Nuoroda į PODCAST S01E37 yra teksto apačioje:


Jau tas neryžtingai patrypčiojęs ir gailiai padūsavęs reprezentatyvusis reprezentatorius™ pagaliau patvirtino jam pateiktus akiplėšas nevėkšlas kandidatus naujaisiais ministeriais, beviltiškai laukęs, bet taip ir nesulaukęs, kad šitas apgailėtinas sąrašiukas durnių su iniciatyva būtų pakeistas į kažką adekvatesnio.

Tačiau jo buvusios konkurentės prezidentiniuose rinkimuose pažadėtasis profesionalesnių už profesionalus™ atsarginis suolelis taip ir pasibaigė netgi jau pačiu pradiniu, kai iš pradžių pritrūko žemės ūkio ministerio, o po to ir į sveikatos kamikadzės postą įsiprašė nepartinis bedarbis, kurį iš darbo šitas ekselencijus jau anksčiau atleido prikontrolieriavus.

Dabar gi pati kalbanti kojinė, eisianti Gedimino 11 pirmininkaujančiosios pareigas, pažadėjo šiam savąją blondinės galvą tumbočkėje™, jei Arūnas Dulkys tą kažkaip savo sveikatos apsaugos kontrole uždulkins idant iš sveiko ministerio tik į dulkę pavirstų.

Na, o formaliai du paprašytus pakeisti, ir ne tuos, į kuriuos pirmiausia išstatytus pajuokai kone dvi savaites jau pirštais pribadyta, tai pakeitė irgi kažkuo, ką ir jūs, įtariu, be gūglo sunkiai net savaitei nepraėjus neįvardinsite, o kuriuos gi čia paprašyta apkeisti.

* * *

Tiesą sakant, kandidatų dalykinių ir asmeninių savybių jau net neverta aptarinėti – ir ne todėl, kad šios savaitės galui Seimas turi galutinai patvirtinti tiek pačios vyriausybės sudėtį, tiek ir jos ne mažiau nevėkšlišką programą.

Bet kaip sakęs velionis AMBalas: rinkimai – sau, o po jų suformuotos vyriausybės programa ir faktiškas tolimesnis darbas – jau nebe glušavoto lietuviškojo rinkėjo, perkančio skandinti nešamus katukus bulvių maišuose, reikalas.

O kad laimėjusios rinkimus 19 procentų rinkėjų dėka ir vos dabar tik vienu balseliu virš reikiamos minimalios daugumos sudarytos šitos Vėlinių raganų koalicijos partijos pažadėjo iš mūsų pavagiamus pinigus padalinti teisingiau, nepatikslinę, tik kam teisingiau, aišku, tai taip ir neaišku.

Tai bent pažiūrėkime į antrąjį po vyriausybės vadovo pagal svarbą ministerį, kuriuo buvusi ir dabartinė 18-tosios vyriausybės vadovė 15-toje vyriausybėje, t.y. kalbu apie tą, kuri tuos iš mūsų atimamus pinigus buhalteriškai ir paskirstys “teisingiau“, nes juk eis finansų ministerio pareigas.

Aš nelyginsiu, ar geriau girtai vairuoti, ar kaip nueinantis jos pakeičiamasis parūkyti savo namuose per vaizdo konferenciją.

Rūkymas žudo, nors nervukus, matyt, ramina, o taip maktelėjus burnelę gal Kaune ir drąsiau vairuojasi – visi turime savų ydų (štai mano Kaune nutiuninguotas kabrioletas įsigytas iš taip vairuotojo pažymėjimą pralakusio vilniško vairuotojo), o juk dar ir po Advento vėl užgimsiantis Jėzus sakęs, kad neteisk ir nebūsi teisiamas.

Todėl aš geriau dr Gintarę Skaistę, apie kurią net puslapis wikipedia.org neegzistuoja, rodant, kiek ji išties iki šiol nesvarbi Lietuvos politikoje, net jei dirbusi Kauno miesto savivaldos seimelyje ir pardavimų vadove šeimyninėje įmonėlėje (kurios net ir pavadinimo VRK nenurodo, tai patys susiraskite tos įmonės apyvartas bei darbuotojų skaičių), verčiau palyginsiu ne politiškai su konkuruojančiomis partijomis, nes čia visi turite savų simpatijų ir antipatijų, o su ta pačia jos save konservatoriais vadinančių krikdemų.

