Perfrazuojant šmaikštuolio Mark Twain mintį apie melą, tai Lietuvoje mulkiai (škot. ežeras) yra paprastai šeriami trimis melo rūšimis:

1) akiplėšišku melu, tolokai pažengusiu per mentalinių “valstiečių“ ir psichopatinių “konservatorių“ valdymą nuo vietinių “socdemų“ šliundrinimo į akis, teigiant apie lijudrą;

2) dar nuo tulpių paštininkės laikų, kai LSD įsakmiai buvo partškolinės dukart ekselencijos nurodyta paskaičiuoti surašytus gyventojus mirusiomis dvasiomis Marijono šlagerio leitmotyvais, pareguliuojama euroleftistinė statistika su džiugiais kvykavimais palydinčiais bankinių propagandonų kokaininiais ir LSD suaudrintos vaizduotės komentarais bei

3) šaikos pišdurnių bobiausybiniais pranešimais, lydimais kažkokio pataloginio gazlaitingo, kai neslepiama prievarta ir institucinis smurtas yra vadinama laisve bei globa plebsu, kalbant ne tik apie prievartinius masinius eksperimentus su feikinėmis vakcinomis, legalizuojamas policines represijos priemones bei karinės “nepaprastos“ padėties įvedimus visuomenės nepasitenkinimams užspausti.

Tai kodėl manote, kad visų šių dūzgių neatsiejama dalimi esanti sociopatijos ministerija turėtų elgtis kažkaip kitaip?

* * *

Štai ir dabar išplatino akivaizdžiai melagingą pareiškimą apie tai, koks gėris ir džiaugsmas yra ukrainiečių imigrantų antplūdis Lietuvos ekonomikai bei sociumui!

Švediškos dinastinės spalvos ir svetingumas pasitinkant su duonute ir deficitine druskute jau nebeturėtų jūsų klaidinti, sugalvojus pasiskaičiuoti “naudas su sąnaudomis“ (t.y. kuodipeziškai – “kaštais“)

Na, kai mirusioje respublikoje tos politikos seniai jau ir nebėra, kaip tą anksčiau dar pastebėjęs a.a. Aurelijus Katkevičius (analitinio savaitraščio “Veidas“ ir mėnesinio “Verslo žinių“ priedo “Verslo klasė“ redaktorius), tačiau politinis užsakymas ir gautų nurodymų iš Briuselio, Londono arba Vašingtono uolus vykdymas yra šios kompratorinės valdžios egzistencinis pagrindas, o ne pilietinė visuomenė ir tarnavimas šiai tautai bei šiai šaliai, jūsų nelemtai vadinamai vis dar tėvyne, net jei dar nespėjote “evakuotis“ į emigraciją.

Maža to, totali savidestrukcija, pašalinus per visokius sorošinius “atviros Lietuvos“ fondus buvusius tautos ir visuomenės savisaugos mechanizmus (t.y. tautiškumas, šeima, tikėjimas) jau tapo ir jūsų mentaliteto neatsiejama dalimi kaip socialiniai (t.y. įgyti ir įdiegti) instinktai (t.y. elgsenos standartai, reaguojant į išorinį poveikį), todėl šiais ištobulintos propagandos ir brukamų melagienų laikais jūs net nebepastebite, kad esate kitų jau tik akiplėšiškai mulkinami.

Įvedus į paiešką žodžius “kas trečias ukrainietis“, surasite bent penketą puslapių bing ir panašiai google paieškose, kur kartojama, neva, per ELTA išplatinta “socmin.lrv.lt inf“ – tik ne visi portalai, perspausdinę tekstuką žodis žodin be autorystės, taip ir teikėsi pastarąjį šios (dez)informacijos šaltinį nurodyti.

