neatsikanda išvis nieko.

Na, bet tai ten ta Anglija – feodalizmas gi toje karalystėje!

O pas mus jau baudžiauninkų de facto taip niekas net nebevadina nuo 1861-ųjų.

* * *

Bet pažiūrėkime, ką išlošia tas “geradaris“ trišalės užstalės pimpis, kai jis prideda, suprask, tuos 35 eurus prie MMA?

Tuomet visiškai bereikšmis realybėje 607 skaičius, kuris tėra naudojamas tik buhalterinėje apskaitoje, pridėjus dabar dar 35, gaunasi ant popieriaus 642.

Kas išties jau kitais metais darbdaviui kainuos nebe šiuometinius €617.75, bet €653.36 – ne iš jo išreketuotais menamais €35, bet €35.61 daugiau, kas, sakysite, nėra čia gal taip ir labai kritiška, matydami toje sumoje vien tik centus po kablelio, kadangi tie “vergvaldžiai“ juk ir taip mažai dabar moka mokesčių, viską perkėlę ant vargšų “vergų“.

Ir kuriems iš tų €35 pridėjimo alga į rankas pakils nuo €437.24 tik iki €457.22, t.y. ne pažadėtais €35, bet tik €19.98 (net pilnai dvidešimt euriukų neprisideda – tai ir vėl, tie rėks, kad godus “vergvaldys“ apvogė!).

O tas trišalis užstalės pimpis į iždą įsipurtys sau jau nebe €180.52, bet €196.14 – t.y. €15.62 daugiau negu dabar, kas sudaro jei ne pilnai pusę (!), tai gerokai daugiau nei trečdalį jo dosnaus pažado sumos, apmokėtos tik verslo sąskaita.

Tai va tas jausmas, kai Trišale Taryba vadinamame kazino tikiesi prie stalo krupje, bet ten sėdi šuleris, kuris vienam šio finansinio pokerio žaidėjui sako, kad tas privalo dabar užmesti 35 eurus priešais sėdinčiam žaidėjui, bet anas gaus tik nepilnus 20, nes likusius pasiima pats kortų dalintojas tolimesniam panaudojimui savo nuožiūra.

Bet jei labai tas ir 20 eurų vietoje pažadėtų 35 negavęs žaidėjas verkšlens, tai bus galima pažadėti per kitą partiją primesti ano žaidėjo sąskaita daugiau, o besipiktinančiam dėl taip vis atimtų pinigų žaidėjui, kuris kaltinamas godumu, nes nedadavė tų euriukų vietoje krupje pažadėtų 35, tai po stalu galima atsegti kokią kompensaciją kazino žetonais arba geresnėmis kortomis ateinančiai partijai, nepaliekant šios partijos niekaip išlošti tam vis, rodos, laiminčiam pokerio žaidėjui “proletarui“.

* * *

Sakysite, o tai ką čia galima pakeisti?

Gal pradžioje savo atstovus prie to stalo? Ir aš nesu tiek naivus, kad gal kažkada, renkantis iš to paties vis “kitus“, mes pakeisime tą valstybės atstovą.

Jei socdemai išties būtų profsąjungų, o ne stambaus kapitalo atstovai, o liberalai išties būtų smulkaus ir vidutinio verslo, o irgi ne stambaus kapitalo, kuris ir jų think-tank LLRI finansuoja, atstovai, tai tam krupje, kuris klaidingai vadinamas valstybe prie šito stalo, ir šuleriauti būtų sunkiau.

Nes šiuo atveju ir vėl nieko naujo po saule – skaldyk ir valdyk.

O norėtųsi, kad aniedu pagaliau nustotų vienas kitą godumu kaltinti, ir atsisuktų į šitą pliką pimpį, vadinamą valstybe, ir paklaustų:

– O tu, bachūre, ne per daug čia naglėji, ką?

Juk galima ir su juo dalintis, kad jau vis tiek ima tuos galvos panaudos mokesčius už namų ūkio proletarų išnuomavimą verslui, bet gal reikėtų tą jo atimamą dalį vis tik imti ir peržiūrėti?