Ir objektyvumo dėlei, kad dar nebūčiau apkaltintas seksizmu, tai ne, ir nelyginsiu paminėtosios Ingridos, ar nebūsiu ir tiek žiaurus, kad kompetencijas palyginčiau su trečioje vyriausybėje tas pareigas ėjusia finansiste dr Elvyra Janina Misevičiūte-Kunevičiene; kaip ir su man 50 štukyčių skoloje po savo ministeriavimo likusia, nors su Maxima turėjo atsiskaityti, nepriklausomai nuo to, kad trepsėjo isteriškai, kaip tie dar AMBo pažadėtų įstatymu pinigų už įdarbintus neįgaliuosius iš jos negaus, ir dukart ekselencija Daukanto a. pabuvusia partškolos žemės ūkio katedros vedėja, nes manau, kad boulingo kamuolys su trimis skylutėmis pirštams įkišti turi ir politikoje visiškai kitą, nei kad finansų patvarkymo funkciją.

Geriau paimkime palyginimui tos partijos patį nekenčiamiausią finansų ministerį vyrą, iš kurio net Lietryčiu vadinamoje komsomolkėje jo paties žmona viešai tyčiojosi – tai Algirdą Gediminą Šemetą:

LR Ekonomikos Ministerijos Ūkio Vystymo Strategijos Skyriaus poskyrio viršininkas, Vyriausybės Kanceliarijos Privatizavimo Skyriaus konsultantas bei viršininko pavaduotojas (1990-1991); Vertybinių Popierių Komisijos prie LR Finansų Ministerijos pirmininkas (1992–1997); statybų AB Nalšia viceprezidentas (1999 m.); dukart LR Finansų Ministras (1997–1999 ir 2008-2009); LRV sekretorius (1999–2001); Statistikos Departamento prie LRV generalinis direktorius (2001-2008); Europos Komisijos narys, atsakingas už finansinį programavimą ir biudžetą (2009); prie antrosios J. M. Baroso komisijos – eurokomisaras, atsakingas už mokesčius ir muitų politiką, auditą bei kovą su sukčiavimu (iki 2014); ir nuo 2014 metų – Ukrainos ministrų kabineto nutarimu paskirtas Ukrainos verslo ombudsmenu.

Žymesni profesiniai apdovanojimai: 2012 m. tarptautinis mokesčių žurnalas International Tax Review Europos Komisijos narį Algirdą Šemetą išrinko antru žmogumi pasaulyje pagal įtakingumą tarptautinių mokesčių srityje; tais pačiais metais gavo Adam Smith apdovanojimą už aplinkai palankią ekonominę politiką.

Būtų be komentarų, bet galite dabar paikai pabaksnoti, kad va ponas A. G. Šemeta už tai neturi mokslų daktaro laipsnio! O dr G. Skaistei – dar visa patirtis prieš akis, tai palyginsime, kai jo amžiaus sulauks.

Arba galite, kad jau taip tit-for-tat (but no pun intended and with a tongue in cheek), paimti mano CV iš LinkedIN, kol dar jo neišsitryniau, ir ne tik atsakyti, kuris iš mudviejų teoriškai (bet tik teoriškai, nes vyrai Lietuvos darbo rinkoje numiršta maždaug dešimtmetį iki mano dabartinio amžiaus, ir šiaip dabartiniais laikais svarbiau ne darbuotojo profesinė kompetencija, bet šlapinimosi poza) gautų kur nors išvis darbą, o dar ir lygiai taip pat galite iš mano profesinės patirties pasišaipyti, nes “kodėl aš toks durnas, kad toks protingas“?

Tai į ministerius einama, primenu, pagal politinius paskyrimus, o ne kieno diplomai gražesni (nors mes su būsima finmin esame iš tos pačios alma mater) ar kieno tas CV ilgesnis, nes kažkaip ilgiu matuotis, žinia, geriau man būtų su A. G. Šemeta, ar ne?

* * *

Na, bet pamatysime, kaip ten bus toliau – turėjau smagumo šaipytis iš nueinačių piktų ir kerštingų mento vadovautos valstietiškos vyriausybės, šaipiausi iš Prietaiso vadovautos nieko nedirbusios, tai ir nepridirbusios, pašlemėkų koalicinės save apgaulingai vadinančios “socdemų“, “kapitalistinio darbo“ bei nedamuštų jedinstvininkų vyriausybės, ir netgi rastumėte tinklaraštyje mano archyvinius įrašus, kaip vertinau ir ką kritikavau dar anos krizinės vyriausybės veikloje bei sprendimuose prie A. Kubiliaus II-ojo.

Tad taip jau ir matau, kad temų įrašams nepritrūksiu ir vėl.

Bet tai kaip ten su ta naujosios dabar Vyriausybės programa?