Galbūt, kad per abonentinį mokestį ir taip už šitą žinutę jau susimokėjo ELTAi, o gal todėl, kad ne visiems toji minėtoji socmin dar iš jūsų pinigų susimokėjo už šį savo PR (ne, citavimas skiriasi nuo banalaus perkopijavimo), užuot šias lėšas tikslingai paskyrusi pagal savo funkcinę paskirtį, kuomet tie geri darbai savaime juos dirbančius pagirtų, tai ir tuščiai girtis už atimtus per mokesčius jūsų pinigus jums tiek jiems nebereikėtų.

Išties, kam daryti pigiai tik per esamą informacinės sklaidos kanalą, kai tą galima padaryti brangiai per kitus? O ten, žiūrėk, gal ir kažkokios nuobiros kažkam piniginiais ženklais į asmenines kišenes sukris – dabar tai jau tampa įteisinta praktika, pagaliau teismui jau atsakius į nacionalinės reikšmės klausimą su žyma #kurmasiulis.

Ar jūs tikrai manote, kad sociopatai, kurie linkę patalogiškai meluoti ir kitus mulkinti, neturi tokios ydos, įvardintos katalikiškame Dekaloge ne tik aštuntuoju, bet ir septintuoju punktu, ką?

Juk katalikais save pozicionuojančioje tautoje galima ne tik partijai vadovauti su teistumu už tai, bet, kaip matome, net ir pakartotinai ministru tapti, nors prieš tai iš tokio posto jau buvo netgi išspirtas.

Bet tos “etikos ir moralės“ vertybės juk nurašytos seniai – ir tuos senus “moralios politikos“ dinozaurų laikus (nepainioti su melagingai dabar vadinama “vertibine™ politika“!) gal pamena tik tokie mizantropijos sutraumuotieji kaip aš, kuomet senosios “socdeminės“ nomenklatūros ir naujosios “krikdeminės“ nomenklatūros elitai dar įtakos zonomis establišmente dalinosi, o dabar juk jie susituokę (netgi dar ir tiesiogine prasme), o ir norinčiukų “liberalioji“ nomenklatūra yra pagaliau įteisinta kaip vyresniųjų kolegų verta tokia pati “valdžios lovio“ sisteminė partija.

Be abejo, jei tokios partijos yra šios sistemos sudėtine dalimi, tai gal reikėtų keisti pačią sistemą, toks klausimas seniai nebekeliamas, nes vsio zakonno© Lietuvos politikoje tapo norma, jums patiems netgi už tą nekart prabalsavus.

Kaip ir nuolat mulkinti jus – irgi todėl tapo įprastine praktika.

Stebėkite rankas… nors vis tik – gal ir ten, kur stebite!

* * *

Bet grįžkime prie to propagandinio (nes pateikiama (a) selektyvi ir tik (b) vienos pusės (c) nuomonė), straipsnio “Kas trečias ukrainietis…“ ir paimkime loginiam faktų patikrinimui (nes prie duomenų ir dokumentų manęs niekas neprileido) štai šiuos sociopatijos ministrės teiginius:

 1. Įdarbinta 7.6 tūkstančių imigrantų ukrainiečių Lietuvoje, iš kurių 5 tūkstančiai per Užimtumo Tarnybą, ir dar užregistruota 8.7 tūkstančio ukrainiečių bedarbių.
 2. Atvyko daugiau kaip 50 tūkstančių imigrantų, iš kurių darbingi yra tik 28 tūkstančiai.
 3. Darbdavių sumokėta nuo šios darbo jėgos į iždą daugiau kaip €3 mln pajamų mokesčių, iš kurių per praeitą mėnesį apie €1.9 mln..
 4. Įdarbinama didžioji dalis neterminuotai, kas dešimtas dirba aukštos kvalifikacijos darbus.
 5. Vidutinis priskaičiuotas atlyginimas iki pajamų mokesčių yra €900 per mėnesį.

O dabar papunkčiui – ko jums nepasakė ir kame jus mulkina.