Šiuo atveju, kai pažadėtu €35 priverstiniu pakėlimu nepatenkinti lieka tiek darbuotojai, kurie gauna gerokai mažiau pažadėtos sumos, tiek ir darbdaviai, kuriems padidėja sąnaudos darbo jėgai gerokai daugiau, juk dar galima bent jau pastarųjų nebedidinti, bet vis tiek padidinus darbuotojo realias pajamas, taip va atsisakius tų administracine tvarka ir darbuotojų bei darbdavių sąskaita padidėsiančių (sic!) įplaukų nuo GPM į iždą.

Manau, kad šitą supranta ir dalis politikų, todėl bus vėliau gal peržiūrėti ir NPD dydžiai – taip nedaug, kad “savęs“, nes jie jau seniai save valstybe laiko, nenuskriaustų, pridengiant tą kokiu nors deklaratyviu nenuoširdžiu rūpesčiu pensininkais, socialiai remtinais, mokytojais su gydytojais ir dar kokia nors visuomenės atjautos reikalinga žmonių grupe (nes tik koks seniai nuo politinės realybės atitrūkęs Konstitucinis Teismas turi galių pripažinti tik jų rentų būtiną sumažinimą visiškai nekonstitucišku veiksmu).

Nors, mano galva, kokie dar išvis įmanomi pajamų mokesčiai nuo tos minimalios algos iš viso?!

Jau seniai reikėjo išties pakoreguoti tą nuvalkiotą progresinių mokesčių egzistuojančią sistemą, MMA sulyginus su NPD, ir netgi PSD nebereikalaujant iš tik MMA teuždirbančių darbuotojų, taip atleidžiant ir pačius smulkius bei netgi vidutinio verslo darbdavius nuo šitų duoklių valstybei.

Gal net HoReCa, kur šitas SVV vyraujantis, nebereiks tiek verkti dėl PVM tarifo sumažinimo, kuris, kaip skaičiais parodžiau praeitame įraše, tereiškia, kad “varguoliai“ savo sąskaita finansuoja sąlyginių “buržujų“ norą maitintis kavinėse, kai patys į jas net neina, ir VMI, kuri yra “valstybe“, ne tik atsisako pinigų iš pastarųjų, bet dar ir apvaginėja minėtus varguolius.

Tai gal šitam krupje apsimetančiam šuleriui, save vadinančiam valstybe, ir derėjo ne MMA priverstinai kelti, o pakelti NPD?

Verslui tai net nebūtų kainavę (vadinasi, ir piktintis prie derybų stalo nebereikia), o ir darbuotojai tuomet pajustų realų jų algų padidėjimą – taip nebe menamais 35 eurais, o visais minėtais 180 eurų padidinus darbuotojų minimalias pajamas, kai verslui sąnaudos darbo jėgai nepadidėja, ir mūsų tos pačios kvalifikacijos algos Lietuvoje jau labiau priartėja prie algų nebefiksuojamoje emigracijoje, nustojus pezėti apie, neva, mažesnį lietuvio darbo našumą tėvynėje, lyginant su tuo pačiu jo darbu užsienyje, ir taip, suprask, sukuriamą čia mažesnę pridėtinę vertę, kai jau kokiam vokiečiui tas pats tūlas lietuvis tos vertės prikuria gerokai daugiau, aha.

Gal šalimis lyginti ir nedera, nes pas mus juk “europa“ ir jau beveik sukurta “gerovės valstybė“, bet JAV dar pernai (t.y. 2019 metais) net 46.6 procentų namų ūkių nemokėjo jokių pajamų mokesčių, nes jų pajamos nuo $40’000 iki $50’000 yra laikomos nepakankamos, kad dar būtų apmokestinamos.

Liūnai ironiška, kad Lietuvoje skurdo rizikos grupėje santykinai pagal statistiką gyvena ir vis tiek pajamų mokesčius susimoka, nors ir priversti po to prašyti socialinių pašalpų, gerokai mažiau žmonių, nei JAV yra atleisti nuo pajamų mokesčio – vadinasi, bet koks pasiteisinimas, kad “mes dar negyvename kaip JAV, Švedijoje, Vokietijoje ar [įrašyti savo]“, seniai yra paikas, nes nebelaiko vandens.