Žinau, kad vis tiek jos neskaitysite, nes niekas neskaito tokių dokumentų – balsavimui per rinkimus absoliučiai daugumai (t.y., mažiau nei pusei dalyvaujančių rinkėjų) juk nebūtina žinoti iš anksto kandidatų į ministerius ar net būsimos vyriausybės programos, nes balsuoti juk reikia iš menamos “pilietinės“ (sic!) pareigos ir pagal myliu-nemyliu principus.

Juolab, kad Seimui ir pati premjerė sako, kad bijo. O tai kaip mums tuomet nebijoti, kas mūsų pagal ją, su ja ir per ją laukia?!

Štai praleidus preambulėje esančią įžangą, kur skaidrumo, atvirumo ir tarimosi deklaruojamus principus jau formalius valdybos bei komitetų vadovų postus besiskirstydamas 13-tasis Seimas iškart išmetė per langą, kaip jiems trukdančius regzti intrigas ir nesiskaityti su ta nekenčiama opozicija, kerštingai prieš kerštinguosius atsigriebiant už dvi ant atsarginių suolelio pratupėtas kadencijas, tai pirmasis skyrius jau iškart papūgiškai kartoja valstiečių vizijas, kaip mokytojas tampa prestižine profesija, nepaisant to, kad jų pačių keliukų premjeras nuoširdžiai pareiškęs, jog tie ir taip tik pusę dienos dirba bei nepersidirba.

Cituoju:

 • Ankstyvasis ugdymas būtų kokybiškas ir visiems prieinamas;
 • Visi vaikai, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ir šeimos socialinės bei ekonominės padėties, turėtų vienodas starto pozicijas ir kokybiško ugdymo galimybes;  
 • Mokslas ir studijos būtų pasaulinio lygmens;
 • Švietimo sistema suteiktų šiuolaikinei ekonomikai ir visuomenės raidai reikalingus įgūdžius; 
 • Sporto sistema didintų fizinį aktyvumą, įtrauktį ir aukštą meistriškumą

Antrasis skyrius apie vyriausybės prioritetus tęsia ta pačia dvasia, perdėliodamas žodžių tvarką sakinyje, kur kiekviena tezė kaip šūkis prašosi tų sovietinių “Šlovė – TSKP!“ bei “Myru – myr, a vam – balalaika!“ šauktukų gale:

 • Visiems prieinamas, kokybiškas ankstyvasis ugdymas.
 • Visiems prieinama gera mokykla ir šiuolaikinis ugdymo turinys.
 • Patraukli mokytojo darbo vieta ir pedagogų rengimo “Ekselumo“ centrai.
 • Lyderystė skaitmeninio švietimo srityje.
 • Pasaulinio lygio mokslas.
 • Aukščiausios kokybės, tarptautiškos ir prieinamos studijos.
 • Modernus, efektyvus ir į misiją orientuotas aukštojo mokslo valdymas.
 • Rinkos poreikius atitinkanti profesinio ugdymo sistema.
 • Mokymosi visą gyvenimą galimybė kiekvienam Lietuvos gyventojui.
 • Fizinį aktyvumą, įtrauktį ir aukštą meistriškumą užtikrinanti sporto sistema.

Jei pažiūrėsite jau kitą skyrių apie kultūrą, tai rasite irgi teiginį, kad:

 • Mūsų prioritetas – kultūros ir švietimo ryšys.

Penktasis skyrius – apie socialiai pažeidžiamiausių visuomenės grupių įgalinimą, kuris be pašalpų atiminėjimo, kas šiaip nieko naujo demokratiją deklaruojantiems tikriesiems krikščionims Lietuvoje, turėtų irgi įsilieti į bendrąją ekselciuminio švietimo įtraukties koncepcijos paradigmą.

Krašto apsauga – ten irgi apie socialines garantijas, tai žr. penktą skyrių, o su juo ir pirmuosius iki jo.

Ir taip toliau – ta pačia “apšvietos“ dvasia, aha.

* * *

Klausykite, aš taip suprantu, kad ir be to “ekselciumo“ akivaizdu, kas rašęs šitos Vyriausybės programą, kurią technokratiškai KPI (key performance indicators) rodikliais, nesuprantanti, kam ir kodėl jie versle taikomi ir kame netinkami, nes verslo patirties neturinti, papildžiusi pati 18-tos vyriausybės vadovė.

Tai gal jau nebesivarginkite mums smegenis pudruoti, ir jau taip iškart tai godžiai senojo nomenklatūrininko dukrai Austėjai pinigus atiduokite?