* * *

Pirma, jau anksčiau čia rašiau, kad vien pagal Užimtumo Tarnybos duomenis, bet Lietuvoje darbo rinka yra faktiškai žlugusi – kaip kitaip pavadinti, kuomet į 1 registruotą darbo vietą yra registruoti kone 16 (!) bedarbių?

Bet tai nesutrukdė Užimtumo Tarnybai šiuos tautiečius sociopatiškai, kaip jų pavaldumas savo socmin ir teigia, pastumti.

Aš ne veltui tokią elgseną čia įvardinu sociopatinio elgesio forma – ši ypač pasireiškia esamoje valdančioje šaikoje, ne tik stokojančioje elementarios atjautos (nekalbant jau apie melagingai save vadinančius “krikščionis demokratus“, kurie nei demokratai, nei krikščionys) savo piliečiams ir tautiečiams, bet aktyviai veikiančioje prieš tautos ir šalies interesus, atvirai demonstruojant tik savus egoistinius interesus bei įvairiais manipuliaciniais būdais ir melu pridengiant tokią savo politiką, tame tarpe ir socialinę.

Mūsų šalis priima karo pabėgėlius ir padeda jiems kuo greičiau integruotis!

– teigia sociopatiškos politikos sociopatiškos ministerijos sociopatiškoji ministrė, praleidusi patikslinimą prie “karo pabėglių, kad – tik ukrainiečiai.

Suprantama (jiems, ne man, durnam, kuriam nedašunta savaime), tas ukrainietis jau dabar nebegali būti išstumiamas atgal už sienos, ir nebegali būti patalpinamas į pabėgėlių stovyklas, kaip ir nebegali būti matinamas “valdišku“ maistu – skirtingai nuo “trečių šalių“ pabėgėlių, nesibodint pavadinamų babajais, murziais ir invaziniais.

Karo pabėgėliai eilėje iš Ukrainos būna ir tokie – foto iš Vox

Pastariesiems integracija nenumatyta, ar kaip ten, ponia ministre?

Ar čia tokia naglosaksinė kolonialinė politika, kurios klapčiukais taip spėriai tapo vietinių “konservatorių“ šaika, mananti, kad taip užsirašiusi į “aristokratiją“, ką?

Anie gal juk irgi “nežmonės“, kaip tos šaikos (ne)garbės pirmininkas jau pasisakė apie visus mus dar Sausio 13-tąją, po to labai apgailestavęs ne dėl to, kas jam į viešumą išsprūdo, o kad užkluptas buvo nepasirengęs, nes jam būdingo sarkazmo tulžies būtų paliejęs link šunaujos dar tikslingiau, nei gavosi ekspromtu?

Nors šalia barščių, tai juk mūsų žmonės pripratę jau ir prie kebabų, tad nesuprantu, kodėl segreguojamas invazinės virtuvės pasirinkimas mūsų viešojo maitinimo sektoriuje.

* * *

Vis tik pažiūrėkime, apie ką ta socmin “klykia tarsi pempė ant dirvono“ toliau:

“Įsidarbinimas yra labai svarbi integracijos dalis. Džiaugiamės, kad jau kas trečias į mūsų šalį atvykęs darbingo amžiaus ukrainietis surado darbą.“

Kitaip tariant, prie ankstesnių 16 bedarbių į 1 darbo vietą prisidėjo dar 7.5 tūkstančių tų, kurių taip turėtas arba galimas darbo vietas dabar jau užėmė imigrantai, remiami tų vietinių bedarbių sąskaita ir tų vietinių bedarbių išsirinktos vyriausybės, taip nukreipiančių iš vietinių bedarbių atimamas lėšas šiems imigrantams, kurie, jei pažiūrėsite į ketvirtą sociopatiškosios ministrės teiginių punktą, yra įdarbinami neterminuotai – tad ši darbo vieta tautiečiui prapuolė, matyt, su visam.