Primenu, pas mus ne tik apmokestinamas jūsų pats pirmas uždirbamas euras, nepaisant fiktyviai skelbiamo NPD (nes Sodros mokesčiams jis kažkodėl netaikomas!), bet galite ir išvis negauti jokių pajamų, tačiau vis tiek PSD privalėsite susimokėti, nes netgi ta pati “nemokama“ (ir per karantiną – beveik nebeprieinama) medicina Lietuvoje irgi yra nemokama tik fiktyviai, nes juk ir užsikarantinavusioms savivaldybėms pavaldžioms poliklinikoms reikia algas atveryginti iš SAM, kai jau nušapokino iš iždo.

* * *

Aš suprantu, kad vartojimo padidėjimas ekonomikoje jau po pirmojo ciklo prasisukimo turėtų padidinti įplaukas į iždą pagal kitas mokesčių eilutes.

Todėl klykauti apie šitą sumažėjusią biudžeto pajamų eilutę toms kalbančioms kojinėms™, kurios save vadina politikais, net ir per rinkimus derėtų tik tuomet, kai jau turi konkrečius skaičius, kiek va toks nenusavintų pajamų įliejimas į rinką paskirstymui pačių vartotojų nuožiūra (nu bet kaip čia be motiniško rūpestėlio tik pačiai “valstybei“ perskirstyti kuo daugiau BVP!) stimuliuotų visuminę paklausą, vartojimą ir ekonomikos pakilimą (ar vėl kaip per praeitą krizę kontroliniais šūviais pribaiginėsime tik agonijoje dejuojančius verslus bei namų ūkius?)

Ir gal tuomet rimtai jau derėtų peržiūrėti GPM tarifus gerokai didesnes pajamas gaunančiųjų tarpe, ir gal peržiūrėti prabangaus turto, kuriuo išvirsta šitos visos pajamos, apmokestinimo tarifus bei būdus.

Tik tuomet tai reikštų, kad reikia Vyriausybei pradėti dirbti, o ne šikaliotis populistiškai, kaip visos iki jų buvo įpratę, ir ką darys kitos va taip ir toliau, panašu.

Bėda, kad mes neturėjome nei vieno (!) vyriausybės vadovo, kuris būtų turėjęs realios privataus (ne valstybinio, su visa pagarba Rokui Masiuliui!) verslo patirties, o su tuo – ir praktinį labai aiškų supratimą, kaip ir iš ko susidaro sąnaudos, ir kaip derėtų perskirstyti gaunamus pajamų srautus, kad tavo šita sistema, vadinama ar verslu, ar valstybe, neužsivožtų.

Ir aš nekalbu apie neaiškius užsakymus kažkur Rusijoje, iš kurių savo kapitalą užsidirbo premjeras ir praskridęs lakūnas prezidentas, ar funkcionieriumi skirstęs Maskvos duotus fondus planinėje ekonomikoje prezidentas bei vėliau darbiečių praskraidintas premjeras AMB.

Žmonėms, kurie visą gyvenimą pradirbo darydami profesinę karjerą pataikavimu ar laipiojimu per kitų galvas tik valstybės tarnyboje, ne tik visi tie prasčiokai (turiu omeny ne vien MMA gaunančius, bet ir jus, mieli skaitytojai) kelia pataloginę neapykantą, ką aukščiau sakiau apie šituos GPM ir PVM tarifus, baudžiančius varguolius, bet ir bet koks SVV yra jų priešas padefaultu, kurį reikia uoliai drožti, kad nebetrukdytų savo cypavimu jiems vartyti realių babkių ir atkatų nuo jų, užsitikrinus sau dar rentas (ar kaip ten pasakiusi, patikslinkite, buvusioji partškolinė dukart trepsinti ekselencija su frenčiumi: tik durnius nepralobsta iš valstybės tarnybos?).

Partijos ir politikai, kurie užsimena bent jau apie NPD sulyginimą su MMA, yra establišmento sudurninami, ir paprastai taip ir lieka tik nišiniais – vadinasi, šitos sistemos sutvarkymo nereikia ir tau, mielas balsuotojau eiliniuose rinkimuose.

O aš dėkoju už jūsų dėmesį ir balsavimą savo piniginiais ženklais per PayPal ar Revolut už šias ne itin malonias, sutinku, įžvalgas.