Kaip bebūtų, tai klaidinančiai “ekonomika“ vadinamai biudžeto išlaidų eilutei, kuri yra apie visas viešąsias infrastruktūras, valstybės (kad ir ką tuo vardu klaidingai vadinate) daromas investicijas (kurios pasmerktos neatsipirkti, o pelningosios – būti nusavinamos), ir apie valstybines įmones, komunalinį ūkį ir t.t. bei t.p., kas dar nespėta prichvatizuoti, tai didesnė už šią tėra tik pagaliau iš apskaitinio legalaus šešėlio ištraukta Sodra, kurią valdininkai dėka visokių kotletinių ekonomistų™ ideologinio pagrindimo ir PIFų nukuodinimo savo rentoms jau per ciniškai vadinamas “asmenines sąskaitas“ išsitąsė, tai iškart didžiausia ištąsymui “teisingiau“ dabar juk yra trečioji – švietimas.

Aišku, ir dukart papremjieriavęs ponas A. Kubilius, per pandemiją nuobodžiaujantis Europarlamente ir norintis vis įkišti savo trijų kapeikų nevertą trigrašį dar ir į naujos vyriausybės politiką, tai jis atranda “naujus didelius pinigus“ (čia jo pasisakymo citata) jau ir žemės ūkyje, kuriam TS-LKD niekaip negalėjo ministerio dabar net surasti, ir kas gal irgi paaiškintų tą save konservatoriais vadinančių krikdemų isteriją dėl valstiečių buvusio valdymo (suprask – galimybės jūsų pinigus irgi pavogti teisingiau).

Tačiau sukišti nagus iki alkūnių į trečios biudžeto eilutės perskirstymą, ir, aišku, vardan švento reikalo atėmimą iš kitų biudžeto eilučių šiai, panašu, ši vyriausybė mato ir net neslėpdama deklaruoja esminį savo prioritetą (kuo lyg ir turėčiau savo buvusių kolegų pedagogų vardu dabar imti ir pasidžiaugti).

Ir jau mes matėme, nors nei velnio taip ir likome nesupratę, kaip iš vieno euro pasisavinto viešojo sklypuko pasidaryti fiktyvia pažymuke bent 8 milijonų vertės kapitalą (o ką, taip galima buvo???), už kurį mokesčių irgi nemokėta, ir šiaip tokia operacija iki šiol VMI požiūriu net buvusi išvis niekinė (oi, tai man ir nebuvo galima, pasirodo?).

Kalbėti toliau apie tai, kaip laisvėnų vadovė su lopatologijos magistro diplomu dabar dar Lietuvos ekonomiką su inovacijomis tvarkys, tai nesiimsiu – mano pozityvumas su optimizmu, panašu, turi vis tik baigtinį dydį.

Juk net taip pasisodinus visas tris merginas iš Gedimino 11, iš finmin bei šią už ekonomiką, tai gautųsi nykiai beviltiška diskusija apie finansus ir ekonomiką, kur ten klasikinės ekonomikos monetarizmas, atsisakius monetarinės politikos, o kur jau dabar vėl į madą grįžęs keinsizmas, o gal jau kur klasikinė pinigų teorija, ar gal dabar pašalpiniu tapusiam verslui parūpusi šiuolaikinė, taip “taro kortomis“ vadinama vieno mano pažįstamo įmonių sujungimo teisininko, grojusio AC/DC dainą kelte iš Islandijos kartu vykusiai Metallica, kuriam pralošiau lažybose Lagavulin viskį.

Nes tezę apie tai, kad vyriausybė savo biudžeto deficitu išties finansuoja šalies ekonomiką (nelendant dabar taip link to metodų ir įrankių aptarimus) sunku suvokti visą tą ekonomiką dar prieš dešimtmetį kartu su jos realiais žmonėmis pribaiginėjusiai buvusiai finansų ministerei, dabar vadovausiančiai iš Gedimino 11 ir tam senam naująjam deja vu, kadangi akivaizdu, kaip panelei su kubiliniu plaktuku aplink tik vinys matosi, ir kaip jus tuoj įtikins lojali ir savo skanesnį kaulą užuodusi visa ta monikinė šunauja, kad pritvoti vos gyvą vietinį baudžiauninką vardan jų, o ne jūsų, biudžeto yra pirmaeilis vyriausybės uždavinys ir jos veiklos modus operandi.

Todėl rasite daug gromuluojamų ekselciuminių šūkių apie švietimą ir prioritetą nusavinti mokesčių mokėtojų pinigus iš tos riebios biudžeto eilutės, o ne vizijas bei strategijas dėl šalies ekonomikos ir finansų.