Labai juk paprasta kreiptis dėl darbo, kai tos darbo vietos net nebeegzistuoja (gif iš cheezburger)

Tai gal dabar jau šitas ukrainietis išlaikys ir mūsų bedarbį, kuriam darbo pasirinkimo sumažėjo tik ką dar 7.5 tūkstančiais, neskaitant to, kad dėl krizeeeeeelės™ tų darbo vietų Lietuvoje drastiškai mažėja kas savaitę?

Kad atvirkščiai!

Juk iš daugiau nei 50 tūkstančių atvykusių ir suregistruotų bedarbių imigrantų, tai darbingų tebuvo tik 28 tūkstančiai, o ir iš tų, kaip matote, įdarbinti vos 7.5 tūkstančio – ir netgi įtarčiau, kad nemaža jų dalis tiesiog linavinių sukčių, atsiprašau – viarslinykų, performinti darbuotojais fūristais iš naujo kaip naujai atvykę, kad būtų galima pasisavinti socmin teikiamą dosnią paramą, apie kurią jau rašiau čia, tai priminsiu:

 • darbdavys gauna už ukrainiečio įdarbinimą jūsų pinigų iki €5’256 (kuo toks “verslas“ tuomet nėra pašalpinis?);
 • ukrainietis savo “relokacijai“ pasiima dar bent vienkartinių €2’993 (ar bent tiek lietuvis gautų savo persikėlimui iš žlugusios provincijos į ten, kur tų darbo vietų dar yra?);
 • būsto nuomai jam skiriama po €150 kas mėnesį (net sostinėje, pagal darbdavių siūlomą užmokestį dabar, yra samdomi tik “pasiturintys darbuotojai“ – t.y. turintys nuosavus būstus?),
 • ir dar €130 maistpinigių (lietuvis turi nusipiginti savo algoje dar daugiau, kad nukonkuruotų šią dotaciją?).

Kaip minėjau, tas antai ir mano miestelyje privedė prie to, kad paskutinė mano būta darbovietė tiesiog atleido vietines lietuves moteris ir priėmė “atbėgėles“.

Kaip ir prapuolė buvę nuolatiniai darbo skelbimai šios ir panašių dar likusių įmonių, gyvuojančių kone įteisinta baudžiava, į kurias lažui atlikti “tinginių“ ir “pašalpinių“ visiškai legaliai prievartiniu būdu parūpina vietinės Užimtumo Tarnybos sociopatės (nes aš tokio jų darbo tiesiog psichologiškai, o ne administraciškai, aišku, net nesugebėčiau dirbti).

Aš nemanau, kad taip vyksta tik šioje savivaldybėje, kurios meras iš sostinės važinėja į savo tarnybą – tas yra būdinga absoliučiai visoms Lietuvos provincijos savivaldybėms (įskaitant ir iš didmiesčių važinėjančius merus “rajoninius emigrantus“).

* * *

Tad ir tie įdarbintieji privilegijuotieji atvykėliai (primenu – šios pašalpos ir tokia socialinė politika netaikyta kitiems trečių šalių, kuo juk yra ir Ukraina ES atžvilgiu, atvykėliams!), taip tiesiog atėmę tas darbo vietas iš mūsų vietinių, kurie tokios paramos negauna, todėl net nebegali konkuruoti nusidempinguodami savo tipinius provincijai minimalius atlyginimus (kuomet už savaitinę algą tenka dirbti visą mėnesį).

Be abejo, tuos likusius taip bedarbiais “mulkius“ lengviausia visiems sociopatams įprastai jau išvadinti tik tinginiais (bet kažkaip visi mūsų “tinginiai“ emigracijoje neaišku kodėl laikomi itin darbščiais ir netgi persidirbančiais). O va šitaip yra remiami ir jūsų pinigais tik atvykėliai, kurie išties jokių pajamų mokesčių nesusimoka, nes už savo samdomą darbo jėgą Lietuvoje susimoka tik darbdavys.

Bet būtent taip prie mūsų “išlaikytinių“, šios šaikos vadovavimo dėka padidėjus 40.52 tūkstančiais, tai dabar prisidėjo dar papildomai 42.5 tūkstančio svetimų išlaikytinių – kone trys (!) tipinės mūsų savivaldybės gyventojais vos per keletą mėnesių dabar jau užgulė sąnaudomis ne šiaip jūsų mokesčiais išlaikomą šios klaidingai vadinamos valstybės iždą, bet juk ir kerta jau dabar per jūsų kišenes, jei dar to nepastebėjote.

* * *

Aš nežinau, kiek dabar tiksliai skiriama vieno tokio atbėgėlio išlaikymui ir rėmimui – labai įtariu, kad gerokai daugiau, nei metinės tūlo dirbančiojo lietuvio pajamos (kurių dar pernai, pagal finmin viceministrę, net 73% neužsidirbo vidutinės algos!).

Bet minėtieji 7’500 įdarbintųjų, jei pasinaudojo aukščiau minėta įdarbinimo parama, tai jau atsiėjo iš jūsų pinigų €61’867’500 = (€5’256 + €2’993) x 7’500, o pridėjus dar vien praeitą mėnesį už būsto kompensavimą €3’750’000 (skaičiuojant du žmonės į vieną, t.y. 25 tūkst. būstų) ir €6’500’000 maistpinigių (kiekvienam iš 50 tūkst.) už bendrą €10’250’000 sumą papildomai prie minėtų kone 62 milijonų eurų! 

Taip, aš nežinau tikslių skaičių, ir gal ne visi taip paskaičiuoti ir asignuoti iždo pinigai buvo iš jūsų nusavinti ir šitaip išdalinti, bet jų nesiteikia pateikti ir paaiškinti ta pati jus mulkinanti sociopatiškoji socmin, kuri pagyrūniškai vapsi apie pajamas, nutylėdama, kiek realiai tos “pajamos“ kainavo sąnaudų mums visiems!

Nes tuomet gali kilti labai natūralus jums klausimas dėl tokio monkės bizniaus, kaip ir tikslinės šių dotacijos gavėjų grupės – o jums tokių visiškai pagrįstų klausimų jau kelti neleistina!

Bendrai paėmus, ne tik konkrečiai šita valdančioji šaika, bet ir ankstesnės vyriausybės nebuvo linkę mums atsiskaityti, kur ir kiek konkrečiau yra iššvaistomi mūsų pinigai (gal paaiškėtų, tarkime, kad propagandistams sumokėta daugiau, nei skiriama būtiniems vaistams kompensuoti?), o ir dabar net nebeturime realiai opozicijos, kuri imtų ir papurtytų valdančiuosius – bent jau valstybės kontrolei darosi neramu, kad sisteminės problemos ir prisidėję iššūkiai nebesprendžiami, o tiesiog paspiriami tarsi skardinė dardėti grindiniu tolyn iki bus sprendžiami ant švento Nigdės.

Tai va tiek iš to skaidrumo, veržlumo ir menamo profesionalumo tikrovėje – jus ir vėl apmulkino, mieli “dešiniųjų“ sociopatų rinkėjai.

Todėl toks ciniškas socmin pareiškimas, kad “dėkoju darbdaviams, kurie įdarbina į mūsų šalį atvykusius ukrainiečius, ir kviečiu toliau registruoti laisvas darbo vietas Užimtumo tarnyboje“, rodo ponią ministrę išties turint akivaizdžių sociopatinių požymių.

Kaip prievartautojas padėkojo neabejingiems piliečiams, padėjusiems palaikyti aukos rankeles, kad toji mažiau spurdėtų, aha.