Sakote, kad yra?

Aha, nu jo. Pacituokite – padiskutuosime.

Manipuliatoriai mėgsta, kai jų aukos savo galvose pačios istorijas susikuria – taip veikia ir visi telefoniniai sukčiai, už kuriuos visą jų korupcinės schemutės susikūrimo darbą su jiems patiems suprantama logika ir juos pačius jų pačių įtikinamais argumentais savo galvelėse pačios aukos susidėlioja.

Ką anądien pakeliui link Santariškių akivaizdžiai su ironija ir stebėjau, kai mano draugė, paskambinusi telekomščikams tik pasiklausti dėl netikėtai padidėjusios jos sąskaitos, nors aparato išsimokėjimas gi pasibaigė, ir todėl sąskaita turėjo sumažėti, tai pokalbį baigė tuo, net nepaisant, kad primygtinai liepiau tiek iki skambučio, tiek jo metu tiesiog dėti čia pat ragelį ir jokiu būdu niekada nesudarinėti jokių sutarčių telefonu… kuo manote? Taip – vis tiek jau naujos sutarties sudarymu.

Ne, atsakymo į savo klausimą, kodėl sąskaita padidėjo sumažėjus įmokoms, ji taip ir negavo.

Ai, po to už tai gavo nemokamai mano paskaitą apie telemarketingą ir manipuliacijas, vadinamas “pardavimais“, telefonu, bet nemanykite, kad jos elgsena kažkaip ir kažkuo išskirtinė – antraip tokio telefoninio viarslo net nebūtų, ir visi labai nuoširdžiai iki to, kai juos apgauna, visada dievagojasi, kad jau tokiais glušiais tai tikrai nebus, kad juos apgautų.

Aha, nu jo. Juk ir jūs taip iš IVA+ valdžios jau nusipirkote brangesnes, bet naujesnes sąskaitas, tiesa?

* * *

Aš kaip truputį buriuotojas jau suprantu, kodėl mane visa tai pykina – jūros ligą sukelia neatitikimas tarp supimą jaučiančio vestibuliarinio aparato ir akių, matančių nejudančią aplinką, po ko smegenys sau pasako, kad taip, tai nu i nafig ©, anot buvusio Vieno iš Trijų™, ir nusprendžia pašerti per bortą menkes.

Suprantu, kad šioje mirusioje respublikoje™ jau pripratote per visą praeitą kadenciją, kurios gerą pusę, ačiūdie, aš praleidau toli nuo tėvynės, prie markizo Karabaso marionečių teatro manipuliacijų, tai naujų “savų“ (sic!) valdymas jau nebeužsupa, skirtingai nuo manęs, nepasiskiepijusio nuo viso šito psichočernobylio™, nors matau, kad jau daugumą užliūliavo, kai spalį lizinginiai į liūlį gavo (rap is kool ©).

Bet aš suprantu, kodėl bent jau mane pykina tas matomas vaizdas, nors turėtų pagal logiką, šitiek nueinančią valdžią kritikavus ir net raštišką įspėjimą iš organizuoto nusikaltimo tyrimo paštininkų gavus, juk džiuginti kaip ir jus.

Nesuprantu vis tik, kodėl pykina tik mane – aš ką, čia taip aiškiau matau visą dabar politikoje vykstantį gaslighting_ą, kurio gaisrininko žarnos dydžiui tie savo nuvytusiais myžtukais net fiktyvieji “socdemai“ neprilygo, kai myžo į akis ir sakė, kad lyja?

* * *

Aišku, pagal gero tono, kurio nesilaikė dabartiniai valdantieji praeitą kadenciją, reikalavimus jau po Vyriausybės patvirtinimo dera bent 100 dienų jų labai nekritikuoti, o duoti susimauti ir tada jau konstatuoti faktus.

Galop, juk mums Naisių ponas pažadėjo šešėlinę vyriausybę jau kitą savaitę pristatyti, nors aš vis tiek dar abejoju, ar labai tas fiureris suras tokių sturmtrupperių.

Tai vienaip ar kitaip, o mums belieka tik visą šitą chapiteau stebėti, atsinešus sočiai spragėsių – o ką daugiau karantine ir veikti?

Mane remiantys per paskyrą Patreone. vėl gavo keliomis paromis anksčiau ir iškart po jo įrašymo, tarp kitko. Ačiū jiems, kad remia, o jums – kad klausotės, skaitote bei komentuojate.

Likite sveiki ir neužsikrėskite šita kitajska zaraza!