Na, o dabar tiesiog pasiskaičiuokime, kiek tų pajamų mokesčių nuo aukščiau paminėtų bendrai maždaug €72’117’500 iššvaistytų mokesčių mokėtojų pinigų šiems kompensuoti sugrįžo atgal – kaip tuo paikai (kad nesikartočiau vėl – sociopatiškai) mums čia taip giriasi socmin, tai juk maždaug €1.9 mln per praeitą mėnesį (arba virš €3 mln iš viso per keletą).

Tad likome, mano mielieji mulkiai, taip mes visi minuse tik apie €70 milijonų, o ne pliuse su tais €1.9-3 milijonais, apie kuriuos čia gyrėsi socmin, kuri šitaip šnekėdama yra arba visiškai kvaila (kas šioje PIŠ bobiausybėje jau nebestebina), arba šio alibi nebeturi, nes tuomet reiškia, kad tik sociopatiškai mus mulkina, taip atvirai meluodama ir manipuliuodama skaičiais!

* * *

Bet dar paskaičiuokime, ką mums sako toji vidutinė ukrainiečiams priskaičiuota €900 alga, kuri reiškia, kad į iždą nuo vieno tokio irgi vidutiniškai taip reikia sumokėti €288.27 (t.y. VMI pasiima €96.84 ir Sodra pasiima savo €191.43).

Įdarbinta tokių apskaitinių, primenu, yra vos (arba net) 7.5 tūkstančio, tad padauginkime šią galvos panaudos mokesčių sumą vienam iš šių panaudotų galvų – ir kiek gauname?

Net €2’162’025!

Kitaip tariant, jei čia matome, kad sumokėta algomis dar ir buvo realiai mažiau, nei socmin pasigyrė, tai išties gautųsi, kad įdomiai, sakykite taip, suskaičiuota toji menama vidutinė ukrainiečio alga tuomet, nes toji “permoka“ sudarytų taip net €262’025, tačiau realiai tiek pajamų mokesčių į iždą net nebuvo gauta.

Kad skirtumo tarp medianos (socmin teigia, kad yra uždirbančių ir iki 2 tūkstančių ant popieriaus!) ir vidutinės algos pas mus dažnai ne tik ministrai, bet ir statistiką skelbiantys valdininkai bei jų departamentai nemato, tai manęs nebestebina – tiesiog akivaizdu mūsų aptariamu atveju, kad toji reali vidutinė alga ukrainiečiui ant popieriaus yra gerokai mažesnė už €900.

* * *

Ir taip pat tai reiškia, kad joks lietuvis nebegali su tokia alga konkuruoti, priverstinai rinkoje pasisiūlydamas dar pigiau už ukrainietį, kuris juk gauna dar ir finansinę paramą, kad tą besiaikštijančio lietuvio darbo vietą užimtų, palikdamas vietinį tik bedarbiu.

Ir dar už tai skolingu – ar manote, kad šitoms dosnioms “socialinėms“ paramoms verslui ir atvykėliams mūsų valdžia jūsų vardu nesiskolina, išsiversdama tik iš jūsų surenkamų mokesčių į iždą?

Dar vis taip tikrai manote, kad ne tik bendrai mūsų valdžia, bet konkrečiai socmin nesielgia sociopatiškai, kad svetimi žmonės už jūsų pinigus apmokamu dempingu užimtų vietines darbo vietas:

 • taip stumiant bendrai darbo užmokestį rinkoje žemyn,
 • taip remiant už jūsų pinigus visą pašalpiniu tapusį “verslą“ kaip darbdavį,
 • taip gausindama bedarbių kiekį ir stumdama juos į emigraciją,
 • sumažinant rinkoje banaliai vartotojų skaičių (aš net neminiu čia tragiškų demografiškų ir etninių pasekmių!),
 • taip griaudama ir jūsų perkamąją galią bei netgi banalius pasirinkimus rinkoje (nes atvykėliai kaip vartotojai visada turi kitokius įprastinius vartojimo įpročius, todėl jų sukuriama paklausa nulemia ir prekių bei paslaugų pasiūlą rinkoje), ir t.p.?

* * *

Kaip mūsų šykštiems, godiems ir pavydiems vergvaldžiais pravardžiuojamiems darbdaviams yra patogu, kad, anot socmin pareiškimo:

“daugiausia ukrainiečių įsidarbino pagalbiniais darbininkais, biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojais, prekių krovėjais, pakuotojais, pardavėjais, o tarp kvalifikuotą darbą dirbančiųjų daugiausia yra kepėjų, konditerių, siuvėjų, virėjų ir mokytojų, ikimokyklinio ugdymo padėjėjų. Yra įsidarbinusių ir slaugytojo padėjėjais, vadybininkais, anglų, rusų kalbų, matematikos mokytojais, inžinieriais, architektais.“

Man tik va čia kažkaip nuojauta sako, o ir faktais galite patys nesunkiai pasitikrinti, kad tos antroje šio teiginio dalyje išvardintos profesijos – tai tos pačios, kurių daugiausiai va tokių specialistų paruošia ir mūsų tuzinas “universitetų“ milijonui gyventojų.

Kurie ir vėl už jūsų pinigus ruošia diplomuotus bedarbius, kurių jau nebereikės darbo rinkoje, ir kurių vietas užima pašalpiniai (nes jau matote aukščiau, kad jie mums kainuoja daugiau, nei čia mums uždirba!) atvykėliai.

Kažin, kad taip atitinkamai nutraukus finansavimą tiems “universitetams“ – didelis klyksmas atsitokėjusios akademinės inteligenščinos kils, ar vis tiek tais mulkiais liekame tik mes, kurie šią visą švietimo, mokslo ir darbo rinkos vis labiau sociopatiškai žlugdomą sistemą išlaikome?

Ne visiems docentukams teks žinybinių kotletukų

* * *

Jūs dar nepamirškite, kad švietimui mūsų iždas skiria daugiau nei triskart lėšų už krašto apsaugą.

O aš nepastebėjau, kad JAV ir kitiems mūsų Vakarų sąjungininkams reikėtų, kad mes savo apsigynimo išlaidas permestume jiems, taip ir toliau besinaudodami ir toliau taip kone dykai čia prieinamu švietimu, medicina, kultūra bei socialine apsauga, ir kas dabar taip “dosniai“ bei dykai mūsų sąskaita jau padalinama ir šiems privilegijuotiems imigrantams.

Tad kompradorinė šaika tikrai šias mūsų “savaime suprantamas“ privilegijas atiminės vardan karinių išlaidų, savo priešiškus nacionaliniams šalies ir tautos interesams veiksmus pateisindama brukama per propagandą jums karinga retorika (kaip minėjau, karinės isterijos lygis visuose lietuviškuose portaluose padarė mano psichikai juos neįmanomus daugiau skaityti, kaip tas gerokai anksčiau nutiko su Lithuanian Russia Today pavirtusia iš mūsų nusavinta “visuomenine“ televizija).

Ir ne, nesigaus jokia čia “reigonomika“, kaip Vytautas komentare užsiminė – tai yra banaliai milijardiniais užsakymais jau išvežami svetur mūsų pinigai, atimti nuo mūsų nacionalinių “privilegijų“, o ne bent jau investuojami į nacionalinį karinį ir pramoninį kompleksą.

O jūs susimokėsite už šitą atrakcioną kaip visiški mulkiai, nes jus taip sociopatiškai ir toliau mulkinant jums jokia alternatyva nebėra daugiau suteikiama.

Ir daugiau net nebebus, kaip dabar matote ir iš va šitokio sociopatiško “rūpesčio“ tokios pačios sociopatiškos socmin.

* * *

BONUS iš praeito antradienio Šiaulių RS2 radijo stotyje:


Ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas buvo publikuotas 2022-05-06 (t.y. kitą dieną po Karl Marx gimtadienio – sic!), ir dėkoju dar balsuojantiems savo pinigais per PayPal!